Hoppa till huvudinnehållet

Blankning.

Mera handelsmöjligheter med belåning.


Med blankning menas att sälja aktier som man inte vid försäljningstillfället äger. Avkastningsförväntningen för blankning baserar sig på antagandet att aktiens kurs sjunker mellan försäljnings- och köptillfället. Den möjliga avkastningen består av skillnaden mellan försäljnings- och köppriset minus avgifterna för handel och aktielån.

Risker kopplade till blankning.

Vid blankning finns det en risk att den lånade aktiens värde stiger i stället för sjunker. Om uppgången är kraftig kan det leda till stora förluster. Det är även viktigt att observera att den blankade aktiens kursuppgång höjer säkerhetskravet. Det är viktigt att upprätthålla säkerhetsmarginalen för att undvika tvångsförsäljning av placeringen i en ofördelaktig marknadssituation.

Vid blankning finns det också en risk att värdepapperslånets användningsmöjlighet upphör eller att lånegivaren kräver att få tillbaka sina aktier. I en sådan situation måste de sålda aktierna omedelbart köpas tillbaka.

Handla med börsnoterade produkter som har inbyggd belåning.

Om du inte har ett låneavtal och inte vill ha ett sådant kan du investera med belåning även via börsnoterade produkter. I Nordnets utbud hittar du börsnoterade produkter vars värde följer en specifik underliggande tillgång – till exempel en aktie, ett index eller råvara – antingen med hävstång från främmande kapital eller utan hävstång.

Med Nordnet Markets-utbudets produkter handlar du utan courtage då affärssumman överstiger 100€ eller1000 SEK/NOK/DKK. I Nordnet Markets -utbudet hittar du Bull- och Bear-certifikat, Unlimited turbos och minifuturer med välkända aktier, index och råvaror som underliggande tillgångar.

→ Läs mer om Nordnet Markets-utbudet

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors