Siirry pääsisältöön

Vastuuvapauslauseke.


Internetpalvelusta tai muista sovelluksista ja ohjelmista löytyvä informaatio sekä palvelut ja tarjoukset eivät ole suunnattu yksityishenkilöille tai yrityksille, joiden kotipaikkana on USA, Kanada, Japani tai Australia, tai jokin muu maa, jossa kyseisen materiaalin julkaiseminen tai levittäminen on kielletty tai muuten jollain tapaa rajoitettu. Mikäli mitä tahansa Nordnetin tarjouksista kuitenkin hyödynnetään jonkin sellaisen henkilön tai yrityksen taholta, joiden kotipaikkana on jokin yllä mainituista maista, voidaan tämä jättää huomioimatta.

Kaikkien yksityishenkilöiden ja yritysten, jotka vierailevat tällä kotisivulla tai käyttävät Nordnetin sovelluksia, oletetaan lukeneen ja hyväksyneen seuraavat ehdot:

Vastuunrajoitus.

Nordnet ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa, jos jokin Nordnetin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitettävä sisältö aiheuttaa välittömiä tai välillisiä vahinkoja tai menetyksiä käyttäjälle tai muulle internetpalvelun sisältöön tutustuneelle henkilölle. Nordnet ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa käyttäjän tai kolmannen osapuolen suhteen välittömistä tai välillisistä vahingoista, saamatta jääneistä voitoista tai tuloista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sisältö olisi jotenkin virheellistä, näkyisi tai esitettäisiin väärin tai jäisi jopa kokonaan pois Nordnetin tai jonkin sen toimittajan syyksi luettavasta virheestä tai aivan muista syistä. Tämä käsittää kaikki tapaukset, joissa tiedot voivat viivästyä, näkyä virheellisesti, sisältää virheellisiä arvoja tai jäädä kokonaan pois, ja tapaukset, joissa ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä ja jopa sen, että koko web-palvelu ja/tai sovellukset sulkeutuvat ja lakkaavat toimimasta, riippumatta siitä, aiheutuuko tämä teknisistä vai muista syistä.

Nordnet ei ole missään vastuussa toimittajista tai niiden aineistoista, tuotteista tai palveluista, joita Nordnetin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitetään. Nordnet ei ole millään tavalla vastuussa myöskään esityksestä tai tiedosta, joka on peräisin Nordnetin toimittajilta, tai niiden tuotteessa olevista virheistä tai toimittajista aiheutuvasta viivästyksestä.

Nordnet ja internetpalvelun ja sovelluksien sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa siitä, miten käyttäjä käyttää web-palvelussa esitettäviä tietoja. Käyttäjän pääsy palveluun ja palvelun käyttäminen ovat kokonaan käyttäjän omalla vastuulla. Nordnet muistuttaa siitä, että arvopaperikauppaan liittyy sekä suuria mahdollisuuksia että suuria riskejä. Nordnet ei ota mitään vastuuta tuloksesta, joka voi seurata siitä, että käyttäjä hyödyntää eri tavoilla omassa kaupankäynnissään web-palvelussa tai sovelluksissa esitettyjä tietoja. Jos käyttäjä päättää noudattaa web-palvelussa tai sovelluksissa ilmoitettuja suosituksia, hän kantaa itse koko riskin teoistaan tai laiminlyönneistään. Nordnet ei ole myöskään muutoin vastuussa siitä, miten Nordnetin kautta tarjottavia tietoja käytetään tai tulkitaan.

Käyttäjät.

Käyttäjillä on oikeus hyödyntää henkilökohtaiseen käyttöön internetpalvelua ja sovelluksia ja niiden sisältöä Nordnetin ilmoittamien sääntöjen mukaan. Käyttäjillä ei ole oikeutta julkaista tai levittää sisältöä, ellei muuta sovita Nordnetin kanssa. Aineistoa ei saa hankkia tai käsitellä myöskään koneellisesti tai muulla tavalla, ohjelmalla tai muutoin kuin Nordnet nimenomaan myöntää. Nordnetin asiakkaina käyttäjät ovat voineet tehdä erityisiä sopimuksia tällaisen käytön säännöistä.

Käyttäjillä ei ole myöskään oikeutta käyttää sisältöä sijoitustuotteiden näytteilleasettamisen, niillä käytävän kaupan, niiden markkinoinnin tai kampanjoiden yhteydessä, jos Nordnetiltä, sen sisällöntoimittajalta tai sisällön oikeudet omistavalta kolmannelta osapuolelta ei ole saatu kirjallista hyväksyntää. Sijoitustuotteilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi johdannaisia, strukturoituja tuotteita, sijoitusrahastoja, arvopaperisalkkuja jne., joiden hinta, tuotto ja/tai sijoitustuotteen laatu perustuu tai on yhteydessä sisältöön.

Nordnetin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitettävä sisältö kuuluu Nordnetille tai sen sisällöntoimittajille, ja se on immateriaalioikeudellisesti suojattu.

Force Majeure.

Nordnet vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta, jos käyttäjälle aiheutunut vahinko on seurausta tapahtumasta, jonka olosuhteisiin Nordnet ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi räjähdys, tulipalo, tulva tai muu onnettomuus, sabotaasi, sotatapahtuma, lakko tai muu työselkkaus ja lakien tai säädösten muutokset tai muu viranomaisen toiminta. Lakkoa tai muuta työselkkausta koskevaa ehtoa sovelletaan myös silloin, jos Nordnet itse ryhtyy tällaisiin työtaistelutoimiin tai joutuu niiden kohteeksi. Sen lisäksi, mitä tavallisesti ymmärretään tapahtumilla, joihin Nordnet ei voi vaikuttaa, tällaisena pidetään myös tapahtumaa, jonka vuoksi web-palvelun ja/tai sovellusten tarjoaminen muodostuu Nordnetille alkuperäisiä edellytyksiä kalliimmaksi ja työläämmäksi. Nordnet ei ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle vahinkoa muussakaan tapauksessa, jos Nordnet on ollut normaalilla tavalla huolellinen.

Sisällöntoimittajat.

​Nordnetin toimittajien velvollisuuksiin kuuluu voimassa olevan lainsäädännön soveltaminen palvelun käyttäjiin. Toimittajat laativat internetpalvelussa ja sovelluksissa julkaistavan aineiston ja Nordnetin internetpalvelussa ja sovelluksissa tarjottavat tuotteet tai palvelut ja ylläpitävät niitä sekä vastaavat niistä.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki