Hoppa till huvudinnehållet

Klagomål och reklamationer.

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter.

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta kundservice. Vid handelsrelaterade frågor vänder du dig till våra mäklare. Du kontaktar Nordnet på telefon 020 198 5898, via meddelandecentralen eller via e-post till asiakaspalvelu@nordnet.fi.

Om du efter att du talat med kundservice eller mäklare fortfarande är missnöjd och har krav på ekonomisk ersättning, har du möjlighet att framföra din reklamation till klagomålsansvarig hos Nordnet. Ärendet ska framställas skriftligt. Ange då tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av notor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Information om klagomålshantering.

  • Din åsikt är viktig för oss.
  • Reklamationer skickas in skriftligt till oss.
  • Möjlighet till överklagan.

Extern vägledning och möjlighet till överprövning.

Klagomål avseende produkter och tjänster skickas via meddelandecentralen eller med post till följande adress. Vi betalar portot.

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike
Reklamaatiot
Tunnus 5018590
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vi eftersträvar att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Försäkrings- och finansrådgivning, Konsumenttvistenämnden eller allmän domstol.

Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platformlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.