Hoppa till huvudinnehållet

Handla med utländska aktier.

Helsingforsbörsen utgör 0,2 % av värdet på världens aktiemarknader. Utnyttja potentialen runtom i världen och diversifiera din portfölj.

Håll koll på världens marknader.

Helsingforsbörsen utgör under en procent av världens aktiemarknader. 99 % av dina investeringsmöjligheter väntar alltså på dig utanför vår hemmabörs!

Via Nordnet kan du köpa aktier på börserna i USA, Kanada, Tyskland och de andra nordiska länderna på samma sätt som på Helsingforsbörsen. Utöver det kan du också köpa aktier på börserna i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Portugal och Belgien via våra mäklare per telefon.

Tre skäl att investera utomlands:

 • Jämnare avkastning tack vare diversifiering.
 • Diversifiering av riskerna.
 • Många nya och intressanta investeringsmål.

På Nordamerikas börser kan du köpa teknologijättar såsom Google, Facebook, Apple och Amazon.

Alexander Gustafsson, investeringscoach, Nordnet Sverige

"Finansvärldens enda gratis lunch är global diversifiering av riskerna."

Martin Paasi, ekonomiexpert, Nordnet Finland

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi

Martins tre tips.

 1. Teknologijättarna.
  På Nasdaqs teknologibörs hittar du plattformsjättar såsom Facebook, Google och Amazon, som har jättelika användarmängder och skalfördelar.
 2. Den enda gratis lunchen.
  Diversifiera dina risker. Finansvärldens enda gratis lunch är att diversifiera riskerna globalt, helst mellan olika tillgångsklasser.
 3. Håll dig till strategin.
  Du kan följa megatrender såsom artificiell intelligens, Internet of Things och urbanisering, men håll dig framför allt till din investeringsstrategi och bygg din portfölj enligt den plan du gjort upp på förhand.

Varför lönar det sig att investera utanför Finland?

Främst för diversifieringsnyttans skull. Genom att investera i Nordens börser, för att inte tala om Tyskland eller Nordamerika, får du en global diversifiering för din portfölj.

Det kan räcka att investera i grannländerna – Norden är nämligen som världen i miniatyr. I Norge finns mycket olje- och fiskförädling, i Danmark finns många läkemedelsföretag och i Sverige finns många industribolag, IT och globala jättebolag. Nordiska bolag satsar också i medeltal på hållbar utveckling mer än sina konkurrenter.

Genom att investera utomlands får du en bra och jämnare långsiktig avkastning jämfört med att bara investera i den inhemska börsen.

Hur hittar jag ett investeringsmål som passar mig?

Då du börjar granska utländska aktier är det bra med en hälsosam självkritik. Fråga dig själv hur väl du känner till bolagets affärsverksamhet och hur du kan ta bättre beslut än andra investerare på marknaden du tittar på. Bekanta dig med bolagen och deras affärsverksamhet, ta inga förhastade investeringsbeslut.

Amerikanska teknologibolag är populära investeringsmål. Det kan vara intressant att investera i dem, eftersom de lyckats växa med en otrolig fart och vi använder deras tjänster konstant. Det finns också en gemensam akronym för de största teknologijättarna, FAANG, som inkluderar bolagen Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google. Kärnan för affärsverksamheten hos dessa bolag är att öka mängden användare. De har starka plattformer där de kan utveckla nya nyttiga och beroendeframkallande tjänster.

Läs mer om att investera i Sverige.

På Stockholmsbörsen hittar du bland annat H&M, Volvo, Ericsson och ABB.

→ Läs mer och se topplistorna

Läs mer om att investera i Danmark.

På Köpenhamnsbörsen hittar du bland annat Novo Nordisk, Carslberg och Danske Bank.

Läs mer och se topplistorna

Läs mer om att investera i Norge.

På Oslobörsen hittar du bland annat Norwegian, Orkla och Equinor (fd. Statoil).

Läs mer och se topplistorna

Gå med i Shareville.

Nordens största nätverk för sparare och investerare.

Shareville

Frågor och svar.

Som Nordnets kund har du möjligheten att använda den automatiska valutaväxlingen eller öppna ett valutakonto i fem olika valutor:

 • Svenska kronor (SEK)
 • Norska kronor (NOK)
 • Danska kronor (DKK)
 • Amerikanska dollar (USD)
 • Kanadensiska dollar (CAD)

Valuutakontona erbjuder flexibilitet för utlandshandel och möjligheten att förvalta valutariskerna på det sätt som passar dig bäst.

Observera att då valutakontona är aktiverade sker all börshandel med värdepapper noterade i den ifrågavarande valutan (inkl. courtaget) även via valutakontot. Observera också att valutakonton inte kan användas på aktiesparkontot, utan valutaväxlingarna sker automatiskt där.

Det är gratis att öppna ett valutakonto. För valutaväxlingen debiteras inga andra avgifter än valutaväxlingsavgiften. Valutaväxlingsavgiften är 0,075 % om valutakontot är aktiverat och 0,25 % om du inte aktiverat valutakontot och Nordnet gör valutaväxlingen för din räkning.

Avgiften debiteras från den valutakurs som Nordnet får. Den förverkligade valutakursen kan skilja sig från den preliminära kursen.

Genom att köpa utländska värdepapper kan du diversifiera din portföljs geografiska risk jämfört med att endast äga finländska aktier. Du kan utnyttja utvecklingen för flera olika marknader, branscher och valutor.

Det kan förekomma avgifter och risker inom internationell handel som är bra att vara medveten om. Vi berättar med om dem här.

Valutarisk

Då du handlar med utländska värdepapper tar du en valutarisk. Både aktiekursens och valutakursens fluktuationer i förhållande till din egen valuta påverkar marknadsvärdet för dina värdepapper. Du får inte nödvändigtvis någon avkastning trots att värdepapprets värde stiger.

Förvaltningsavgifter för depositionsbevis

Depositionsbevis (ADR & GDR) är värdepapper som handlas på en annan marknad än bolagets egentliga hemmamarknad. Förvaltningsavgifter kan debiteras från portföljen för innehav av depositionsbevis och de debiteras ofta i samband med dividendutbetalning. I vår prislista hittar du tilläggsinformation om ADR- och GDR-avgifter. Exakt betalningsinformation kan du ta reda på av den ifrågavarande marknadens underunderförvarare.

Stämpelskatt det vill säga Stamp Duty

Då du köper vissa värdepapper i Storbritannien eller Frankrike måste du betala en stämpelskatt som även kallas "Stamp Duty". Skattens belopp räknas som en procent av den köpesumman. Du hittar närmare information i vår prislista.

Till prislistan

Det som presenteras här är inte och ska inte tolkas som investeringsråd eller en uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper. Investeraren ska basera sina investeringsbeslut på sin egen uppskattning och ta sina egna målsättningar och ekonomiska situation i beaktande. Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde och avkastning kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning.