Siirry pääsisältöön

Känn till riskerna innan du investerar.


Bull- och Bear-certifikat, minifuturer och Unlimited turbos är investeringsprodukter som kopplas till en hög risk för att förlora till och med hela det investerade kapitalet. Därför är det viktigt att du förstår vilka risker du tar då du investerar i börsnoterade produkter. På den här sidan får du en uppfattning om produkternas risker, men sidans information täcker inte alla de risker som är kopplade till produkterna.

För att kunna handla med börsnoterade produkter måste du avklara en passandebedömning eller på annat sätt uppvisa en tillräcklig kunskapsnivå för att försäkra att produkterna är ändamålsenliga för dig.

Det finns alltid risker kopplade till investering. Nedan nämns några av de viktigaste riskerna som gäller för investering med Nordnets Bull- och Bear-certifikat, minifuturer och Unlimited turbos. Du kan läsa mera om riskerna i Nordeas programbroschyr.

Nordeas programbroschyrer

Riskerna med börsnoterade produkter.

Emittentrisk.

Då du investerar i börsnoterade produkter utsätter du dig för emittent-, det vill säga kreditrisk. Det betyder att du kan förlora hela det investerade kapitalet om produktens emittent råkar ut för betalningssvårigheter eller går i konkurs.

Om du handlar med de börsnoterade produkter som Nordnet erbjuder fungerar Nordea Bank AB (publ) som motpart. Nordeas kreditrating är för tillfället enligt Standard & Poor's AA- med negativa utsikter och enligt Aa3 enligt Moody's. Observera att kreditratingen kan förändras. Tilläggsinformation om kreditrating hittar du på sidan www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Marknadsstörningar och speciella händelser.

En marknadsstörning kan ske till exempel då handeln med den underliggande tillgången avbryts. Under marknadsstörningen kan den underliggande tillgångens värdering ske inom en annan tidsram än den borde. Speciella händelser, såsom nyemissioner, konkurser eller andra motsvarande företagshändelser kan påverka den underliggande tillgången. I sådana situationer kan Nordea, som fungerar som emittent för Nordnets börsnoterade produkter, göra förändringar i den ifrågavarande instrumentseriens villkor som anses oundvikliga.

Valutarisk.

Den som investerar i börsnoterade produkter bör vara medveten om att man utsätter sig för en valutarisk om man investerar i en produkt vars underliggande tillgång är noterad i en utländsk valuta. Det betyder att produktens värde kan sjunka trots att den underliggande tillgångens värde i den främmande valutan skulle stiga, sjunka eller vara oförändrad.

Marknadsrisk.

Många faktorer påverkar värdet på börsnoterade produkter, såsom den underliggande tillgångens värdeutveckling, volatilitet och eventuella hävstång. Investeringens värde kan utvecklas antingen positivt eller negativt. Observera att man kan förlora hela det investerade kapitalet.

Likviditetsrisk (köp- och säljpriser).

I normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljpriser för Nordnet Markets-produkter. Ibland kan det ändå vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkter. Då är de börsnoterade produkterna illikvida.

Bekanta dig med vårt produktutbud.

Läs mer om hur olika hävstångsprodukter fungerar och bekanta dig med hela produktutbudet.