Kaupallinen yhteistyö CapMan Oyj:n kanssa.

CapMan

Tavoitteena vuosittain kasvavat osingot.

Alkuun

Ajankohtaista 8.8.2019 – CapMan Oyj:n Q2/2019-tulos: "Kasvu jatkuu vahvana".

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

CapMan on kehittänyt satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luonut merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Yhtiön palveluksessa on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja se hallinnoi yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidensa, eli sijoittajien, puolesta, mutta myös sijoituksina omasta taseesta.

Yhtiön tavoitteena on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Yhtiön nykyiset sijoitusstrategiat kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth) ja infrastruktuurisijoitukset (Infra). Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

CapManin liiketoiminta- ja ansaintamalli

CapMan rakentaa arvoa yrityksissä, kiinteistöissä ja infrastruktuurikohteissa. Yhtiö kerää sijoittajilta varoja pääomarahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat nämä varat pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin, kiinteistöihin ja infrastruktuurikohteisiin. Rahastosijoittajat maksavat CapManille hallinnointipalkkioita pääomarahastojen hallinnoinnista. Lisäksi yhtiöllä on hallinnointiyhtiönä oikeus voitonjako-osuustuottoihin rahastoista, riippuen rahastojen menestyksestä. CapMan toimii myös sijoittajana omissa rahastoissaan, jolloin yhtiö saa yhtenevät tuotot muiden rahastosijoittajien kanssa. CapMan tarjoaa myös kasvavia pääomasijoittamiseen erikoistuneita palveluita, kuten hankintarengaspalvelua ja varainhankinnan konsultointipalveluja.

CapManin kolme toimintasegmenttiä ovat Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta ja Sijoitustoiminta. Toimintasegmenttien tuotot perustuvat pohjoismaisten ja venäläisten listaamattomien yhtiöiden sekä pohjoismaisten kiinteistöjen ja infrastruktuurikohteiden arvonnousuun sekä palveluista saataviin palkkioihin.

Yhtiön ansaintamalli koostuu kolmesta tuottokomponentista: palkkiotuotoista, voitonjako-osuustuotoista sekä omista sijoituksista saatavista tuotoista:

  • Palkkiotuotot koostuvat rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista sekä muista palkkioista. Palkkiot ovat hyvin ennustettavissa oleva tulonlähde.
  • Voitonjako-osuustuotot tarkoittavat sijoitustoiminnassa menestyneen pääomarahaston voiton jakamista rahaston sijoittajien ja sen sijoitustoiminnannasta vastanneen hallinnointiyhtiön kesken.
  • Omista sijoituksista saatavat tuotot ovat sijoitusten käypien arvojen muutos sekä irtautumisten ja juoksevien tuottojen, kuten korkojen ja osinkojen, myötä realisoituneet tuotot.

Siili Solutions logo

Tietoa CapManista

Toimiala

Rahoitus

Kaupankäyntitunnus

CAPMAN

Markkinapaikka

Helsingin pörssi

Toimitusjohtaja

Joakim Frimodig

Inderesin suositus ja tavoitehinta 25.6.2019

Osta / 1,85 €

Evlin suositus ja tavoitehinta 20.6.2019

Osta / 1,90 €

Keskustelua CapMan-osakkeesta

Sharevilleenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Käy kauppaa ja katso kurssi

osta/myylinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Yhtiön verkkosivut

www.capman.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tulevat sijoittajatapahtumat

IR-kalenterilinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

 


Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

CapMan tänään

Vincitin palvelutarjonta

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana. Lähde: CapMan

Miksi sijoittaa CapManiin?

CapManin osake antaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen arvonnousuun. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

CapManin osake tarjoaa rahastojen rahaston tavoin mahdollisuuden sijoittaa valittuihin pääomasijoitusstrategioihin. Kohteet on hajautettu maantieteellisesti sekä usealle toimialalle. Voitonjako-osuustuotot ovat lisämauste osakesijoittajalle. Näitä syntyy yleensä rahaston elinkaaren loppuvaiheessa sen siirtyessä voitonjakoon. CapManin toimintaa ja taloudellista kehitystä tulee tarkastella pitkällä aikavälillä. Pääomarahastojen elinkaari on tyypillisesti 10 vuotta ja useimmat sijoituskohteet ovat rahastojen salkuissa 4–6 vuoden ajan.

Klikkaa alla olevia painikkeita lukeaksesi lisää.

Listaamattomat omaisuusluokat kaikkien sijoittajien ulottuvilla

CapManin likvidin osakkeen kautta on mahdollisuus osallistua laajasti ja hajautetusti arvonluontiin listaamattomissa pohjoismaisissa yrityksissä, kiinteistöissä ja infrastruktuurikohteissa.

Sijoitukset 153,0 milj. € (30.6.2018)

Siili Solutions logo

CapManin liiketoiminta kasvaa ja on hyvin kannattavaa

Strategisena tavoitteena on yli 10 %:in vuosikasvu hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle. Viimeaikainen toteutunut kasvu on ollut tavoitetasoa nopeampaa.

Palkkiotuotot kasvavat

Rullaavat 12 kk luvut

Siili Solutions logo

Palkkiotuotot sisältävät liikevaihdon hallinnointi- ja palveluliiketoiminnasta: hallinnointipalkkiot ja palveluiden myynnin (palkkiotuotot).
*Muutos Q2/18 vs. Q4/16 (LTM-luvut) Lähde: CapMan

Kasvava osinko

CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Yhtiön hyvä taloudellinen tila ja vahva tase tukevat tätä tavoitetta. CapMan on kasvattanut osakekohtaista osinkoa jokaisena vuonna vuodesta 2012 lähtien.

Tulos/osake ja osinko/osake, €

Siili Solutions logo

Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Asiakkuuden avaaminen on maksutonta.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.