Hoppa till huvudinnehållet

ETF-fonder och ETF-investering.

ETF-investering.

Investera i index, valutor, råvaror och mycket mer.

ETF:er är en kombination av de bästa sidorna hos aktier och investeringsfonder. ETF:er fungerar som vanliga fonder, men de är börsnoterade som aktier.

Du kan diversifiera riskerna i dina investeringar med låga avgifter, eftersom förvaltningsavgifterna för ETF:er huvudsakligen är märkbart lägre än för fonder. Handel med ETF:er sker på börsen, du kan alltså köpa och sälja ETF:er i realtid.

Fördelarna med ETF:er.

  • Handla direkt på börsen i realtid.
  • Låga förvaltningsavgifter jämfört med fonder.
  • Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att diversifiera.
  • Gränslösa möjligheter och tillgång till nya sektorer – till exempel råvaror, robotik och AI, hälsovård...
  • ETF-köp inom månadssparavtalet för utvalda fonder 2,50 €/mån.

ETF:er (Exchange Traded Funds) är nästan helt och hållet passivt förvaltade fonder som följer ett specifikt målindex. Eftersom ETF:er inte förvaltas aktivt är också deras löpande kostnader märkbart lägre än för aktivt förvaltade fonder.

Eftersom ETF:er handlas som aktier betalar du ett courtage enligt prislistan för köp och försäljning.

Då du aktiverar ETF-månadssparavtalet och Nordnet gör teckningen för din räkning betalar du inget courtage för ETF-köpen utan en serviceavgift enligt prislistan. Serviceavgiften gäller alla aktiva ETF-månadssparavtal oberoende av hur många ETF:er som ingår i avtalet. Med samma serviceavgift kan du alltså köpa till och med fyra olika ETF:er. Serviceavgiften debiteras månadsvis efter att ETF-månadssparavtalets ordrar förverkligats (ungefär på månadens 7:e–9:e dag). Serviceavgiften debiteras inte om ordrarna förblir oförverkligade helt och hållet, till exempel på grund av brist på saldo. Då du bestämmer dig för att sälja dina ETF debiteras ett courtage enligt prislistan.

Om du väljer en ETF som är noterad i en annan valuta än euro och du inte har ett aktivt valutakonto, debiterar Nordnet en spread-avgift för valutaväxlingen som beskrivs närmare i prislistan.

ETF:er handlas på börsen på samma sätt som aktier. Du ser ETF:erna i din portfölj genast efter att köpordern förverkligats och kan följa värdeutvecklingen för dina andelar i depåöversikten. Om du säljer dina ETF-andelar syns pengarna genast på ditt konto och är tillgängliga för nya investeringar.

Observera att T+2-regeln gäller för ETF:er på samma sätt som för aktier: om du vill lyfta pengarna du fått från ETF-försäljning från din portfölj utan ränteföljder måste du vänta två bankdagar, det vill säga på affärens avstämningsdag. Om du vill använda pengarna från försäljningen till nya investeringar kan du göra det direkt utan ränteföljder.

Hitta ETF:er som passar din portfölj.

Filtrera ETF:er med den bästa avkastningen eller de mest hållbara ETF:erna.

I vår webbtjänsts ETF-översikt kan du sortera ETF:er på många olika sätt. Du kan till exempel:

  • filtrera fram endast hållbara artikel 8 och 9 ETF:er.
  • ta bort ETF:er som har oönskade innehav (till exempel försvarsindustri, alkohol, tobak, spel och kasino).
  • hämta ETF:er baserat på geografiskt område eller enligt kategori.
  • rangordna ETF:er enligt avkastning, avgifter och hållbarhetspoäng.

Idéer för ETF-investeringar av andra investerare.

I Nordens största sociala investerarnätverk Shareville hittar du en aktiv ETF-diskussionsgrupp "Passiiviset indeksisijoittajat" med otaliga diskussioner om ETF:er inom olika sektorer. Ta en titt i gruppmedlemmarnas portföljer och börja följa de bästa!

ETF-månadssparande.

Månadsspara i ETF:er.

Nordnet är den enda aktören som erbjuder månadssparande i ETF:er i Finland och i Norden. ETF:er kan passa dig som vill spara långsiktigt med låga löpande kostnader.

Du kan välja mellan över 50 ETF:er från sex ledande emittenter: db x-trackers (Deutsche Bank), iShares (BlackRock), Xact (Handelsbanken), Lyxor, WisdomTree och VanEck.

För ETF-köp inom månadssparavtalet debiteras en serviceavgift på 2,5 euro. Du kan välja högst fyra ETF:er till ditt månadssparavtal. Minimiinvesteringssumman inom ETF-månadssparprogrammet är 50 euro.

Nordnets ränta på ränta-räknare visar hur investeringshorisont, avkastning och sparsumma påverkar värdet på dina besparingar.

Vad betyder ETF:ernas namn? Så tolkar du dem.

ETF:er har ofta komplicerade namn, här går vi igenom deras namngivningsprinciper.

ETF:er – vad är de?

ETF:er har inga portföljförvaltare som utför aktiv förvaltning, utan ETF:er strävar efter att slaviskt följa ett specifikt målindex. Tack vare sin passiva natur har ETF:er ofta betydligt lägre avgifter än fonder. Skillnaden till traditionella fonder är att ETF:ernas namn ofta är skrämmande långa. Nedan får du hjälp med att tolka ETF:ernas namn.

Förkortningar i ETF:ernas namn

Acc (Accumulation): Fonden återinvesterar dividendavkastningen som tillväxtandelar. Fonden betalar alltså inte dividender för de aktier den äger till sina egna ägare.

Inc (Income) eller Dist (Distribution): Fonden delar ut dividender för sina aktieinnehav till sina ägare.

DR (Direct Replication): Fonden följer indexet i så kallad ren form: den använder alltså inte till exempel derivat, utan investerar direkt i aktier i samma proportion som de representeras i indexet.

UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities): Beteckningen innebär att fonden verkar under EU-reglering.

MSCI: Ett amerikanskt bolag som förvaltar bland annat MSCI BRIC, MSCI World och MSCI EAFE -indexen. Tidigare känt som Morgan Stanley Capital International, därav den nuvarande förkortningen.

iShares: Det populäraste varumärket inom ETF-fondkategorin, som ägs av BlackRock-bolaget.

MSCI IMI (Investable Market Index): Ett index som täcker ca 99 % av alla noterade investeringsobjekt på de marknader som det ifrågaravande indexet strävar efter att efterlikna.

MSCI EMI (Emerging Markets Index): Indexet täcker ca 85 % av alla publikt noterade mid- och large cap-bolag på de tillväxtmarknader som indexet strävar efter att efterlikna.

SRI (Socially Responsible Investment): ETF:ens investeringspolitik strävar efter att uppfylla specifika kriterier inom miljö- och samhällsansvar. SRI är ett relativt brett begrepp, så det lönar sig för investeraren att bekanta sig med fondens faktablad för att ta reda på vilka principer inom hållbar investering fonden exakt uppfyller.

Övriga förkortningar

S/F: Berättar om ETF:en är syntetisk eller fysisk, alltså om den investerar sina innehav i aktier eller andra värdepapper som målindexet består av (fysisk) eller om den efterliknar indexets avkastning med hjälp av derivat (syntetisk)

AUM (Assets Under Management): Det totala värdet på fondernas förvaltade kapital

TER (Total Expense Ratio): Det totala kostnadsförhållandet, som berättar vad fondens årliga avgifter för investeraren är sammanlagt (exklusive det eventuella courtaget som betalas till förmedlaren för handel med fonden)