Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet­ Markets.

En värld full av möjligheter.
Utnyttja stigande eller sjunkande kurser.

Handla med aktier, råvaror och index. Med eller utan hävstång.

 • Courtage 0 € för affärer över 100 €.
 • Brett urval av investeringsobjekt runt om i världen.
 • Till och med 20-faldig hävstång.
 • Finlands populäraste hävstångsprodukter.
 • Handla kl. 9.15–21.00.

Index

Handla med världens mest kända aktieindex, till exempel det amerikanska S&P 500, det tyska DAX eller Nordens största index, Stockholms OMXS30.

→ Bekanta dig med indexutbudet

Aktier

Har du synpunkter på en specifik akties kursrörelser? Investera i aktier med hävstång och utnyttja även sjunkande kurser.

→ Bekanta dig med aktieutbudet

Råvaror

Handla med råvaror som privatinvesterare tidigare haft svårt att få tag på, såsom olja, koppar och guld.


→ Bekanta dig med råvaruutbudet

Viktig information om risker och avkastning.

Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde och avkastning kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras helt och hållet. Det finns alltid en hög risk att förlora hela det investerade kapitalet kopplad till investering med hävstång.

Vad är börsnoterade hävstångsprodukter?

Tillgång till marknader som annars kan vara svåråtkomliga.

Börsnoterade hävstångsprodukter är en genväg till marknaderna och investeringsobjekt som en privatinvesterare annars har svårt att få tillgång till. Du kan handla med till exempel utländska index, aktier och råvaror. De Nordnet Markets-produkter som är noterade på Helsingforsbörsen denoteras i euro, så du sparar i valutaväxlingsavgifter då du handlar med utländska underliggande tillgångar.

I utbudet finns olika sorters hävstångsprodukter vars egenskaper samt risk- och avkastningsmöjligheter skiljer sig från varandra. Därför är det viktigt att du bekantar dig med olika produkttyper innan du börjar handla.

Möjlighet att utnyttja stigande och sjunkande kurser.

Den gemensamma nämnaren för börsnoterade hävstångsprodukter är att de följer värdeutvecklingen för en specifik underliggande tillgång. Du kan välja produkten enligt om du tror att värdet på den underliggande aktien, indexet eller råvaran kommer att stiga eller sjunka. Du kan också välja med en hur stor hävstångsfaktor produkten följer den underliggande tillgångens rörelser.

Man kan handla med Nordnet Markets-produkter på vardagar kl. 9.15–21.00. Marknadsgaranten erbjuder aktuella köp- och säljkurser för orderdjupet, du kan alltså köpa och sälja produkter alltid då börsen är öppen.

För att handla med börsnoterade produkter måste du ha en god erfarenhet och kunskapsnivå om de finansiella marknaderna.

Frågor och svar.

Nordnet Markets erbjuder Nordens bredaste utbud av börsnoterade produkter som ger dig möjligheten att investera i börsindex, råvaror och aktier, både stigande och sjunkande kurser samt med eller utan hävstång.

Produktutbudet består av certifikat, minifuturer och Unlimited turbos. Du känner igen Nordnet Markets-produkterna på NORDNET-symbolen i slutet på namnet.

Med hjälp av produkterna kan du investera i olika underliggande tillgångar även med hävstångsfaktor:

 • Certifikat har en fast hävstångsfaktor på X1-X20
 • Minifuturer och Unlimited turbos har en flexibel hävstångsfaktor på X1 och uppåt. Ju närmare knock out-nivån produkten är, desto större hävstångsfaktor har den.

Courtagefriheten gäller de ordrar med Nordnet Markets-produkter som gjorts på Nordnets webbsidor och de handelsplattformar som Nordnet erbjuder (till exempel Infront Web Trader) och vars affärssumma överstiger 100 euro eller 1000 SEK/DKK/NOK. För de ordrar som görs per telefon och/eller är värda 0–100 euro eller 0–1000 SEK/DKK/NOK debiteras ett courtage enligt Nordnets normala prislista.

Då du handlar med Nordnet Markets-produkter som är noterade i en annan valuta än euro, debiteras valutaväxlingsavgifter. Avgiften för den automatiska valutaväxlingen är 0,25 % av affärssumman. Avgiften för de valutaväxlingar som görs via valutakonton är 0,075 % av den växlade summan.

Observera att en spread-avgift och vissa produktkategorispecifika avgifter även gäller för produkterna, dessa presenteras noggrannare på Avgifter-sidan.

Nordnet Markets-produkterna är noterade på Helsingfors, Stockholms, Köpenhamns och Oslos First North-marknadsplatser och på Oslobörsen. Öppettiderna på vardagar (finsk tid):

Marknader och öppettider

Marknadsplats

Handelstider

First North Finland

09.15–21.00

First North Sverige

09.15–21.00

First North Danmark

09.15–21.00

First North Sverige (NOK-produkter)

09.15–21.00

Oslobörsen

10.00–17.20


Observera att produkten kan prissättas endast då dess underliggande tillgång är föremål för handel på någon börs. Till exempel finländska aktiers hävstångsprodukter är föremål för handel endast kl. 10.00-18.25, men för index och råvaror finns orderdjup kl. 9.15–21.00.

Nej, det gör de inte. Courtagefria affärer hjälper dig tyvärr inte att uppnå högre courtagenivåer.

Om produkten inte har ett säljpris från marknadsgarantens sida är den i ett så kallat "sold out, buy back" (SOBB) eller "buy back" (BB)-tillstånd. Det betyder att marknadsgaranten inte kan eller vill erbjuda produkten som föremål för handel. Marknadsgaranten erbjuder ändå alltid en köpkurs även för produkter i "sold out, buy back" eller "buy back"-tillstånd.

Buy back-tillståndet används oftast i situationer då emittenten noterat ersättande produkter på börslistan och endast tillåter försäljning av den ifrågavarande produkten.

I Sold out, buy back-tillståndet är produkten slutsåld och marknadsgaranten kan inte sälja produkten innan någon som äger den sålt sitt innehav tillbaka till marknadsgaranten.

Produkten kan sakna en säljkurs även i vissa oförväntade och exceptionella förhållanden, då det är orimligt för marknadsgaranten att upprätthålla dubbelsidiga kurser i orderboken.

I en orderbok som är i BB / SOBB-tillstånd kan man mata in endast säljordrar och de förverkligas med "Fill or Kill"-principen. Du kan alltså endast göra en säljorder till det pris som köpkursen visar (eller lägre), annars annuleras säljordern då den skickas till marknaden. Då börsen ställer orderboken i BB / SOBB-tillstånd raderas alla aktiva ordrar.

I normala marknadslägen erbjuder Nordea både köp- och säljkurser för Nordnet Markets-produkter. Nordea fungerar som emittent och marknadsgarant för de ifrågavarande produkterna. I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att köpa och sälja produkterna. Detta kallas likviditetsrisk och kan ske till exempel då prissättningen av den underliggande tillgången försvåras då kursrörelserna är kraftiga eller då handeln är stängd på den marknad som är relevant för dess prissättning. Tekniska problem kan också störa handeln och försvåra Nordeas förmåga att erbjuda kursnivåer för produkten.

Om du äger ett instrument som du bestämt dig för att sälja men du inte kan sälja på grund av avsaknaden av säljkursen, ska du gå tillväga på följande sätt för att du ska vara berättigad till eventuell kompensering.

 1. Försök alltid först sälja dina innehav genom att placera en säljorder själv via vår webbtjänst med den aktuella kursen.
 2. Om ordern inte kan placeras, ta genast kontakt med Nordnets mäklare per telefon på numret 020 198 5898 (kl. 9.45–19.00) eller +46 8 506 33 100 (kl. 19.00–23.00) och berätta att du vill sälja dina innehav.
 3. Nordnet tar kontakt med Nordea som fungerar som marknadsgarant. Nordea strävar efter att få köp- och säljkurserna tillbaka för produkten så fort som möjligt.
 4. Sälj dina innehav genast då Nordea igen kan erbjuda köp- och säljkurser för produkten.
 5. Om du tror att du upplevt ekonomisk förlust på grund av störningen, gör en reklamation enligt instruktionerna via meddelandetjänsten eller per post.

Genom att följa stegen ovan ger du produktens marknadsgarant möjligheten att lösa prissättningsproblemet och försäkrar på samma gång din chans att bli kompenserad om situationen eskalerar till det femte steget. Vi handlägger reklamationer som lämnats enligt instruktionerna i steg 5 och kompenserar eventuella fel enligt villkoren och enligt fall.

Kom också ihåg:

Nordnet Markets-produkterna är noterade på Nasdaq First North-marknadsplatsen och är föremål för handel på vardagar kl. 9.15–21.00. Observera att produkter kan prissättas endast då dess underliggande tillgång är föremål för handel på någon marknadsplats. Handel med hävstångsprodukter för till exempel finländska aktier är möjlig endast kl. 10.00-18.25, men orderdjup för index och råvaror är tillgängliga kl. 9.15–21.00.

Vissa certifikat har en så kallad stop loss-buffert. Det betyder att handeln avbryts om den underliggande tillgången utvecklas i en ogynnsam riktning då priset uppnår stop loss-buffertens nivå. Då kan det bli kvar ett restvärde för produkten som överförs till kontoinnehavaren. Om produkten inte har en stop loss-buffert kan certifikatets värde sjunka lägre och till slut till noll, och då blir inget restvärde kvar.

Då produkten uppnår stop loss-buffertens nivå förfaller produkten, det vill säga knockar. Då strävar produktens marknadsgarant, i Nordnet Markets-produkternas fall Nordea, efter att sälja sin hedgeposition så fort som möjligt och efter det fastställa ett eventuellt restvärde för produkten. Märk väl att restvärdet kan vara noll vid snabba kursrörelser – det finns alltså ingen garanti att ett restvärde blir kvar trots att produkten har en stop loss-buffert. Om restvärdet är större än noll betalas det till dig inom 10 vardagar efter att produkten förfallit. Stop loss-bufferten växlar mellan certifikat. Du hittar närmare information i instrumentens slutliga villkor. Risken för en stop loss-händelse beror på den underliggande tillgångens utveckling, hävstångsfaktorns storlek samt stop loss-buffertens nivå.

Du hittar de förfallna Nordnet Markets-produkterna och deras eventuella restvärden via den här länken.

Du känner igen ett certifikat som har en stop loss-buffert på S-bokstaven efter produktens hävstångsfaktor. Exempel:

BULL NOKIA X4 NORDNET (utan stop loss-buffert)
BULL NOKIA X4S NORDNET (med stop loss-buffert)

Riskbuffert / förfallnivåer för certifikat

Hävstångsfaktor

Utan stop loss-buffert

Med stop loss-buffert

20

5,00%

4,50%

18

5,56%

5,00%

15

6,67%

6,00%

12

8,33%

7,50%

10

10,00%

9,00%


Nordea Bank Oyj är Nordnet Markets-produkternas emittent. Då du investerar i börsnoterade Nordnet Markets-produkter tar du en kreditrisk gentemot Nordea Bank Oyj. Nordeas kreditvärdering är för tillfället AA- (stabila utsikter) enligt Standard & Poor's och Aa3 enligt Moody's. Observera att kreditvärderingen kan förändras. Den nuvarande kreditvärderingen hittas på Nordeas hemsidor. Tilläggsinformation finns på sidorna www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Om produkten du söker saknas i Nordnet Markets-utbudet kan du meddela om saken till vår kundtjänst per e-post, genom att skicka ett meddelande via den interna meddelandetjänsten eller per telefon: 020 198 5898.

Vi strävar efter att erbjuda ett brett utbud av produkter för våra kunders alla behov. Vi uppskattar din respons!

Det finns även andra avgifter kopplade till börsnoterade produkter. Dessa är till exempel avgifter kopplade till transaktioner, såsom spread-avgiften mellan köp- och säljkursen och ränteavgifter för låneandelen som möjliggör hävstångseffekten. På Avgifter-sidan kan du läsa mera om de avgifter som debiteras av dig som investerare då du handlar med börsnoterade produkter.

Tilläggsinformation hittar du även i programbroschyren av emittenten och marknadsgaranten Nordea.

Ja. Ett certifikat kan förfalla mitt under handeln om kursen för dess underliggande tillgång förändras tillräckligt mycket från den föregående dagens slutnotering i den förlustbärande riktningen. Se en lista på riskbufferten för alla certifikat nedan.

Exempel: Du äger BULL KULTA X20-certifikatet (utan stop loss-buffert). Om guldets pris sjunker med 5 % från den föregående dagens slutnotering förfaller certifikatet och förblir värdelöst.

Bull & Bear-certifikat med stop loss-buffert:

Vissa certifikat har en så kallad stop loss-buffert. Det betyder att handeln avbryts då stop loss-bufferten uppnås om den underliggande tillgången utvecklas i en ogynnsam riktning. Då blir ett restvärde kvar för produkten.

Observera att restvärdet även kan vara noll då stora rörelser sker fort på börsen. Om restvärdet är större än noll betalas det in på ditt konto inom 10 vardagar från produktens förfall. Stop loss-bufferten varierar mellan certifikat. Du hittar noggrannare information i det ifrågavarande instrumentets slutliga villkor. Risken för en stop loss-händelse beror på den underliggande tillgångens utveckling, hävstångsfaktorns storlek samt stop loss-buffertens nivå.

Du känner igen ett certifikat som har en stop loss-buffert på S-bokstaven efter produktens hävstångsfaktor. Exempel:

BULL NOKIA X4 NORDNET (utan stop loss-buffert)
BULL NOKIA X4S NORDNET (med stop loss-buffert)

Riskbuffert / förfallnivåer för certifikat

Hävstångsfaktor

Utan stop loss-buffert

Med stop loss-buffert

20

5,00%

4,50%

18

5,56%

5,00%

15

6,67%

6,00%

12

8,33%

7,50%

10

10,00%

9,00%


Certifikat har en fast hävstångsfaktor under en och samma dag som beräknas baserat på den föregående dagens slutnotering. Slutnoteringens beräkningstid beror på den underliggande tillgången, se tabellen nedan.

Dagens slutnotering

Underliggande tillgång

Slutnoteringen räknas kl.

DAX / Euro Stoxx 50

Volymviktat medelpris kl. 18.29-18.30

S&P 500 / Nasdaq 100

21.00

Olja, guld, silver, koppar

21.00

Finländska och svenska aktier

18.30

Norska aktier

17.25

Danska aktier

18.00

Amerikanska aktier

21.00


Observera alltså att den procentuella dagliga förändringen för den underliggande tillgången och certifikatet inte nödvändigtvis stämmer överens om deras slutnotering beräknas vid olika tider. Till exempel uträknas slutnoteringen för amerikanska underliggande tillgångar kl. 21.00, medan handeln på de amerikanska börserna avslutas först kl. 23.00.

Observera också att den dagliga hävstången är fast i förhållande till den föregående dagens slutnotering. Om den underliggande tillgången avslutat föregående dag till värdet 100 och du idag köper ett X10-certifikat då den underliggande tillgången sjunkit 9 % är certifikatets verkliga hävstångsfaktor betydligt högre än X10 och det ifrågavarande certifikatet förfaller då den underliggande tillgången sjunkit med 1 procent till.

Om en hävstångsprodukt uppnår sin stop loss-nivå förfaller den och handeln avslutas. Produkten kan förfalla utan värde eller med ett restvärde (minifuturer och certifikat med stop loss-buffert).

Dagen efter att produkten förfallit blir produktraden grå i din portfölj. Den förfallna produkten försvinner från portföljen efter ungefär en vecka. Det eventuella restvärdet betalas inom ungefär 10 bankdagar.

Listan på de förfallna produkterna och deras restvärden hittar du på emittenten Nordeas sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beroende på om det är frågan om ett Bull- eller Bear-certifikat och om produkten har en stop loss-buffert eller ej bestäms produktens förfall på följande sätt:

Bull-certifikat utan stop loss-buffert:
Om den underliggande tillgångens värdeminskning multiplicerat med hävstångsfaktorn är 100 % eller mer avslutas handeln med produkten, produkten förfaller och det investerade kapitalet går förlorat.

Bear-certifikat utan stop loss-buffert:
Om den underliggande tillgångens värdeökning multiplicerat med hävstångsfaktorn är 100 % eller mer avslutas handeln med produkten, produkten förfaller och det investerade kapitalet går förlorat.

Bull-certifikat med stop loss-buffert:
Om den underliggande tillgångens värdeminskning multiplicerat med produktens hävstångsfaktor uppnåt stop loss-bufferten eller passerar den avslutas handeln med produkten, produkten förfaller och det investerade kapitalet går förlorat delvis eller helt och hållet.

Bear-certifikat med stop loss-buffert:
Om den underliggande tillgångens värdeökning multiplicerat med produktens hävstångsfaktor uppnåt stop loss-bufferten eller passerar den avslutas handeln med produkten, produkten förfaller och det investerade kapitalet går förlorat delvis eller helt och hållet.

Behöver du hjälp eller vill du ge respons?

Tveka inte att ta kontakt med oss. Kundtjänsten svarar på ditt samtal i medeltal på 30 sekunder. Om du är Active Trader-kund har du också ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
AutoTrader Trading

Support eller feedback?

Hör gärna av dig till oss. Nordnet Trading Support finns tillgänglig inom 30 sekunder. Är du Active Trader har du dessutom ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon