Siirry pääsisältöön

Investera i index runtom i världen.


Utnyttja en till och med 20-faldig hävstångsfaktor.

Börsnoterade produkter ger investerare möjligheten att utnyttja aktieindexens snabba kursförändringar. Dra nytta av din syn på kursutvecklingen för nordiska, europeiska och amerikanska index.

Aktiemarknaderna rör sig ofta i cykler som följer ekonomins utveckling. Oftast följs långa tillväxtperioder av kortare men brantare nedgångsperioder på aktiemarknaderna.

Hävstångseffekten är en av de viktigaste orsakerna för investare att välja börsnoterade produkter som följer index. Små prisförändringar i det underliggande indexet kan erbjuda höga avkastningsmöjligheter tack vare hävstångsprodukternas uppbyggnad. Då marknaden utvecklas i en gynnsam riktning kan hävstångsprodukten erbjuda till och med flerfaldig avkastning. Förlusterna är alltid begränsade till det investerade kapitalet.

Bra att veta om risker och avkastning.

Produkterna som beskrivs på den här sidan lämpar sig inte för alla investerare. De ifrågavarande produkterna är invecklade och kräver en klar förståelse för de underliggande marknaderna och produktspecifika villkor och egenskaper. Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras till och med helt och hållet. Det finns alltid en stor risk att förlora hela det investerade kapitalet kopplad till investering med hävstång.

Läs mer om riskerna

Nordnet Markets indexutbud.

Bekanta dig med vårt produktutbud.

Läs mer om hur olika hävstångsprodukter fungerar och bekanta dig med hela produktutbudet.