Siirry pääsisältöön
Mikä on osake?

Osake tarkoittaa omistusosuutta osakeyhtiössä. Osakeyhtiön osake antaa omistajalleen oikeuden päätöksentekoon yhtiökokouksessa sekä oikeuden osinkoon.

Yhtiön kaikki osakkeet ovat lähtökohtaisesti samanlaisia ja antavat omistajilleen samanlaiset oikeudet. Poikkeustapauksissa yhtiöllä voi olla useita eri osakelajeja eli osakesarjoja, joihin voi liittyä erilainen äänivalta tai erilainen osinko-oikeus. Esimerkkejä erilaisen äänivallan antavista osakesarjoista ovat Kesko A ja Kesko B sekä Googlen emoyhtiön kaksi osakelajia GOOG ja GOOGL.

Osakkeen tarjoama tuotto.

Pörssiosakkeet tuottaa pääsääntöisesti kahdella tavalla: niiden arvo voi nousta ja ne voivat jakaa osinkoa omistajilleen. Suomessa pörssiyhtiöt ovat yleensä jakaneet osinkoa kerran vuodessa, mutta maailmalla on yleistä jakaa osinkoja neljännesvuosittain.

Kaupankäynti osakkeilla.

Osakkeella käydään kauppaa pörssissä tai ns. monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jollainen on esimerkiksi First North Finland -markkina. Jos osakkeella ei voi käydä kauppaa sähköisessä järjestelmässä, kyseessä on listaamaton osake.

Yhtiökokouksiin liittyvä erityispiirre pörssiosakkeissa.

Jos sijoitat Nordnetin kautta pörssiosakkeisiin, sinulla on mahdollista saada äänioikeus yhtiökokouksiin vain pohjoismaisissa osakkeissa. Tämä johtuu siitä, että muilla markkinoilla Nordnet hyödyntää ns. alisäilyttäjää, jolloin osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, eli ne eivät ole säilytyksessä suoraan osakkeenomistajan nimissä.

Löydä osakeideoita eri maista ja sektoreilta.Katso osakeideat