Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Kemira Oyj:n kanssa.

Puhdasta vettä ja osinkovirtaa.

Tutustu Kemiraan sijoituskohteena.

Ajankohtaista:

Kemira toimii puhtaamman veden ja helpomman arjen puolesta.

Kemiran kemiantuntemus helpottaa arkeasi. Tämä tarkoittaa kevyempiä ja vahvempia pakkauksia, pehmeämpiä paperipyyhkeitä ja kirkkaampia painovärejä. Kemira tekee juomavedestä turvallista, jätevedestä puhdasta ja yhtiön kemiantuntemuksen avulla asiakkaan energiankäyttö tehostuu.

Kemira lyhyesti:

 • Suomalainen, globaalisti toimiva teollisuuskemikaaleja valmistava yritys.
 • Yksiköitä 40 maassa ja asiakkaita yli sadassa maassa.
 • Kemira kuuluu vesikemian alan suurimpien yritysten joukkoon.
 • Yhtiön asiakkaat toimivat paljon vettä käyttävillä teollisuudenaloilla: sellu- ja paperiteollisuudessa, kunnallisessa ja teollisessa vedenkäsittelyssä ja öljy- ja kaasuteollisuudessa. Kemira on siis mukana juomaveden valmistamisessa, teollisuuden prosessivesien puhdistamisessa ja niiden uudelleen käytössä.
 • Katso video "How do we contribute to society?" Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. ja opi Kemiran työn merkityksestä yhteiskunnassa.


Kemira Q1 2022:
Vahva alku vuodelle.

Haastattelussa Kemiran
toimitusjohtaja Jari Rosendal:

Miksi sijoittaa Kemiraan?

Hyvä kannattavuuden kasvu – klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana:

Kilpailukykyinen ja ajan myötä kasvava osinko – klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana:

 • Osingon ehdotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla
 • Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle on 0,58 euron osinkokohtainen osinko, yhteensä 89 milj. euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä huhti- ja marraskuussa.
 • Hallituksella ei ole harkintavaltaa toisen osinkoerän suhteen
 • Kemira on maksanut osinkoa joka vuosi, vuoden 1994 listautumisesta lähtien

Toimialansa johtaja vastuullisuudessa

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kasvava ympäristö- ja sosiaalinen tietoisuus on merkittävä kasvuajuri Kemiran liiketoiminnalle: luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, kasvava kiertotalous, kiinnostus biohajoaviin ja kierrätettäviin tuotteisiin, kiristyvä ympäristölainsäädäntö, sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentäminen lisäävät Kemiran tuotteiden kysyntää. Vuonna 2020 yli 50 % Kemiran liikevaihdosta muodostui tuotteista, jotka parantavat asiakkaan resurssitehokkuutta.


Kemira haluaa varmistaa kannattavan kasvun olemalla johtava kestävien kemiallisten ratkaisujen toimittaja vesi-intensiivisille teollisuudenaloille.

Megatrendit tukevat Kemiraa:

Megatrendit tukevat Kemiraa

Klikkaa alla olevia painikkeita lukeaksesi lisää Kemiraa tukevista megatrendeistä.

Kasvava keskiluokka ja kaupungistuminen

 • Kasvava keskiluokka ja kaupungistuva maailma käyttävät enemmän vettä ja pehmopaperia, mikä tukee Kemiran tuotteiden kysyntää. Vedenkäsittely ja veden uudelleenkäyttö, pehmopaperin imukyky, kevyet ja korkealuokkaiset pakkausmateriaalit ovat muutamia esimerkkejä siitä, mihin Kemiran tuotteita ja palveluita voi hyödyntää. Kemira puhdistaa 370 miljoonan ihmisen vuotuisen vedenkulutuksen verran vettä jo nyt.

Elämäntyylin muutos ja verkkokaupan kasvu

 • Lisääntynyt verkkokaupan kasvu ja noutoruoan lisääntynyt suosio tukevat pakkauskartongin kysyntää. Kemiran sovellukset tukevat kevyen ja silti vahvan pakkausmateriaalin tuotantoa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

 • Ilmastonmuutos ja siitä johtuvat sään ääri-ilmiöt lisäävät vedenkäsittelyn tarvetta. Kemira tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja erityisesti jäteveden käsittelyyn.

Rajallisten luonnonvarojen tehokas käyttö

 • Kemira parantaa asiakkaidensa resurssitehokkuutta: esimerkiksi veden uudelleenkäyttö, öljyntuotannon pienempi energian kulutus sekä kevyemmät pakkausmateriaalit tuovat kustannussäästöjä. Kemiran käyttämistä raaka-aineista noin neljännes on kierrätettyjä raaka-aineita.

Tiukentuva ympäristölainsäädäntö

 • Jäteveden päästörajat tiukentuvat. Vedenkäsittelykemikaaliemme avulla asiakkaat pysyvät säädetyissä päätörajoissa

Fokus biopohjaisissa materiaaleissa

 • Muoviset kertakäyttötuotteet voidaan osittain korvata kuitupohjaisilla tuotteilla, jossa Kemiralla on keskeinen rooli sellu- ja paperikemikaalien valmistajana.

Biopohjainen strategia

Kannattava kasvu kestävää kehitystä edistämällä – vuoteen 2030 mennessä liikevaihdosta yli 500 miljoonaa euroa tulee biopohjaisista tuotteista.

Kemira aikoo laajentaa merkittävästi biopohjaista tuotevalikoimaansa saavuttaakseen niissä 500 miljoonan euron liikevaihdon vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyen on julkistettu useita kumppanuuksia: esim. Danimerin kanssa Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. yhtiöt alkavat kehittää biohajoavaa päällystettä. Flavor and Fragrances -yhteistyö Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. pitää sisällään sokeripohjaisen raaka-aineen kaupallistamisen Kemiran loppumarkkinoilla käytettäville sovelluksille.


Katso video:

Tavoite kohti 500 milj. euron liikevaihtoa biopohjaisista tuotteista etenee neljän pääkohdan kautta:

 • Nykyinen tuoteportfolio:
  Kasvatetaan kaupallisesti saatavilla olevien biopohjaisten tuotteiden myyntiä
 • Tuotekonversiot:
  Nykyisten tuotteiden konvertointi biopohjaisiksi raaka-aineiden muutosten myötä
 • Uusi biopohjainen kemia:
  Uusia tuotteita uusien kemiansovellusten avulla
 • Uudet mahdollisuudet:
  Pitkän aikavälin biopohjaiset tuotemahdollisuudet yhteistyön ja uusien kasvumahdollisuuksien avulla

Biopohjaiset tuotteet tukevat kasvua keskipitkällä aikavälillä:

Megatrendit tukevat Kemiraa

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Kemiran toimialat lyhyesti:

Kemiran toimialat lyhyesti

Lähde: Kemiran tulosesitys. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Pulp & Paper -segmentti: vahva toimija globaaleilla markkinoilla

Pulp & Paper -segmentti: vahva toimija globaaleilla markkinoilla.

Paperituotteiden tulevaisuus näyttää valoisalta. Ne perustuvat uusiutuvaan luonnonkuituun, yleisimmin puukuituun, joka on kestävän kehityksen mukainen raaka-aine. Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, digitalisaatio ja kehittyvien talouksien keskiluokkaistuminen tukevat näiden tuotteiden kysynnän kasvua.

Kemira tekee laajaa yhteistyötä alan johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa kehittääkseen uusia tuotteita vastaamaan asiakkaidensa ja kuluttajien tarpeisiin. Yhdistämällä alan parhaan sovellusosaamisen älykkääseen prosessinhallintateknologiaan ja kattavaan tuotevalikoimaan Kemira mahdollistaa asiakkaille paremman tuotantotehokkuuden ja kannattavuuden sekä laadukkaammat lopputuotteet.

Lähde: Kemiran tulosesitys. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Industry & Water -segmentti: vahva asema valituissa kategorioissa

Industry & Water -segmentti: vahva asema valituissa kategorioissa.

Teollisuustuotannon, elintason ja väestönkasvun myötä vesivarantoihimme kohdistuu yhä suurempia haasteita. Miten voimme veden kierrätyksen ja uudelleenkäytön avulla mahdollistaa vedenkäytön jatkuvan kasvun ja samalla huolehtia rajallisisten vesivarantojemme puhtaudesta?

Oli kyse sitten elintarviketeollisuudesta, energiasektorista tai metalli- ja kaivosteollisuudesta, Kemira auttaa paljon vettä käyttäviä teollisuudenaloja parantamaan prosessi- ja resurssitehokkuutta ja lopputuotteiden laatua.


Lähde: Kemiran tulosesitys. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

Välittäjä 2019, 2017, 2015 Nordnet sija 1.