Siirry pääsisältöön

Osakkeiden verotus.


Näin toimii osakkeiden ja muiden sijoitusten verotus.

Nordnetin palvelusta voit tulostaa arvopaperikauppojen raportointiin tarkoitetut esitäytetyt lomakkeet, joista näet kaikki Nordnetin kautta tekemät kauppasi.

Palvelusta löydät seuraavat sähköiset raportit:

 • Salkkuraportti - Salkkuraportista näet salkun arvon, kehityksen ja omistukset valitsemaltasi aikaväliltä (Sivuni -> Salkkuraportti)

 • 9A-raportti - 9A-raportista näet luovutusvoitot/-tappiot valitsemaltasi aikaväliltä (Sivuni -> 9A-raportti)

 • Osinkoraportti - Osinkoraportista näet osingot ja niistä tehdyt pidätykset valitsemaltasi aikaväliltä (Sivuni -> Tilitapahtumat valitsemalla tapahtumatyypiksi ’Osingot’)

 • Tilitapahtumat-raportti - Tästä raportista näet kaikki tapahtumat, kuten ostot, myynnit ja osingot, sekä niiden jälkeiset saldot valitsemaltasi aikaväliltä (Sivuni -> Tilitapahtumat)

 • Vuositiliote – Vuositiliotteelta näet yhteenvedon Nordnetissä olevan arvo-osuustilisi ja pankkitilisi tapahtumista verovuoden aikana (Sivuni -> Vuositiliote).

 • Vuosikuluraportti – Kerran vuodessa kaikille asiakkaillemme luotava raportti, josta näet tarkan erittelyn maksamistasi kuluista ja niiden vaikutuksesta sijoitustesi tuottoon. (Sivuni > Vuositiliote > Vuosikuluraportti)

Verotietojen tarkistamisessa suosittelemme käyttämään pääsääntöisesti 9A-raporttia ja osinkoraporttia. Katso myös palvelumme Usein kysyttyjä kysymyksiä verotuksesta -osio.


Woman working on laptop.jpg

Sijoituksien verotus Suomessa.

Verotettavasta pääomatulosta (myynti- eli luovutusvoitoista) maksetaan 30 %:n vero 30 000 euroon saakka. 30 000 euroa ylittävältä osalta peritään pääomatuloveroa 34 %. Pörssiyhtiön osingosta 85 % on verotettavaa pääomatuloa, josta maksetaan 30 % tai 34 % veroa. Koko osingosta maksetaan siis 25,5 % tai 28,9 % vero pääomatulojen veroprosentista riippuen.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista peritään ennakonpidätys, joka on 7,5 % 150 000 euron rajaan asti, ja 28 % rajan ylittävästä osasta. Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta.

Jos olet tehnyt verovuoden aikana tappioita, voit vähentää tappiot kaikista pääomatuloistasi niiden syntyvuonna sekä viitenä seuraavana vuotena.

Huomioi, että kaikki yllä kuvattu koskee arvo-osuustilillä (AOT) olevia omistuksia. Osakesäästötilillä (OST) verot peritään vasta siinä vaiheessa, kun rahaa siirretään tililtä pois, ja mahdolliset vähennykset tappioista voi tehdä vasta, kun osakesäästötili suljetaan. Lue lisää osakesäästötilin verotuksen logiikasta.

Luovutusvoittojen ja -tappioiden raportointi.

9A-raportilta näet verovuoden aikana syntyneet luovutusvoitot tai -tappiot arvopapereittain.

Vuositiliote raporttina verotukseen.

Vuositiliote on yhteenveto Nordnetissä olevan arvo-osuustilisi ja pankkitilisi tapahtumista verovuoden aikana.

Vuositiliotteesta käy ilmi:

 • salkkusi/tilisi saldo (valuutoittain) 31.12. tilanteen mukaan

 • korot ja maksetut lähdeverot

 • arvopaperiomistus markkinoittain 31.12. tilanteen mukaan

 • tapahtumat arvopapereittain

 • osingot valuutoittain ja ennakonpidätykset osingoista

Verovuoden vuositiliote näkyy salkussasi aina tammikuun loppuun mennessä. Voit tulostaa tai tallentaa vuositiliotteen pdf-tiedostona.


FIFO ja hankintameno-olettama.


Verotettava voitto lasketaan yleensä käyttämällä ns. FIFO-periaatetta (First In, First Out). Tällöin osakkeet katsotaan myydyiksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.

Luovutusvoiton/-tappion määrittämiseen voit halutessasi käyttää varsinaisen hankintahinnan sijasta ns. hankintameno-olettamaa. Käyttäessäsi hankintameno-olettamaa sinun tulee huomioida osakkeiden omistusaika. Jos arvopaperit on omistettu yli 10 vuotta, voit käyttää hankintahintana 40 % arvopaperin myyntihinnasta tai jos omistusaika on alle 10 vuotta, hankintahintana voi käyttää 20 % arvopaperin myyntihinnasta. Hankintameno-olettama on käytettävissä vain arvo-osuustilillä (AOT).

Usein kysyttyä sijoittajan verotuksesta.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki