Siirry pääsisältöön

Investera i råvaror med hävstång.


Utnyttja både stigande och sjunkande kurser.

Börsnoterade produkter ger investerare möjligheten att dra nytta av råvarors prisförändringar utan att behöva äga råvaran fysiskt. Hävstångsprodukterna följer råvarornas världsmarknadspris med den hävstång du väljer.

Tidigare har det varit svårt för privatpersoner att investera i råvaror. Detta beror på att de futuravtal som används för att handla med råvaror ofta är väldigt dyra och handlas på sådana marknadsplatser som privatinvesterare inte har tillgång till.

Bra att veta om risker och avkastning.

Produkterna som beskrivs på den här sidan lämpar sig inte för alla investerare. De ifrågavarande produkterna är invecklade och kräver en klar förståelse för de underliggande marknaderna och produktspecifika villkor och egenskaper. Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras till och med helt och hållet. Det finns alltid en stor risk att förlora hela det investerade kapitalet kopplad till investering med hävstång.

→ Läs mer om riskerna

Nordnet Markets råvaruutbud.

Bekanta dig med vårt produktutbud.

Läs mer om hur olika hävstångsprodukter fungerar och bekanta dig med produktutbudet.