Siirry pääsisältöön

Saavutettavuusseloste.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus.

Tavoitteenamme on, että digitaaliset palvelumme palvelevat kaikkia asiakkaitamme yhdenvertaisesti, riippumatta erityistarpeista. Kartoitamme parhaillaan digitaalisten palveluidemme saavutettavuutta sekä pyrimme edistämään saavutettavuutta jatkuvasti.

Tälle sivulle tulemme kokoamaan yksityiskohtaisesti jokaisesta digitaalisesta palvelusta ja kanavastamme saavutettavuuden tilanteen.

CMS WCAG 2.1

Kunkin osion kuvaukset ja esimerkit ovat vain katkelmia, joiden tarkoituksena on selittää, miten vaatimus täytetään. Luettelo vaatimuksista ja kattavat ohjeet tason vaatimusten täyttämiseen löytyvät varsinaisista ohjeista:

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1

 

Suomessa asetettujen vaatimusten täyttämiseksi meidän on täytettävä sekä A- että AA-tason kriteerit.

1. Havaittava
2. Hallittava
3. Ymmärrettävä
4. Toimintavarma


1. Havaittava

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Taso A

Kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle on oltava saatavilla tekstivastine

Osittain

1.2 Aikasidonnainen media

Liittyy audio- ja videosisältöön

Ei

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Taso A

”Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä.”


Sisällön tarkoituksen on aina oltava ymmärrettävissä tekstikuvauksen perusteella.


Esimerkki: Virhe on kuvattava sanallisesti sen sijaan, että syöte merkittäisiin vain punaisella värillä.

Ei

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Taso A

Sisällön järjestys on esitettävä mielekkäällä tavalla tai tavalla, joka ei voi aiheuttaa epäselvyyttä.


Esimerkki: Esitetäänkö sisältö järkevässä järjestyksessä, kun navigointiin käytetään tab-näppäintä?

Kyllä

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Taso A

Kokoa ja väriä ei voi käyttää esimerkiksi tekstin prioriteetin määrittämiseen. Otsikon merkitsemiseen ei pidä käyttää pelkästään tunnistetta <span>, vaan sen kanssa tulee käyttää otsikkoelementtiä kuten esimerkiksi <h2>.


Elementtien kanssa on noudatettava puurakennetta, jossa esimerkiksi <h3>:n tulisi olla elementin <h2> alielementti jne.


Toinen esimerkki voisi olla teksti, jossa kuvataan vuorovaikutteista painiketta esimerkiksi näin: ”napsauta alla olevaa painiketta jatkaaksesi”, jolloin painikkeen itsensä on oltava seuraava semanttinen kohde, johon käyttäjä luonnollisesti siirtyy, jotta painike ei katoa navigoinnin aikana.

Osittain

1.3.4 Asento

Taso AA

Suunnittelussa on tuettava sisällön sekä pysty- että vaakasuuntaista katselua.

Kyllä

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Taso AA

Syötteen, jossa käyttäjän tulee antaa sähköpostiosoite, tyypiksi tulisi olla merkitty type="email"


Syötteellä tulee olla aina nimilappu, jotta sen asiayhteys on selkeä.


Jos syötteen tyypiksi on merkitty type="number", sen antamiseen käytetään mobiililaitteen numerosyöttöä koko näppäimistön sijasta.

Osittain

1.4.1 Värien käyttö

Taso A

Väriä ei saa käyttää sisällön tarkoituksen osoittamiseen.


Esimerkki: Kaaviota tulisi olla mahdollista tulkita ilman, että sitä tarvitsee nähdä, joten mahdollinen piilotettu taulukkovariantti tulisi tehdä siinä tapauksessa, että kaavion jaksotukset on kuvattu pelkkänä tekstinä.

Kyllä

1.4.2 Audion kontrollointi

Taso A

Jos jokin ääni verkkosivulla soi kauemmin kuin kolme sekuntia, se on voitava keskeyttää.

Kyllä

1.4.3 Kontrasti (minimi)


1.4.6 Kontrasti (parannettu)

Tekstin ja sen taustan välinen kontrasti.

1.4.3 - Taso AA

kontrastisuhde vähintään 4,5: 1

1.4.6 - Taso AAA

kontrastisuhde vähintään 7:1

4,5:1

Osittain

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Taso AA

”Lukuun ottamatta tekstitystä ja tekstiä esittäviä kuvia, tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä.”

Kyllä

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Taso AA

Vältä aina tekstiä esittäviä kuvia, tekstin on oltava luettavissa ruudunlukijalla

Osittain

1.4.10 Responsiivisuus

Taso AA

Varmista aina, että sisältöä voi vierittää vain yhteen suuntaan, vaikka se olisi zoomattu 400 % kokoiseksi.


PAITSI silloin, kun navigointi kahdessa ulottuvuudessa on tarpeen, kuten esimerkiksi kartalla.

Osittain

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Taso AA

Esimerkki: Kun komponentti näytetään tietyssä tilassa, siinä ei saa olla mitään epäselvyyttä, joten valitun valintanapin tulee näyttää selvästi valitulta.

Kyllä

1.4.12 Tekstin välistys

Taso AA

Typografia-komponentin on täytettävä nämä kaksi vaatimusta:


 • Rivin korkeus (riviväli) on vähintään 1,5 kertaa kirjasinkoko.
 • Kappaleen jälkeisen tyhjän tilan koko on vähintään 2 kertaa kirjasinkoko.


Osittain

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Taso AA

Työkaluvihjeemme tarvitsee seuraavat ominaisuudet (joita sillä ei tällä hetkellä ole):


 • sen voi sulkea painamalla Esc-näppäintä
 • käyttäjä voi viedä hiiren työkaluvihjeen päälle ilman, että sisältö katoaa

Osoitettavissa oleva sisältö ei saa menettää kohdistettua tilaa, ennen kuin käyttäjä siirtyy aktiivisesti pois sisällöstä.

Kyllä


2. Hallittava

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

2.1.1 Näppäimistö

Taso A

Koko sivun on oltava käytettävissä silloin, kun navigoidaan vain näppäimistön avulla.


Taso AAA

Sama kuin edellä, mutta poikkeuksetta.

Osittain

2.1.2 Ei näppäimistöansaa

Taso A

Jos komponentille voi SIIRTYÄ tab-näppäimen avulla, sieltä on aina voitava myös POISTUA tab-näppäimen avulla.

Kyllä

2.1.4 Yhden merkin pikanäppäimet

Taso A

Jos komponentti sallii erityisiä vuorovaikutuksia esimerkiksi napsauttamalla tiettyä näppäintä, se on voitava ottaa pois käytöstä, määritellä uudelleen tai ottaa käyttöön vain kyseisessä komponentissa.


Esim.: Sen ei pitäisi olla ristiriidassa ruudunlukijalle määriteltyjen näppäinten kanssa.

Kyllä

2.2.1 Säädettävä ajoitus

Taso A

Ajoittain hahmonnettavan sisällön ajoituksen on oltava hallittavissa.


Esimerkkejä:

 • Jos kohdeluettelo on animoitu tietyssä järjestyksessä, kuten esimerkiksi kohteet osoitteessa https://www.nordnet.fi/onboarding, animaatio on voitava pysäyttää ja/tai ruudunlukijan käytettävissä on oltava variantti, jossa kaikki kohteet on hahmonnettu samaan aikaan.
 • Aikakatkaisu, jossa käyttäjä kirjataan ulos, kun hän on ollut tietyn ajan inaktiivinen.

Kyllä

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota

Taso A

Kaikki liikkuva, vilkkuva, vierivä tai automaattisesti päivittyvä sisältö on hallittavissa (sen voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa).

Kyllä

2.3.1 Kolme välähdystä tai alle raja-arvon

Taso A

Mikään ei saa välähtää useammin kuin kolme kertaa sekunnissa, paitsi silloin, kun välähdys on yleisen välähdyksen ja punaisen välähdyksen raja-arvojen alapuolella.


 • Meillä vihreiden ostotekstien ja punaisten myyntitekstien vilkkuminen saattaa kuulua tähän luokkaan.

Taso AAA

Ei poikkeuksia yllä olevasta säännöstä.

Kyllä

2.4.1 Ohita lohkot

Taso A

Useilla sivuilla toistuvat sisällön lohkot tulee voida ohittaa.


Esimerkkejä:

 • Tab-näppäimellä navigoitava kohde ”Siirry pääsisältöön” selaimessa heti URL -osoitteen syöttämisen jälkeen täyttää OSAN tästä.
 • Hakujamme tai taulukoidemme suodattimia ei pitäisi olla tarpeen selata läpi tab-näppäimellä ennen siirtymistä tuloksiin tai taulukon sisältöön.

Kyllä

2.4.2 Sivuotsikot

Taso A

Kaikilla sivuilla on otsikot, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen.

Kyllä

2.4.3 Ei ajoitusta

Taso A

Sivun selaamisen tab-näppäimellä pitäisi tapahtua järkevässä järjestyksessä.

Kyllä

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)


2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkistä)

Taso A

Kaikkien linkkien kohdalla pitäisi olla selvää, mitä tapahtuu, kun niitä napsauttaa.


Taso AAA

Linkin tarkoitus tulee selvitä sen PELKÄN tekstin perusteella, linkin kontekstia ei lasketa mukaan.

Kyllä

2.4.5 Useita tapoja

Taso AA

Käytettävissä on oltava enemmän kuin yksi tapa päästä mille tahansa sivulle, joka ei kuulu työnkulkuun, kuten esimerkiksi haun kautta.

Kyllä

2.4.6 Otsikot ja nimilaput


Taso AA

Otsikot ja nimilaput kuvailevat aiheen tai merkityksen.


Kyllä

2.4.7 Näkyvä kohdistus

Taso AA

Kun navigointiin käytetään näppäimistöä, näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on oltava aina näkyvissä.

Kyllä

2.4.8 Sijainti

Taso AAA

Käytännössä navigointipolut sivuilla

Ei

2.4.10 Osioiden otsikot

Taso AAA

Sisällön organisoimiseen käytetään osioiden otsikoita. Sopii navigointiin ruudunlukijalla.

Kyllä

2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen

Taso A

Painikkeen napsautukseen tulee käyttää ylös-tapahtumaa alas-tapahtuman sijasta, jotta käyttäjä voi ”peruuttaa” vuorovaikutuksensa

Kyllä

2.5.3 Nimilappu nimessä

Taso A

Jos nimilappu kuuluu visuaalisesti johonkin, kuten esimerkiksi syötteeseen, sillä tulisi aina olla myös kyseisen syötteen ohjelmallinen nimilappu.


Jos syötteestä puuttuu nimilappu, se ei ole tämän ohjeen mukainen.

Ei

2.5.5 Kohteen koko

Taso AAA

Kaikkien interaktiivisten elementtien koon on oltava vähintään 44 x 44 pikseliä.

Ei


3. Ymmärrettävä

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

3.1.1 Sivun kieli

Taso A

Sivun kieli voidaan määrittää ohjelmallisesti html-elementin lang-attribuutin perusteella.

Kyllä

3.1.2 Osien kieli

Taso AA

Älä sekoita kieliä PAITSI näissä tapauksissa: ”erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi”.


3.1.4 Lyhenteet

Taso AAA

On olemassa elementti <abbr />, jota voidaan käyttää silloin, kun käytetään lyhenteitä. Esim. AOT viittaa sanaan "arvo-osuustili" ja OST viittaa sanaan "osakesäästötili".

Ei sovelleta

3.2.1 Kohdistaminen

Taso A

Kohdistuksen muuttaminen ei saa aiheuttaa muutoksia kontekstissa, kuten esimerkiksi valikon navigoiminen ei saisi johtaa sivun vaihtumiseen itsestään.

Kyllä

3.2.2 Syöte

Taso A

Vuorovaikutus syötteen kanssa ei saa aiheuttaa kontekstin muutosta, ellei käyttäjälle ole ilmoitettu tällaisesta toiminnosta etukäteen.


Esimerkki: Jos perehdytyksessä käyttäjä vastaa ”kyllä” kysymykseen siitä, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, se käynnistää moduulin, jossa käyttäjän on vahvistettava vastauksensa; tämä ei noudata ohjetta.

Kyllä

3.2.3 Johdonmukainen navigointi

Taso AA

Navigoinnin, haun ja navigoinnin ohituksen hallinnan tulee olla samassa paikassa joka sivulla.

Kyllä

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen

Taso AA

Elementtejä käytetään johdonmukaisesti, esimerkiksi niin, että valintamerkki tarkoittaa aina samaa asiaa kaikilla sivuilla tai kuvaketta käytetään kaikkialla samaan tarkoitukseen.

Kyllä

3.3.1 Virheen tunnistaminen

Taso AA

Älä käytä merkitsemiseen vain punaista väriä, käytä myös tekstiä.

Ei

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Taso AA

Käytä aina nimilappuja ja paikkamerkkejä!

Ei

3.3.3 Virheen korjausehdotus

Taso AA

Jos mahdollista, anna virheilmoituksissa korjausehdotuksia, PAITSI JOS se aiheuttaisi tietoturvaongelman.

Ei

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data)

Taso AA

YKSI alla olevan luettelon kohdista täyttyy


Taso AAA

KAIKKI alla olevan luettelon kohdista täyttyvät

Oikeudellisille lähetyksille tehdään virheentarkistus ennen pyynnön lähettämistä, mukaan lukien pyyntöjen vahvistus, ja niiden tulee aina olla peruutettavissa.

Ei sovelleta


4. Toimintavarma

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

4.1.1 Jäsentäminen

Taso A

Koodimme ei käytännössä käänny, jos tämä ehto ei täyty! Elementeillä tulee aina olla kokonaiset aloitus-/lopetustunnisteet jne. (Voidaan testata Lighthousen avulla)

Osittain

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Taso A

”Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden saatavissa.”


 • kaikkien syöttöelementtien nimi
 • rooli siellä, missä sitä käytetään, kuten painikkeessa


4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Taso A


Esimerkkejä:

 • Jos pyyntö lähtee ja epäonnistuu napsautettaessa lähetä-painiketta, voidaan näyttää FeedbackBanner-palkki virheilmoituksena. Tämä olisi ilmoitettava ruudunlukijalle ja luettava käyttäjälle mahdollisimman pian.
 • Haettaessa jotain, hahmonnetaan elementti, joka ilmoittaa hakutulosten määrän itse tulosten lisäksi, esimerkiksi: ”Löytyi viisi tulosta”.

Kyllä

Tilin yleiskatsaus -sivu

Suomessa asetettujen vaatimusten täyttämiseksi meidän on täytettävä sekä A- että AA-tason kriteerit.

1. Havaittava
2. Hallittava
3. Ymmärrettävä
4. Toimintavarma


1. Havaittava

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Taso A

Kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle on oltava saatavilla tekstivastine

Ei

1.2 Aikasidonnainen media

Ei sovelleta, koska se koskee vain audio- ja videosisältöä

Ei sovelleta

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Taso A

”Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä.”

Sisällön tarkoituksen on aina oltava ymmärrettävissä tekstikuvauksen perusteella.

Esimerkki: Virhe on kuvattava sanallisesti sen sijaan, että syöte merkittäisiin vain punaisella värillä.

Ei

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Taso A

Sisällön järjestys on esitettävä mielekkäällä tavalla tai tavalla, joka ei voi aiheuttaa epäselvyyttä.

Esimerkki: Esitetäänkö sisältö järkevässä järjestyksessä, kun navigointiin käytetään tab-näppäintä?

Ei

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Taso A

Kokoa ja väriä ei voi käyttää esimerkiksi tekstin prioriteetin määrittämiseen. Otsikon merkitsemiseen ei pidä käyttää pelkästään tunnistetta <span>, vaan sen kanssa tulee käyttää otsikkoelementtiä kuten esimerkiksi <h2>.

Elementtien kanssa on noudatettava puurakennetta, jossa esimerkiksi <h3>:n tulisi olla elementin <h2> alielementti jne.

Toinen esimerkki voisi olla teksti, jossa kuvataan vuorovaikutteista painiketta esimerkiksi näin: ”napsauta alla olevaa painiketta jatkaaksesi”, jolloin painikkeen itsensä on oltava seuraava semanttinen kohde, johon käyttäjä luonnollisesti siirtyy, jotta painike ei katoa navigoinnin aikana.

Kyllä

1.3.4 Asento

Taso AA

Suunnittelussa on tuettava sisällön sekä pysty- että vaakasuuntaista katselua.

Kyllä

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Taso AA

Syötteen, jossa käyttäjän tulee antaa sähköpostiosoite, tyypiksi tulisi olla merkitty type="email"

Syötteellä tulee olla aina nimilappu, jotta sen asiayhteys on selkeä.

Jos syötteen tyypiksi on merkitty type="number", sen antamiseen käytetään mobiililaitteen numerosyöttöä koko näppäimistön sijasta.

Ei

1.4.1 Värien käyttö

Taso A

Väriä ei saa käyttää sisällön tarkoituksen osoittamiseen.

Esimerkki: Kaaviota tulisi olla mahdollista tulkita ilman, että sitä tarvitsee nähdä, joten mahdollinen piilotettu taulukkovariantti tulisi tehdä siinä tapauksessa, että kaavion jaksotukset on kuvattu pelkkänä tekstinä.

Kyllä

1.4.2 Audion kontrollointi

Taso A

Jos jokin ääni verkkosivulla soi kauemmin kuin kolme sekuntia, se on voitava keskeyttää.

Kyllä

1.4.3 Kontrasti (minimi)


1.4.6 Kontrasti (parannettu)

Tekstin ja sen taustan välinen kontrasti.

1.4.3 - Taso AA

kontrastisuhde vähintään 4,5: 1

1.4.6 - Taso AAA

kontrastisuhde vähintään 7:1

4,5:1

Ei

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Taso AA

”Lukuun ottamatta tekstitystä ja tekstiä esittäviä kuvia, tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä.”

Kyllä

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Taso AA

Vältä aina tekstiä esittäviä kuvia, tekstin on oltava luettavissa ruudunlukijalla

Kyllä

1.4.10 Responsiivisuus

Taso AA

Varmista aina, että sisältöä voi vierittää vain yhteen suuntaan, vaikka se olisi zoomattu 400 % kokoiseksi.

PAITSI silloin, kun navigointi kahdessa ulottuvuudessa on tarpeen, kuten esimerkiksi kartalla.

Ei

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Taso AA

Esimerkki: Kun komponentti näytetään tietyssä tilassa, siinä ei saa olla mitään epäselvyyttä, joten valitun valintanapin tulee näyttää selvästi valitulta.

Ei

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Taso AA

Työkaluvihjeemme tarvitsee seuraavat ominaisuudet (joita sillä ei tällä hetkellä ole):

 • sen voi sulkea painamalla Esc-näppäintä
 • käyttäjä voi viedä hiiren työkaluvihjeen päälle ilman, että sisältö katoaa

Osoitettavissa oleva sisältö ei saa menettää kohdistettua tilaa, ennen kuin käyttäjä siirtyy aktiivisesti pois sisällöstä.

Ei


2. Hallittava

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

2.1.1 Näppäimistö

Taso A

Koko sivun on oltava käytettävissä silloin, kun navigoidaan vain näppäimistön avulla.


Taso AAA

Sama kuin edellä, mutta poikkeuksetta.

Ei

2.1.2 Ei näppäimistöansaa

Taso A

Jos komponentille voi SIIRTYÄ tab-näppäimen avulla, sieltä on aina voitava myös POISTUA tab-näppäimen avulla.

Kyllä

2.1.4 Yhden merkin pikanäppäimet

Taso A

Jos komponentti sallii erityisiä vuorovaikutuksia esimerkiksi napsauttamalla tiettyä näppäintä, se on voitava ottaa pois käytöstä, määritellä uudelleen tai ottaa käyttöön vain kyseisessä komponentissa.


Esim.: Sen ei pitäisi olla ristiriidassa ruudunlukijalle määriteltyjen näppäinten kanssa.

Kyllä

2.2.1 Säädettävä ajoitus

Taso A

Ajoittain hahmonnettavan sisällön ajoituksen on oltava hallittavissa.


Esimerkkejä:

 • Jos kohdeluettelo on animoitu tietyssä järjestyksessä, kuten esimerkiksi kohteet osoitteessa https://www.nordnet.fi/onboarding, animaatio on voitava pysäyttää ja/tai ruudunlukijan käytettävissä on oltava variantti, jossa kaikki kohteet on hahmonnettu samaan aikaan.
 • Aikakatkaisu, jossa käyttäjä kirjataan ulos, kun hän on ollut tietyn ajan inaktiivinen.

Ei

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota

Taso A

Kaikki liikkuva, vilkkuva, vierivä tai automaattisesti päivittyvä sisältö on hallittavissa (sen voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa).

Ei

2.3.1 Kolme välähdystä tai alle raja-arvon

Taso A

Mikään ei saa välähtää useammin kuin kolme kertaa sekunnissa, paitsi silloin, kun välähdys on yleisen välähdyksen ja punaisen välähdyksen raja-arvojen alapuolella.


 • Meillä vihreiden ostotekstien ja punaisten myyntitekstien vilkkuminen saattaa kuulua tähän luokkaan.

Taso AAA

Ei poikkeuksia yllä olevasta säännöstä.

Kyllä

2.4.1 Ohita lohkot

Taso A

Useilla sivuilla toistuvat sisällön lohkot tulee voida ohittaa.


Esimerkkejä:

 • Tab-näppäimellä navigoitava kohde ”Siirry pääsisältöön” selaimessa heti URL -osoitteen syöttämisen jälkeen täyttää OSAN tästä.
 • Hakujamme tai taulukoidemme suodattimia ei pitäisi olla tarpeen selata läpi tab-näppäimellä ennen siirtymistä tuloksiin tai taulukon sisältöön.

Kyllä

2.4.2 Sivuotsikot

Taso A

Kaikilla sivuilla on otsikot, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen.

Kyllä

2.4.3 Ei ajoitusta

Taso A

Sivun selaamisen tab-näppäimellä pitäisi tapahtua järkevässä järjestyksessä.

Ei

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)


2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkistä)

Taso A

Kaikkien linkkien kohdalla pitäisi olla selvää, mitä tapahtuu, kun niitä napsauttaa.


Taso AAA

Linkin tarkoitus tulee selvitä sen PELKÄN tekstin perusteella, linkin kontekstia ei lasketa mukaan.

Kyllä

2.4.5 Useita tapoja

Taso AA

Käytettävissä on oltava enemmän kuin yksi tapa päästä mille tahansa sivulle, joka ei kuulu työnkulkuun, kuten esimerkiksi haun kautta.

Kyllä

2.4.6 Otsikot ja nimilaput


Taso AA

Otsikot ja nimilaput kuvailevat aiheen tai merkityksen.


Ei

2.4.7 Näkyvä kohdistus

Taso AA

Kun navigointiin käytetään näppäimistöä, näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on oltava aina näkyvissä.

Ei

2.4.8 Sijainti

Taso AAA

Käytännössä navigointipolut sivuilla


2.4.10 Osioiden otsikot

Taso AAA

Sisällön organisoimiseen käytetään osioiden otsikoita. Sopii navigointiin ruudunlukijalla.


2.5.1 Osoitineleet

Taso A

Kaikki toiminnot, jotka vaativat tarkkaa vuorovaikutusta useilla sormilla (kuten zoomaus nipistämällä) tai reittiin perustuvia toimintoja (kuten käyrän piirtäminen sormella), tarvitsevat niitä vastaavan painikkeen.

Kyllä

2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen

Taso A

Painikkeen napsautukseen tulee käyttää ylös-tapahtumaa alas-tapahtuman sijasta, jotta käyttäjä voi ”peruuttaa” vuorovaikutuksensa

Kyllä

2.5.3 Nimilappu nimessä

Taso A

Jos nimilappu kuuluu visuaalisesti johonkin, kuten esimerkiksi syötteeseen, sillä tulisi aina olla myös kyseisen syötteen ohjelmallinen nimilappu.


Jos syötteestä puuttuu nimilappu, se ei ole tämän ohjeen mukainen.

Ei

2.5.5 Kohteen koko

Taso AAA

Kaikkien interaktiivisten elementtien koon on oltava vähintään 44 x 44 pikseliä.3. Ymmärrettävä

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

3.1.1 Sivun kieli

Taso A

Sivun kieli voidaan määrittää ohjelmallisesti html-elementin lang-attribuutin perusteella.

Kyllä

3.1.2 Osien kieli

Taso AA

Älä sekoita kieliä PAITSI näissä tapauksissa: ”erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi”.

Ei

3.1.4 Lyhenteet

Taso AAA

On olemassa elementti <abbr />, jota voidaan käyttää silloin, kun käytetään lyhenteitä. Esim. AOT viittaa sanaan "arvo-osuustili" ja OST viittaa sanaan "osakesäästötili".

Ei

3.2.1 Kohdistaminen

Taso A

Kohdistuksen muuttaminen ei saa aiheuttaa muutoksia kontekstissa, kuten esimerkiksi valikon navigoiminen ei saisi johtaa sivun vaihtumiseen itsestään.

Kyllä

3.2.2 Syöte

Taso A

Vuorovaikutus syötteen kanssa ei saa aiheuttaa kontekstin muutosta, ellei käyttäjälle ole ilmoitettu tällaisesta toiminnosta etukäteen.


Esimerkki: Jos perehdytyksessä käyttäjä vastaa ”kyllä” kysymykseen siitä, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, se käynnistää moduulin, jossa käyttäjän on vahvistettava vastauksensa; tämä ei noudata ohjetta.

Kyllä

3.2.3 Johdonmukainen navigointi

Taso AA

Navigoinnin, haun ja navigoinnin ohituksen hallinnan tulee olla samassa paikassa joka sivulla.

Kyllä

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen

Taso AA

Elementtejä käytetään johdonmukaisesti, esimerkiksi niin, että valintamerkki tarkoittaa aina samaa asiaa kaikilla sivuilla tai kuvaketta käytetään kaikkialla samaan tarkoitukseen.

Ei

3.3.1 Virheen tunnistaminen

Taso AA

Älä käytä merkitsemiseen vain punaista väriä, käytä myös tekstiä.

Kyllä

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Taso AA

Käytä aina nimilappuja ja paikkamerkkejä!

Ei

3.3.3 Virheen korjausehdotus

Taso AA

Jos mahdollista, anna virheilmoituksissa korjausehdotuksia, PAITSI JOS se aiheuttaisi tietoturvaongelman.

Kyllä

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data)

Taso AA

YKSI alla olevan luettelon kohdista täyttyy


Taso AAA

KAIKKI alla olevan luettelon kohdista täyttyvät

Oikeudellisille lähetyksille tehdään virheentarkistus ennen pyynnön lähettämistä, mukaan lukien pyyntöjen vahvistus, ja niiden tulee aina olla peruutettavissa.

Kyllä


4. Toimintavarma

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

4.1.1 Jäsentäminen

Taso A

Koodimme ei käytännössä käänny, jos tämä ehto ei täyty! Elementeillä tulee aina olla kokonaiset aloitus-/lopetustunnisteet jne. (Voidaan testata Lighthousen avulla)

Ei

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Taso A

”Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden saatavissa.”


 • kaikkien syöttöelementtien nimi
 • rooli siellä, missä sitä käytetään, kuten painikkeessa

Ei

4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Taso A


Esimerkkejä:

 • Jos pyyntö lähtee ja epäonnistuu napsautettaessa lähetä-painiketta, voidaan näyttää FeedbackBanner-palkki virheilmoituksena. Tämä olisi ilmoitettava ruudunlukijalle ja luettava käyttäjälle mahdollisimman pian.
 • Haettaessa jotain, hahmonnetaan elementti, joka ilmoittaa hakutulosten määrän itse tulosten lisäksi, esimerkiksi: ”Löytyi viisi tulosta”.

Ei

Blogi WCAG 2.1

Suomessa asetettujen vaatimusten täyttämiseksi meidän on täytettävä sekä A- että AA-tason kriteerit.

1. Havaittava
2. Hallittava
3. Ymmärrettävä
4. Toimintavarma


1. Havaittava

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Taso A

Kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle on oltava saatavilla tekstivastine

Osittain

1.2 Aikasidonnainen media

Liittyy audio- ja videosisältöön

Ei

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Taso A

”Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä.”


Sisällön tarkoituksen on aina oltava ymmärrettävissä tekstikuvauksen perusteella.


Esimerkki: Virhe on kuvattava sanallisesti sen sijaan, että syöte merkittäisiin vain punaisella värillä.

Kyllä

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Taso A

Sisällön järjestys on esitettävä mielekkäällä tavalla tai tavalla, joka ei voi aiheuttaa epäselvyyttä.


Esimerkki: Esitetäänkö sisältö järkevässä järjestyksessä, kun navigointiin käytetään tab-näppäintä?

Kyllä

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Taso A

Kokoa ja väriä ei voi käyttää esimerkiksi tekstin prioriteetin määrittämiseen. Otsikon merkitsemiseen ei pidä käyttää pelkästään tunnistetta <span>, vaan sen kanssa tulee käyttää otsikkoelementtiä kuten esimerkiksi <h2>.


Elementtien kanssa on noudatettava puurakennetta, jossa esimerkiksi <h3>:n tulisi olla elementin <h2> alielementti jne.


Toinen esimerkki voisi olla teksti, jossa kuvataan vuorovaikutteista painiketta esimerkiksi näin: ”napsauta alla olevaa painiketta jatkaaksesi”, jolloin painikkeen itsensä on oltava seuraava semanttinen kohde, johon käyttäjä luonnollisesti siirtyy, jotta painike ei katoa navigoinnin aikana.

Osittain

1.3.4 Asento

Taso AA

Suunnittelussa on tuettava sisällön sekä pysty- että vaakasuuntaista katselua.

Kyllä

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Taso AA

Syötteen, jossa käyttäjän tulee antaa sähköpostiosoite, tyypiksi tulisi olla merkitty type="email"


Syötteellä tulee olla aina nimilappu, jotta sen asiayhteys on selkeä.


Jos syötteen tyypiksi on merkitty type="number", sen antamiseen käytetään mobiililaitteen numerosyöttöä koko näppäimistön sijasta.

Kyllä

1.4.1 Värien käyttö

Taso A

Väriä ei saa käyttää sisällön tarkoituksen osoittamiseen.


Esimerkki: Kaaviota tulisi olla mahdollista tulkita ilman, että sitä tarvitsee nähdä, joten mahdollinen piilotettu taulukkovariantti tulisi tehdä siinä tapauksessa, että kaavion jaksotukset on kuvattu pelkkänä tekstinä.

Osittain

1.4.2 Audion kontrollointi

Taso A

Jos jokin ääni verkkosivulla soi kauemmin kuin kolme sekuntia, se on voitava keskeyttää.

Kyllä

1.4.3 Kontrasti (minimi)


1.4.6 Kontrasti (parannettu)

Tekstin ja sen taustan välinen kontrasti.

1.4.3 - Taso AA

kontrastisuhde vähintään 4,5: 1

1.4.6 - Taso AAA

kontrastisuhde vähintään 7:1

4,5:1

Osittain

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Taso AA

”Lukuun ottamatta tekstitystä ja tekstiä esittäviä kuvia, tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä.”

Kyllä

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Taso AA

Vältä aina tekstiä esittäviä kuvia, tekstin on oltava luettavissa ruudunlukijalla

Ei

1.4.10 Responsiivisuus

Taso AA

Varmista aina, että sisältöä voi vierittää vain yhteen suuntaan, vaikka se olisi zoomattu 400 % kokoiseksi.


PAITSI silloin, kun navigointi kahdessa ulottuvuudessa on tarpeen, kuten esimerkiksi kartalla.

Kyllä

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Taso AA

Esimerkki: Kun komponentti näytetään tietyssä tilassa, siinä ei saa olla mitään epäselvyyttä, joten valitun valintanapin tulee näyttää selvästi valitulta.

Kyllä

1.4.12 Tekstin välistys

Taso AA

Typografia-komponentin on täytettävä nämä kaksi vaatimusta:


 • Rivin korkeus (riviväli) on vähintään 1,5 kertaa kirjasinkoko.
 • Kappaleen jälkeisen tyhjän tilan koko on vähintään 2 kertaa kirjasinkoko.


Osittain

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Taso AA

Työkaluvihjeemme tarvitsee seuraavat ominaisuudet (joita sillä ei tällä hetkellä ole):


 • sen voi sulkea painamalla Esc-näppäintä
 • käyttäjä voi viedä hiiren työkaluvihjeen päälle ilman, että sisältö katoaa

Osoitettavissa oleva sisältö ei saa menettää kohdistettua tilaa, ennen kuin käyttäjä siirtyy aktiivisesti pois sisällöstä.

Kyllä


2. Hallittava

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

2.1.1 Näppäimistö

Taso A

Koko sivun on oltava käytettävissä silloin, kun navigoidaan vain näppäimistön avulla.


Taso AAA

Sama kuin edellä, mutta poikkeuksetta.

Osittain

2.1.2 Ei näppäimistöansaa

Taso A

Jos komponentille voi SIIRTYÄ tab-näppäimen avulla, sieltä on aina voitava myös POISTUA tab-näppäimen avulla.

Kyllä

2.1.4 Yhden merkin pikanäppäimet

Taso A

Jos komponentti sallii erityisiä vuorovaikutuksia esimerkiksi napsauttamalla tiettyä näppäintä, se on voitava ottaa pois käytöstä, määritellä uudelleen tai ottaa käyttöön vain kyseisessä komponentissa.


Esim.: Sen ei pitäisi olla ristiriidassa ruudunlukijalle määriteltyjen näppäinten kanssa.

Kyllä

2.2.1 Säädettävä ajoitus

Taso A

Ajoittain hahmonnettavan sisällön ajoituksen on oltava hallittavissa.


Esimerkkejä:

 • Jos kohdeluettelo on animoitu tietyssä järjestyksessä, kuten esimerkiksi kohteet osoitteessa https://www.nordnet.fi/onboarding, animaatio on voitava pysäyttää ja/tai ruudunlukijan käytettävissä on oltava variantti, jossa kaikki kohteet on hahmonnettu samaan aikaan.
 • Aikakatkaisu, jossa käyttäjä kirjataan ulos, kun hän on ollut tietyn ajan inaktiivinen.

Kyllä

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota

Taso A

Kaikki liikkuva, vilkkuva, vierivä tai automaattisesti päivittyvä sisältö on hallittavissa (sen voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa).

Kyllä

2.3.1 Kolme välähdystä tai alle raja-arvon

Taso A

Mikään ei saa välähtää useammin kuin kolme kertaa sekunnissa, paitsi silloin, kun välähdys on yleisen välähdyksen ja punaisen välähdyksen raja-arvojen alapuolella.


 • Meillä vihreiden ostotekstien ja punaisten myyntitekstien vilkkuminen saattaa kuulua tähän luokkaan.

Taso AAA

Ei poikkeuksia yllä olevasta säännöstä.

Kyllä

2.4.1 Ohita lohkot

Taso A

Useilla sivuilla toistuvat sisällön lohkot tulee voida ohittaa.


Esimerkkejä:

 • Tab-näppäimellä navigoitava kohde ”Siirry pääsisältöön” selaimessa heti URL -osoitteen syöttämisen jälkeen täyttää OSAN tästä.
 • Hakujamme tai taulukoidemme suodattimia ei pitäisi olla tarpeen selata läpi tab-näppäimellä ennen siirtymistä tuloksiin tai taulukon sisältöön.

Kyllä

2.4.2 Sivuotsikot

Taso A

Kaikilla sivuilla on otsikot, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen.

Kyllä

2.4.3 Ei ajoitusta

Taso A

Sivun selaamisen tab-näppäimellä pitäisi tapahtua järkevässä järjestyksessä.

Kyllä

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)


2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkistä)

Taso A

Kaikkien linkkien kohdalla pitäisi olla selvää, mitä tapahtuu, kun niitä napsauttaa.


Taso AAA

Linkin tarkoitus tulee selvitä sen PELKÄN tekstin perusteella, linkin kontekstia ei lasketa mukaan.

Kyllä

2.4.5 Useita tapoja

Taso AA

Käytettävissä on oltava enemmän kuin yksi tapa päästä mille tahansa sivulle, joka ei kuulu työnkulkuun, kuten esimerkiksi haun kautta.

Kyllä

2.4.6 Otsikot ja nimilaput


Taso AA

Otsikot ja nimilaput kuvailevat aiheen tai merkityksen.


Osittain

2.4.7 Näkyvä kohdistus

Taso AA

Kun navigointiin käytetään näppäimistöä, näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on oltava aina näkyvissä.

Kyllä

2.4.8 Sijainti

Taso AAA

Käytännössä navigointipolut sivuilla

Ei

2.4.10 Osioiden otsikot

Taso AAA

Sisällön organisoimiseen käytetään osioiden otsikoita. Sopii navigointiin ruudunlukijalla.

Kyllä

2.5.1 Osoitineleet

Taso A

Kaikki toiminnot, jotka vaativat tarkkaa vuorovaikutusta useilla sormilla (kuten zoomaus nipistämällä) tai reittiin perustuvia toimintoja (kuten käyrän piirtäminen sormella), tarvitsevat niitä vastaavan painikkeen.

Kyllä

2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen

Taso A

Painikkeen napsautukseen tulee käyttää ylös-tapahtumaa alas-tapahtuman sijasta, jotta käyttäjä voi ”peruuttaa” vuorovaikutuksensa

Kyllä

2.5.3 Nimilappu nimessä

Taso A

Jos nimilappu kuuluu visuaalisesti johonkin, kuten esimerkiksi syötteeseen, sillä tulisi aina olla myös kyseisen syötteen ohjelmallinen nimilappu.


Jos syötteestä puuttuu nimilappu, se ei ole tämän ohjeen mukainen.

Kyllä

2.5.5 Kohteen koko

Taso AAA

Kaikkien interaktiivisten elementtien koon on oltava vähintään 44 x 44 pikseliä.

Ei


3. Ymmärrettävä

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

3.1.1 Sivun kieli

Taso A

Sivun kieli voidaan määrittää ohjelmallisesti html-elementin lang-attribuutin perusteella.

Kyllä

3.1.2 Osien kieli

Taso AA

Älä sekoita kieliä PAITSI näissä tapauksissa: ”erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi”.


Osa URL-linkeistä sisältävät tekstiä englanniksi, suomenkielen sijaan.


3.1.4 Lyhenteet

Taso AAA

On olemassa elementti <abbr />, jota voidaan käyttää silloin, kun käytetään lyhenteitä. Esim. AOT viittaa sanaan "arvo-osuustili" ja OST viittaa sanaan "osakesäästötili".

Ei sovelleta

3.2.1 Kohdistaminen

Taso A

Kohdistuksen muuttaminen ei saa aiheuttaa muutoksia kontekstissa, kuten esimerkiksi valikon navigoiminen ei saisi johtaa sivun vaihtumiseen itsestään.

Kyllä

3.2.2 Syöte

Taso A

Vuorovaikutus syötteen kanssa ei saa aiheuttaa kontekstin muutosta, ellei käyttäjälle ole ilmoitettu tällaisesta toiminnosta etukäteen.


Esimerkki: Jos perehdytyksessä käyttäjä vastaa ”kyllä” kysymykseen siitä, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, se käynnistää moduulin, jossa käyttäjän on vahvistettava vastauksensa; tämä ei noudata ohjetta.

Kyllä

3.2.3 Johdonmukainen navigointi

Taso AA

Navigoinnin, haun ja navigoinnin ohituksen hallinnan tulee olla samassa paikassa joka sivulla.

Kyllä

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen

Taso AA

Elementtejä käytetään johdonmukaisesti, esimerkiksi niin, että valintamerkki tarkoittaa aina samaa asiaa kaikilla sivuilla tai kuvaketta käytetään kaikkialla samaan tarkoitukseen.

Kyllä

3.3.1 Virheen tunnistaminen

Taso AA

Älä käytä merkitsemiseen vain punaista väriä, käytä myös tekstiä.

Kyllä

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Taso AA

Käytä aina nimilappuja ja paikkamerkkejä!

Ei

3.3.3 Virheen korjausehdotus

Taso AA

Jos mahdollista, anna virheilmoituksissa korjausehdotuksia, PAITSI JOS se aiheuttaisi tietoturvaongelman.

Ei

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data)

Taso AA

YKSI alla olevan luettelon kohdista täyttyy


Taso AAA

KAIKKI alla olevan luettelon kohdista täyttyvät

Oikeudellisille lähetyksille tehdään virheentarkistus ennen pyynnön lähettämistä, mukaan lukien pyyntöjen vahvistus, ja niiden tulee aina olla peruutettavissa.

Ei sovelleta


4. Toimintavarma

Luokka

Kuvaus ja esimerkkejä

Vaatimuksen mukainen

4.1.1 Jäsentäminen

Taso A

Koodimme ei käytännössä käänny, jos tämä ehto ei täyty! Elementeillä tulee aina olla kokonaiset aloitus-/lopetustunnisteet jne. (Voidaan testata Lighthousen avulla)

Osittain

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Taso A

”Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden saatavissa.”


 • kaikkien syöttöelementtien nimi
 • rooli siellä, missä sitä käytetään, kuten painikkeessa


4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Taso A


Esimerkkejä:

 • Jos pyyntö lähtee ja epäonnistuu napsautettaessa lähetä-painiketta, voidaan näyttää FeedbackBanner-palkki virheilmoituksena.
 • Tämä olisi ilmoitettava ruudunlukijalle ja luettava käyttäjälle mahdollisimman pian.
 • Haettaessa jotain, hahmonnetaan elementti, joka ilmoittaa hakutulosten määrän itse tulosten lisäksi, esimerkiksi: ”Löytyi viisi tulosta”.

Kyllä

Saavutettavuuspalaute.

Oletko huomannut digitaalisten palveuidemme saavutettavuudessa puutteita? Voit antaa meille palautetta saavutettavuudestamme oheisen palautelomakkeen kautta.

Käsittelemme palautteet 14 vuorokauden kuluessa.

Valvontaviranomainen.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 vuorokauden kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston verkkosivuilla on ohjeet huomautuksen tekemistä ja käsittelyä varten.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fi