Hoppa till huvudinnehållet

Kundskydd när du handlar med värdepapper.

I januari 2018 infördes nya regelverk och förordningar för värdepappersmarknaden i EU med syfte att öka transparensen och att ytterligare stärka skyddet för dig som handlar med värdepapper.

Inom EU finns gemensamma regler för värdepappershandeln i Finland och övriga EU-länder. Bakgrunden är EU-direktivet MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, som infördes 2007 och som bland annat gjort det enklare att handla med värdepapper över nationsgränserna.

I januari 2018 ersattes MiFID av två nya regelverk, MiFID II och MiFIR. Lagförändringen har sitt ursprung utifrån den finansiella krisen 2008 och det underliggande syftet med MiFID II har varit att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

MiFID II påverkar huvudsakligen information som delas med kunder, produktstyrningsregler, ersättningar banken tar emot, orderutförande, transparensregler före och efter en transaktion, transaktionsrapportering och skyldigheter i samband med värdepappershandel. MiFID II medför också att företag som handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument behöver en så kallad LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla.

Nedan följer en sammanställning över de kundskydd som gäller när du handlar med värdepapper.

Bästa orderutförande

Hos Nordnet kan du alltid räkna med att bli rättvist hanterad i orderläggningen. Här kan du läsa i detalj hur vi utför din order och till vilka handelsplatser vi vänder oss till.

Passandebedömning

Banker och andra finansiella institut är skyldiga att pröva om transaktionerna i finansiella instrument passar dig – det vill säga utföra en så kallad passandebedömning.

LEI

Alla företag som handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument behöver en så kallad LEI-kod. Det är en 20-siffrig kod som används globalt.

Kostnadsredovisning

Kostnadsredovisningen är en sammanställning som visar vilka kostnader och avgifter du haft för ditt sparande under förra året och hur din värdeutveckling varit både före och efter kostnaderna räknats in.

Innehavslarm om ditt innehav går ner mer än 10 %

Har du innehav i hävstångsprodukter kommer du att få ett meddelande från Nordnet om värdet i portföljen eller värdepappret har minskat med 10 procent eller mer.

Målmarknadsbedömning

Vi på Nordnet fastställer en målmarknad för våra kunder. Det gör vi för att du som kund ska erbjudas värdepapper som är förenliga med dina behov, egenskaper och mål.

Ersättningar

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig.

Kundkategorisering

Nordnet ska kategorisera de kunder som utnyttjar någon av våra värdepapperstjänster och informera var och en av dessa om vilken kategori de tillhör.

Övrig information

Här hittar du övrig information om MiFID II, exempelvis intressekonflikter, kundtyper, komplexa och icke-komplexa instrument samt lämplighetsprövning för rådgivnings- och portföljförvaltningstjänster.

Lär dig mer om MiFID II

Här har vi sammanställt några vanliga frågor och svar om regelverket MiFID II.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors