Hoppa till huvudinnehållet

Värdeandelskonto d.v.s. aktie- och fonddepå.

Värdeandelskonto d.v.s. aktiedepå.

Du kommer enkelt igång med dina investeringar genom att öppna en avgiftsfri aktie- och fonddepå, d.v.s. ett värdeandelskonto, hos Nordnet. När du väl öppnat värdeandelskontot kan du handla med värdepapper såsom aktier, börsnoterade produkter (bl.a. warranter, optioner och Nordnet Markets-produkter) och spara i fonder och ETF:er självständigt på nätet.

Hos Nordnet sparar du pengar, eftersom du inte betalar förvaringsavgifter för börsnoterade aktier eller fonder. Förmånliga avgifter betyder att du får mer för dina pengar. Öppna en aktie- och fonddepå och se nedan för tips om hur du kommer igång med investerandet.

Placera utan förvarings- eller månadsavgifter

  • Förvaring av inhemska och utländska noterade värdepapper 0 €.
  • Brett utbud av marknader och kursinformation i realtid.
  • Aktiehandel fr.o.m. 0,06 % (min. 3 €).
  • Enligt forskning är Nordnet värdepappersförmedlaren av högsta kvalitet i Finland
    (Källa: Välittäjä 2019-undersökningen)
  • Börja placera enkelt med hjälp av Nordnets verktyg.

33,3 % av värdeandelskonton hos Nordnet.

Enligt Euroclear fanns det ca. 1,83 miljoner traditionella värdeandelskonton i Finland i slutet av september 2021. 33,3 % av konton, 611 273, fanns hos Nordnet. Nordnets marknadsandel av nya värdeandelskonton som öppnades under 2020 och 2021 är 80 %.

Värdeandelskonto marknadsandelar 10/2021

Källa: Kauppalehti 31.10. / Euroclear Finland, bolagen

Världsmarknaderna vid dina fingerspetsar.

Investera i aktier, ETF:er, fonder och andra börsnoterade produkter.

Via aktie- och fonddepån kan du investera i alla instrument som Nordnet har att erbjuda. Dessa är aktier, onoterade fonder, noterade fonder (ETF:er) och andra börsnoterade produkter, såsom Bull- och Bear-certifikat, Unlimited turbo och minifuturer både på den finländska marknaden och världens olika marknader. Du kan också blanka aktier.

Inom aktiehandel uppnår du som ny kund till och med priset 0,06 % (min. 3 €). Bekanta dig med vår prislista här.

Valutakonton.

Flexibilitet i internationell handel.

Utnyttja din syn på valutakurserna.

Du kan öppna egna valutakonton för olika valutor inom din aktie- och fonddepå. Då du aktiverat valutakontona kan du själv bestämma när du vill växla valuta, oberoende av när du ämnar handla med valutan. Valutakontona är tillgängliga i följande valutor: SEK, DKK, EUR, CAD och USD.

Förmånligare valutaväxling.

​Då du gör valutaväxlingen själv är skillnaden i själva valutans köp- och försäljningskurs 0,15 % oberoende av valutorna som växlas. Valutaväxlingsavgiften är därmed 0,075 %.

Om du inte använder valutakonton och gör en affär med ett utländskt värdepapper, debiteras köpesumman och courtaget från ditt eurokonto och Nordnet gör valutaväxlingen för din räkning då affären förverkligats. Då är skillnaden i köp- och försäljningskursen 0,50 % oberoende av valutorna som växlas, d.v.s. är valutaväxlingsavgiften 0,25 %.

Ett praktiskt exempel

Du kan växla valuta på två olika sätt på sidan Mina sidor > Depåöversikt > Se valutakonton:

1) Växla allt

Om du köpt aktier från t.ex. USA och du har ett negativt saldo på ditt USD-valutakonto, kan du enkelt täcka hela affärens kostnader genom att välja "Växla allt". Då visar systemet dig först ditt negativa saldo i USD och motsvarande preliminära belopp i euro. I det här fallet säljer du euro mot amerikanska dollar.

2) Köp/sälj valuta

Välj först om du vill köpa eller sälja valuta. Efter det kan du välja vilken valuta du vill köpa eller sälja. Därefter väljer du med vilken annan valuta du vill köpa eller sälja den tidigare valda valutan.

Till exempel, om du vill köpa amerikanska dollar, välj "Jag vill [Köpa] valutan [USD] med valutan [EUR] Summa [X]USD”.

Märk väl att man vid valutaväxlingar alltid köper en valuta mot en annan valuta. Säkerställ alltid att valutaväxlingen sker i det önskade formatet i Pågående växlingar -tabellen.

När förverkligas valutaväxlingarna?

Valutaväxlingarna förverkligas på bankdagar ungefär kl. 12.30, 18.00 och 23.00. Du kan mata in valutaväxlingsordern när som helst, men de förverkligas endast vid de tidigarenämnda tidpunkterna. Under veckoslut och helger förverkligas de valutaväxlingsordrar som matats in i Nordnets system nästa bankdag, till exempel förverkligas valutaväxlingsordern du gjort på en lördag följande måndag.

På valutaväxlingsdagar uppdateras saldot för ditt valutakonto i depåöversikten efter valutaväxlingen.

Att komma ihåg

Vi rekommenderar att göra valutaväxlingen i samband med en köporder tidigast följande dag, då även courtaget är medräknat i affärens slutsumma. Gör valutaväxlingen senast på affärens avstämningsdag (T+2) om du inte vill betala låneränta för valutakonton enligt prislistan för det negativa kontosaldot.

Om du däremot har sålt utländska aktier och vill växla valutan du fått från affären till euro, lönar det sig att göra växlingen först på avstämningsdagen (T+2). Om du gör valutaväxlingen innan det, betalar du låneränta för valutakonton enligt prislistan för det negativa kontosaldot.

Portföljbelåning.

Lån mot din portfölj – utnyttja möjligheten till extra avkastning.

Med hjälp av en portföljbelåning kan du förbättra dina avkastningsmöjligheter och betala för din aktiehandel på avstämningsdagen istället för handelsdagen (T + 2) utan ränta. Krediten fungerar som en reservkassa för aktieköp eller för något annat ändamål. Du kan också ta ut kredit från din Nordnet-portfölj om du vill.

Ta ditt sparande
till nästa nivå.