Hoppa till huvudinnehållet

Placeringslån.

Lån mot din portfölj.

Ökar din handlingskraft.

Portföljbelåning eller placeringslån innebär lån för vilken du använder din portföljs innehav som säkerhet. Med hjälp av lånet kan du förbättra dina avkastningsmöjligheter och betala dina aktieköp först på affärens avstämningsdag (T+2) i stället för på handelsdagen utan ränteföljder. Du kan utnyttja lån även på aktiesparkontot.

Observera att användning av lån även kan leda till större förluster på grund av dess hävstångseffekt. Läs mer om riskerna kopplade till lån. Bekanta dig även med de standardiserade europeiska konsumentkredituppgifterna innan du söker portföljbelåning.

Nedan hittar du tilläggsinformation om Nordnets portföljbelåning. Läs mer om blankning här och intradagslimit här.

Video: Så här fungerar Nordnets portföljbelåning/placeringslån:
Video: Så här fungerar Nordnets portföljbelåning/placeringslån:

Nordnets portföljbelåning i ett nötskal.

Information om risker.

Då du handlar med belåning stiger marknadsrisken. Om dina placeringar lyckas, får du en större avkastning på dina pengar. På motsvarande sätt kan förlusterna bli större om dina placeringar inte lyckas som förväntat. Du kan till och med förlora ditt kapital helt och hållet.

Om det uppstår en överbelåningssituation i din portfölj måste du korrigera läget omedelbart. Annars finns risken bland annat att dina finansiella instrument utsätts för tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan leda till förluster vars storlek kan överskrida värdet på det ursprungliga lånet.

Tilläggsinformation om riskerna

"Att använda skuld på ett förnuftigt sätt handlar i första hand om att hantera risker och i andra hand om att maximera avkastning." - Nordnets aktiestrateg Jukka Oksaharju i sin artikel "Dividendaktier med hävstång".

Portföljbelåningens egenskaper.

 • Inga öppnings- eller månadsavgifter. Du betalar ränta endast för den andel av lånet du använder – d.v.s. då din portföljs saldo är negativt – inte för hela det beviljade beloppet.

 • Du kan återbetala lånet enligt din egen tidtabell.

 • Belåningsgraderna för aktier, ETF:er och fonder växer ytterligare om din portfölj är väl diversifierad.

 • 100 % avdragsgillt i beskattningen.

 • Belåning är förknippat med en betydande risk.

Räkna ut vilken ränta du kan få.

Sådan portfölj, sådan ränta.

Portföljbelåningens ränta hos Nordnet är i princip 4,85 %. Det är möjligt att aktivera en Superlånegenskap till portföljbelåningen, vars lägsta räntenivå (Guldnivån) är endast 4,19 %.¹

Då Superlånegenskapen är aktiverad, inverkar två faktorer på räntans storlek: hur väl din portfölj är diversifierad, samt hur stor del av portföljens belåningsvärde som redan är i användning.

Aktivera Superlånet.

Du kan aktivera Superlånegenskapen med ett enda klick. Vår tjänst kontrollerar dagligen din portföljs situation och räknar ut din låneränta enligt den. Om din portfölj uppfyller den lägre räntenivåns villkor, får du den förmånligare räntan till ditt lån redan under samma dag.

Enkelt, inte sant?

Om Superlånets villkor inte uppfylls, är räntan 4,85 %.¹ Märk väl, att du måste bekanta dig med Superlånets villkor innan du ansöker om kredit. För att få kredit på den lägsta räntenivån behöver du aktivera Superlånegenskapen. Aktivera egenskapen på kreditsidan genom att klicka på "Aktivera Superlånet" -knappen.

¹Nordnets årliga ränta för portföljbelåning är i princip 4,85 %. Det är möjligt att tillägga Superlån-egenskapen till portföljbelåningen. Superlån-egenskapens lägsta ränta är Guldnivå 4,19 %.

Exempel – portföljbelåning utan Superlån-egenskapen eller om kriterierna för Superlån-egenskapen inte uppfylls: Lånebelopp: 10 000 EUR. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 4,96 %. Uppläggnings- och årsavgift: 0 EUR. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 10 496 EUR.

Exempel – portföljbelåning med Superlån Guldnivås rabatt: Lånebelopp: 10 000 EUR. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 4,27 %. Uppläggnings- och årsavgift: 0 EUR. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 10 427 EUR.

Om din portfölj uppfyller följande villkor, får du 4,19 % ränta på ditt lån:

 1. 1

  En enskild aktie eller ETF utgör högst 20 % av portföljens totala marknadsvärde.²

 2. 2

  En enskild fond utgör högst 60 % av portföljens totala marknadsvärde.

 3. 3

  Du använder högst 20 % av portföljens totala belåningsvärde.


Om din portfölj uppfyller följande villkor, får du 4,49 % ränta på ditt lån:

 1. 1

  En enskild aktie eller ETF utgör högst 25 % av portföljens totala marknadsvärde.²

 2. 2

  En enskild fond utgör högst 75 % av portföljens totala marknadsvärde.

 3. 3

  Du använder högst 60 % av portföljens totala belåningsvärde.


² Endast Godkända finansiella instrument tas i beaktande då marknadsvärdet och diversifieringen räknas ut. Med Godkända finansiella instrument menas finansiella instrument, vars belåningsgrad är större än noll.

Ju större diversifiering, desto bättre belåningsvärde.

Ju bättre din portföljs risker är diversifierade, desto bättre belåningsgrader kan du få för dina innehav. Med andra ord, ju lägre risk din portfölj har, desto mera lån du få. Belåningsgraden är maximalt 90 % och belåningen till och med 10 X det egna kapitalets värde. Med exempelvis ett eget kapital på 10 000 € kan du göra placeringar för 100 000 €.

Se hur belåningsgraderna räknas ut i tabellen under drop-down menyn nedan. Trots att du aktivt bestämmer dig för att inte utnyttja de förhöjda belåningsgraderna, drar du ändå nytta av dem. Ju större din portföljs belåningsgrad är, desto mindre är risken för att hamna i en överbelåningssituation, ifall värdet på ditt innehav sjunker. Säkerhetsmarginalen är helt enkelt större.

Fonder räknas som tre innehav

Om du har en eller flera fonder i din portfölj, växer din diversifiering betydligt, eftersom fonder är väl diversifierade. Därför räknas fonder som tre innehav då diversifieringen räknas ut.

Nordnet genomför en kreditbedömning och gör kreditbeslutet. Eftersom dina värdepapper fungerar som säkerhet för lånet, bestäms lånets belopp enligt värdepapprens belåningsvärde.

Läs mer om hur belåningsgrader fungerar:


Frågor och svar om lån.

Visste du detta om Nordnets placeringslån?

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors