Siirry pääsisältöön

Börsnoterade hävstångsprodukter.


Bull & Bear-certifikat.

Bull för en stigande marknad, Bear för en sjunkande.

Certifikat erbjuder investeraren en möjlighet att dra nytta av både värdeökning och -minskning för aktier, index och råvaror. Du kan välja bland vårt breda utbud av certifikat med en hävstångsfaktor på 2–20. Vi erbjuder även certifikat utan hävstångsfaktor.

Bull- & Bear-certifikaten har en daglig hävstång som räknas baserat på den föregående dagens slutnotering. Certifikatets värde förändras enligt hävstångsfaktorn och den underliggande tillgångens kursrörelser, t.ex. stiger ett Bull-certifikat med en hävstångsfaktor på X5 med 5 % då den underliggande tillgångens värde stiger med 1 %. Hävstångsfaktorn ser du på certifikatets namn.

Före du investerar i hävstångsprodukter är det viktigt att du förstår riskerna kopplade till produkterna. Ju högre hävstångsfaktor du handlar med, desto större vinster är möjliga, men hävstångseffekten fungerar också åt andra hållet och ökar därmed risken. Med hävstångsprodukter kan du göra avkastning på över 100 % – förlusterna är begränsade till 100 %, du kan alltså inte förlora mer än det investerade kapitalet.

Certifikat lämpar sig för investerare som har en hög risktolerans. De ifrågavarande produkterna är invecklade och förutsätter en klar förståelse för de underliggande marknaderna och produktspecifika villkoren och egenskaperna.

Se Bull- och Bear-certifikatens produktbroschyr

Thumbnail Image

Minifuturer.

Long eller short? Få avkastning oberoende av marknadsriktningen.

Med minifuturer (Mini Futures) kan du utnyttja din syn på prisutvecklingen för enskilda aktier, aktieindex eller råvaror. Minifuturer har en hög hävstångsfaktor och därmed även en hög risk, men också en hög avkastningspotential.

Minifuturer är börsnoterade produkter som följer kursrörelserna för sina underliggande tillgångar med en rörlig hävstångsfaktor. Den rörliga hävstångsfaktorn baserar sig på att minifuturens värde följer den underliggande tillgångens värdeutveckling i euro eller i den valuta som den underliggande tillgången är noterad i. Ju närmare minifuturens finansieringsnivå den underliggande tillgångens värde rör sig, desto större är dess hävstång.

Exempel: Värdet på Nokias aktie är 5,00 euro. Värdet på Nokias long-minifutur, vars finansieringsnivå är 4,00 euro, är 1,00 euro. Då Nokias pris stiger med en cent till 5,01 euro stiger även minifuturens pris med en cent till 1,01 euro.

Tack vare hävstångseffekten uppnår du en större värdeförändring med mycket mindre kapital. Det innebär både en högre avkastningspotential och större risk.

Minifuturer passar även bättre som aningen långsiktigare investeringar än certifikat gör, eftersom dess hävstångsfaktor inte är fast. Den fasta hävstången äter upp investeringens värde i en sågande rörelse.

Minifuturer passar investerare med en hög risktolerans. De ifrågavarande produkterna är invecklade och kräver en klar förståelse för de underliggande marknaderna och de produktspecifika villkoren och egenskaperna.

Thumbnail Image

Unlimited turbos.

Möjlighet till en mycket stor hävstång.

Med Unlimited turbos får du en hög hävstångsfaktor och kan uppnå större avkastning även med mindre kapital. I vårt utbud hittar du flera hävstångsprodukter med olika hävstångsfaktorer för samma underliggande tillgång. Liksom för minifuturer är hävstångsfaktorn för Unlimited turbos är rörlig och högre, ju närmare finansierings-/knock out-nivån som den underliggande tillgångens pris ligger.

En hög hävstångsfaktor innebär större risker och avkastning. Då man väljer en lägre hävstångsfaktor är risken och avkastningspotentialen lägre. Om Unlimited turbons underliggande tillgång utvecklas i en ogynnsam riktning och uppnår sin knock out-nivå, förfaller investeringen och förlorar sitt värde. Det är möjligt att uppnå en hög avkastning med hävstångsprodukter men förlustpotentialen är begränsad till det investerade kapitalet.

Viktig information om risker och avkastning.

De produkter som presenteras på den här sidan passar inte alla investerare. De ifråganvarande produkterna är invecklade och kräver en klar förståelse för de underliggande marknaderna och de produktspecifika villkoren och egenskaperna. För att handla med börsnoterade produkter måste du avklara en passandebedömning eller på annat sätt uppvisa en tillräcklig kunskapsnivå för att försäkra att produkterna är ändamålsenliga för dig. Handel med börsnoterade produkter innebär en hög risk som inte passar alla.

Läs mer om risker

Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde och avkastning kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras helt och hållet. Det finns alltid en hög risk att förlora hela det investerade kapitalet kopplad till investering med hävstång.