Siirry pääsisältöön
Milloin myydä osakkeet?

Osakkeiden ostamisesta, hyvien sijoituskohteiden löytämisestä ja ostojen ajoituksesta puhutaan paljon, mutta milloin osakkeita oikein kannattaisi myydä – vai kannattaako milloinkaan? Tässä kirjoituksessa käydään läpi viisi tilannetta, joissa osakkeiden myymistä kannattaa harkita.

Woman working on laptop.jpg

1. Alkuperäinen sijoituspäätös osoittautuu virheelliseksi tai faktat muuttuvat

Ihanteellisessa maailmassa kaikki sijoituspäätökset olisivat tarkkaan harkittuja ja monista eri näkökulmista tarkasteltuja. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan aina ole.

Välillä lajin koukuttavuus vie mennessään ja ostopäätös perustuu hetken huumassa tehtyyn nopeasti hutaistuun analyysiin. Kun ennakkoon tehdyt oletukset potentiaalisesta sijoituskohteesta ovat positiivisia, tulee vahvistusharhan (engl. confirmation bias) myötä helposti etsittyä vain kyseistä oletusta vahvistavia tiedonmuruja ja sivuutettua mahdolliset varoitusmerkit. Tarkempi tutustuminen yhtiöön ja eri näkökulmien huomioiminen voi saada mielen muuttumaan, jolloin käsillä on tärkeä kysymys – myöntääkö virhe ja myydä osakkeet vai pitääkö kiinni sijoituksesta toivoen pientä onnenkantamoista kurssinousun muodossa?

Vaikka itse sijoituspäätös olisikin järkevä, kaikki ei välttämättä silti suju suunnitellusti. Regulaatio voi tuoda yllättäviä käänteitä yhtiön liiketoimintaan, kilpailuedut voivat kuihtua tai kasvutahti jäädä odotuksista. Kun yhtiö ei enää pysty muuntamaan sijoituspäätöksen takana olleita odotuksia todeksi tai sijoittajan kriteerit sijoituskohdetta kohtaan eivät enää täyty, on järkevää tunnustaa tappionsa ja myydä osakkeet. John Maynard Keynesiä lainaten: “When the facts change, I change my mind – what do you do, sir?”

2. Merkittävät yritysjärjestelyt

Isoihin yritysjärjestelyihin liittyy aina omat haasteensa, jotka voivat muuttaa sijoitustarinaa olennaisestikin. Orgaaniset kasvumahdollisuudet eivät aina riitä täyttämään yhtiöiden kasvutavoitteita, jolloin kasvua pyritään saavuttamaan yritysostojen avulla. Yritysostojen tavoitteena pitäisi aina olla omistaja-arvon kasvattaminen, mutta vain harva yritysjärjestely onnistuu täysin odotetun mukaisesti ja valitettavan usein yritysjärjestelyissä tuhoutuu omistaja-arvoa sen lisääntymisen sijasta.

Yrityskaupoissa myyjä yleensä tuntee yrityksensä ostajaa paremmin ja kauppahinta voi muodostua ostajan kannalta epäedulliseksi, kun markkina-arvon tai “käyvän arvon” päälle lyödään vielä tuntuva preemio. Kaavaillut synergiat eivät välttämättä toteudu suunnitellussa mittakaavassa ja/tai aikataulussa ja kahden eri yrityskulttuurin yhteensovittaminen on aina hankalaa. Yhtiön liiketoiminnassa ja strategiassa voi tapahtua suuriakin muutoksia isojen yritysjärjestelyiden yhteydessä, joten sijoittajan kannattaa seurata tilannetta tarkasti ja olla valmiina myymään osakkeensa tilanteen niin vaatiessa.

Sama pätee myös tilanteisiin, joissa sijoittajan salkusta löytyvä yhtiö päätyy itse ostotarjouksen kohteeksi. Tilanne voi tarjota oivallisen paikan hypätä pois kyydistä – etenkin mikäli yhtiö ostetaan sijoittajan arvioimaa käypää arvoa korkeampaan hintaan.

3. Alkuperäinen sijoitusidea on toteutunut

Sijoitusstrategioita löytyy lähes joka lähtöön. Osa strategioista vaatii aktiivisempaa kaupankäyntiä, toisia hyödyntämällä myyntejä tarvitsee tehdä vain ani harvoin. Jos sijoituspäätös on alun perin perustunut aliarvostukseen, joka on sittemmin purkautunut, eikä varsinaista kasvupotentiaalia ole, on osakkeet järkevää myydä. Esimerkiksi voimakkaasti syklisiin osakkeisiin, kuten vaikkapa Outokumpuun, ei välttämättä kannata sijoittaa osta ja pidä -periaatetta noudattaen, vaan mahdolliset tuotot perustuvat oikein ajoitettuihin ostoihin ja myynteihin.

Vastaavasti laadukkaiden, omistaja-arvoa kvartaalista ja vuodesta toiseen luovien yhtiöiden kyydissä kelpaa istua pidempäänkin ilman jatkuvaa stressiä sopivan myyntipaikan tunnistamisesta.

4. Liian korkeaksi kohonnut arvostus

Myyntiä kannattaa harkita myös liian korkeaksi kohonneen arvostuksen myötä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että pelkkä osakekurssin nousu ei itsessään ole kovinkaan hyvä syy myydä osakkeita. On myös tärkeää erottaa toisistaan osakekurssin ja arvostuksen nousu. Jos tulos nousee samassa suhteessa osakekurssin kanssa, pysyvät tulospohjaiset arvostuskertoimet ennallaan.

Korkeatkaan arvostuskertoimet eivät kaikissa tapauksissa tarkoita, että osakkeista kannattaisi luopua. Monet nykypäivän supertähtiyhtiöistä ovat lähes koko historiansa ajan näyttäneet arvostuskertoimien valossa kalliilta, mutta ovat silti palkinneet omistajansa ruhtinaallisesti. Nopeasti ja kannattavasti kasvavien yhtiöiden tuloskasvu voi ottaa kohonneet arvostustasot kiinni nopeastikin ja parhaimmassa tapauksessa sijoittaja pääsee nauttimaan samanaikaisesti sekä tuloksen että arvostuskertoimien noususta.

Aina korkeaa arvostusta ei kuitenkaan kannata hyväksyä. Kasvunäkymien ja merkittävien kilpailuetujen puuttuessa esimerkiksi P/E 25 on hyvin vaikeasti perusteltavissa. Tällaisessa tilanteessa omistusten myymistä kannattaa harkita, sillä arvostuskertoimien kääntyessä laskuun ja tuloksen junnatessa paikallaan seurauksena voi olla rivakka kurssilasku.

5. Rahalle tulee muuta käyttöä

Korkoa korolle -ilmiön toimintaa ei tulisi koskaan häiritä tarpeettomasti, mutta lopulta sijoittamisen tarkoituksena useimmiten on varallisuuden kerryttäminen unelmien toteuttamista, isompia hankintoja tai esimerkiksi eläkepäiviä varten. Kun aika koittaa, on sijoittamisen hedelmistä lupa myös nauttia ja tällöin kyseeseen voi tulla osakkeiden myyminen. Sijoittamisessa kannattaa kuitenkin pyrkiä tilanteeseen, jossa koskaan ei ole pakko myydä omistuksiaan, sillä pakkotilanteessa ajoitus tuppaa yleensä olemaan huonoin mahdollinen.

Yhteenveto: milloin myydä osakkeet?

Usein voitot kotiutetaan nopeasti, mutta tappiollisia sijoituksia ollaan valmiita pitämään salkussa, kunnes sijoituksesta saisi vähintään “omansa pois”. Pitkäjänteisyys on toki sijoittamisessa hyvästä, mutta valitettava totuus on se, että kaikkien yhtiöiden kohdalla käännettä parempaan ei koskaan tule. Siksi parempi vaihtoehto onkin usein kitkeä rikkaruohot, mutta antaa kauneimpien kukkien kukkia. Tappiolla olevia sijoituksia ei kuitenkaan välttämättä kannata myydä pelkästään osakekurssin laskun takia, vaan taustalla olisi hyvä olla yhtiön liiketoimintaan tai muihin tässä kirjoituksessa mainittuihin seikkoihin liittyvä syy.

On myös hyvä pitää mielessä, että mikäli salkun käteispainoa ei varta vasten haluta nostaa, tulisi osakemyyntien jälkeen löytää aina toinen vähintään yhtä hyvän (tai mielellään paremman) tuotto-odotuksen osake tilalle. Tämä on huomattavasti helpommin sanottu kuin tehty. Oman mausteensa soppaan heittää myös mahdollisten veroseuraamuksien vaikutus, mikäli myynnit kohdistuvat hyvin tuottaneisiin osakkeisiin (AOT:llä).

Jos haluat poimia osakkeet salkkuusi itse, mutta minimoida ajoitukseen liittyvän vaivan, voi olla hyvä vaihtoehto keskittyä laatuyhtiöihin. Laadukkaat yhtiöt luovat jatkuvasti omistaja-arvoa, jolloin aika on sijoittajan puolella. Valitettavasti markkinoilta löytyy myös niitä yhtiöitä, jotka lähinnä tuhoavat omistaja-arvoa ja ajoituksen merkitys ostojen ja myyntien suhteen nousee kriittiseen asemaan.

Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Löydä osakeideoita eri maista ja sektoreilta.Katso osakeideat