Hoppa till huvudinnehållet

Insättningsgaranti – tryggt sparande.

Alla Nordnets kunders portföljer faller inom ramarna för den svenska insättningsgarantin. Kundernas finansiella instrument är skilda från Nordnets kapital och de andra kundernas medel.

Insättningsgaranti och investerarskydd som tryggar ditt sparande.

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike är en del av det svenska Nordnet Bank AB. Nordnet Bank AB är ett dotterbolag till Nordnet AB.

Nordnet Bank AB har tillstånd att bedriva bankverksamhet enligt den svenska banklagen och värdepappershandel enligt den svenska värdepappersmarknadslagen. Den svenska tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen, övervakar företagets verksamhet. Finlands Finansinspektion övervakar finska verksamheter i tillämpliga fall, t.ex. förfaranden.

Registrering av ägare och förvaltare.

Finska värdepapper som ägs av finländska privatpersoner förvaras på ett värdeandelskonto som är registrerat hos ägaren, vilket har upprättats i Euroclear Finlands bokföringsregister i samband med öppnandet av portföljen. Utländska värdepapper är förvaltarregistrerade på Nordnets förvaltningskonton i olika länder, till exempel i Sverige hos Euroclear Sweden.

Trygg värdepappershandel på nätet.

  • Insättningsgaranti och investerarskydd

  • Byt dina inloggningsuppgifter regelbundet.

  • Håll ditt användarsystem uppdaterat.

  • Möjlighet till tvåstegsverifiering med Mobiilivarmenne.

  • Här kan du läsa mer om Nordnets nätverkssäkerhet och hur du själv kan upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Insättningsgarantin.

Alla Nordnets kunders portföljer faller inom ramarna för den svenska insättningsgarantin.

Pengarna på kundens konto återbetalas i händelse av Nordnets insolvens. Den maximala ersättningen är 100 000 euro per kund. Insättningsgarantin gäller privatpersoner och företag. Om det finns två eller flera portföljägare gäller insättningsgarantin för varje portföljägare individuellt.

Tilläggsinformation om insättningsgarantin och investerarskyddet:


Investerarskyddet.

Kundernas finansiella instrument är skilda från Nordnets kapital och de andra kundernas medel. I enlighet med svensk lag har våra kunder ett ytterligare skydd i en nödsituation. Enligt lagen om investerarskydd har våra kunder rätt till en maximal ersättning på 250 000 SEK om Nordnet är insolvent och kundens värdepapper inte kan returneras.

Investerarskyddet gäller såväl individer som juridiska personer. Om det finns två eller flera portföljägare gäller investerarskydd för varje portföljägare individuellt.

Investerarskyddet täcker till exempel aktier, fondandelar, obligationer och olika typer av derivat, såsom optioner och terminer.

Försäkringssäkerhet (Förmånsrätt).

Ett skydd av dina värdepapper och likvida tillgångar i din försäkring.

Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike är en finsk försäkringsfilial till det norska försäkringsbolaget Nordnet Livsforsikring AS (”Nordnet Liv”), och ingår i Nordnet-koncernen.
Nordnet Liv grundades 2014 och etablerade sin finska försäkringsfilial 2023. Nordnet Livsforsikring AS är föremål för tillsyn av den norska finansinspektionen. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike står dels under tillsyn av den finska finansinspektionen och dels av den norska finansinspektionen.

Skydd av dina värdepapper och likvida tillgångar i din försäkring.
Både värdepapper och insättningar (likvider) på en Nordnet Sijoitusvakuutus är väl skyddade vid utmätning eller konkurs hos Nordnet Livsforsikring AS:

  • Försäkringstagarna har förmånsrätt vid konkurs och utmätning

  • Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad


Vid utmätning eller konkurs ger förmånsrätten rätt till betalning före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar. I praktiken innebär förmånsrätten att försäkringstagarna tillgodoses först.

Företrädesrätten omfattar de tillgångar som antecknats i bolagets försäkringsregister. Nordnet Liv är skyldigt att se till att värdet av medlen i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar värdet av samtliga försäkringskonton samt det kapital som avsatts för att täcka försäkringsmomentet i avtalen.

Observera att försäkringsavtal omfattas inte av insättningsgarantin eller investerarskydd inte täcker försäkringsbranschen.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors