Hoppa till huvudinnehållet

Prislista.

Då du handlar aktivt, blir även din courtagenivå lägre. Som ny kund får du för minst de två första månaderna den mest förmånliga courtagenivån 1 (gäller den depå som öppnats först). Priserna nedan gäller aktie- och fonddepån samt aktiesparkontot, om inte annat anges.

Hos Nordnet betalar du inga öppnings- eller förvaringsavgifter* – kontots pris är alltså 0 €. *

* Inga förvaringsavgifter gäller för börsnoterade aktier och fonder. För nordiska onoterade aktier gäller en månatlig förvaringsavgift – se "Åtgärdsavgifter" nedan.

4 prisnivåer för handel.

Nivå 1

Courtage på Helsingforsbörsen:
0,06 %
Minimicourtage:
3 €

För kunder som gjort över 50 affärer under den föregående kalendermånaden.

Nivå 2

Courtage på Helsingforsbörsen::
0,10 %
Minimicourtage:
5 €

För kunder som gjort 11–50 affärer under den föregående kalendermånaden.

Nivå 3

Courtage på Helsingforsbörsen:
0,15 %
Minimicourtage:
7 €

För kunder som gjort 1–10 affärer under den föregående kalendermånaden.

Nivå 4

Courtage på Helsingforsbörsen:
0,20 %
Minimicourtage:
9 €

För kunder som gjort 0 affärer under den föregående kalendermånaden.

Priserna ovan gäller inte Private Banking- eller Active Trader -kunder. Courtaget gäller för aktier, warranter, ETF- ja ETC-produkter på de inhemska marknaderna.

Då courtagenivån räknas ut räknas alla förverkligade affärer på de konton (inkl. aktiesparkontot), som ligger under en och samma personbeteckning, ihop. Även fondaffärer på minst 1 000 euro räknas med i antalet affärer. Månaden för fondordrarna räknas enligt affärens bokningsdag.

I antalet affärer räknas inte kampanjordrar med courtage på 0 euro, affärer med Nordnet Markets -produkter, affärer gjorda genom ETF -månadssparavtalet eller fondordrar under 1000 euro. För långvariga ordrar avdras courtaget en gång till för varje dag som ordern förverkligas.

Specialpriser.

Nya kunder

De två första månaderna handlar du med den bästa courtagenivån:
0,06 %
Minimicourtage:
3 €

Exemplet ovan gäller affärer på Helsingforsbörsen.

Active Trader

Förmånligare courtage för dig, som gör över 100 affärer/mån:
0,055 % och neråt
Minimicourtage:
3 €

Handel i Norden 0,06 %, min. 4 € och i övriga Europa och USA 0,07 % min. 7 €

Private Banking

Förmånligare courtage för dig, som har minst 200 000 € i investeringstillgångar:
0,08 %
Minimicourtage:
5 €

Handel i övriga Europa och USA min. 8 €

Nya kunder

Då du blir kund genom att öppna en aktie- och fonddepå hos Nordnet, handlar du på den bästa courtagenivån de två första månaderna: min. 3 € / 0,06 % per förverkligad order på Helsingforsbörsen (norm. min. 9 € / 0,20 %).

Erbjudandet gäller endast nya kunder, som inte har ett konto hos Nordnet från tidigare, och endast en aktie- och fonddepå.

Active Trader

Nordnets Active Trader passar för en placerare som för aktiv handel både i hemlandet och på de utländska börsmarknaderna.

Du kan få utnyttja den förmånligare Active Trader -courtagenivån om du gör över 100 affärer inom en månad eller om din månatliga handelsvolym överstiger en miljon euro.

→ Läs mer om Active Trader-förmånerna

Private Banking

Nordnets Private Banking -tjänst avviker från de traditionella privatbankerna på det sättet, att du inte betalar några fasta eller rörliga avgifter. Du betalar endast för de placeringar du gör. Detta har en enorm betydelse för din förmögenhets tillväxt på lång sikt. I den Nya generationens Private Banking -tjänst får du utnyttja förstklassiga verktyg och placeringsobjekt, samt service från erfarna experter, som hjälper dig att själv ta beslut över dina placeringar.

Observera att du då du lägger till nya portföljer i din depåöversikt alltid behöver be om att de läggs till i samma prisklass enskilt.

→ Läs mer om Private Banking -förmånerna

Courtage på alla marknader.

Courtage (inkl. moms 0 %). Prislistan täcker aktier, warranter, ETF, ETC och räntebevis*


Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Private
Banking

Active
Trader

HemlandetFinland

0,20 %

0,15 %

0,10 %

0,06 %

0,08 %

0,055 %

Minimicourtage, Finland

Min. 9 €

Min. 7 €

Min. 5 €

Min. 3 €

Min. 5 €

Min. 3 €

NordenSverige, Norge och Danmark

0,25 %

0,18 %

0,12 %

0,08 %

0,08 %

0,06 %

Minimicourtage, Sverige, Norge och Danmark

Min. 10 €

Min. 10 €

Min. 10 €

Min. 10 €

Min. 5 €

Min. 4 €

EuropaBelgien ¹

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,08 %

0,07 %

Minimicourtage, Belgien

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 8 €

Min. 7 €

England ² (stämpelskatt: köp av engelska aktier + 0,50 %)

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,08 %

0,07 %

Minimicourtage, England

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 8 €

Min. 7 €

Holland ¹

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,08 %

0,07 %

Minimicourtage, Holland

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 8 €

Min. 7 €

Portugal ¹

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,08 %

0,07 %

Minimicourtage, Portugal

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 8 €

Min. 7 €

Frankrike ¹ (finansieringstransaktionsskatt:
köp av vissa franska aktier + 0,30%)

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,08 %

0,07 %

Minimicourtage, Frankrike

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 8 €

Min. 7 €

Tyskland ²

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,08 %

0,07 %

Minimicourtage, Tyskland

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 8 €

Min. 7 €

NordamerikaUSA ²

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,08 %

0,07 %

Minimicourtage, USA

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 8 €

Min. 7 €

Kanada

0,40 %

0,30 %

0,25 %

0,20 %

0,08 %

0,08 %

Minimicourtage, Kanada

Min. 20 €

Min. 20 €

Min. 20 €

Min. 20 €

Min. 8 €

Min. 8 €

Nordnet Markets -produkterOrdrar värda över 100 € eller över 1 000 SEK/NOK/DKK

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Ordrar värda 0–100 € eller 0–1 000 SEK/NOK/DKK

3 € ³

3 € ³

3 € ³

3 € ³

3 € ³

3 € ³

OBS! Handel med Nordnet Markets-produkter påverkar inte din courtagenivå.Onoterade aktierFinland, Sverige, Norge och Danmark

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

Minimicourtage, Finland, Sverige, Norge och Danmark

Min. 40 €

Min. 40 €

Min. 40 €

Min. 40 €

Min. 40 €

Min. 40 €

Överlåtelseskatt på 1,6 % för finländska onoterade aktier delas jämnt mellan köparen och säljaren.

Telefonhandel (inkl. moms 0 %)Alla marknader och fonder

Tilläggsavgift 10 €/order

Fonder (inkl. moms 0 %)


Tecknings- förvaltnings- och inlösenavgifter

Tecknings- och inlösenavgifter 0 €. Fondbolagenas andra avgifter ser du i fondens
grundläggande information.


* Andra värdepapper, fråga våra mäklare 020 198 5898

1) Telefonmarknader
2) Administrationsavgift för depåbevis, t.ex. ADR- och GDR -bevis, 0,005–0,05 $/depåbevis (vanligen 0,02 $). Kunden betalar direkt till Nordnet de yttre kostnader som uppstår. Du kan få tilläggsinformation om ett visst depåbevisprogram och dess struktur antingen direkt från emittentbolaget eller den bank som sköter administrationen av depåbevisprogrammet. ADR-programmen presenteras bl.a. i SEC:s EDGAR-databas.
3) För ordrar värda 0–100 euro eller 0–1000 SEK/DKK/NOK tas en 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK tai 29 DKK/per förverkligad affär oberoende av vilken valuta produkten är noterad i.

Ifall ordern du placerat förverkligas inom en handelsdag i högst 10 partier, läggs alla partier ihop på samma affärsuträkning. Ifall ordern förverkligats i fler än 10 partier, läggs ordern ihop på skilda affärsuträkningar på 10 partier/uträkning, och courtaget debiteras en gång till för varje affärsuträkning. Om du har gjort en långtidsorder, görs en ny affärsuträkning och courtaget debiteras på nytt för varje dag som en del av ordern förverkligas.

Vid handel med utländska värdepapper kan administrativa avgifter och skatter tillkomma. Till exempel dras en transaktionsskatt på 0,1 % på inköp av vissa italienska aktier, 0,2% för spanska aktier, 0,3% för franska aktier och 0,5% för brittiska aktier. Observera att transaktionsskatten påverkar vissa förvärv av aktier i utländska börsnoterade företag, oavsett om aktien köps direkt på den inhemska börsen eller till exempel på Xetra i Tyskland. Några av de berörda aktierna är Banco Santander, Siemens Gemesa Renewable Energy och Telefonica.


VALUTAVÄXLING
Då du utför börshandel i en annan valuta än euro debiteras en valutavälingsavgift. Avgiften för automatiskt valutaväxling är 0,25 % av affärssumman, och avgiften för valutaväxling som gjorts av kunden själv via valutakontot är 0,075 % av den växlade summan. Läs mer om valutaväxling på våra kundtjänstsidor.

För ordrar som förverkligats på den svenska och danska marknaden avrundas summan av affären och courtaget till jämna svenska/danska kronor enligt marknadspraxis.

Courtage för standardiserade derivat (inkl. moms 0 %).


Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Private
Banking

Active
Trader

Finland, Sverige, Norge och DanmarkAktie- och indexoptioner

0,80 %

0,70 %

0,50 %

0,40 %

0,40 %

0,30 %

Minimicourtage, aktie- och indexoptioner

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Sverige, Norge och DanmarkAktieterminer

0,25 %

0,18 %

0,12 %

0,08 %

0,08 %

0,06 %

Minimicourtage, aktieterminer

Min. 10 €

Min. 10 €

Min. 10 €

Min. 10 €

Min. 10 €

Min. 8 €

Sverige, Norge och DanmarkIndexfuturer

0,30 %

0,20 %

0,15 %

0,12 %

0,12 %

0,12 %

Minimicourtage, indexfuturer

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Min. 15 €

Observera, att det för derivataffärer alltid debiteras ett courtage samt en clearingavgift. Om du vill ta reda på prisinformation om andra instrument, ber vi dig kontakta vår mäklarservice (puh. 020 198 5898).

Svenska, danska och norska clearingavgifter (inkl. moms 0 %)


Aktieoptioner (i procent av premien)

0,75 % / min. 1 SEK/NOK/DKK,
max. 14 SEK/NOK/DKK per avtal

Förverkligande av aktieoptioner

0,075 %

Affärer med och förverkligande av aktieterminer

0,02 %

Affärer med indexoptioner och -futurer och deras avslutande

OMXS 3,50 SEK/avtal


OMXO 2,00 NOK/avtal


OMXC 1,60 DKK/avtal

Räntor och lån.

EUR:

Insättnings- och låneränta*


Superlånets guldnivå

Superlånets silvernivå

Private Banking

Likvida medel i depån

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Låneränta

4,85 %

0,99 %

2,49 %

4,35 %

Effektiv låneränta

4,96 %

0,995 %

2,519 %

4,44 %

Överbelåningsränta

Låneränta +7,00 %Låneränta +7,00 %

Insättningsränta (sparkonto)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Ränta, som Nordnet debiterar av kunden
(gäller endast företagskunders konton, vars saldo är över 100 000 EUR, 750 000 DKK eller 1 050 000 SEK.)

0,40 %/EUR-valutakonto

0,40 %/EUR-valutakonto

0,40 %/EUR-valutakonto

0,40 %/EUR-valutakonto


SEK, DKK, NOK, USD och CAD:


Ränta*

Effektiv ränta

Likvida medel i depån/på kontot

0,00 %

0,00 %

Låneränta

4,85 %

4,96 %

Ränta, som Nordnet debiterar av kunden
(gäller endast företagskunders konton, vars saldo är över 750 000 DKK eller 1 050 000 SEK.)

0,65 %/DKK/SEK-valutakonto

0,652 %/DKK/SEK-valutakonto

Den nominella räntan räknas varje dag baserat på ditt lån. Den effektiva räntan räknas på årsbasis och inkluderar ränta på ränta.

Intradaylimit – för handel inom samma dag (inkl. moms 0 %)

Avgift

Pris

Aktiveringsavgift

0 €

Stängningsavgift

10 €


Aktielån (inkl. moms 0 %)

Avgift

Öppningsavgift

Låneränta

Finska värdepapper

30 € + normalt courtage

Årlig ränta, min 3% (beror på marknadssituationen)

Svenska värdepapper

200 SEK + normalt courtage

Årlig ränta, min 3% (beror på marknadssituationen)

Norska värdepapper

250 NOK + normalt courtage

Årlig ränta, min 4,5% (beror på marknadssituationen)

Danska värdepapper

250 DKK + normalt courtage

Årlig ränta, min 4% (beror på marknadssituationen)

Realiseringsavgift

20 €


* Årlig ränta oberoende av courtagenivå, med undantag för Private Banking -kunder, som har en annan ränta. Alla räntor är årliga räntor. Om räntan är under 0,01 EUR/SEK/DKK/NOK/USD/CAD per dag, är räntan 0 %.

Analyser, nyheter och marknadsinformation.

Priser för analyser

Analyser
(inkl. moms 24 %)

Tjänstens språk

Månadsavgift
för kunder på Nivå 2–4

Månadsavgift
för Active Trader-
och Nivå 1 -kunder

Månadsavgift
för Private Banking
-kunder

Inderes-analystjänsten

Finska

20 €

0 €

0 €

Morgonbrevet

Finska

0 €

0 €

0 €

Investtech:s tekniska analys

Finska, svenska, norska och danska

27 €

27 €

27 €

Nordnet Smart -portföljerna
(digital rådgivning)

Finska

0 €

0 €

0 €

Fondrådgivning – hitta fonder som passar din riskprofil

Finska

0 €

0 €

0 €

Sijoittaja.fi:s ETF-modellportföljer

Finska

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

0 €


Priser för nyheter

Nyheter
(inkl. moms 24 %)

Tjänstens språk

Privatplacerare,
€/mån *

Andra än
privatplacerare,
€/mån

Nordiska
Cision, Nasdaq Nordic, Thomson Reuters

Finska, svenska, danska

0 €

0 €

Finska
Arvopaperi

Finska

0 €

0 €

Kauppalehti

Finska

10 €

10 €

Kauppalehti Flash
(endast i Infront Web Trader)

Finska

10 €, ingår i Kauppalehti
-nyhetstjänstens abonnemangsavgift

10 €, ingår i Kauppalehti
-nyhetstjänstens abonnemangsavgift

Svenska
Aktietorget, BeQuoted, Direkt, NG News

Svenska

0 €

0 €

Danska
Ritzau Finans

Danska

0 €

0 €

Norska
Oslo Børs

Norska

0 €

0 €

TDN Finans 20 min försenad

Norska

0 €

0 €

TDN Finans

Norska

Fram till 31 maj 2021: 65,00 €
Från och med 1 juni 2021: 40,00 €

Fram till 31 maj 2021: 65,00 €
Från och med 1 juni 2021: 40,00 €

* En fysisk person eller ett företag, som använder information endast för att sköta sina egna placeringar. Information får inte användas till professionell placeringsverksamhet eller för att sköta placeringar för en annan person.


Marknadsinformation i nordnet.fi-tjänsten (inkl. moms 24 %)

Marknadsinformation

Pris/mån

Finlands, Sveriges och Danmarks börsmarknader (NASDAQ OMX inkl. Oslo börs* och norska derivat)


Automatiskt uppdaterade realtidskurser för aktier, ETF och warranter (5 orderdjupsnivåer)

0 €

Realtidskurser för optioner och terminer (1 orderdjupsnivå)

Fram till 31 maj 2021: 0,00 €
Från och med 1 juni 2021: 1,50 €

Realtidskurser för optioner och terminer (5 orderdjupsnivåer)

Fram till 31 maj 2021: 10,00 €
Från och med 1 juni 2021: 7,50 €

Tysklands börsmarknad (XETRA)


Automatiskt uppdaterade kurser för aktier och ETF (15 min försenad)

0 €

Automatiskt uppdaterade realtidskurser för aktier och ETF (1 orderdjupsnivå)

Fram till 31 maj 2021: 25,00 €
Från och med 1 juni 2021: 8,50 €

Realtidskurser för aktier och ETF (1 orderdjupsnivå) i samband med placering av order

0 €

DAX-futuren (realtidskurs, senaste avslut)

Fram till 31 maj 2021: 10,00 €
Från och med 1 juni 2021: 7,00 €

USA:s börsmarknader (NYSE, Nasdaq och Arca)


Automatiskt uppdaterade kurser för aktier (15 min försenad)

0 €

Realtidskurser för aktier (1 orderdjupsnivå) i samband med placering av order

0 €

Automatiskt uppdaterade realtidskurser för aktier (1 orderdjupsnivå)

Fram till 31 mars 2021: 5,00 €
Från och med 1 april 2021: 1,50 €

Nasdaq och S&P 500 -futuurerna i realtid (1 orderdjupsnivå)

Fram till 31 maj 2021: 32,00 €
Från och med 1 juni 2021: 65,00 €

Kanadas börsmarknad (Toronto och Toronto Venture)


Automatiskt uppdaterade kurser för aktier (15 min försenad)

0 €

Automatiskt uppdaterade realtidskurser för aktier (1 orderdjupsnivå)

15 €

Realtidskurser för aktier (1 orderdjupsnivå) i samband med placering av order

0 €

* Avgiftsfri tilläggstjänst tills 30.9.2022.

Marknadsinformation i Infront Web Trader -tjänsten
(inkl. moms 24 %)

Marknadsinformation

Tjänste-
leverantörens
avgift

Infront-
distributionsavgift

Totalt/mån

Infront Web Trader -applikationen

10 €


10 €

Automatiskt uppdaterade kurser0 €

De nordiska börsernas (Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn)
aktie- och warrantkurser (1 orderdjupsnivå)0 €

Nasdaq Nordic -börsernas (Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn)
aktie- och warrantkurser (5 orderdjupsnivåer)
(Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed income – Level 2)
(* avgiftsfri för Active Trader- och Nivå 1 -kunder, inkl. OSKL Taso 1)

6,25 €*

2,50 €*

8,75 €*

Nasdaq Nordic -börsernas (Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn)
derivatkurser (1 orderdjupsnivå)
(Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 1)

Fram till 31 maj 2021: 1,25 €
Från och med 1 juni 2021: 1,50 €


Fram till 31 maj 2021: 1,25 €
Från och med 1 juni 2021: 1,50 €

Nasdaq Nordic -börsernas (Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn)
derivatkurser (5 orderdjupsnivåer)
(Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 2)

Fram till 31 maj 2021: 10,00 €
Från och med 1 juni 2021: 7,50 €

4,50 €

Fram till 31 maj 2021: 14,50 €
Från och med 1 juni 2021: 11,50 €

NGM/NDX (5 orderdjupsnivåer)
(Nordic Growth Market: NGM/NDX – Level 2)


4,50 €

4,50 €

Oslobörsens aktiekurser (1 orderdjupsnivå)
(Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 1)

3,00 €


3,00 €

Oslobörsens aktiekurser (5 orderdjupsnivåer)
(Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 2)

15,00 €

2,50 €

17,50 €

Tysklands (Xetra) kurser (1 orderdjupsnivå)
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 1)

Fram till 31 maj 2021: 7,00 €
Från och med 1 juni 2021: 8,00 €

4,50 €

Fram till 31 maj 2021: 11,50 €
Från och med 1 juni 2021: 12,50 €

Tysklands (Xetra) kurser (5 orderdjupsnivåer)
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 2)

Fram till 31 maj 2021: 25,00 €
Från och med 1 juni 2021: 29,00 €

4,50 €

Fram till 31 maj 2021: 29,50 €
Från och med 1 juni 2021: 33,50 €

Xetra - index och ETF
(Deutche Börse indices & Xetra ETF)

1,25 €


1,25 €

Eurex-kurser (1 orderdjupsnivå)
(Eurex: Futures & Options – Level 1)

Fram till 31 maj 2021: 10,00 €
Från och med 1 juni 2021: 7,00 €

4,50 €

Fram till 31 maj 2021: 14,50 €
Från och med 1 juni 2021: 11,50 €

USA: Nasdaq och NYSE (1 orderdjupsnivå)
(Nordnet: Nasdaq and NYSE)

Fram till 31 maj 2021: 5,00 €
Från och med 1 juni 2021: 1,50 €

4,50 €

Fram till 31 maj 2021: 9,50 €
Från och med 1 juni 2021: 6,00 €

USA: Nasdaq & S&P futurer i realtid (E-mini) (1 orderdjupsnivå)
(US CME: E-mini Futures only – Level 1)

44,00 €

4,50 €

48,50 €

USA: Dow Jones Indices i realtid
(Nordnet: DJ Indices)

0 €

0 €

0 €

Kanada: Toronto & Toronto Venture (1 orderdjupsnivå)
(Toronto TSX & TSX-V: Equities Private Level 1)

15,00 €

4,50 €

19,50 €

Nyheter i Infront Web Trader -tjänsten
Kauppalehti Flash

10,00 €

2,50 €

12,50 €

Direkt Flash (svenska)

Fram till 31 maj 2021: 100,00 €
Från och med 1 juni 2021: 145,00 €


Fram till 31 maj 2021: 100,00 €
Från och med 1 juni 2021: 145,00 €

Ritzau Finans Flash (danska)

Fram till 31 maj 2021: 20,00 €
Från och med 1 juni 2021: 25,00 €


Fram till 31 maj 2021: 20,00 €
Från och med 1 juni 2021: 25,00 €

TDN Flash (norska)

Fram till 31 maj 2021: 125,00 €
Från och med 1 juni 2021: 110,00 €

2,50 €

Fram till 31 maj 2021: 127,50 €
Från och med 1 juni 2021: 112,50 €

TDN i realtid

Fram till 31 maj 2021: 65,00 €
Från och med 1 juni 2021: 40,00 €

2,50 €

Fram till 31 maj 2021: 67,50 €
Från och med 1 juni 2021: 42,50 €

Applikationer och åtgärdsavgifter.

Priser för handelstjänster och -applikationer

Handelstjänster och -applikationer
(inkl. moms 24 %)

Privat-
placerare*

Andra än
privatplacerare

Private
Banking

Active
Trader

Nivå 1

nordnet.fi

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

Nordnet iPhone -applikationen

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

Nordnet Android -applikationen

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

Infront Web Trader

10 €/mån

ej tillgänglig

5 €/mån

0 €/mån

0 €/mån

Infront Active Trader

100 €/mån

100 €/mån

100 €/mån

100 €/mån

100 €/mån

SMS-alarm
till mobilen

0,20 €/st

0,20 €/st

0,20 €/st

0,20 €/st

0,20 €/st

* En fysisk person eller ett företag, som använder information endast för att sköta sina egna placeringar. Information får inte användas till professionell placeringsverksamhet eller för att sköta placeringar för en annan person.

Priser för åtgärdsavgifter

Åtgärdsavgifter


ETF-månadssparavtalets serviceavgift (inkl. moms 0 %)

2,5 €/mån/förverkligade ordrar enligt avtal /avtal

Överföringar (inkl. moms 24 %)


Uttag / intern överföring i euro i webbtjänsten

0 €

Skriftlig uttagsbegäran (inkl. meddelandetjänsten, post, kontor) (inkl. moms 0 %)

20 €

Uttag som expressbetalning (inkl. moms 0 %)

35 €

Flytt av värdepapper (inkl. moms 24 %)


Flytt av värdeandelskonto eller aktiesparkonto till Nordnet

0 €

Flytt av börsnoterade värdepapper till Nordnet *

0 €/värdepappersslag (ISIN)/överföring

Flytt av nordiska onoterade aktier till Nordnet

0 €/värdepappersslag (ISIN)/överföring

Flytt av onoterade aktier till Nordnet ** (gäller inte nordiska aktier)

50 €/värdepappersslag (ISIN)/överföring

Administrationsavgift för onoterade nordiska aktier
(Om du är osäker om en aktie är börsnoterad eller onoterad hjälper kundtjänsten dig.)

2,5 €/aktieslag (ISIN)/depå/mån (räknas per dag och kan vara enstaka cent över/under 2,5 euro per månad. Avgiften gäller inte Private Banking- eller Active Trader -kunder.)

Flytt av derivat till Nordnet

Min. 30 SEK/DKK/NOK per avtal. Högst 2500 SEK/DKK/NOK per position

Intern flytt av värdepapper mellan Nordnet-depåer

30 €/värdepappersslag (ISIN)/överföring

Flytt av värdepapper från Nordnet (nordiska värdepapper)

30 €/värdepappersslag (ISIN)/överföring

Flytt av värdepapper från Nordnet (övriga värdepapper)

50 €/värdepappersslag (ISIN)/överföring

Flytt av aktiesparkonto från Nordnet till en annan tjänsteleverantör (inkluderar flytt av saldoinformation, inhemska aktier och likvida medel)

50 €/aktiesparkonto. Utöver det debiteras avgifter enligt prislistan för flytt av värdepapper från Nordnet (nordiska/övriga värdepapper)

Flytt av Euroclear-lån från Nordnet (ISIN som börjar med XS)

100 €/värdepappersslag (ISIN)/överföring

Avslutande (inkl. moms 24 %)


Avslutande av aktie- och fonddepå eller sparkonto hos Nordnet

0 €

Avslutande av aktiesparkonto hos Nordnet

50 €/aktiesparkonto

Serviceavgift för uppsägning av en onåbar kunds konton samt pengaöverföring ***

50 €/värdeandelskonto/insättningskonto


* Nordnet debiterar vanligen inte avgifter för flytt av börsnoterade aktier till oss, men den överlämnande parten kan debitera en avgift för flytt av värdepapper. För flytt av värdepapper som är noterade på andra marknadsplatser än de som Nordnet erbjuder online-handel för kan Nordnet debitera flyttavgifter.

** Utöver detta kan den överlämnande parten debitera en avgift för flytt av värdepapper. Prislistan gäller inte onoterade aktier som flyttas tillsammans med ett helt värdeandelskonto, och inte heller teckningsrätter som givits i samband med en nyemission på börsen.

*** I vissa situationer är Nordnet förpliktigad att säga upp kontoavtal. Om kundens konto måste avslutas och kunden inte svarar eller agerar enligt de instruktioner som getts av Nordnet inom utsatt tid (i allmänhet min. 2 mån), har Nordnet rätt att täcka de tilläggskostnader som uppstår i samband med ärendets manuella handläggning genom att debitera summan från kundens konto. Serviceavgiften berör värdeandelskontot eller insättningskontot och är max. 50 euro, eller mindre, ifall värdet på tillgångarna på kontot som avslutas är lägre.

Priser för rapporteringstjänster

Rapporteringstjänster (inkl. moms 24 %)


Depå- och skatterapporter (bl.a. årsrapport, depå- och 9A-rapporter) från webbtjänsten

0 €

Utskrift och postning av rapporter på begäran

20 €/st

Svar på företagshändelser (t.ex. deltagande i en nyemission) på Företagshändelser -sidan

0 €

Svar på företagshändelser per telefon

10 €

Uppdatering av anskaffningspriser per parti

10 €/värdepappersslag (ISIN)

Avaktivering av Intradaylimiten

10 €

Realiseringsavgift vid korrektion av överbelåning

25 €

Bokning av en annan tjänsteleverantörs affärshändelse (inkl. moms 0 %)

50 €/händelse

Tillägg, ändring eller borttagning av överlåtelsebegränsning

25 €/bokning

Konvertering av slag för aktieserie (inkl. överlåtelsebegränsning)

50 €/händelse

Konvertering av värdepappertill en annan marknadsplats

100 €/händelse. Konversionen kan också innefatta avgifter från en yttre part, som läggs till summan som debiteras av kunden.

Optionsteckning

25 €/teckning

Tillbakadragning av en affär (inkl. moms 0 %)

100 €/affär

Avslutande av aktiesparkontoavtalet vid dödsfall och flytt av egendom till dödsboets aktie- och fonddepå

100 €/dödsbo

Handläggning av dödsboets dokument och fördelning av värdepapper

300 €/dödsbo (inkluderar Nordnets interna värdepappersflyttar. Övriga flyttar enligt prislistan.)

Ansökning och/eller registrering av X-ID (Euroclear Finland)

250€/X-ID

Allmänt utredningsarbete

90 €/påbörjad timme. Ifall prislistans åtgärdsavgifter inte räcker till för att täcka de kostnader som uppstått för Nordnet, kan Nordnet debitera den överstigande delen av kunden.

Rösträttsregistrering, svenska aktier

0 €

Rösträttsregistrering, norska aktier

350 € (fr.o.m. 2.2.2021)

Rösträttsregistrering, danska aktier

350 € (fr.o.m. 2.2.2021)


Kampanjprodukter och erbjudanden.

Medlemmar hos Finlands Aktiesparare rf:

 • automatiskt minst courtagenivå 3 (esim. på Finlands aktiemarknader min. 7 € / 0,15 %)
 • Infront Web Trader -handelsapplikationen för Nivå 1 -kunder 0€/mån (norm. 10 €/mån)
 • Infront Web Trader -handelsapplikationen för Nivå 2–4 -kunder 5 €/mån (norm. 10 €/mån)
 • Inderes-analystjänsten för Nivå 1 -kunder 0 €/mån (norm. 20 €/mån)
 • Inderes-analystjänsten för Nivå 2–4 -kunder 10 €/mån (norm. 20 €/mån)
 • Administrationsavgift för onoterade nordiska aktier 0 €/mån

Om du är medlem hos Finlands Aktiesparare rf och vill aktivera medlemsförmånerna, skicka en kopia av betalningen av årets medlemsavgift till Nordnets kundtjänst. Kundtjänsten aktiverar medlemsförmånerna. Du kan kontrollera att medlemsförmånen är aktiverad genom att logga in i Nordnet-tjänsten. Om det på sidan Mina sidor > Min profil & inställningar > Konton vid Courtageklass står Nivå 1-4, är medlemsförmånen inte ännu aktiverad.

Information om avgifter.

Som kund har du rätt att få information om de avgifter som Nordnet får och betalar till tredje parter.

Förmedling av fondandelar

De fonder som Nordnet säljer förvaltas av fondbolag. Nordnet får ett courtage för de fondandelar de säljer från fondbolaget i fråga. Courtaget kan räknas på följande sätt:

 • som en andel av fondens köp- eller försäljningsavgift, om en sådan gäller eller
 • som en andel av fondens förvaltningsavgift eller
 • en kombination av dessa

Courtaget kan variera mellan olika fondbolag och mellan olika fonder som förvaltas av samma fondbolag.

Förmedling av strukturerade produkter

De strukturerade produkter som Nordnet erbjuder, kommer ifrån olika emittenter. Emittenterna i fråga betalar ett courtage åt Nordnet för förmedling av strukturerade produkter. Courtaget räknas som engångsavgifter på den placerade summan. Courtaget kan variera mellan olika emittenter och mellan produkter som erbjuds av samma emittent.

Marknadsföring av strukturerade produkter

I vissa fall kan utomstående parter marknadsföra de strukturerade produkter som Nordnet erbjuder. Nordnet betalar en premie till den utomstående parten för marknadsföringen. Premien räknas som en engångsavgift av den placerade summan.

Emissioner

I vissa fall deltar Nordnet i emissioner. I detta fall får Nordnet ett courtage av emittenten. Courtaget räknas som en engångsavgift som är en viss procentuell andel av den summa, som Nordnets kunder har tecknat aktier för.

Kapitalförvaltning

Om du är kund hos en kapitalförvaltare som samarbetar med Nordnet, är ditt förvaringskonto hos Nordnet. Nordnet och kapitalförvaltaren har ett avtal, och på basen av det delar de det courtage du betalar åt Nordnet.

Hänvisning av en kund

Om en tredje part har hänvisat dig till att bli kund hos Nordnet, får denna en premie för hänvisningen, som räknas på följande sätt:

 • som en engångspremie eller
 • som en årlig premie, som räknas som en procentuell andel av det förvaltade kapitalet eller
 • som en årlig premie, som räknas som en andel av de betalda courtagen eller
 • som en kombination av dessa.

Läs noggrannare beskrivningar av de courtage som Nordnet får här.

Ta ditt sparande till nästa nivå.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.