Hoppa till huvudinnehållet

Investeringar mot

kryptovalutor.

Få exponering mot kryptovalutor utan kryptokonto eller kryptoplånbok.

Börshandlade produkter med kryptovalutor

Vad är en börshandlad produkt?

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för en rad olika värdepapper som är noterade på en börs. Exempel på börshandlade produkter är certifikat och warranter. Den gemensamma nämnaren för börshandlade produkter är att avkastningen är kopplad till minst en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex, en råvara eller en kryptovaluta. De börshandlade produkter som vi erbjuder är noterade på börsen och kan därför köpas och säljas under dagen i både små och stora poster.

Med börshandlade produkter med kryptovalutor kan du följa prisrörelsen för Bitcoin, Ethereum och andra ledande kryptovalutor via din befintliga Nordnetdepå utan att behöva öppna en digital kryptoplånbok, en så kallad "wallet". Eftersom produkterna är noterade och handlas över börsen behöver investerare inte vända sig till oreglerade handelsplatser för att ha exponering mot kryptovalutor.

Hög risk förenad med att investera

Möjligheterna med börshandlade produkter är många, men det är även viktigt att vara införstådd med att alla placeringar är förenade med risker. Börshandlade produkter med exponering mot kryptovalutor är mycket volatila, komplexa och riskfyllda. Därför är också risken stor att du kan förlora hela det investerade kapitalet. Du bör ha tidigare erfarenhet av värdepappersmarknaden och handel med värdepapper innan du överväger att investera i mer komplexa produkter såsom börshandlade produkter samt endast investera i produkter som du har förståelse för hur dem fungerar. Du bör även läsa prospektet och produktens eventuella faktablad innan du fattar ett investeringsbeslut, för att förstå alla potentiella risker förenade med en investering i produkten.

Den här information upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och produktens slutgiltiga villkor.

Läs mer om risker med att investera i komplexa produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är kryptovalutor?

Kryptovalutor är digitala valutor som är säkrade av kryptografi. De kan växlas eller spekuleras mot precis som alla traditionella valutor eller ”fiat”-valutor, men de existerar utanför finansinstitutioners och regeringars kontroll. I kryptovalutor används kryptografi till att bekräfta transaktioner, kontrollera tidigare valutareserver och kryptering av användarkonton. Kryptovalutor är baserade på blockkedjeteknik, så de är helt digitala. Blockkedjeteknik möjliggör många fördelar för kryptovalutor. De största fördelarna med kryptovalutor är pålitlighet, säkerhet och snabba överföringar.

Blockkedjeteknik är en teknik som tillåter olika parter i en blockkedja att skapa och underhålla distribuerade och delade databaser. Decentralisationen av blockkedjan sker genom att lagra data över blockkedjans ”jämlike-till-jämlike-nätverk”. Blockkedjor erbjude rmånga andra fördelar som säkerhet och pålitlighet.

Hur fungerar marknaden för kryptovalutor?

Marknaderna för kryptovalutor är decentraliserade, vilket betyder att de inte emitteras eller stöds av något centralt organ, som en statlig myndighet. Istället hanteras de av ett nätverk av datorer. Kryptovalutor kan dock köpas och säljas via börser och lagras i digitala plånböcker, så kallade ”wallets”.

Till skillnad mot traditionella valutor existerar kryptovalutor endast i en delad digital huvudbok som innehåller information om tidigare ägare och som lagras i en blockkedja. När en användare vill skicka kryptovalutor till en annan användare, skickas enheterna till användarens wallet. För att transaktionen ska anses vara avslutad måste den först verifieras och läggas till i blockkedjan genom en process som kallas ”mining”, eller utvinning. Det är samma process som normalt används när nya s.k. kryptovaluta-tokens skapas.

Certifikat på kryptovalutor

Nordnet tillhandahåller börshandlade produkter med följande underliggande kryptovalutor:

Map Denmark

Bitcoin.

Bitcoin (BTC) lanserades som den första kryptovalutan år 2009, över tio år senare är Bitcoin fortfarande störst på marknaden bland tusentals andra kryptovalutor. Valutan skapades med syftet att möjliggöra direkta internetbetalningar utan att blanda in mellanhänder som banker och andra betalningsaktörer. Bitcoin bygger på en teknik som kallas blockchain, denna teknik gör det möjligt för Bitcoin att vara en decentraliserad valuta som inte står under kontroll av någon stat eller bank.

 

Map Denmark

Ethereum.

Ether (ETH) är den interna kryptovalutan som används inom nätverket Ethereum. Ethereum-plattformen skapades 2015 för att skapa decentraliserade samarbetsprogram. Ether är ett token som kan användas för transaktioner via denna programvara. Precis som bitcoin ingår ether som en del av ett självständigt "jämlike-till-jämlike-nätverk" för finansiella tjänster vilket är fritt från statlig insyn och ingripande.


Map Denmark

Cardano.

Cardano (ADA) är en blockkedja för dAppar och smarta kontrakt i likhet med Ethereum. Det som är unikt med Cardano är däremot att blockkedjan ska vara säkrare, snabbare och mer skalbar än dess ”konkurrenter”. Dessutom med interoperabilitet, dvs. att den kan interagera med flera andra blockkedjor. Syftet med Cardano är att erbjuda ”tredje generationens blockkedja” – med lösningar på flera av de större problem som uppkommit med tidigare blockkedjor. Detta så som säkerhet, skalbarhet, snabbhet och hållbarhet.

Map Denmark

Solana.

Solana (SOL) är en blockkedja/plattform som har flera likheter med Ethereum rent användarmässigt. På plattformen kan dAppar byggas och på kort tid har redan spel, decentraliserade börser och NFT-plattformar lanserats. Blockkedjan drivs av Solana Foundation och utvecklas av Solana Labs i USA. Det som framförallt är unikt med Solana är ”Proof of History” vilket är en av nycklarna till en skalbar, snabb och säker blockkedja.

 

Map Denmark

Polkadot.

Polkadot (DOT) är ett av de största, mest finansierade och avancerade kryptoprojekten. I grunden finns funktionalitet som liknar Ethereum men Polkadot vill erbjuda mer funktioner, snabbare och billigare transaktioner och framförallt smidig interaktion mellan andra blockkedjor. Polkadot är ett blockchain-protokoll utformat för att stödja flera kedjor inom ett enda nätverk. Det syftar till att övervinna ett problem i det nuvarande blockchain-landskapet där hundratals blockkedjor finns isolerade och har liten förmåga att kommunicera.

Svar på vanliga frågor.

Nej, vi erbjuder inte handel direkt i kryptovalutor. Däremot erbjuder vi börshandlade produkter från ett flertal utgivare med olika kryptovalutor som underliggande tillgång.

Genom att investera i börshandlade produkter kan en investerare exponera sig mot en mängd tillgångsslag som annars kan vara dyra eller svåråtkomliga för privatpersoner. Produkterna har en mängd olika egenskaper. Vissa ger avkastning när den underliggande tillgången stiger och andra när den faller. Den gemensamma nämnaren för börshandlade produkter är att avkastningen är kopplad till en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex, en kryptovaluta eller en råvara.

Börshandlade produkter tillhör vad man kallar för derivatmarknaden. Ordet derivat återfinns i ordboken och betyder något som härleder till. Det finns ett underliggande instrument som derivatet härleder till så som aktier, råvaror, index, valutor med mera. Om det underliggande instrumentet rör sig så kommer derivatet som speglar detta instrument att röra sig också. Ambitionen med att ett derivat speglar något annat är att skapa ytterligare investeringsmöjligheter med det underliggande instrumentet.

Det krävs ingen kryptoplånbok (s.k. wallet) eftersom du varken handlar eller äger några kryptovalutor när du handlar med börshandlade produkter som t.ex. certifikat. Detta innebär också att det inte finns något behov av "cold storage" eller någon hårdvaruplånbok.

Investeringar i börshandlade produkter är förenade med avgifter. Här nedan har vi sammanställt olika typer avgifter som kan komma att belasta dig som investerare vid handel med börshandlade produkter. För samtliga avgifter, se produktens slutliga villkor och faktablad som finns tillgängliga på respektive produkts produktsida.

Courtage.
Avgiften som tas ut för handel med värdepapper heter courtage och är en rörlig eller fast kostnad när du köper eller säljer värdepapper. Vilket courtage du betalar beror på vilken courtageklass du har. Läs mer.

Förvaltnings-/administrationsavgift.
Det utgår en löpande avgift när du äger ett certifikat. Den fungerar på liknade sätt som en avgift på fonder och tas ut för att förvalta och administrera produkterna. Avgiften varierar mellan olika produkter och anges i procent per år. Däremot beräknas avgiften på produktens totala värde varje dag. Varje dag tas 1/365-del av avgiften ut från produkten, innan slutkursen för dagen beräknas. På så sätt betalar du bara avgift för den tid som du faktiskt äger produkten.

Spread.
En market maker i börshandlade produkter ställer löpande köp- och säljpriser i orderboken. Skillnaden mellan köp och sälj kallas spread och uttrycks i procent (%). Spreaden är för dig som investerare en kostnad. Ju högre spread desto längre ifrån mittpriset, köper och säljer du. Det innebär att du köper dyrare och säljer billigare jämfört en produkt med lägre spread.

Handelstiderna är kopplade till de börser där de börshandlade produkterna är upptagna till handel. De flesta produkter som går att handla via Nordnet går mot de svenska börserna/handelsplatserna Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM) och kommer därför gå att handla de dagar de håller öppet. Vanligtvis sker handeln helfria vardagar mellan kl. 09:00 - 17:25.

Viktig information om risker och avkastning.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Historiskt avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns en risk att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. En investerare bör endast köpa det finansiella instrumentet om man fullt införstådd med att alla pengar kan gå förlorade, och bara när det finns ekonomiska förutsättningar för att ta en förlust. Som investerare ska man inte ta för givet att prisutvecklingen kommer att vara positiv. Man bör även ta del av och läsa prospektet och produktens eventuella faktablad innan man fattar ett investeringsbeslut, för att förstå alla potentiella risker förenade med en investering i produkten.