Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Wärtsilä Oyj:n kanssa

Wärtsilä
sijoituskohteena

Wärtsilä kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.

Ajankohtaista:

  • 20.6.2022 klo 16.00–17.30: Pre-silent call with CFO Arjen Berends. → Ilmoittaudulinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
  • 20.5.2022 klo 10.00–11.30: Mid-quarter call with President & CEO Håkan Agnevall. → Ilmoittaudulinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
  • 28.4.2022: Inderes-haastattelu Wärtsilän toimitusjohtajan kanssa: "Katseet horisonttiin"linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
  • 28.4.2022: Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022: Tilauskertymä kasvoi – liiketulosta rasitti 200 miljoonan euron alaskirjaus. → Lue lisäälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Kesko logo

Wärtsilä – kestävien merenkulku- ja energiaratkaisujen toimittaja

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilän arvonluontipotentiaali pohjautuu hiilineutraaliuden synnyttämiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka perustuvat sähköntuotannon, säätövoiman ja vihreän merenkulun kasvuun. Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa teknologia- ja palveluinnovaatioiden avulla, sitoutumalla samalla kunnianhimoisiin taloudellisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Wärtsilä Marinen missiona on viedä meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Laivojen voimantuotanto on optimoitua ja reitit on suunniteltu tarkasti, jotta vältetään navigointivirheitä, laivaliikenteen ruuhkia ja odottamattomia odotusaikoja. Osaamisen, integroidun tuotevalikoiman ja koko elinkaaren kattavien palveluiden ansiosta – joita tukee markkinoiden laajin palveluverkosto – Wärtsilä on sitoutunut toimimaan edelläkävijänä kestävissä merikuljetuksissa.

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Wärtsilä auttaa asiakkaitaan irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, ml. GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Tietoa Wärtsilästä sijoituskohteena.

Kaupankäyntitunnus

WRT1V

Markkinapaikka

Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja

Håkan Agnevall

Keskustelua Wärtsilän osakkeesta

Sharevilleen

Katso kurssi ja käy kauppaa

Osta/myylinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Osinko

Katso osinkokalenteri

Yhtiön verkkosivut

wartsila.com/filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoa Wärtsilästä sijoituskohteena

Wärtsilän sijoittajasivuillelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Sijoittajasuhdeblogi

Wärtsilän IR-blogiinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tulevat sijoittajatapahtumat

IR-kalenteriinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Wärtsilää Twitterissä

@wartsilacorplinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan


Kesko logo

Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Liiketoiminnat lyhyesti:

K-ryhmän päivittäistavarakauppa

Wärtsilä Marine Power

Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Kattava valikoimamme moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa sellaista tehokkuutta, luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jota asiakkaamme edellyttävät. Tarjoamme asiakkaillemme suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen maailmanlaajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.

→ Wartsila.com/marinelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Wärtsilä Marine Systems

Wärtsilä Marine Systems tukee asiakkaitaan toimittamalla korkealaatuisia tuotteita ja elinkaaripalveluita liittyen kaasun arvoketjuun, pakokaasujen käsittelylaitteistoihin, akselistoon, vedenalaisiin huoltopalveluihin sekä merenkulun sähköisiin integraatioihin. Tavoitteenamme on tarjota uusimmat ja tehokkaimmat ratkaisut, jotka Wärtsilän vision mukaisesti vievät asiakkaamme, yhteisömme ja planeettamme kohti turvallista ja kestävää tulevaisuutta.

→ Wartsila.com/marinelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Keskon vähittäiskauppayhtiö K-Caara ja itsenäiset jälleenmyyjät

Wärtsilä Voyage

Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä ja satamien toimintaa hyödyntämällä uusinta digitaalista teknologiaa. Dataa ja tekoälyohjelmistoja hyödyntäen toimitamme reaaliaikaista tietoa laivojen toiminnasta ja energian käytöstä turvallisuuden, tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi. Ratkaisumme yhdistävät komentosillan, pilvipalvelut, päätöksenteon tukiratkaisut ja älykkään sataman ratkaisut. Olemme sitoutuneet luomaan digitaalisen merenkulun ekosysteemin, jossa jokainen alus, satama ja muu logistinen infrastruktuuri on teknologisesti älykäs ja kaikki toiminnot ovat turvallisia ja kestäviä.

→ Wartsila.com/voyagelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Wärtsilä Energy

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä.

→ Wartsila.com/energylinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Kesko logo

Luvut ovat vuodelta 2021. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Opi lisää videomuodossa:

Wärtsilä sijoituskohteena

Wärtsilän sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen käy läpi Wärtsilän sijoituskohteena. Video on taltiointi Pörssisijoittajan viikko -tapahtumasta 17.9.2021.

Wärtsilän talousjohtajan katsaus

Miltä Wärtsilä näyttää lukujen valossa? Yhtiön talousjohtaja Arjen Berends Inderesin analyytikon tentattavana.

Tällä sivulla esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Miksi sijoittaa Wärtsilään?

Wärtsilän vahvuuksia ovat integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, datalähtöiset innovaatiot, tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto. Klikkaamalla alla olevia painikkeita voit lukea lisää Wärtsilän vahvuuksista sijoituskohteena.

  • Liikevaihto: orgaaninen kasvu vuositasolla 5%
  • Kannattavuus: suhteellinen liiketulos 12%
  • Pääomarakenne: nettovelkaantumisaste alle 0,50
  • Osinko: vähintään 50% tuloksesta

Wärtsilän liiketoimintamallin perustana on toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Huoltotoimintojen osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta on noin 50%, mikä antaa hyvän pohjan pitkäjänteiselle kannattavan kasvun tavoitteelle.

Wärtsilän palveluiden kysyntää tukee asennetun laitekannan yhä edistyksellisempi teknologia. Yhtiö on sitoutunut panostamaan digitalisaatioon, mikä antaa mahdollisuuden kehittää asiakkaille lisäarvoa tuottavaa tarjontaa eteenpäin esimerkiksi hyödyntämällä edistyksellistä diagnostiikkaa suorituskyvyn optimoimiseksi.

Wärtsilän älykkään ratkaisutarjonnan perustana ovat siirtymä kohti päästötöntä ja joustavaa energiantuotantoa sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve. Alan edelläkävijänä Wärtsilä on sitoutunut vastaamaan innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarpeeseen. Yhtiön digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Jatkuvat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä, jotta Wärtsilä pystyy varmistamaan tuotteidensa kilpailukyvyn ja turvaamaan johtavan aseman kestävien innovaatioiden kehittäjänä.

Wärtsilän valmistusmalli on kokoonpanokeskeinen ja perustuu yhteisiin tuotanto- ja T&K-resursseihin. Malli antaa hyvät mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa joustavasti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja tarjoaa synergiaetuja innovaatioprosesseissa. Yhtiö panostaa prosessien jatkuvaan parantamiseen koko organisaatiossa toiminnan erinomaisen tason saavuttamiseksi.

Wärtsilän vankka taloudellinen asema mahdollistaa toiminnan kehittämisen niin tutkimus- ja kehitysinvestointien kuin yrityskauppojenkin kautta samalla, kun osakkeenomistajille jaetaan vakaita osinkoja.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

Välittäjä 2019, 2017, 2015 Nordnet sija 1.