Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Wärtsilä Oyj:n kanssa

Wärtsilä
sijoituskohteena

Wärtsilä kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.

Kesko logo

Wärtsilä – kestävien merenkulku- ja energiaratkaisujen toimittaja

Wärtsilä toimii globaalisti merenkulku- ja energiatoimialoilla.

Wärtsilä Marinen missiona on luoda älykäs merenkulun ekosysteemi – sellainen, jossa merenkulkuala käyttää vain puhtaimpia saatavilla olevia polttoaineita. Laivojen voimantuotanto on optimoitua ja reitit on suunniteltu tarkasti, jotta vältetään navigointivirheitä, laivaliikenteen ruuhkia ja odottamattomia odotusaikoja. Osaamisen, integroidun tuotevalikoiman ja koko elinkaaren kattavien palveluiden ansiosta – joita tukee markkinoiden laajin palveluverkosto – Wärtsilä on sitoutunut toimimaan edelläkävijänä kestävissä merikuljetuksissa.

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Wärtsilä auttaa asiakkaitaan irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, ml. GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä 180 maahan.

Wärtsilä pähkinänkuoressa:

  • 17 800+ työntekijää yli 200 toimipisteessä ja yli 70 maassa
  • 153 MEUR – investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen vuonna 2020
  • 2 600 patenttia ja hakemusta
  • Kestävän kehityksen painopisteenä hiilenkäytöstä irtautuminen
Kesko logo
Tietoa Wärtsilästä sijoituskohteena.

Kaupankäyntitunnus

WRT1V

Markkinapaikka

Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja

Håkan Agnevall

Keskustelua Wärtsilän osakkeesta

Sharevilleen

Katso kurssi ja käy kauppaa

Osta/myylinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Yhtiön verkkosivut

wartsila.com/filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoa Wärtsilästä sijoituskohteena

Wärtsilän sijoittajasivuillelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Sijoittajasuhdeblogi

Wärtsilän IR-blogiinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tulevat sijoittajatapahtumat

IR-kalenteriinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Wärtsilää Twitterissä

@wartsilacorplinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan


Liiketoiminnat lyhyesti:

K-ryhmän päivittäistavarakauppa

Wärtsilä Marine Power

Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Yhtiön valikoima moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa sellaista luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jota Wärtsilän älykkään merenkulun visio edellyttää. Wärtsilä Marine Power tarjoaa asiakkailleen suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen maailmanlaajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Wärtsilä Marine Systems

Wärtsilä Marine Systems tarjoaa korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja elinkaaripalveluita liittyen kaasun arvoketjuun, pakokaasujen käsittelylaitteistoihin, tiivisteisiin ja laakereihin, akseliston korjauspalveluihin, vedenalaisiin huoltopalveluihin ja merenkulun sähköisiin integraatioihin. Wärtsilä Marine Systemsin tavoitteena on tarjota uusimmat ja tehokkaimmat ratkaisut, jotka ovat Wärtsilän älykkään merenkulun ekosysteemin vision mukaisia ja vievät asiakkaat kohti turvallisempaa, parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Keskon vähittäiskauppayhtiö K-Caara ja itsenäiset jälleenmyyjät

Wärtsilä Voyage

Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä hyödyntämällä viimeisintä digitaalista teknologiaa parantaen turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta sekä vähentäen päästöjä. Wärtsilä Voyage on sitoutunut luomaan älykkään merenkulun ekosysteemin, jossa jokainen alus saa yhteyden digitaalisiin palveluihin, jotka tekevät matkasta turvallisemman ja ympäristöä paremmin huomioivan. Markkinoiden laajimman älykkään merenkulun tarjooman avulla Wärtsilä luo digitaalisesti kytkettyä meriteollisuuden arvoketjua ja on asiakkaidensa ensisijainen kumppani uusimman digitaalisen teknologian hyödyntämisessä.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Wärtsilä Energy

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Wärtsilä auttaa asiakkaitaan hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Wärtsilä Energy tarjoaa joustavia voimalaitosratkaisuja sekä energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tukee asiakkaitaan laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn.

Kesko logo

Kuvien lähde: Wärtsilän vuosikertomus 2020. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Opi lisää videomuodossa:

Wärtsilä sijoituskohteena

Wärtsilän sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen käy läpi Wärtsilän sijoituskohteena. Video on taltiointi Pörssisijoittajan viikko -tapahtumasta 17.9.2021.

Wärtsilän talousjohtajan katsaus

Miltä Wärtsilä näyttää lukujen valossa? Yhtiön talousjohtaja Arjen Berends Inderesin analyytikon tentattavana.

Tällä sivulla esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Miksi sijoittaa Wärtsilään?

Wärtsilän vahvuuksia ovat integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, datalähtöiset innovaatiot, tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto. Klikkaamalla alla olevia painikkeita voit lukea lisää Wärtsilän vahvuuksista sijoituskohteena.

Wärtsilän liiketoimintamallin perustana on toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Huoltotoimintojen osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta on noin 50%, mikä antaa hyvän pohjan pitkäjänteiselle kannattavan kasvun tavoitteelle.

Wärtsilän palveluiden kysyntää tukee asennetun laitekannan yhä edistyksellisempi teknologia. Yhtiö on sitoutunut panostamaan digitalisaatioon, mikä antaa mahdollisuuden kehittää asiakkaille lisäarvoa tuottavaa tarjontaa eteenpäin esimerkiksi hyödyntämällä edistyksellistä diagnostiikkaa suorituskyvyn optimoimiseksi.

Wärtsilän älykkään ratkaisutarjonnan perustana ovat siirtymä kohti päästötöntä ja joustavaa energiantuotantoa sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve. Alan edelläkävijänä Wärtsilä on sitoutunut vastaamaan innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarpeeseen. Yhtiön digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Jatkuvat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä, jotta Wärtsilä pystyy varmistamaan tuotteidensa kilpailukyvyn ja turvaamaan johtavan aseman kestävien innovaatioiden kehittäjänä.

Wärtsilän valmistusmalli on kokoonpanokeskeinen ja perustuu yhteisiin tuotanto- ja T&K-resursseihin. Malli antaa hyvät mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa joustavasti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja tarjoaa synergiaetuja innovaatioprosesseissa. Yhtiö panostaa prosessien jatkuvaan parantamiseen koko organisaatiossa toiminnan erinomaisen tason saavuttamiseksi.

Wärtsilän vankka taloudellinen asema mahdollistaa toiminnan kehittämisen niin tutkimus- ja kehitysinvestointien kuin yrityskauppojenkin kautta samalla, kun osakkeenomistajille jaetaan vakaita osinkoja.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

Välittäjä 2019, 2017, 2015 Nordnet sija 1.