Siirry pääsisältöön

Henkilötietojen käsittely.


Nordnet huolehtii yksityisyytesi suojaamisesta. Siksi meille on tärkeää, että ymmärrät, mitä teemme henkilötiedoillasi ja että voit olla varma, että käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä Nordnet pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että tuotteemme, palvelumme ja sisäiset prosessimme täyttävät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Ennen kuin aloitat käyttämään Nordnetin tuotteita ja palveluita, on tärkeää, että luet ja ymmärrät, miten ja miksi Nordnet aikoo käyttää henkilötietojasi. Alla on kuvaus Nordnetin henkilötietojen käsittelystä, mitkä oikeuksia sinulla on, kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja mitä kautta voit saada vastauksia kysymyksiisi sekä pyyntösi ja valituksesi käsittelyyn.

Kenelle tiedot on suunnattu

Nämä tiedot on tarkoitettu Nordnetin asiakkaille.

Tässä tekstissä 'asiakkaalla' tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt tai voi tehdä sopimuksen Nordnetin kanssa omasta tai toisen puolesta. Käsitteenä 'asiakas' kattaa myös takaajat ja pantinasettajat. Lisäksi se sisältää myös muut, joiden henkilötietoja Nordnet käsittelee, kuten verkkosivuvierailijat, vierailijat, maksajat, käyttäjät, edustajat, tosiasialliset edunsaajat, vakuutetut, edunsaajat tai ne, jotka ovat allekirjoittaneet olemassa olevan sopimuksen (esimerkiksi kuolinpesän osakkaat).

Henkilötietovastaava

Nordnet Bank AB

Jos olet tehnyt sopimuksen Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen kanssa, tai sinulla on muu yhteys Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeeseen, Nordnet Bank AB vastaa tällöin henkilötietojesi käsittelystä alla kuvatulla tavalla.

Nordnet Bank AB on rekisteröity Ruotsin Bolagsverketin rekisteriin yritystunnuksella 516406-0021 ja sijaitsee osoitteessa Alströmergatan 39, 104 25, Tukholma, Ruotsi.

Nordnet Livsforsikring AS

Jos olet tehnyt sopimuksen Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliikkeen kanssa tai sinulla on muu yhteys Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliikkeeseen, Nordnet Livsforsikring AS vastaa tällöin henkilötietojesi käsittelystä alla kuvatulla tavalla.

Nordnet Livsforsikring AS on rekisteröity Brønnøysundin rekisteriin yritystunnuksella 914 350 956, ja sen rekisteröity kotipaikka on Karl Johans gate 16c, 0154 Oslo, Norja.

Käsiteltävät henkilötiedot

Nordnet käsittelee erilaisia asiakastietoja riippuen siitä, mitä tuotteita tai palveluita asiakas käyttää. Henkilötietojen käsittely voi tapahtua oikeudellisten velvoitteiden tai sopimusvelvoitteiden vuoksi tai ennen sopimuksen tekemistä.

Henkilötietojen käsittely voi perustua myös oikeutettuun etuun, jos intressit on huolellisesti tasapainotettu, tai nimenomaiseen suostumukseen, jonka voit peruuttaa milloin tahansa.

Nordnet käsittelee seuraavia henkilötietoluokkia. Huomioi, että tämän kappaleen tiedot ovat yhteenveto. Lisätietoja Nordnetin henkilötietojen käsittelystä löytyy alempana sivulla.

Tunnistetiedot

Etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, henkilötunnus, henkilötodistus, henkilötodistuksen numero, henkilötodistuksen kopio, kansalaisuus, vahvistustiedot, ääni- ja kuvatallenteet.

Yhteystiedot

Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja koti-/postiosoite.

Profiilitiedot

Käyttäjätunnus, asiakasnumero, asiakastunnus, asiakkaan luokittelu ja riskiprofiili.

Talouteen liittyvät tiedot

Tilitiedot, vakuutustiedot, omistustiedot, saldo, rahoitusvarat ja sijoitukset, velkatiedot, maksuhuomautukset, luottoraja, luottokelpoisuuspisteet, kiinteistötunnukset, vakuudet, tilitapahtumat, tulotiedot, taloudellinen tilanne, aikaisempi kokemus arvopapereista, sijoitustavoitteet, taloudellisten riskien sietokyky, todistukset ja laskutustiedot sekä osto- ja myyntitiedot.

Verotiedot

Verotuksellinen kotipaikka, verorekisterinumero ja valvontatiedot.

Henkilökohtaiset suhteet

Puoliso, avopuoliso, lapsi tai muu yhteyshenkilö.

Työelämään liittyvät tiedot

Työsuhteen laatu, ammatti ja yritystoiminta.

Tietoturvaan liittyvät tiedot

Kirjautumistiedot, kirjautumishistoria ja turvallisuusloki, avainkortin numero sekä aika- ja sijaintileima.

Verkkotunnisteet

IP-osoite, selaintunnus, laitetunnus ja muu yksilöllinen tunniste.

Käyttäjätiedot

Käyttäjäasetukset, näyttökerrat, klikkaukset, Shareville-viestit ja tilitapahtumat.

Paikkatieto

Maa, josta laite on yhteydessä.

Rikkomushistoria

Aiemmat laiminlyönnit ja järjestelmänvalvojan suorittamat toimenpiteet.

PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)

Tiedot kaikista poliittisesti vaikutusvaltaisista asemista, joissa voidaan nähdä poliittista sitoutumista.

Tiedot lakien rikkomisesta

Syyterekistereistä, pakotelistoista ja muista julkisista lähteistä ilmenevät tiedot sekä tiedot olemassa olevista rikosepäilyistä, jotka johtuvat esimerkiksi lainsäädännön edellyttämästä toiminnan ja liiketoimien seurannasta tai valvontavideoista tai puhelintallenteista, joita käsitellään rikosilmoituksen tekemiseksi tai muulla tavoin epäillyn rikoksen dokumentoimiseksi tai seuraamiseksi.

Terveystiedot

Terveysselvitys tietyissä takaisinmaksuturvatapauksissa.

Viestintätiedot

Kaikki tiedot asiakkaan yhteydenpidosta Nordnetiin liittyen esimerkiksi asiakaspalveluun, reklamaatioihin tai oikeudellisiin vaatimuksiin. Tiedot voivat olla sähköisiä viestejä, kirjeitä tai puhelujen perusteella laadittuja dokumentteja.

Onko henkilötietojen antaminen vapaaehtoista vai pakollista?

Voidaksesi tehdä sopimuksen Nordnetin kanssa sinun on annettava tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna kyseisiä henkilötietoja, sopimusta ei voida tehdä. Jos olet tehnyt sopimuksen Nordnetin kanssa, sisältyy siihen tiettyjä sopimusoikeudellisia velvoitteita, joiden mukaan sinun tulee antaa henkilötietoja. Nämä velvoitteet perustuvat osittain Nordnetiin sovellettavasta sääntelystä seuraaviin vaatimuksiin ja osittain sopimuksen mukaisen palvelun turvallisuuteen ja toiminnallisiin tarpeisiin.

Automaattinen päätöksenteko

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa käsittelyä sellaisten teknisten algoritmien avulla, jotka käyttävät henkilötietojasi päätösten tekemiseen ilman ihmisen puuttumista. Tämä pitää sisällään myös profilointiin perustuvan päätöksenteon, joka käsittää henkilötietojen automaattisen käsittelyn luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseksi, erityisesti esimerkiksi hänen taloudellisten taitojen, henkilökohtaisten mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden analysoimiseksi tai ennustamiseksi. Kerromme alla tarkemmin käyttötarkoituskohtaisesti, milloin tietojen käsittelyssä käytetään automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Sinulla on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi, mukaan lukien profilointi, jos sellaisella käsittelyllä voi olla sinulle oikeudellisia seurauksia tai vastaavia vaikutuksia sinuun, ellei se:

 • a) ole välttämätöntä sopimuksen tekemiseen tai loppuun saattamiseen sinun ja Nordnetin välillä,

 • b) kansallisen tai EU-tason lainsäädännön sallimaa tai

 • c) perustu nimenomaiseen suostumukseesi.

Voit ottaa yhteyttä Nordnetiin alla olevilla yhteystiedoilla, jos sinulla on kysyttävää automaattisen päätöksenteon käytöstä, mielipiteiden esittämisestä tai päätösten riitauttamisesta.

Siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa vain Suomessa ja Ruotsissa ja muissa EU/ETA-alueen maissa. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojasi voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin (ns. kolmansiin maihin). Tällainen siirto tapahtuu vain sillä edellytyksellä, että siirrettävät henkilötiedot tulevat suojatuiksi tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos kolmannella maalla ei ole EU:n komission päättämää riittävää suojan tasoa, sovelletaan yhtä tai useampaa seuraavista siirtomekanismeista:

 • EU:n komission vakiosopimuslausekkeet (hyväksytty päätöksellä 2021/914) tai muut hyväksytyt sopimuslausekkeet.

 • Yritystä koskevat sitovat säännöt

 • Menettelyohjeet

 • Hyväksytty sertifiointi

Vastaanottajamaan lainsäädännöstä tehdyn riskiarvioinnin seurauksena siirtomekanismiin yhdistetään lisäsuojaustoimenpiteitä, jotta varmistetaan siirrettäville henkilötiedoille olennaisesti vastaava suojaustaso.

Jos haluat lisätietoa suojatoimenpiteistä, joihin Nordnet on ryhtynyt henkilötietojesi suojaamiseksi, voit ottaa yhteyttä Nordnetiin alla annettujen yhteystietojen kautta.

Oikeusperuste: sopimus

Sopimukset, jotka olet tehnyt tai aiot tehdä, muodostavat perusteen henkilötietojen käsittelylle, joka on tarpeen joko sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä. Kyseessä on molempien sopimuspuolten sopimusvelvoitteiden täyttäminen, eli ei vain rekisterinpitäjän, joten jos henkilötietojen käsittely on tarpeen asiakkaan sopimuksen osan täyttämiseksi, myös tämä oikeusperuste on sovellettavissa.

Alla on tietoa Nordnetin henkilötietojen käsittelystä, jonka oikeusperusteena on sopimusten noudattaminen.


Oikeusperuste: lakisääteinen velvoite

Nordnetin toimintaa sääntelevät useat lait ja määräykset. Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi Nordnetin tulee käsitellä henkilötietoja erilaisin tavoin, kuten kerätä niitä, suorittaa henkilötietoihin perustuvia arviointeja, seurantaa, dokumentointia, arkistointia ja tiedon jakamista. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen myös viranomaispäätösten noudattamiseksi, joita Nordnet on velvollinen noudattamaan.

Alla on tietoa Nordnetin henkilötietojen käsittelystä, kun oikeusperusteena on lakisääteinen velvoite.


Oikeusperuste: oikeutettu etu

Nordnet voi käsitellä henkilötietoja, kun käsittelytarkoitukset muodostavat oikeutetun edun, joka on suurempi kuin rekisteröidyn intressi olla sellaisen henkilötietojen käsittelyn ulkopuolella, ja jos käsittely on tarpeen kyseiseen tarkoitukseen. Jotta Nordnet voi perustella tämän oikeusperusteen käytön, tarvitaan etujen vertailua, joka osoittaa, että riittävän painava oikeutettu etu on olemassa.

Alla on tietoa sellaisesta Nordnetin henkilötietojen käsittelystä, jonka oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Oikeusperuste: suostumus


Tietojen jakaminen kolmansille osapuolille

Osana Nordnetin henkilötietojen käsittelyä henkilötietojasi voidaan luovuttaa (myös kolmannen osapuolen palveluita ja teknologiaa käyttämällä) eri vastaanottajille, kuten Nordnet-konsernin muille yhtiöille, viranomaisille ja muille yrityksille ja toimijoille, joiden kanssa teemme yhteistyötä palveluidemme tarjoamiseksi. Nordnet ei luovuta enempää tietoja kuin on välttämätöntä tietojen käsittelyyn liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi. Teemme kaikki tarpeelliset ja asianmukaiset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja oikein. Ennen henkilötietojesi luovuttamista varmistamme aina, että noudatamme rahoitusalalla sovellettavia salassapitovelvoitteita.

Nordnet-konsernin sisällä

Voidaksemme täyttää tietyt tuote- ja palvelusopimustemme ja lakisääteisten velvoitteidemme mukaiset sitoumukset Nordnetin on jaettava tiettyjä henkilötietoja muiden Nordnet-konserniin kuuluvien yritysten kanssa. Henkilötietojen jakaminen tapahtuu myös intressien tasapainottamisen jälkeen ja Nordnetin oikeutetun edun puitteissa tehdä liiketoiminta- ja markkina-analyysiä liiketoiminnan seuraamista, sisäistä raportointia sekä liiketoimintamenetelmien ja strategioiden kehittämistä varten. Siltä osin kuin konserniyhtiö käsittelee henkilötietoja toisen konserniyhtiön puolesta, ensin mainittu nähdään jälkimmäisen näkökulmasta palveluntarjoajana ja henkilötietojen käsittelijänä (katso alta kohta "Palveluntarjoajat").

Viranomaiset

Lakien, asetusten, viranomaismääräysten ja muun sääntelyn noudattamiseksi Nordnetin on jaettava tiettyjä henkilötietoja kansallisten ja ulkomaisten veroviranomaisten, valvontaviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten, oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten hallintoviranomaisten kanssa.

Nordnet voi myös jakaa henkilötietoja viranomaisille, jos se on tarpeen Nordnetin oikeuksien käyttämiseksi tai valituksiin ja oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi, jos Nordnet on intressien tasapainottamisen yhteydessä katsonut tämän olevan Nordnetin oikeutetun edun mukaista.

Yhteistyökumppanit

Nordnetin on jaettava tiettyjä henkilötietoja yhteistyökumppaneidensa kanssa, jotta tietyt tuote- ja palvelusopimuksiin perustuvat sitoumukset ja lakisääteiset velvoitteet toteutuvat. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi:

 • Luottotietoyritykset ja luottoluokituslaitokset luottotietotarkistuksia varten

 • Kirjeenvaihtajapankit ja muut pankit, jotka tekevät yhteistyötä Nordnetin kanssa

 • Vakuutusyhtiöt ja muut kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat vakuutuksiin liittyviä tuotteita

 • Muut rahoituslaitokset ja rahoituspalvelujen välittäjät

 • Pörssit ja kauppapaikat

 • Yhtiöt, joiden osakkeita asiakas omistaa

 • Maksupalvelu- ja tilitietopalveluntarjoajat

 • Yritykset, jotka tarjoavat teknologiaa sähköiseen tunnistamiseen

Tiedonvaihtoa luottotietoyritysten kanssa tapahtuu myös luottotietolainsäädäntöön perustuen ja siksi, että Nordnetin sekä muiden pankkien oikeutetun edun mukaista on saada yhdessä kattavampia ja luotettavampia tietoja luottotarkistuksissaan.

Henkilötietojen jakaminen yhteistyökumppaneiden kanssa voi perustua myös siihen, että Nordnetin tai yhteistyökumppanin tuotteista ja palveluista voidaan lähettää tarjouksia. Tämä tapahtuu intressien tasapainottamisen jälkeen ja Nordnetin tai kumppanin oikeutetun edun vuoksi.


Ulkopuoliset neuvonantajat, asiamiehet ja asiantuntijat

Nordnetiin sovelletaan sääntelyä, joka edellyttää, että ulkopuoliset neuvonantajat tarkastavat ja esittävät parannusehdotuksia liiketoiminnan riskienhallintaan, sisäiseen hallintoon ja valvontaan. Kun Nordnet jakaa henkilötietoja näissä menettelyissä, se tapahtuu vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen tarkan ja luotettavan tarkastelun saavuttamiseksi. Tämä menettely muodostaa Nordnetin oikeutetun edun.

Nordnet voi myös jakaa henkilötietoja ulkopuolisille neuvonantajille, asiamiehille tai asiantuntijoille käsitelläkseen, vastatakseen tai pannakseen täytäntöön oikeudellisia vaateita. Tämä muodostaa myös Nordnetin oikeutetun edun.

Palveluntarjoajat

Nordnet jakaa henkilötietoja palveluntarjoajille, jotka toimivat Nordnetin henkilötietojen käsittelijöinä tai erillisinä henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Tällaisen jakamisen oikeusperuste on sama kuin käsittelytarkoituksiin, joihin palveluntarjoajia käytetään. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Erilaisten tietokantojen ja viiterekisterien palveluntarjoajat

 • IT-järjestelmien, hosting-palvelujen, viestintävälineiden, verkkojen ja muun teknologian tarjoajat

 • Kehitys- ja käyttöpalveluja tarjoavat toimijat, ml. huolto ja tuki

 • Painotalot ja logistiikkapalvelujen tarjoajat

Muut

Nordnet jakaa henkilötietoja myös luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kanssa, joilla on oikeus päästä käsiksi tietoihin eri syistä, kuten esimerkiksi:

 • Konkurssipesänhoitaja

 • Pesänselvittäjä

 • Uskottu mies, huoltaja tai edunvalvoja

 • Erilaiset valtuutetut

 • Yhteistilin haltijat

 • Mahdolliset, suunnitellut ja todelliset ostajat liiketoimintojen siirroissa ja uudelleenjärjestelyissä


Oikeutesi henkilötietorekisterissä olevana henkilönä

Oikeus pyytää rekisteriotteita

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi ja jos käsittelemme, mitä henkilötietoja meillä on sinusta.

Oikeus oikaista tietoja

Jos uskot, että käsittelyn kohteena olevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisua tai täydentämistä.

Oikeus poistaa tiedot

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua. Tämä ei kuitenkaan päde silloin, jos esimerkiksi lainsäädäntö edellyttää henkilötietojen säilyttämistä tai jos on olemassa pakottava oikeutettu etu, kuten mahdollisuus oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää, että tiettyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain tiettyihin valittuihin tarkoituksiin tai että käyttöä rajoitetaan tietyksi ajaksi. Oikeus on olemassa esimerkiksi silloin, jos tiettyjen henkilötietojen paikkansapitävyys on tarkistettava tai jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti ja vaadit mieluummin rajoittamista kuin poistamista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada kopio sinua koskevista henkilötiedoista jäsennellyssä muodossa (tietojen siirrettävyys) tai pyytää meitä lähettämään kopio kolmannelle osapuolelle. Oikeus tietojen siirrettävyyteen rajoittuu kuitenkin henkilötietoihin, jotka olet itse antanut meille ja joita käsittelemme suostumuksesi tai sopimussuhteemme perusteella.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn osalta voit vastustaa käsittelyä esimerkiksi tilanteeseesi liittyvien henkilökohtaisten syiden vuoksi. Lainsäädännön mukaisesti voimme kuitenkin jatkaa henkilötietojesi käsittelyä vastustuksestasi huolimatta, jos käsittelyyn on painavia oikeutettuun etuun liittyviä syitä, joiden painoarvo on suurempi kuin tietosuojaasi liittyvät syyt. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä pätee kuitenkin aina suoramarkkinointiin ja automaattiseen päätöksentekoon, mukaan lukien profilointiin, jos päätöksellä voi olla oikeudellisia seurauksia tai jos se vaikuttaa vastaavalla tavalla merkittävästi sinuun.

Voit helposti estää Nordnetin suorittaman suoramarkkinoinnin sisäänkirjautuneena verkkopalvelussamme, kohdasta "Sivuni" ja sen jälkeen "Oma profiilini & asetukset" tai käyttämällä minkä tahansa markkinointiviestin mukana tulevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Näin voit käyttää oikeuksiasi

Käyttääksesi oikeuksiasi edellä kuvatulla tavalla voit:

 1. lähettää meille viestin Nordnet-tilisi kautta sisäänkirjautuneena; valitse alasvetovalikosta kategoria "Henkilötietokysely", tai

 2. lähettää sähköpostin osoitteeseen dataprotection@nordnet.se, jossa yksilöit pyyntösi.

Niille, joilla on yhteisomistuksessa oleva tili, on ainoastaan jälkimmäinen vaihtoehto mahdollinen. Huolehdimme tietoturvastasi, joten pyydämme sinua jättämään pois arkaluontoiset ja yksityisyyteen liittyvät henkilötiedot (esim. terveystiedot, henkilötunnus ja tilitiedot), kun lähetät meille sähköpostia.

Nordnet käsittelee henkilötietojasi luottamuksellisesti, myös käsitellessään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisia pyyntöjä. Jos epäilemme kysyjän henkilöllisyyttä, saatamme joutua pyytämään lisätietoja ja asiakirjoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ennen käsittelyn aloittamista.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojalainsäädännön mukaista valvontaa harjoittaa Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi/).


Tietosuojavastaava

Nordnet noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja on tämän vuoksi nimittänyt tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavan yleistehtävänä on valvoa, että Nordnet noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu tiedon kerääminen siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi sekä neuvonnan antaminen yhtiön sisällä korkean tietosuojan tason ylläpitämiseksi. Tämän lisäksi tietosuojavastaava on yhteyshenkilö sekä sinulle Nordnetin asiakkaana että Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavastaavalla ei ole henkilökohtaista vastuuta Nordnetin henkilötietojen käsittelystä. Yrityksenä Nordnet vastaa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tietosuojasta, voit aina ottaa yhteyttä Nordnetin asiakaspalveluun.

Nordnetin tietosuojavastaava
dataprotection@nordnet.se
(kielet: englanti ja ruotsi)

Nordnetin asiakaspalvelu
020 198 5898
asiakaspalvelu@nordnet.fi
(kielet: suomi, ruotsi ja englanti)


Viimeisin päivitys: 1.11.2023.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki