Kaupallinen yhteistyö Sampo Groupin kanssa.

Sampo.

Tylsyys on hyvästä – myös osakesäästötilillä.

Miksi Sampoa kannattaisi ostaa osakesäästötilille?

Sampo on luonteeltaan vakaa osinkopaperi, joka sopii tasaista ja ennustettavaa osinkoa arvostavalle, pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Sammon ensisijainen tavoite on luoda osakkeenomistajilleen omistaja-arvoa, mikä näkyy erityisesti korkeana ja vakaana osinkona.

Laaja hajautus Pohjoismaiden vakuutus- ja finanssisektorille tekee Sammosta defensiivisen sijoituskohteen, mikä heijastuu osakkeeseen matalina kurssiheilahteluina. Sammolla on myös edellytykset osallistua finanssi- ja vakuutussektorin yritysjärjestelyihin. Lue lisää klikkaamalla alla olevia painikkeita.

Klikkaa alla olevia painikkeita lukeaksesi lisää.

Sammon tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminta kattaa kaikki Pohjoismaat. Erityisesti vahinkovakuutusliiketoiminnassa ja Nordean pankkiliiketoiminnassa suurin osa tuloksesta kertyy Suomen ulkopuolelta.

Sampo-konsernin maantieteellinen jakauma 2018:

Sammon tuloskehitys on ollut historian saatossa vakaata ja ennustettavaa, kiitos vakuutustoimialan defensiivisen luonteen, laajan pohjoismaisen hajautuksen ja liiketoimintojen erittäin hyvän kannattavuuden.

Sammon tulos ennen veroja:

Sammon tavoitteena on jakaa omistajilleen korkeaa ja vakaata osinkoa. Osinkotuotto on ollut tänä aikana keskimäärin 5,7 prosenttia (laskettu tilinpäätöshetken päätöskursseilla). Johto aikoo ehdottaa hallitukselle 2,10–2,30 euron suuruista osinkoa osaketta kohden vuodelta 2019.

Sammon osinkohistoria:

Sampo on Pohjoismaiden johtava finanssikonserni.

Sampo on Pohjoismaiden johtava finanssikonserni, jonka ensisijainen tavoite on luoda arvoa osakkeenomistajilleen. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Mandatum Life ja Topdanmark sekä osakkuusyhtiö Nordea.

Sammon arvonluonnin pohjana ovat erittäin kannattavat ja tasaista osinkovirtaa tuottavat liiketoiminnot. Vakuutusliiketoiminta on luonteeltaan defensiivistä; koti-, ajoneuvo- ja tapaturmavakuutuksille on kysyntää vaisummassakin taloussuhdanteessa. Hyvin johdettuna vakuutusbisneksen voi sanoa olevan tylsää, mutta hyvin kannattavaa. Myös osakkuusyhtiö Nordean tuloskehitys on ollut vuosien saatossa varsin tasaista ja tulosheilahtelut pienempiä kuin monilla kilpailijoilla. ”Boring is good”, kuten Sammossa on tapana sanoa.

Keskeisessä roolissa Sammon historiassa ovat lisäksi olleet yritysjärjestelyt. Suurena, kansainvälisesti tunnettuna ja vakavaraisena toimijana Sammolla hyvät edellytykset osallistua erilaisiin yritysjärjestelyihin, mikäli yhtiön johto ja hallitus katsovat niiden luovan omistaja-arvoa.

Sampo on yksi Nasdaq Helsingin omistetuimmista osakkeista ulkomaisten sijoittajien keskuudessa. Noin 67 prosenttia osakkeista on ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen sijoittajien omistuksessa. Sen sijaan omistajien lukumäärällä mitattuna Sampoa voi kutsua niin sanotuksi kansanosakkeeksi. Yli 100 000 suomalaista yksityissijoittajaa omistaa Sampoa.

Suuria suomalaisia instituutio-omistajia ovat valtion sijoitusyhtiö Solidium sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suurin henkilöomistaja on hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos noin 0,9 prosentin omistusosuudellaan.

Tietoa Sammosta.

Kaupankäyntitunnus

SAMPO

Markkinapaikka

Nasdaq Helsinki

Konsernijohtaja

Kari Stadigh

Keskustelua Sammon osakkeesta

Sharevilleen

Katso kurssi ja käy kauppaa

osta/myy

Sampo Nordnet Markets -valikoimassa

Katso sertifikaatit

Lue lisää Sammosta sijoituskohteena

IR-blogiin

Yhtiön verkkosivut

sampo.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Sammon tulevat sijoittajatapahtumat

IR-kalenteriinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Sampoa Twitterissä

@Sampo_plclinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan


Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Sampo pähkinänkuoressa.

 • If (omistusosuus 100 %)
  Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja noin 18 prosentin markkinaosuudellaan. Ifillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja se on yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna yksi kannattavimmista vahinkovakuuttajista jokaisella markkinalla.
 • Topdanmark (46,7 %)
  Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö (markkinaosuus 17 %) ja neljänneksi suurin henkivakuutusyhtiö (9 %). Topdanmarkilla on noin 600 000 vahinkovakuutus- ja 140 000 henkivakuutusasiakasta.
 • Nordea (<20 %)
  Pohjoismaiden suurin pankki, jolla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordea on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista ja sillä on vahva osingonmaksukyky.
 • Mandatum Life (100 %)
  Yksi Suomen johtavista ja arvostetuimmista finanssi­palveluyhtiöistä. Mandatum Life tarjoaa erilaisia henkivakuutus- ja varainhoitopalveluja, ja sillä on noin 250 000 henkilö- ja 50 000 yritysasiakasta. Suomen lisäksi Mandatum Life toimii Baltian maissa.
 • Sijoitustoiminta
  Sampo on yli 20 miljardin euron sijoitusomaisuudellaan yksi Pohjoismaiden suurimmista sijoittajista. Viime vuosina emoyhtiö Sampo Oyj on tehnyt useita suurempia suoria sijoituksia pohjoismaiselle finanssi-ja vakuutussektorille. Näihin lukeutuvat Asiakastieto, Nets, Saxo Bank, Nordax ja Intrum.

Sammon tie Pohjoismaiden johtavaksi finanssikonserniksi.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.