Siirry pääsisältöön

Intradagslimit.


Öka din handelskraft under dagen - utan ränta och avgifter.

Intradagslimit ökar din handelskraft under en handelsdag - helt utan extra kostnader. Du får möjlighet att investera större belopp i värdepapper, vilket kan ge dig en högre avkastning. Samtidigt är det viktigt att känna till att din risk ökar.

Intradagslimiten kan användas under dagen. Innan börsen stängs ska eventuellt negativt saldo på depån täckas. Det kan du göra genom att överföra pengar eller sälja värdepapper. Intradagslimit passar för intradagshandel, det vill säga när du köper och säljer värdepapper under samma dag.

Om du ansöker om intradagslimit åt ett företag måste du ha en giltig firmatecknarfullmakt.

 • Öka din handelskraft under dagen.

 • Servicen är avgiftsfri.

 • Öka din chans att dra nytta av marknadens upp- och nedgångar.

 • Observera att användningen av intradagslimit ökar din risk.

Viktig information om risker.

Det är viktigt att känna till att intradagslimit medför en betydande risk. Användning av intradagslimit för att handla värdepapper kan leda till högre vinster men samtidigt gäller det omvända, att eventuell förlust blir större på grund av hävstångseffekten. Det är därför viktigt att du läser dig in på de risker som intradagslimit kan medföra innan du ansöker om limiten.

När du använder intradagslimit är det viktigt att övervaka kursutvecklingen på dina värdepapper så att du kan reagera snabbt vid negativ kursutveckling. Vid negativ kursutveckling är det viktigt att du utvärderar din ekonomiska situation för att undvika större förluster än vad du kan klara av. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk och värdet på dina värdepapper kan både öka och minska i värde.

Att belåna med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de aktier och fonder som du köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyltig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Att vara överbelånad är inte tillåtet. Om du är överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Tvångsförsäljningen kan medföra en förlust som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.

Bra att veta om intradagslimit.

Så fungerar intradagslimit

Ditt handelsutrymme utökas med ett belopp som motsvarar eget kapital på depån. Det extra handelsutrymmet är begränsat till det lägsta beloppet av outnyttjad kreditlimit och högst 3 000 000 kr (ca. 300 000 €). Du kan se storleken på eget kapital i inloggat läge under Mina sidor > Depåöversikt. Under Mina sidor > Krediter kan du se hur stor intradagslimit du har och hur stort belopp du har tillgängligt för intradagshandel.

Du kan bara använda intradagslimit en dag åt gången. Innan börsen stänger ska eventuellt negativt saldo på depån täckas. Det kan du göra genom att överföra pengar eller sälja värdepapper. Om du överför pengar till depån måste de komma in på depån samma bankdag. Om du inte gör det kan du bli överbelånad eller överskrida kreditlimiten. Om du blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet. Om du inte täcker negativt saldo samma bankdag och blir överbelånad eller överskrider kreditlimiten kommer intradagslimiten att avslutas. Intradagslimit passar för intradagshandel.

Exempel

Eget kapital
10 000 €
Intradagslimit
10 000 €
Totalt handlingsutrymme med intradagslimit
10 000 €
Med intradagslimit
Med intradagslimit
Utan intradagslimit
Utan intradagslimit
Kursförändring
10%
-10%
10%
-10%
Avkastning på eget kapital
20%
-20%
10%
-10%
Vinst/förlust
2000 €
-2000 €
1000 €
-1000 €
Eget kapital efter handel
12000 €
8000 €
11000 €
9000 €

Sammanfattning av regler och villkor

 • Intradagslimiten är bara tillgänglig på aktie- och fonddepå (AOT).

 • För att ansöka om intradagslimit krävs det att du har aktiverat kreditavtalet för aktie- och fonddepå (AOT).

 • Åldersgräns för privatpersoner är 18 år.

 • Både du och Nordnet kan när som helst säga upp avtalet om intradagslimit.

 • Intradagslimiten är en kostnadsfri service.

 • Intradagslimiten ger dig ett extra handelsutrymme upp till 100 procent av depåns egna kapital.

 • Det extra handelsutrymmet är begränsat till det lägsta beloppet av outnyttjad kreditlimit och högst 3 miljoner kronor (ca. 300 000 €).

 • Intradagslimiten ska aldrig utnyttjas över natten.

 • Det är ditt ansvar att stänga nyttjandet av intradagslimit senast vid bankdagens slut.

 • Om du inte stänger intradagslimiten innan bankdagens slut behöver du betala ränta för krediten.

 • Intradagslimiten kan inte användas för att köpa hävstångsprodukter.

Om utnyttjad intradagslimit inte stängs innan bankdagens slut kommer eventuell överbelåning och/eller överskriden kreditlimit som kan uppstå hanteras enligt Nordnets regler för överbelåning och överskriden kreditlimit. Om överbelåning och/eller överskriden kreditlimit uppstår har Nordnet rätt att ta ut en avgift vid eventuell tvångsförsäljning samt överbelåningsränta enligt kreditavtalet. Om intradagslimiten avslutas på grund av överbelåning eller överskriden kreditlimit har Nordnet rätt att ta ut en avgift för detta. Se prislistan för information om aktuella avgifter och överbelåningsränta.

Om intradagslimiten avslutas på grund av överbelåning eller överskriden kreditlimit behöver du vänta i 7 bankdagar innan du kan ansöka om intradagslimit igen.

Nordnet är inte ansvarigt för direkt eller indirekt skada som kan uppstå på grund av de åtgärder som Nordnet vidtar om du inte har stängt utnyttjandet av intradagslimiten vid bankdagens slut.