Siirry pääsisältöön

Aktiesparkonto.

Maximera tillväxten.

Öppna ett aktiesparkonto och maximera tillväxten för dina besparingar.

Ge dina aktieinvesteringar de bästa möjligheterna att växa. Välj Finlands populäraste värdepappersförmedlare och upptäck aktiesparkontots fördelar: du får exklusiva tips för att bygga upp ditt aktiesparkontos portfölj och investeringsidéer om analyser och modellportföljer.

Öppna ett aktiesparkonto hos Nordnet Flytta dina besparingar till Nordnet


Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin i Sverige enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt svenskt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser i lagen med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vad är ett aktiesparkonto (OST)?

 • Skattefri aktiehandel och dividender på kontot.

 • Du kan sätta in max. 50 000 €, på en gång eller i mindre satser.

 • Du betalar skatt på vinsten först då du tar ut pengar från kontot.

 • En privatperson kan endast ha ett aktiesparkonto åt gången.

Vad är ett aktiesparkonto? Kan man ha både aktiesparkonto och värdeandelskonto?

Många privata investerare gläder sig över den nya kontotypen, men vad handlar det egentligen om? Vad är ett aktiesparkonto?

Låt oss först gå igenom värdeandelskontot. På värdeandelskontot kan du köpa aktier, fonder, ETF-fonder och andra börshandlade produkter. När du i sinom tid säljer dina innehav uppstår vinst eller förlust som rapporteras till skattemyndigheten. Du betalar alltså årligen skatt på vinster och utdelningar. Skatten på försäljningsvinster är 30-34 % och skatten på vinstutdelningar 25,5-28,9 %, beroende på totalbeloppet av kapitalinkomsterna. Det är också möjligt att överföra börsnoterade innehav från en annan bank till ett värdeandelskonto.

Numera kan du välja utöver det vanliga värdeandelskontot och vid sidan av det även aktiesparkontot. Med aktiesparkonto avses ett konto inom vilket du kan handla aktier skattefritt. På eventuella vinstutdelningar uppbärs inte heller skatt så länge pengarna finns kvar på kontot. Beskattningsbar avkastning uppstår först när du gör ett uttag från kontot eller när du avslutar ditt aktiesparkonto.

Man kan bara överföra pengar till ett aktiesparkonto - det vill säga det är inte möjligt att överföra tidigare förvärvade börsinnehav till ett konto. På ett aktiesparkonto kan man sätta in sammanlagt högst 50 000 euro, men det finns ingen maximigräns för ökning av innehavens värde eller för vinstutdelningar som betalas till kontot.

Det finns också andra skillnader mellan aktiesparkontot och det vanliga värdeandelskontot. Ett aktiesparkonto kan endast öppnas av en privatperson och varje privatperson kan endast ha ett aktiesparkonto till sitt förfogande. Ett aktiesparkonto kan alltså inte öppnas i flera banker samtidigt, men om man vill kan kontot överföras från en bank till en annan.

Det finns också skillnader i de instrument som kan köpas på kontot. På ett aktiesparkonto kan endast aktier köpas - inklusive utländska och First North-marknadsplatsers aktier, men inte fonder, ETF:er eller andra börshandlade produkter.

Den största fördelen med ett aktiesparkonto är att det möjliggör för aktiespararen att till fullo utnyttja ränteeffekten. När skatterna på försäljningsvinster och utdelningar skjuts upp ökar också skatteandelen ränta på ränta som i sin tur ökar hela det investerade kapitalet. Det är alltså ett utmärkt tillägg till verktygslådan för både långsiktiga aktiesparare och aktiva handlare.

FISV AOT och OST skillnad björn bild.jpg

6 skäl att öppna ett aktiesparkonto hos Nordnet.

Konto, webbtjänst, förvaring och strömmade kurser 0 €.

Inga öppnings-, månads-, nätbanks- eller förvaringsavgifter. Priset för kundkontot och aktiesparkontot är alltså 0 €. Du får också tillgång till realtidskurser för nordiska aktier gratis.

Erbjudande för nya kunder: handla 2 månader fr.o.m. 3 € på Helsingforsbörsen.

Som ny kund handlar du på aktiesparkontot under minst de två första kalendermånaderna på prislistans bästa nivå 1: 0,06 % min. 3 €/order på Helsingforsbörsen. Om du öppnar ditt aktiesparkonto som nuvarande kund är samma förmån i kraft till slutet av den aktuella månaden då kontot öppnats.

Idéer från framgångsrika investerare och analyser.

Via Nordnet får du tillgång till Europas bästa analyser över finländska börsbolag. I Shareville kan du plocka aktietips i realtid från de bästa investerarna.

Finlands mest kvalitativa skatterapportering enligt forskning.

Automatisk skatterapportering sparar din tid. Nordnet fick de högsta poängen inom rapporteringens alla delområden i Välittäjä 2019 - undersökningen, såsom felfrihet och täckning.

Möjlighet att delta i börsintroduktioner på aktiesparkontot.

På Nordnet kan du delta i börsintroduktioner även på aktiesparkontot. Välj Nordnet-kontot med OST-beteckning då du gör teckningen.

Kapital mot din portfölj på aktiesparkontot.

På Nordnet får du lånefinansiering mot dina innehav. Du betalar bara ränta på den kredit du använder, det vill säga när ditt portföljsaldo ligger på minus. Du kan använda krediten inom din kreditgräns så mycket du vill, när du vill och hur du vill. Även för aktiesparkontoinvesteringar.

Öppna ett aktiesparkonto.

Det är gratis att öppna ett konto och det tar endast några minuter. Efter att du öppnat kontot kommer du sammanlagt få fem e-postmeddelanden med tips och inspiration för att bygga upp din aktieportfölj.

På grund av lagstiftningen kan du endast ha ett aktiesparkonto åt gången, bortsett från överföringstiden då du tillfälligt kan ha två aktiesparkonton i kraft samtidigt. Om du öppnar ett aktiesparkonto hos flera än en bank, kan skattemyndigheterna retroaktivt ta ut 10 euro tilläggsskatt per dag för varje extra konto.

Om du är kund hos Nordnet:

 1. 1

  Logga in i Nordnets webbtjänst.

 2. 2

  Klicka på Nytt konto -knappen under Konton-rubriken.

 3. 3

  Klicka på Öppna Aktiesparkonto -knappen och följ instruktionerna. Efter det är aktiesparkontot öppnat!


Öppna aktiesparkonto som kund

Om du inte ännu är kund:

 1. 1

  Börja genom att klicka på knappen nedan. Då du gör en ansökan, ser du Aktiesparkonto under Depå-rubriken. Lägg ett kryss i rutan.

 2. 2

  Fyll i kundblanketten och skriv under den med dina nätbankskoder. Efter det är ditt aktiesparkonto öppnat!


Öppna ett Nordnet-konto

Om du öppnar ett aktiesparkonto till ett barn:

 1. 1

  Fyll i kundblanketten genom att klicka nedan. Lägg ett kryss i rutan vid Aktiesparkonto.

 2. 2

  Fyll i både den minderårigas och föräldrarnas information i ansökan. Då informationen är ifylld får föräldrarna en länk till sin e-post, med vilken ansökan kan undertecknas med nätbankskoder.

 3. 3

  Nordnet handlägger ansökan då alla parter har undertecknat den. Handläggningen kan ta ett par veckor.


Öppna ett aktiesparkonto till ett barn

Aktiesparkonto, utdelning och beskattning.

För en långsiktig utdelningsinvesterare ger aktiesparkontot nycklarna till ett fullt utnyttjande av ränta på ränta-effekten, men på kort sikt gynnar utdelningsbeskattningen investering på värdeandelskonto.

Skillnader i utdelningsbeskattningen mellan kontotyper.

Beskattningen av utdelningar mellan värdeandelskonton och aktiesparkonton avviker på följande sätt:

Värdeandelskonto: 85% av utdelningarna är skattepliktig inkomst som beskattas enligt kapitalinkomstskatteprocenten.
Aktiesparkonto: Utdelningar beskattas inte inom kontot, men alla värdestegringar beskattas enligt kapitalinkomstskatteprocenten när tillgångar lyfts från kontot.

När skattesatsen för kapitalinkomster år 2021 är 30 procent upp till 30 000 euro och 34 procent för den del som överskrider gränsen, blir skattegraden för utdelningar antingen 25,5 % eller 28,9 % på värdeandelskontot. På ett aktiesparkonto blir skattenivån för utdelningar 30 % eller 34 % vid uttag av tillgångar eller avslutande av konto.

Utdelningar skattefritt på aktiesparkontot.

Även om beskattningen av utdelningar på ett aktiesparkonto är strängare än på ett värdeandelskonto, vänder sig situationen på lång sikt till förmån för aktiesparkontot. Utdelningar beskattas inte inom aktiesparkontot, och därför kommer ränta på ränta-effekten till sin rätt när utdelningen i sin helhet kommer att ge ny avkastning. Med en några års placeringshorisont lönar det sig att hålla utdelningsaktierna på värdeandelskontot, men aktiesparkontot ger vinst på längre sikt.

Utländska utdelningar som undantag, t.ex. USA.

När det gäller utdelningar från utlandet, såsom USA-aktier, förändras situationen något, eftersom källskatt tas ut på utdelningar i bolagets hemland (vanligen 15 %). På ett vanligt värdeandelskonto beaktas och gottgörs källskatter som överstiger den finländska utdelningsskattesatsen i regel i den inhemska beskattningen, men för aktier som köpts på ett aktiesparkonto gottgörs källskatten inte på motsvarande sätt. Om man fått för mycket källskatt kan man ansöka om att få den minskad i bolagets hemland, men detta är på investerarens eget ansvar. Återbetalda källskatter beskattas också som avkastning som lyfts från aktiesparkontot, dvs. kapitalinkomstskatt tas ut på dem. Läs mer om källskatt på utländska utdelningar här.

Utdelningar på aktiesparkontot eller värdeandelskontot?

Olika kontotyper passar för olika sparbehov så det är inte alltid enkelt att veta vilken typ av konto passar just dig. I tabellen nedan har vi sammanfattat tumregler med vars hjälp du kan maximera nyttan av utdelningarna.

Val av kontotyp:

Hur investerar du?
Värdeandelskonto
Aktiesparkonto
Med en investeringshorisont under 5 år
x
Lång investeringshorisont
x
Finska utdelningsaktier
x
Utländska utdelningsaktier
x
Du investerar utdelningarna på nytt
x
Du investerar inte utdelningarna på nytt
x

Läs mer om beskattning som gäller aktiesparkontot

(på finska)

Näin siirrät varoja osakesäästötilille mahdollisimman verotehokkaasti

Osakesäästötilin verohyöty – näin maksimoit etusi

Varför lönar det sig att öppna ett aktiesparkonto?

Aktiesparkontots mest betydande fördel är att det möjliggör fullskaligt utnyttjande av ränta-på-ränta-effekten för en långsiktig aktieinvesterare. Då skattebetalningen för försäljningsvinst och dividender skjuts upp, växer också skatteandelen ränta-på-ränta och ökar hela det investerade kapitalet.

Vad säger Jukka Oksaharju, aktiestrateg för Nordnet: lönar det sig att öppna ett aktiesparkonto?
Vad säger Jukka Oksaharju, aktiestrateg för Nordnet: lönar det sig att öppna ett aktiesparkonto?

Visste du det här om Nordnets aktiesparkonto?

Aktiesparkontot FISV light infograf

Nordnet är aktiespararnas favorit.

Enligt Euroclear fanns det 230 000 aktiesparkonton i Finland i slutet av september 2021. 75,7 % av dem, det vill säga 173 853 aktiesparkonton, fanns hos Nordnet.

Osakesaastotilien Markkinaosuudet 10-2021

Källa: Kauppalehti 31.10. / Euroclear Finland, yhtiöt

"Nordnet har det bästa aktiesparkontot."

Så sägs det i 4/2020 av Viisas Raha-tidningen där Sijoitusneuvonta 2020-undersökningens resultat presenterades. Nordnet tar förstaplatsen då investerarna utvärderar förhållandet mellan pris och kvalitet för aktiesparkontot. 81 % av våra kunder anser att förhållandet mellan pris och kvalitet för Nordnets aktiesparkonto är mycket eller relativt bra.

63% av respondenterna har valt Nordnets aktiesparkonto, 20% Nordeas, 12% Danskes och 2% Mandatums.

Kundernas belåtenhet gällande aktiesparkontots förhållande mellan pris och kvalitet

(Investerarnas uppskattningar av förhållandet mellan pris och kvalitet på aktiesparkontot)

Osakesaastotili

Frågor och svar.

Här hittar du tilläggsinformation om aktiesparkontots beskattning, avslutning, överföring, aktiesparkontoavtalets uppsägning samt uttag.

Viktig information om risker och avkastning.

Observera att historisk avkastning inte garanterar framtida avkastning. Värder på finansiella instrument kan både stiga och sjunka. Det finns en risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet.