Hoppa till huvudinnehållet

Spara till barn.

Öppna ett aktiesparkonto eller en aktie- och fonddepå för barn.

Då du börjar spara för ett barn i tid, har också små summor tid att växa och du kan överraska barnet med en större summa i vuxen ålder. Att öppna ett aktiesparkonto eller ett värdeandelskonto är också en bra presentidé.

Oavsett om du är mamma, far, mor- eller farförälder, gudfar eller vän kan du börja spara på Nordnet för ett barn utan onödiga serviceavgifter.

Öppna ett konto till ett barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att barnet endast har rätt att se kontot via sina egna inloggningsuppgifter tills hen fyller 18 år och själv får handla på kontot. Tills dess förvaltar föräldrarna den minderårigas konto med föräldrafullmakt antingen med skilda inloggningsuppgifter eller via sitt eget Nordnet-konto. Förvaltningen av barnets konto går smidigare om minst en av vårdnadshavarna har ett eget Nordnet-konto då det öppnas. Som myndig kan du öppna ett Nordnet-konto enkelt med nätbankskoder här.

Det lönar sig att börja i tid.

  • Ränta-på-ränta-effekten innebär att barnets besparingar kan växa exponentiellt i stället för linjärt med tiden.
  • Hitta lämpliga placeringar ur ett brett utbud av aktier, fonder och ETF:er.
  • Kom igång redan med summor på €/månad.

Spara till barn – så fungerar det.

Det är enkelt att börja spara till ett barn hos Nordnet:

  1. Öppna en aktie- och fonddepå och/eller ett aktiesparkonto. klicka på knappen ovan, så kommer du lätt igång.
  2. Observera att barnet endast har rätt att se kontot via sina egna inloggningsuppgifter tills hen fyller 18 år och själv får handla på kontot. Tills dess förvaltar föräldrarna den minderårigas konto med föräldrafullmakt antingen med skilda inloggningsuppgifter eller via sitt eget Nordnet-konto. Förvaltningen av barnets konto går smidigare om minst en av vårdnadshavarna har ett eget Nordnet-konto då det öppnas. Som myndig kan du öppna ett Nordnet-konto enkelt med nätbankskoder här.
  3. Fyll i både den minderårigas och båda vårdnadshavarnas information i blanketten.
  4. Då informationen är ifylld får vårdnadshavarna en länk till sin e-post med hjälp av vilken ansökan kan undertecknas. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att identifiera dig och underteckna ansökan med nätbankskoder.
  5. Nordnet handlägger ansökan, då alla parter undertecknat den med sina nätbankskoder. Handläggningen kan ta några veckor.
  6. Då du fått inloggningsuppgifterna kan du logga in och börja spara till barnet. Då den minderåriga kontoinnehavaren blir myndig, förflyttas kontots förvaltningsrätt till dennes eget namn.

Föräldrarna kan ge tillgång till barnets portfölj till någon annan valfri person med en fullmakt, t.ex. en gudförälder eller mor-/farförälder. Om ombudet inte är kund hos Nordnet får hen personliga inloggningsuppgifter till barnets portfölj.

Om ombudet har en portfölj hos Nordnet kan barnets portfölj kopplas till dennes egna inloggningsuppgifter. Fullmakten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Fyll i fullmakten via den här länken.

Obs: gudföräldern, föräldern eller vilken som helst extern part kan göra insättningar till barnets även utan fullmakt. Läs mer om pengagåvor på Nordnets gåvokortsida.

Svar på vanliga frågor.

Varför lönar det sig att spara till barn?

Enligt ett gammalt ordspråk är tid pengar. Då det gäller sparande är långsiktighet guld. Särskilt då man sparar till barn är ränta-på-ränta-effekten betydlig, eftersom barnet har mera tid att vänta på att avkastningen ska växa till sig.

Ränta-på-ränta-effektens påverkan växer exponentiellt med tiden: av den världskända investeraren Warren Buffetts förmögenhet har 05 procent tillkommit efter sextio års ålder!

Kan jag flytta mitt barns besparingar från en annan bank till Nordnet?

Ja, du kan flytta ditt barns besparingar och investeringar i aktier eller ETF:er till Nordnets värdeandelskonto med hjälp av en överföringsfullmakt.

Att observera.

Fondandelar kan tyvärr inte överföras från en annan bank till Nordnet. Då du flyttar värdepapper från en annan bank till Nordnet uppdateras inte heller värdepapprens anskaffningspriser med flytten. Kom ihåg att spara anskaffningsuppgifterna d.v.s. anskaffningspriserna och -dagarna inför framtiden. Överföring av ett helt, finländskt värdeandelskonto och dess inhemska och utländska värdepapper i sin helhet är allmänt sett avgiftsfritt på Nordnets sida. Det lönar sig att fråga den överlåtande värdepappersförmedlaren om eventuella avgifter för överföring av utländska värdepapper.

Placera i aktier eller fonder?

Aktieinvestering erbjuder historiskt sett den bästa avkastningen på lång sikt, som då man sparar till barn. Hos Nordnet placerar du i aktier utan förvarings- och månadsavgifter. Du betalar endast för handeln, och även den är förmånlig.

Även fondsparande är ett bra alternativ för långsiktigt sparande. Du kan göra ett månadssparavtal till ditt barn och spara i valfria fonder med en summa fr.o.m. 15 euro/mån. Hos Nordnet betalar du ingenting för att köpa eller sälja fonder. Tecknings- och inlösenavgifterna är 0 €. Du betalar endast de avgifter som fondbolaget debiterar, som du ser i fondens basinformation i Nordnets webbtjänst. Observera att det krävs magistratens godkännande att placera i vissa noterade och onoterade placeringsfonder.

Placeringsidéer för ett barns portfölj.