Siirry pääsisältöön

Talletussuoja – turvallista arvopaperikauppaa.

Kaikkien Nordnetin asiakkaiden salkut kuuluvat Ruotsin valtiollisen talletussuojan piiriin. Asiakkaiden rahoitusvälineet ovat erillisiä Nordnetin omista varoista ja muiden asiakkaiden varoista.


Tietoa talletussuojasta ja sijoittajansuojasta.

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike on osa ruotsalaista Nordnet Bank AB:ta. Nordnet Bank AB on Nordnet AB:n tytäryhtiö.

Nordnet Bank AB:lla on lupa harjoittaa pankkiliiketoimintaa Ruotsin pankkiliiketoimintalain nojalla ja arvopaperikauppaa Ruotsin arvopaperimarkkinalain nojalla. Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen, valvoo yhtiön toimintaa. Suomen Finanssivalvonta valvoo Suomen toimintoja soveltuvin osin, mm. menettelytapojen osalta.

Omistaja- ja hallintarekisteröinti.

Suomalaisten yksityishenkilöiden suomalaiset arvopaperit säilytetään omistajarekisteröidyllä arvo-osuustilillä, joka on salkun avauksen yhteydessä perustettu Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin. Ulkomaiset arvo-osuudet on hallintarekisteröity Nordnetin hoitotileille eri maissa, esimerkiksi Ruotsissa Euroclear Swedeniin.


Turvallista arvopaperikauppaa verkossa.

  • Nordnetin asiakkaiden omistuksiin sovelletaan talletussuojaa ja sijoittajansuojaa.

  • Tietoturvallinen käyttöliittymä ja kaksivaiheinen tunnistautuminen.

  • Klikkaamalla tästä voit lukea lisää Nordnetin palveluiden verkkoturvallisuudesta sekä tavoista, joilla voit itse pitää yllä korkeaa turvallisuuden tasoa.

Talletussuoja.

Kaikkien Nordnetin asiakkaiden salkut kuuluvat Ruotsin valtiollisen talletussuojan piiriin. Talletussuojasta vastaa Ruotsin talletussuojaviranomainen Riksgälden.

Asiakkaan tilillä olevat varat korvataan Nordnetin maksukyvyttömyystilanteessa. Enimmäiskorvaus on 100 000 euroa per asiakas. Talletussuoja koskee yksityishenkilöitä sekä yrityksiä. Jos salkun omistajia on kaksi tai useampia, talletustakuu koskee jokaista salkun omistajaa erikseen.

Lisätietoa talletustakuusta ja sijoittajansuojasta:


Sijoittajansuoja.

Asiakkaiden rahoitusvälineet ovat erillisiä Nordnetin omista varoista ja muiden asiakkaiden varoista. Poikkeustilanteiden varalle asiakkaillamme on Ruotsin lain mukaan lisäsuoja. Ruotsin sijoittajasuojalain mukaan asiakkaallamme on oikeus 250 000 Ruotsin kruunun enimmäiskorvaukseen (n. 25 641 € vaihtokurssilla 9,75 SEK/€), jos Nordnet on maksukyvytön eikä asiakkaan arvopapereita saada palautetuksi.

Sijoittajansuoja koskee yksityishenkilöitä sekä juridisia henkilöitä. Jos salkun omistajia on kaksi tai useampia, sijoittajansuoja koskee jokaista salkun omistajaa erikseen.

Sijoittajansuoja kattaa esim. osakkeet, rahasto-osuudet, joukkovelkakirjat ja erityyppiset johdannaiset, kuten optiot ja termiinit.