Siirry pääsisältöön

Belåningsgrader.


Belåningsmodellen för Nordnets portföljbelåning tar hänsyn till både sammansättningen av kundens portfölj där lånet är aktiverat och egenskaperna hos de värdepapper som används som säkerhet för lånet:

  1. Belåningsgraden baserar sig på värdepapprets egenskaper.
    Vid fastställandet av den grundläggande belåningsgraden för ett värdepapper beaktas t.ex. likviditet och förändringar i likviditet, volatilitet, bransch och dess konkurrenssituation samt externa och interna företags- och branschspecifika risker.

  2. Dynamiska belåningsgrader som baserar sig på portföljens diversifiering.
    I det andra skedet av belåningsgradens specificering tas även portföljens diversifiering i beaktande. Värdepapprens belåningsvärde kan stiga om din portfölj är väl diversifierad. (s.k. diversifieringstillägg).

Din portföljs diversifiering räknas genom att ställa ditt största innehav i proportion till alla innehav i din portfölj som har ett belåningsvärde över 0 %. Dina innehavs belåningsvärde kan stiga ifall ingen av dessa innehav överstiger 50 % av portföljens totala marknadsvärde.

Hur mycket borde portföljen därmed diversifieras för att kunna utnyttja tilläggsbelåningsgraden fullt ut? Det beror på det ursprungliga belåningsgraderna för dina innehab. Om du till exempel endast äger sådana aktier, vars ursprungliga belåningsgrad är 70 % kan du lyfta belåningsgraden för alla dina innehav till 85 %, men då får inte en enda akties värde överstiga 10 % av portföljens marknadsvärde. I teorin räcker 10 aktier, men i praktiken måste du ha minst 11 aktier i din portfölj för att gränsen på 10 % inte ska överskridas som en följd av kursförändringar.

Diversifiering lönar sig. Bild med tabell

Så hittar du aktiernas belåningsgrader i Nordnet-tjänsten.

Du hittar belåningsgraden på varje enskild akties egen sida under Om bolaget > Bolagsöversikt > Belåningsgrad.

Om du vill se belåningsgraderna för aktier noterade på olika marknader på samma ställe, hittar du dem i vår webbtjänst på sidan Börs & marknad > Aktier > Nyckeltal. Se länkarna nedan och kolumnen "Belåningsgrad". Observera att...

  • Belåningsgrad-kolumnen syns för närvarande inte på små enheter, såsom mobiltelefoner.

  • De presenterade belåningsgraderna är alltid minimibelåningsgrader. En aktie kan alltså få en större belåningsgrad om din portföljj är väldiversifierad (se "Så fungerar det" ovan).

Belåningsgraderna för finländska aktier

Belåningsgraderna för svenska aktier

Belåningsgraderna för norska aktier

Belåningsgraderna för danska aktier

Belåningsgraderna för kanadensiska aktier

Belåningsgraderna för amerikanska aktier

Belåningsgraderna för tyska aktier

lainoitusasteet.png

Information om risker.

Då du handlar med belåning stiger marknadsrisken. Om dina placeringar lyckas, får du en större avkastning på dina pengar. På motsvarande sätt kan förlusterna bli större om dina placeringar inte lyckas som förväntat. Du kan till och med förlora ditt kapital helt och hållet.

Om det uppstår en överbelåningssituation i din portfölj måste du korrigera läget omedelbart. Annars finns risken bland annat att dina finansiella instrument utsätts för tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan leda till förluster vars storlek kan överskrida värdet på det ursprungliga lånet.

Tilläggsinformation om riskerna

"Att använda skuld på ett förnuftigt sätt handlar i första hand om att hantera risker och i andra hand om att maximera avkastning." - Nordnets aktiestrateg Jukka Oksaharju i sin artikel "Osinkotuottojen vivuttamisen ABC".