Siirry pääsisältöön

Henkilötiedot.


Tietoa Nordnetin tavoista käsitellä henkilötietoja.

Nordnet pyrkii olemaan mahdollisimman läpinäkyvä toiminnassaan. Siksi meille on tärkeää, että sinä asiakkaanamme ymmärrät, mitä teemme henkilötiedoillasi ja että luotat siihen, että käsittelemme henkilötietojasi turvallisella ja varmalla tavalla.

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä Nordnet pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että tuotteemme, palvelumme ja sisäiset prosessimme täyttävät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset.

Ennen kuin aloitat käyttämään Nordnetin tuotteita ja palveluita, on tärkeää, että luet ja ymmärrät Nordnetin tietosuojakäytännöt. Nämä käytännöt kuvaavat, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, mitä oikeuksia sinulla on asiakkaanamme ja miten voit käyttää oikeuksiasi. Jos sinulla on kysyttävää Nordnetin tietosuojaa koskevista periaatteista tai yksityisyys- ja tietosuojasta, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@nordnet.fi.

(huom.: sähköpostitse voimme kommentoida tietosuoja-asioita vain yleisellä tasolla – emme siis voi kommentoida yksittäiseen asiakkuuteen liittyviä tietoja pankkisalaisuussyistä. Jos haluat tietoja omaan asiakkuuteesi liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä joko sisäänkirjautuneena salkun viestikeskuksen kautta tai soittamalla numeroon 020 198 5898 (auki arkisin klo 9–18.30).

Asiakassuhde.

Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt tai aikoo tehdä sopimuksen Nordnetin kanssa. Myös takaajat ja pantinantajat sisältyvät tämän käsitteen piiriin. Näiden lisäksi käsitteen piiriin kuuluvat soveltuvin osin myös muut tahot, joiden henkilötietoja Nordnet käsittelee, kuten maksajat, uskotut miehet, edunvalvojat, huoltajat, valtuutetut/asiamiehet, edustajat, yhteyshenkilöt ja tosiasialliset edunsaajat.

Mitä henkilötietojen käsittelyä Nordnet suorittaa?

Henkilötietojasi käytetään ensisijaisesti sen sopimuksen täyttämiseen, jonka Nordnet on solminut tai tulee solmimaan kanssasi sekä niiden lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen, joita Nordnetillä pankkina on. Henkilötietojasi, joita Nordnet käsittelee, käytetään esimerkiksi tunnistaaksemme sinut asiakkaaksemme ja voidaksemme suojata Nordnet-tiliäsi ja kanssakäymistäsi kanssamme. Tietoja käytetään myös varmuuden ja turvallisuuden lisäämiseen käyttäessäsi tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaanamme. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun Nordnet tutkii epäilyttävää toimintaa tai rikkomuksia, kuten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta (AML).

Työskentelemme tarjotaksemme sinulle asiakkaanamme markkinoiden parhaat tuotteet. Tästä syystä henkilötietojasi voidaan käyttää liiketoiminnan analysoinnin ja sen kehittämisen yhteydessä Nordnetin tuotevalikoiman parantamiseksi. Lisäksi Nordnetin tulee joskus viestittää tuotteista ja palveluista sinulle asiakkaanamme. Viestintää voidaan tehdä myös asiakastutkimuksen suorittamiseksi. Henkilötietojasi voidaan siis käyttää tämän viestinnän mahdollistamiseksi. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi markkina- ja asiakasanalyysien tekemiseen, joihin perustuen teemme markkinointia. Henkilötietojasi voidaan käyttää tarjousten kohdistamiseen sinulle.

Asiakkaan henkilötiedot, joita Nordnet käsittelee.

Nordnet käsittelee henkilötietoja, jotka on toimitettu kiinnostuksen ilmauksen, hakemuksen ja/tai sopimuksen tekemisen yhteydessä. Muita sopimuksen hallinnointiin liittyviä tietoja voidaan myös käsitellä. Nordnet voi tallentaa sähköpostiviestintää ja puheluita tai muulla tavoin dokumentoida vuorovaikutusta ja kommunikaatiota Nordnetin ja asiakkaan välillä. Nimi- ja osoitetiedot päivitetään jatkuvasti Väestörekisterikeskuksen (VRK) kautta.Se, mitä tietoja Nordnet sinulta tai sinusta kerää, riippuu siitä, mitä tuotteita tai palveluita asiakkaanamme käytät. Henkilötietojen luovuttaminen voi olla lakisääteinen vaatimus, sopimukseen liittyvä vaatimus tai sopimuksen tekemiseen liittyvä vaatimus. Alla on lueteltu henkilötietokategoriat, joita keräämme, sekä esimerkkejä kuhunkin kategoriaan kuuluvista henkilötiedoista.
Yksilöivät henkilötiedot – Tietoja, joita voidaan suoraan käyttää tunnistamiseesi, kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero.

Asiakastiedot – Tietoja, jotka liittyvät asiakasprofiiliisi Nordnetissä, kuten asiakasnumerosi ja tilinumerosi, tuotteet ja palvelut, joita käytät sekä muut asiakasprofiiliisi liittyvät historialliset tiedot.

Soveltuvuusarviointi – Tietoja, jotka sinä asiakkaanamme annoit soveltuvuusarvioinnin aikana, kuten säästämisesi tarkoitus tai suunniteltu sijoitushorisontti.

Asianmukaisuusarviointi – Tietoja, jotka sinä asiakkaanamme annoit asianmukaisuusarvioinnin aikana, kuten vastauksesi kysymyksiin liittyen tietämykseesi rahoitusinstrumenteista.

Luottotiedot – Tietoja, jotka liittyvät asiakasluottoon, kuten luottokelpoisuuden arvioimisen yhteydessä annetut tiedot ja muut talouteen liittyvät tiedot.

Verovelvollisuus – Tietoja, jotka liittyvät verovelvollisuuteen toisessa maassa, kuten kansalaisuus ja maa, jossa olet verovelvollinen.

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus – Tietoja, joita Nordnet tarvitsee hallitakseen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä riskejä, kuten pääasiallinen toimeentulosi lähde, Nordnet-asiakkuutesi tarkoitus ja se, mistä Nordnetiin siirtämäsi rahat ja/tai arvopaperit ovat peräisin.

Shareville – Tietoja, jotka liittyvät asiakasprofiiliisi Sharevillessä, kuten Shareville-nimimerkkisi.

Tiedot vuorovaikutuksestasi Nordnetin kanssa – Tietoja siitä, miten käytät palveluitamme, mukaan lukien miten olet tullut sisään ja vuorovaikuttanut Nordnetin eri alustoissa, sekä tietoa mahdollisista latausvirheistä ja vastausajoista sivuillamme.

Laitetiedot – Tietoja siitä, millä laitteella Nordnet-tilillesi on kirjauduttu sekä kyseisen laitteen verkkoselaintietoja, kuten IP-osoite, kieliasetukset, selainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, alusta ja näytön resoluutio.

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet.

Alla olevassa taulukossa on kuvaukset tavoitteista, joiden vuoksi käsittelemme henkilötietojasi, tavoitteiden tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet kullekin tavoitteelle.

Sopimusten noudattaminen – Niiden velvollisuuksien noudattaminen, jotka velvoittavat Nordnetiä Nordnetin ja asiakkaan tai Nordnetin ja muun vastapuolen välisen sopimuksen nojalla.

Oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen – Niiden velvollisuuksien noudattaminen, jotka velvoittavat Nordnetiä pankkina voimassa olevien oikeudellisten säännösten nojalla.

Oikeutettu etu – Kun Nordnetillä on yksittäisessä tapauksessa oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja.

Käsittelyn tavoite
Tavoitteen tarkoitus
Käsittelyn oikeudellinen peruste
Asiakasprofiilin avaaminen ja hallinnointi Nordnetissä
Asiakasprofiilin avaaminen ja hallinnointi Nordnetissä sekä turvallisen, varman ja lainmukaisen palvelun tarjoaminen
Sopimusten ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Rahoitusinstrumenteilla tehtävien kauppojen raportointi ja dokumentointi
Transaktioiden toteuttaminen rahoitusinstrumenteilla ja turvallisen, varman ja lainmukaisen palvelun tarjoaminen
Sopimusten ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvien riskien hallinta
Niiden oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen, joita Nordnetillä on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien hallintaan liittyen
Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Ilmoitusvelvollisuuksien noudattaminen viranomaisia kohtaan
Nordnetiä velvoittavien oikeudellisten tiedonantovelvollisuuksien noudattaminen viranomaisia kohtaan
Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Henkilötietojen analysointi ja koostaminen liiketoiminta-analyysin suorittamiseksi
Ymmärtääksemme paremmin, miten tuotteitamme ja palveluitamme käytetään, jotta voimme parantaa niiden laatua sinulle asiakkaanamme
Oikeutettu etu
Henkilötietojen analysointi ja koostaminen sisäistä raportointia varten
Liiketoimintamme ohjauksen ja seurannan mahdollistaminen
Oikeutettu etu
Viestinnän mahdollistaminen asiakkaan kanssa
Tehokkaan ja turvallisen viestinnän varmistaminen Nordnetin ja asiakkaan välillä
Sopimusten noudattaminen
Analysointi markkinointitarkoituksiin
Parempi ymmärtämys sinun tarpeistasi asiakkaanamme ja tähän pohjautuen mahdollistaa sinulle soveltuva markkinointiviestintä, esimerkiksi uutiskirjeet ja kampanjat
Oikeutettu etu
Osake- ja rahastosalkun, osakesäästötilin sekä talletustilin avaaminen ja hallinnointi
Voidaksemme avata ja hallinnoida osake- ja rahastosalkkuja ja talletustilejä sekä tarjota turvallista, varmaa ja lainmukaista palvelua
Sopimusten ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Asianmukaisuusarviointi edellytyksistäsi käydä kauppaa monimutkaisilla instrumenteilla
Sen arviominen, onko sinulla riittävästi tietämystä ja kykyä käydä kauppaa monimutkaisilla instrumenteilla
Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Soveltuvuusarviointi koskien neuvonnan ja/tai omaisuudenhoidon tyyppiä
Voidaksemme tarjota sinulle asianmukaista neuvontaa ja/tai suorittaa varojesi omaisuudenhoitoa varoillesi sekä turvallista, varmaa ja lainmukaista palvelua
Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Luottohakemuksen käsittely sekä luottojen myöntäminen ja hallinnointi
Voidaksemme myöntää ja hallinnoida luottoja sekä tarjota turvallista, varmaa ja lainmukaista palvelua
Sopimusten ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Tietojen vaihtaminen luotoista, maksujen laiminlyönneistä ja luoton väärinkäytöstä
Tietojen vaihtaminen luotoista, maksujen laiminlyönneistä ja luoton väärinkäytöstä luottotietotarkoituksissaasianmukaisissa piireissä
Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
Tink-palvelun avaaminen ja hallinnointi
Voidaksemme avata Tink-palvelun ja hallinnoida sitä sekä tarjota turvallista ja varmaa palvelua
Sopimusten noudattaminen
Viestinnän mahdollistaminen asiakkaiden kanssa Nordnetin mobiilisovellusten kautta
Ymmärtääksemme paremmin, miten tuotteitamme ja palveluitamme käytetään, jotta voimme parantaa niiden laatua ja pitääksemme sinut asiakkaanamme ajan tasalla lähettämällä viestejä push-toiminnallisuutta apuna käyttäen. Tämä toteutetaan käyttäen apuna Googlen neljää Firebase-palvelua, jotka ovat Google Analytics, Cloud Messaging, Remote Config ja Crashlytics.
Oikeutettu etu

Henkilötietojen luovuttaminen.

Osana Nordnetin henkilötietojen käsittelyä henkilötietojasi voidaan luovuttaa (myös kolmannen osapuolen teknologiaa käyttämällä) eri vastaanottajille, kuten Nordnet-konsernin muille yhtiöille, viranomaisille ja muille yrityksille ja toimijoille, joiden kanssa teemme yhteistyötä palveluidemme tarjoamiseksi. Nordnet ei luovuta enempää tietoja kuin on välttämätöntä tietojen käsittelyyn liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi. Teemme kaikki tarpeelliset ja asianmukaiset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja oikein. Ennen henkilötietojesi luovuttamista varmistamme aina, että noudatamme rahoitusalalla sovellettavia luottamuksellisuuteen liittyviä velvoitteita.

Henkilötietojesi säilyttämisen aikaperiodi.

Nordnet säilyttää henkilötietosi niin pitkään kuin olet asiakkaanamme tai käytät tuotteita tai palveluita, joita Nordnet tarjoaa, tai vaihtoehtoisesti niin kauan kuin on välttämätöntä kyetäksemme täyttämään sitoumukset, joita meillä on sinua kohtaan asiakkaanamme. Henkilötietojasi säilytetään myös niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii Nordnetiä velvoittavien oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti. Lisäksi Nordnet voi säilyttää henkilötietoja tätä kauemmin mahdollisten oikeudellisten vaatimusten vuoksi.

Profilointi.

Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jonka avulla arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti esimerkiksi tämän taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten mieltymysten tai kiinnostuksen kohteiden analysoimiseksi ja ennakoimiseksi.

Nordnet käyttää profilointia esimerkiksi markkina- ja asiakasanalyyseihin, Nordnetin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, markkinointiin ja transaktioiden valvonnassa petosten ehkäisemiseen. Oikeudellinen peruste profiloinnille on Nordnetin oikeutettu etu, oikeudellinen velvoite tai sopimusten noudattaminen. Nordnetin suorittaman jatkuvan profiloinnin tarkoituksena on parantaa käyttäjäkokemustasi ja luoda turvallinen, varma ja luotettava palvelu.

Tietosuojavastaava.

Nordnet noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja on tämän vuoksi nimittänyt tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavan yleisenä tehtävänä on valvoa, että Nordnet noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan tehtävänä on kerätä tietoa siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi ja antaa neuvontaa yrityksen sisällä siitä, miten tietosuojan korkeaa tasoa ylläpidetään. Lisäksi tietosuojavastaava toimii yhteyshenkilönä sekä Nordnetin asiakkaille että tietosuojaviranomaiselle.

Tietosuojavastaavalla ei ole henkilökohtaista vastuuta Nordnetin henkilötietojen käsittelystä. Nordnet yrityksenä vastaa siitä, että soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tietosuojasta, voit koska vain ottaa yhteyttä Nordnetin asiakaspalveluun tai tietosuojavastaavaamme.

Nordnetin asiakaspalvelu
020 198 5898
asiakaspalvelu@nordnet.fi
(kielet: suomi, ruotsi ja englanti)

Nordnetin tietosuojavastaava
dataprotection@nordnet.se
(kielet: englanti ja ruotsi)

Evästeet.

Tietoa evästeistä Nordnetin palvelussa löydät täältä.


Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen Nordnetin henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Ruotsin tietosuojaviranomaiseen.

Asiakkaan henkilötiedot, joita Nordnet käsittelee.

Siirrot kolmansiin maihin.

Erityisissä tapauksissa henkilötietojasi voidaan siirtää ja käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa (nk. kolmansissa maissa) Nordnetin yhteistyökumppaneiden toimesta. Tällainen siirto toteutetaan vain sillä edellytyksellä, että siirtoon liittyvä suojaustaso on riittävä tai että asianmukaiset suojaustoimenpiteet on suoritettu esimerkiksi EU:n komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

Oikeutesi asiakkaana.

Sinulla on asiakkaana oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi Nordnet käsittelee. Sinulla on täten oikeus:

  • saada rekisteriote,

  • pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjausta

  • pyytää henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista; Nordnetillä voi kuitenkin tietyissä tilanteissa olla oikeus kieltäytyä poistamisesta siksi, että tiedot on säilytettävä asiakassuhteen tai lainsäädännön vuoksi,

  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä,

  • tietyin edellytyksin saada Nordnetiltä ne henkilötiedot, jotka olet itse antanut Nordnetille ja saada kyseiset tiedot siirrettyä suoraan toiselle henkilötietojen käsittelystä vastaavalle rekisterinpitäjälle, jos tämä on teknisesti mahdollista (tietojen siirrettävyys)

Yllä lueteltuihin kohtiin b)–e) liittyvä pyyntösi ja/tai vastustuksesi käsitellään yksittäistapauksina.Käyttääksesi oikeuksiasi edellä kuvatulla tavalla voit:

  • lähettää meille viestin Nordnet-tilisi kautta sisäänkirjautuneena; valitse alasvetovalikosta kategoria "Henkilötietokysely", tai

  • lähettää sähköpostin osoitteeseen

    dataprotection@nordnet.se, jossa yksilöit pyyntösi.

Niille, joilla on yhteisomistuksessa oleva tili, on ainoastaan jälkimmäinen vaihtoehto mahdollinen. Huolehdimme tietoturvastasi, joten pyydämme sinua jättämään pois arkaluontoiset ja yksityisyyteen liittyvät henkilötiedot (esim. terveystiedot, henkilötunnus ja tilitiedot), kun lähetät meille sähköpostia.
Voit koska tahansa estää suoramarkkinoinnin Nordnetiltä verkkopalvelun kohdasta Sivuni > Oma profiilini & asetukset > Viestintä Nordnetistä.

Henkilötietovastaava.

Jos olet tehnyt sopimuksen Nordnet Bank AB:n tai sen sivuliikkeen kanssa, Nordnet Bank AB vastaa tällöin henkilötietojesi käsittelystä edellä kuvatulla tavalla. Nordnet Bank AB noudattaa Ruotsin tietosuojalainsäädäntöä. Nordnet Bank AB on rekisteröity Ruotsin yhtiöviraston (Bolagsverket) rekisteriin yritystunnuksella 516406-0021 ja sijaitsee osoitteessa Alströmergatan 39, 104 25, Tukholma, Ruotsi.Osoitteesta www.nordnet.fi löydät lisätietoa Nordnetistä.