Hoppa till huvudinnehållet

Blanketter.

Ladda ner avtal och formulär i PDF-format.

Aktiesparkonto.

Det är enkelt att öppna ett aktiesparkonto hos Nordnet utan pappersblanketter. Läs mer här.
Nedan ser du villkor, verksamhetsprinciper och information relaterat till aktiesparkontot (för tillfället endast på finska).

Aktie- och fonddepå.

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter att vi känner och identifierar våra kunder. För att öppna konto hos oss måste du besvara frågorna på Kundkännedom-blanketterna och skicka de kopior av identitetsbevis som vi ber dig.

Du kan ge dina uppgifter om kundkännedom antingen via pappersblanketterna nedanför eller på Nordnets webbtjänst. För att ge uppgifterna på vår webbtjänst, gå till Mina sidor > Min profil och inställningar > Utökad kundkännedom.

Du kan fylla i de följande blanketterna elektronistkt utan att du behöver skicka eller skanna dem.

En fullmakt kan behövas om du vill ge annan person åtkomst till din depå via egen inloggning. Ge fullmakt på basen av vad den andra personen har rätt att göra på ditt konto. Fullmakt ger full rätt att handla, teckna tilläggsavtal och överföra pengar från kontot. Begränsad fullmakt ger rätt att handla och teckna tilläggsavtal men inte till överföring. Handelsfullmakt ger enbart rätt till att handla på kontot.

Om du av någon orsak inte kan fylla i kreditavtalet via de ovannämnda länkarna kan du alternativt fylla i, printa, signera och skicka de följande blanketterna (kreditavtalspaketet) till oss.

Observera att du måste ha ett giltigt kreditavtal och förfogandeavtal för att kunna blanka. Fyll i blanketterna digitalt via länkarna ovan så behöver du inte skicka blanketterna med posten.

Om det förekommer tekniska fel med att fylla i blanketterna digitalt, hittar du avtalet om blankning och ramavtal för värdepapperslån nedan i pappersform.

Skriv ut och posta oss nedanstående blankett för att gå i borgen för en annan Nordnetkund.

För att handla med derivat (optioner och terminer) ska du bekanta dig omsorgsfullt med villkoren och riskerna, därefter ska du fylla i Derivathandelsavtalet och avtalen gällande kredit. Du ska även avklara passandebedömningen gällande belåning, standardiserade optioner och terminer och blankning. Du kan fylla i avtalen efter avklarad passandebedömning.

  • Ifall du ansöker om rättighet för derivathandel som privatperson, fyll i denna webblankett.
  • Ifall du ansöker om rättighet för derivathandel för ett företag, fyll i denna webblankett.

Om det förekommer tekniska fel med att fylla i blanketterna digitalt, kan du fylla i, skriva ut och skicka PDF-dokumenten nedan till Nordnet.

Motkonton:

  • En fysisk person som har uppnått myndighetsåldern kan tillägga eller radera ett personligt motkonto på Nordnet med nätbankskoder. Gå till vår webbtjänst och klicka på Mina sidor > Insättningar > Koppla konto.
  • Om du har uppnått myndighetsåldern men inte har finska nätbankskoder, ber vi dig fylla i föranmälan av motkonto i pappersform. Underteckna dokumentet och skicka det till Nordnet.
  • Minderåriga och företag kan tillägga ett motkonto genom att fylla den här digitala blanketten. Du undertecknar blanketten med nätbankskoder.

Avsluta depå:

Adressändring:

Om det förekommer tekniska fel med att fylla i blanketterna digitalt, kan du alternativt fylla i blanketterna i pappersform. Fyll i blanketterna, underteckna dem och skicka dem till Nordnet med posten. Vi rekommenderar i alla fall att du använder de digitala blanketterna så går processen snabbare.

  • Om du vill överföra värdepapper från Nordnet till en annan tjänstleverantör, fyll i den här fullmakten. Du kan byta blankettens språk till svenska på flaggikonen längst upp till höger.

Om det förekommer tekniska fel med att fylla i blanketterna digitalt, kan du använda PDF-dokumenten nedan. Du kan skicka blanketterna till oss via meddelandetjänsten när du är inloggad på vår webbservice. Skicka meddelande till oss och bifoga blanketterna till meddelandet. Bifoga också en kopia av ett bestyrkt identitetsbevis. Observera att du alltid måste signera pappersblanketterna för hand.

Fullmakt - överföring av värdepapper till Nordnet
Fullmakt - överföring av värdepapper från Nordnet
Uttag

Motkonton och överföring av pengar:

  • Om du har uppnått myndighetsåldern men inte har finska nätbankskoder, ber vi dig fylla i föranmälan av motkonto i pappersform. Underteckna dokumentet för hand, skanna eller ta bild på dokumentet och skicka det till Nordnet via meddelandetjänsten.
  • Minderåriga och företag kan tillägga ett motkonto genom att fylla i den här digitala blanketten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du undertecknar blanketten med nätbankskoder.

Stop Loss-order aktiveras först när marknadspriset för aktien uppnår en nivå som du har valt i förväg. Läs mera och bekanta dig med villkor för Stop Loss-ordrar.

Sparkonto (TT).

Öppna ett sparkonto lätt på vår webbtjänst. Alla fysiska personer som har uppnått myndighetsåldern kan öppna kontot på webbtjänsten. För att öppna konto för andra kundtyper (företag eller minderig), använd pappersblanketterna nedan.

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter att vi identifierar och känner våra kunder. För att bli kund måste du svara på frågorna på kundkännedom-blanketterna och skicka de kopior av identitetsbevis som vi ber dig.

Du kan fylla i blanketterna på Nordnets webbtjänst på Mina sidor > Min profil & inställningar > Utökad kundkännedom.

Du kan fylla i de följande blanketterna elektroniskt utan att behöva skicka eller skanna dem till oss.

Om det förekommer tekniska fel med att fylla i blanketterna digitalt, kan du fylla i, skriva ut och skicka blanketterna nedan till Nordnet antingen via meddelandetjänsten eller med posten.

Personuppgifter.

Här hittar du blanketter för hantering av personuppgifter. Observera att blanketterna endast kan användas av dig som har ett samägt konto. Om du har ett eget konto, meddela oss via meddelandetjänsten från inloggat läge. Välj "Utlämning av data och personuppgifter" som meddelandets rubrik.

Om du vill fråga om ett samägt konto, ladda ner och fyll i blanketterna och skicka dem med post till adressen i som står i blanketten. Läs mera om hur vi hanterar personuppgifter här.