Siirry pääsisältöön

Med dessa värdepapper kan du handla hos Nordnet.


Marknader och instrument.

Du hittar tilläggsinformation om de instrument, länder och marknader som är tillgängliga hos Nordnet i tabellerna nedan.

De handelsplatser som Nordnet i huvudsak använder vid förverkligande av ordrar:

Nedan finns en lista på alla de handelsplatser som Nordnet för tillfället i huvudsak använder vid förverkligande av ordrar.Reglerade marknadsplatser:

 • Merkur Market

 • Nasdaq Copenhagen

 • Nasdaq Helsinki

 • Nasdaq Stockholm

 • NDX Danmark

 • NDX Finland

 • NDX Norway

 • NDX Sweden

 • NGM Equity

 • Oslo Axess

 • Oslo Stock Exchange

MTF:er:

 • Nasdaq First North Growth Market

 • NORDIC MTF

 • Spotlight

Om Nordnet inte deltar i affären direkt (t.ex. handelsplatser utanför EU), vidarebefordrar Nordnet ordrarna till en tredje part för förverkligande, som har en direkt koppling till dessa marknadsplatser. Det genomförs enligt principerna för de ordrar som är i kraft vid tidpunkten samt deras sammankoppling och delning.Nordnet omvärderar kontinuerligt vilka handelsplatser som används vid ordrarnas förverkligande och uppdaterar dem regelbundet.