Hoppa till huvudinnehållet

Värdeandelskonto d.v.s. aktie- och fonddepå.

Du kommer enkelt igång med dina investeringar genom att öppna en avgiftsfri aktie- och fonddepå, d.v.s. ett värdeandelskonto, hos Nordnet.

När du väl öppnat värdeandelskontot kan du handla med värdepapper såsom aktier, börsnoterade produkter (bl.a. warranter, optioner och Nordnet Markets-produkter) och spara i fonder och ETF:er självständigt på nätet.

Hos Nordnet sparar du pengar, eftersom du inte betalar förvaringsavgifter för börsnoterade aktier eller fonder. Förmånliga avgifter betyder att du får mer för dina pengar. Öppna en aktie- och fonddepå och se nedan för tips om hur du kommer igång med investerandet.

Placera utan förvarings- eller månadsavgifter

 • Förvaring av inhemska och utländska noterade värdepapper 0 €.

 • Brett utbud av marknader och kursinformation i realtid.

 • Aktiehandel fr.o.m. 0,06 % (min. 3 €).

 • Enligt forskning är Nordnet värdepappersförmedlaren av högsta kvalitet i Finland
  (Källa: Välittäjä 2019-undersökningen)

 • Börja placera enkelt med hjälp av Nordnets verktyg.

33,3 % av värdeandelskonton hos Nordnet.

Enligt Euroclear fanns det ca. 1,83 miljoner traditionella värdeandelskonton i Finland i slutet av september 2021. 33,3 % av konton, 611 273, fanns hos Nordnet. Nordnets marknadsandel av nya värdeandelskonton som öppnades under 2020 och 2021 är 80 %.

Fördelning

 • Nordnet (33.3%)
 • Nordea (28.9%)
 • OP (25.1%)
 • Danske (5.5%)
 • Övriga (7.2%)
Källa: Kauppalehti 31.10. / Euroclear Finland, bolagen
Information om insättningsgarantin.

Nordnets aktie- och fonddepå, aktiesparkonto och sparkonto omfattas av den svenska insättningsgarantin (max 100 000 eur per person och institut). Läs mer.

Världsmarknaderna vid dina fingerspetsar.

Investera i aktier, ETF:er, fonder och andra börsnoterade produkter.

Via aktie- och fonddepån kan du investera i alla instrument som Nordnet har att erbjuda. Dessa är aktier, onoterade fonder, noterade fonder (ETF:er) och andra börsnoterade produkter, såsom Bull- och Bear-certifikat, Unlimited turbo och minifuturer både på den finländska marknaden och världens olika marknader. Du kan också blanka aktier.

Inom aktiehandel uppnår du som ny kund till och med priset 0,06 % (min. 3 €). Bekanta dig med vår prislista här.

Valutakonton.

Flexibilitet i internationell handel.


Utnyttja din syn på valutakurserna.

Du kan öppna egna valutakonton för olika valutor inom din aktie- och fonddepå. Då du aktiverat valutakontona kan du själv bestämma när du vill växla valuta, oberoende av när du ämnar handla med valutan. Valutakontona är tillgängliga i följande valutor: SEK, DKK, EUR, CAD och USD.

Aktivera valutakonton

Förmånligare valutaväxling.

​Då du gör valutaväxlingen själv är skillnaden i själva valutans köp- och försäljningskurs 0,15 % oberoende av valutorna som växlas. Valutaväxlingsavgiften är därmed 0,075 %.

Om du inte använder valutakonton och gör en affär med ett utländskt värdepapper, debiteras köpesumman och courtaget från ditt eurokonto och Nordnet gör valutaväxlingen för din räkning då affären förverkligats. Då är skillnaden i köp- och försäljningskursen 0,50 % oberoende av valutorna som växlas, d.v.s. är valutaväxlingsavgiften 0,25 %.

Aktivera portföljbelåning.

Portföljbelåning innebär lån för vilken du använder din portföljs innehav som säkerhet. Med hjälp av lånet kan du förbättra dina avkastningsmöjligheter och betala dina aktieköp först på affärens avstämningsdag (T+2) i stället för på handelsdagen utan ränteföljder. Krediten fungerar som en reservkassa för aktieköp eller för annat önskat ändamål. Du kan utnyttja lån även på aktiesparkontot. Inga start- eller månadsavgifter. Ränta betalas endast för den kredit du använder – det vill säga när saldot i din portfölj är negativt – inte för hela den beviljade krediten.

Läs mer om Nordnets portföljbelåning.

Då du handlar med belåning stiger marknadsrisken. Om dina placeringar lyckas, får du en större avkastning på dina pengar. På motsvarande sätt kan förlusterna bli större om dina placeringar inte lyckas som förväntat. Du kan till och med förlora ditt kapital helt och hållet.

Om det uppstår en överbelåningssituation i din portfölj måste du korrigera läget omedelbart. Annars finns risken bland annat att dina finansiella instrument utsätts för tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan leda till förluster vars storlek kan överskrida värdet på det ursprungliga lånet.

Video: Så fungerar portföljbelåning
Video: Så fungerar portföljbelåning

Aktivera programtextning i hjulikonen på YouTube och välj svenska för svensk textning.

Vi har Finlands nöjdaste investerare.


Nordnet har enligt EPSI Rating (12/2023) högst kundnöjdhet bland investerare i Finland. Den höga nivån Nordnet nått kan förklaras med bland annat mycket höga betyg på produktkvalitet samt prisvärdhet.

Gör som äver 579 000 andra investerare, öppna konto hos oss.

Bli kund

Epsi-FISV.svg
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors