Hoppa till huvudinnehållet

Aktiesparkonto.

Maximera tillväxten.

Öppna ett aktiesparkonto och maximera tillväxten för dina besparingar.

6 skäl att öppna ett aktiesparkonto hos Nordnet.

Konto, webbtjänst, förvaring och strömmade kurser 0 €.

Inga öppnings-, månads-, nätbanks- eller förvaringsavgifter. Priset för kundkontot och aktiesparkontot är alltså 0 €. Du får också tillgång till realtidskurser för nordiska aktier gratis.

Erbjudande för nya kunder: handla 2 månader fr.o.m. 3 € på Helsingforsbörsen.

Som ny kund handlar du på aktiesparkontot under minst de två första kalendermånaderna på prislistans bästa nivå 1: 0,06 % min. 3 €/order på Helsingforsbörsen. Om du öppnar ditt aktiesparkonto som nuvarande kund är samma förmån i kraft till slutet av den aktuella månaden då kontot öppnats.

Idéer från framgångsrika investerare och analyser.

Via Nordnet får du tillgång till Europas bästa analyser över finländska börsbolag. Du får också en månads gratis tillgång till Sijoittaja.fi:s nya modellportföljer för aktiesparkontot – se instruktionerna för att lösa in förmånen. I Shareville kan du plocka aktietips i realtid från de bästa investerarna.

Finlands mest kvalitativa skatterapportering enligt forskning.

Automatisk skatterapportering sparar din tid. Nordnet fick de högsta poängen inom rapporteringens alla delområden i Välittäjä 2019 - undersökningen, såsom felfrihet och täckning.

Möjlighet att delta i börsintroduktioner på aktiesparkontot.

På Nordnet kan du delta i börsintroduktioner även på aktiesparkontot. Välj Nordnet-kontot med OST-beteckning då du gör teckningen.

Kapital mot din portfölj på aktiesparkontot.

På Nordnet får du lånefinansiering mot dina innehav. Du betalar bara ränta på den kredit du använder, det vill säga när ditt portföljsaldo ligger på minus. Du kan använda krediten inom din kreditgräns så mycket du vill, när du vill och hur du vill. Även för aktiesparkontoinvesteringar.

*Erbjudande för Oslobörsens realtids- och strömmade kurser är i kraft tills 30.11.2021.

Varför lönar det sig att öppna ett aktiesparkonto?

Aktiesparkonto marknadsandelar 10/2021

Källa: Kauppalehti 31.10. / Euroclear Finland, bolagen

Öppna ett aktiesparkonto.

Om du är kund hos Nordnet:

 1. Logga in i Nordnets webbtjänst.
 2. Klicka på Nytt konto -knappen under Konton-rubriken.
 3. Klicka på Öppna Aktiesparkonto -knappen och följ instruktionerna. Efter det är aktiesparkontot öppnat!

Om du inte ännu är kund:

 1. Börja genom att klicka på knappen nedan. Då du gör en ansökan, ser du Aktiesparkonto under Depå-rubriken. Lägg ett kryss i rutan.
 2. Fyll i kundblanketten och skriv under den med dina nätbankskoder. Efter det är ditt aktiesparkonto öppnat!

Om du öppnar ett aktiesparkonto till ett barn:

 1. Fyll i kundblanketten genom att klicka nedan. Lägg ett kryss i rutan vid Aktiesparkonto.
 2. Fyll i både den minderårigas och föräldrarnas information i ansökan. Då informationen är ifylld får föräldrarna en länk till sin e-post, med vilken ansökan kan undertecknas med nätbankskoder.
 3. Nordnet handlägger ansökan då alla parter har undertecknat den. Handläggningen kan ta ett par veckor.

Observera att ett barns Nordnet-inloggningsuppgifter endast ger rätt att se kontot, alltså kan de användas för att handla på kontot först då barnet fyllt 18 år. Tills dess förvaltar föräldrarna den minderårigas konto med föräldrafullmakt antingen med skilda inloggningsuppgifter eller via sitt eget Nordnet-konto. Förvaltningen av barnets konto sker smidigare om minst en av vårdnadshavarna har ett eget Nordnet-konto då kontot öppnas. Som myndig kan du öppna ett Nordnet-konto enkelt med nätbankskoder här.

"Nordnet har det bästa aktiesparkontot."

Så sägs det i 4/2020 av Viisas Raha-tidningen där Sijoitusneuvonta 2020-undersökningens resultat presenterades. Nordnet tar förstaplatsen då investerarna utvärderar förhållandet mellan pris och kvalitet för aktiesparkontot. 81 % av våra kunder anser att förhållandet mellan pris och kvalitet för Nordnets aktiesparkonto är mycket eller relativt bra.

63% av respondenterna har valt Nordnets aktiesparkonto, 20% Nordeas, 12% Danskes och 2% Mandatums.

Frågor och svar.

Gör en insättning då du är inloggad i vår webbtjänst via Mina sidor > Insättningar. Du kan göra insättningen i realtid eller som manuell banköverföring med referensnummer ("Banköverföring" -sidan)- Banköverföringen är praktisk då du vill göra till exempel en återkommande månatlig överföring från ditt motkonto till aktiesparkontot. Följ instruktionerna på insättningssidan. Om du vill göra en insättning på ditt aktiesparkonto, välj Nordnet-kontot med OST-beteckning.

Observera att man sammanlagt kan sätta in högst 50 000 euro på aktiesparkontot. Då du gör en realtidsinsättning ser du hur mycket du fortfarande kan sätta in på kontot.

Som vårdnadshavare till en minderårig kund kan du göra en insättning på en minderårigs aktiesparkonto på samma sätt som för en myndig kund.

Gör en insättning då du är inloggad i vår webbtjänst via Mina sidor > Insättningar. Du kan göra insättningen i realtid eller som manuell banköverföring med referensnummer ("Banköverföring" -sidan)- Banköverföringen är praktisk då du vill göra till exempel en återkommande månatlig överföring från ditt motkonto till aktiesparkontot. Följ instruktionerna på insättningssidan. Om du vill göra en insättning på en minderårigs aktiesparkonto, välj Nordnet-kontot med OST-beteckning.

Observera att man sammanlagt kan sätta in högst 50 000 euro på aktiesparkontot. Då du gör en realtidsinsättning ser du hur mycket du fortfarande kan sätta in på kontot.

Observera också att interna överföringar mellan vårdnadshavarens och den minderårigas konton inte är möjliga, utan att insättningen alltid ska göras antingen via den minderårigas egna inloggningsuppgifter eller som banköverföring med referensnummer direkt från motkontot till den minderårigas aktiesparkonto.

Det har uppstått långsamhet i samband med öppnandet av aktiesparkontot på grund av en hög belastning. Om du får ett felmeddelande i samband med öppnandet av aktiesparkontot, har aktiveringen trots det högst antagligen varit framgångsrik. Kontot blir synligt inom ungefär ett dygn under Mina sidor > Min ekonomi. Du känner igen ditt aktiesparkonto av OST-beteckningen.

Ja, det kan du. Fullmakten görs på samma sätt som för aktie- och fonddepån. Läs mer här.

En person kan endast ha ett aktiesparkonto på en gång. Serviceerbjudaren kan ändå byta ut kontot efter aktiveringen utan skatteföljder.

Vilken som helst enskild person (fysisk person) kan öppna ett aktiesparkonto. Aktiesparkontot kan också öppnas för barn.

Vilken som helst enskild person (fysisk person) kan öppna ett aktiesparkonto. Företag och samfund kan inte öppna aktiesparkonton.

Tilille voi siirtää vain rahaa, ei olemassaolevia omistuksia esimerkiksi arvo-osuustilin puolelta. Voit tehdä talletuksia osakesäästötilillesi enintään 50 000 euroa, kerralla tai erissä.

50 000 eurosgränsen gäller det belopp som kan överföras till kontot. Placeringarnas värde kan överstiga den här summan eller sjunka under den.

Exempel: Kunden har placerat 10 000 euro på kontot, och aktiernas värde på kontot har stigit till 100 000 euro. Kunden kan fortfarande placera 40 000 euro på kontot.

De medel som överförs till aktiesparkontot kan investeras i inhemska och utländska börsnoterade aktier och i aktier som handlas i det multilaterala handelssystemet (till exempel First North Growth Market i Finland). Således kan exempelvis onoterade fondandelar, ETF: er eller noterade produkter (ETP) inte köpas på ett aktiesparkonto.

Du kan handla med aktier och depositionsbevis ("DR") på följande marknadsplatser på ett aktiesparkonto:

Finland:

 • Nasdaq Helsinki
 • Nadsaq First North Growth Market Finland

Sverige:

 • Nasdaq Stockholm
 • Nordic Growth Market
 • Spotlight Stock Market
 • Nadsaq First North Growth Market Stockholm
 • Nordic MTF

Danmark:

 • Nasdaq Copenhagen
 • Nadsaq First North Growth Market Denmark
 • Spotlight Stockmarket

Norge:

 • Oslo Börs
 • Oslo Axess
 • Merkur Market

Tyskland:

 • Xetra - limited selection (appendix 1)

USA:

 • Nasdaq
 • New York Stock Exchange

Kanada:

 • Toronto Stock Exchange
 • Toronto Venture Exchange

Se tilläggsinformation om placeringsobjekt.

Medlen på aktiesparkontot kan tas ut när som helst. Endast pengar kan tas ut från aktiesparkontot (d.v.s. måste eventuella aktieinnehav realiseras innan uttaget). Avkastningen på aktiesparkontot beskattas då de lyfts ut från kontot.

Då uttag görs från aktiesparkontot delas medlen upp i avkastning och eget kapital. Att lyfta avkastning är från Skatteförvaltningens synvinkel övrig skattepliktig kapitalinkomst. Den presumtiva anskaffningsutgiften kan därmed inte tillämpas. Att lyfta eget kapital är inte skattepliktigt.

För att beräkna avkastningen på ett aktiesparkonto dras de kontanta betalningarna till kontot från dess marknadsvärde och den del av de belopp som tidigare dragits ut från kontot som anses vara en kapitalökning läggs till. Detta används för att ta reda på inkomstbeloppet på aktiesparkontot. Ur inkomstbeskattningens synvinkel spelar det ingen roll var inkomsten kom ifrån (utdelning, ränta, investeringens värdeökning, valutakursvinsten på kontot i en annan valuta än euro) och i vilken ordning. Således räknas också förutom de realiserade vinsterna vid överlåtelse av aktier den orealiserade värdeökningen av de förvärvade aktierna för kontot som vinst på aktiesparkontot då medel tas ut från kontot. En förlust på ett aktiesparkonto är endast avdragsgill när kontot stängs.

→ Läs mer och se exempeluträkningarna

Du kan använda kredit för dina investeringar också på aktiesparkontot, men krediten måste komma från ett kreditavtal kopplat till en aktie- och fonddepå, d.v.s. ett värdeandelskonto. Detta innebär att innehaven på aktiesparkontot inte kan användas som säkerhet för handelskrediten, utan att innehaven på det värdeandelskonto där kreditavtalet har aktiverats fungerar som säkerhet. I detta fall debiteras också räntan på handelskrediten från värdeandelskontot, inte aktiesparkontot. Handelskreditens begränsningar beror på aktiesparkontots lagstiftning.

Att använda handelskredit trots dess begränsningar kan vara ett skatteeffektivt sätt att börja spara på ett aktiesparkonto om du vill dra nytta av innehavet på ditt värdeandelskonto men inte vill realisera dem och betala skatt på vinstbärande innehav som ett resultat av realiseringen.

→ Läs mer om Nordnets handelskredit samt dess risker och villkor

Det är möjligt att flytta ett aktiesparkonto mellan tjänsteleverantörer. Observera att Nordnet debiterar en avgift för avslutande av aktiesparkontot (se prislistan).

Läs mer om att flytta/avsluta ett aktiesparkonto.

Endast ett valutakonto kan aktiveras på aktiesparkontot. Begränsningen beror på lagstiftning. På grund av detta erbjuder Nordnet inte valutakonton inom aktiesparkontot, utan handel inom kontot kan bedrivas endast i euro. Det här betyder att Nordnet genomför valutaväxlingen för dig då du handlar med instrument i andra valutor än euro automatiskt. Läs mer om ämnet här.

Till skillnad från ett vanligt värdeandelskonto (AOT) beskattas inte dividenderna på aktiesparkontot (OST) ännu i det skedet då de kommer in på aktiesparkontot. Aktiesparkontots avkastning beskattas först då pengar lyfts från kontot.

På det vanliga värdeandelskontot är 15 % av de inhemska börsaktiernas dividender skattefria. På aktiesparkontot kan inte den skattefria andelen utnyttjas, utan all avkastning – inklusive dividender – är skattepliktig. Kapitalinkomsternas skatteprocent är 30 % (för belopp över 30 000 euro är skatten 34 %). Inte heller den presumtiva anskaffningsutgiften kan utnyttjas på aktiesparkontot.

Källskatt för utländska aktier
Dividenderna från Telia och andra bolag som är registrerade utomlands stannar i regel en källskatt på 15 % (USA, Sverige och Kanada) eller 25–27 % (Tyskland 26,4 %, Norge 25 % ja Danmark 27 %) i bolagets hemland. På aktiesparkontot räknas källskatten som investerarens förlust, eftersom det inte kompenseras i den skattepliktigas slutliga beskattning på samma sätt som för det vanliga värdeandelskontot. Det här "källskattssvinnet" gäller alla bolag registrerade någon annanstans än i Finland. (Källskatten enligt läget 8.2.2020).

Aktieinvesteringens natur och användningsområde

OST

AOT

Finländsk eller utländsk aktie vars avkastning kommer främst från värdeökning (tillväxtbolag)


✔️


Finländsk aktie vars avkastning kommer främst från dividender (dividendbolag)

✔️


Finländsk aktie vars avkastning kommer både från värdeökning och dividender

✔️


Utländsk aktie vars avkastning kommer främst från dividender (dividendbolag)


✔️

Min investeringshorisont är tiotals år

✔️


Jag kommer redan inom några år lyfta ut pengar från kontot och använda dem till levnadskostnader etc.


✔️

Jag vill utnyttja handelskredit i mina investeringar

✔️

✔️

Jag vill utnyttja aktiernas belåningsvärde som säkring för handelskrediten direkt eller senare


✔️

Som tillägg till den ovanstående tabellen: om du avser ge dina aktier i gåva i framtiden till exempel till dina barn, är detta möjligt endast via värdeandelskontot (AOT). Aktiesparkontot eller dess innehåll kan inte ges i gåva, utan innehavet måste alltid säljas innan de kan flyttas från kontot (som pengar).

Här hittar du tilläggsinformation om aktiesparkontots beskattning, avslutning, överföring, aktiesparkontoavtalets uppsägning samt uttag.

Viktig information om risker och avkastning.

Observera att historisk avkastning inte garanterar framtida avkastning. Värder på finansiella instrument kan både stiga och sjunka. Det finns en risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet.