Siirry pääsisältöön

ESG-merkintä Nordnetin indeksirahastoissa – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Kuten olemme aiemmin viestineet Nordnet Blogissa ja rahasto-omistajien salkun viestikeskuksen kautta, indeksirahastomme Maailma, USA, Eurooppa ja Kehittyvät Markkinat siirtyivät 1.7.2021 alkaen seuraamaan ESG-seulottuja vertailuindeksejä. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, mitä muutos käytännössä tarkoittaa.

Ensinnäkin: kustannukset pysyvät ennallaan. Rahastojen juoksevat kulut ovat edelleen 0,25–0,39 %, riippuen rahastosta. 1.7. alkaen rahastojen nimien perään tuli lyhenne ESG. ESG on lyhenne sanoista Environment, Society ja Governance, eli ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa. Rahastojen vertailuindeksit vaihtuvat siis ESG-vastineisiinsa, joista on pyritty poistamaan sellaisia yhtiöitä, jotka esimerkiksi tuottavat tupakkatuotteita tai aseita, kaivavat hiiltä tai liuskeöljyä/öljyhiekkaa (“epätavanomainen öljy ja kaasu”).

Syy, miksi Nordnet päätti ottaa ESG-tekijät ja vastuullisuuden huomioon neljän kansainvälisen indeksirahastonsa hallinnoinnissa, on se, että olemme jo pitkään panneet merkille asiakkaidemme lisääntyvän kysynnän vastuullisille sijoituskohteille. Uusi eurooppalainen taksonomia-asetus on tehnyt entistä tärkeämmäksi arvioida vastuullisuutta rahastoissa, mukaan lukien indeksirahastot, mikä on mielestämme hyvä asia.

Rahaston uusi nimiAiempi indeksiUusi indeksi
Nordnet Indeksirahasto Maailma ESGMSCI WorldMSCI World ESG Leaders
Nordnet Indeksirahasto USA ESGS&P 500S&P 500 ESG
Nordnet Indeksirahasto Eurooppa ESGMSCI EuropeMSCI Europe ESG Leaders
Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat ESGMSCI Emerging MarketsMSCI Emerging Markets ESG Leaders
Nordnetin indeksirahastojen uudet ja vanhat vertailuindeksit

Paras puolisko salkkuun kultakin sektorilta

Katsotaanpa, mitä muutos tarkoittaa esimerkiksi Nordnet Indeksirahasto Maailman kohdalla. Muissa rahastoissa muutokset ovat periaatteessa hyvin samankaltaisia.

Heinäkuun ensimmäiseen päivään asti Nordnet Indeksirahasto Maailma on seurannut MSCI World Index -indeksiä, joka sisältää tällä hetkellä 1562 yhtiötä 23 maassa. Rahasto seuraa 1.7. alkaen MSCI World ESG Leaders -indeksiä, johon kuuluu 726 yhtiötä niin ikään 23 maasta. Indeksi sisältää 50 prosenttia vastuullisimmista yhtiöistä kullakin MSCI World -indeksin sektorilla (markkina-arvolla mitattuna – yhtiöiden lukumäärä ei siis ole puolet tavallisesta indeksistä). Vastuullisuus perustuu MSCI ESG Researchin kriteereihin.

ESG-karsinnan jälkeen vertailuindeksiin jäävät (vastuullisimmat) yhtiöt saavat siten kaksinkertaisen painoarvon salkussa. Suurin yhtiö MSCI World ESG Leaders -indeksissä on Microsoft, jonka osuus on 6,26 %, eli kaksi kertaa suurempi kuin MSCI World -indeksissä (3,13 %). Toiseksi suurimmalla painolla indeksissä on Alphabet (Google), jonka osuus on yhteensä noin 5 %. Apple, Amazon ja Facebook eivät sisälly indeksiin, koska MSCI on arvioinut ne omilla toimialoillaan vähemmän vastuulliseen puoliskoon. Tämän tyyppistä luokittelua hyödyntävää rahastoa kutsutaan usein “best in class”-rahastoksi, koska rahastoon sijoittaessasi saat salkkuusi kultakin sektorilta oletetusti parhaat toimijat (tässä tapauksessa vastuullisuuden saralla).

ESG ja ei-ESG: historialliset tuotot ja riskit hyvin samankaltaisia

MSCI World ESG Leaders Index on koostettu siten, että se eroaa hyvin vähän MSCI World -emoindeksistään. Poikkeama mitataan seurantavirheellä, “tracking error”, joka MSCI World ESG Leaders -indeksin Fact Sheetin mukaan on 1,17. Tämä tarkoittaa, että ESG-indeksivastineen vuotuinen tuotto on poikennut kahtena vuonna kolmesta +/-1,17 % emoindeksistään. Poikkeaman pitää matalana muun muassa se, että ESG-indeksi vastaa lähes 1:1 emoindeksiään sektori- ja maapainotuksiltaan.

Samasta Fact Sheet -dokumentista voimme lukea, että nämä kaksi indeksiä ovat tuottaneet suunnilleen saman verran viimeisten 5, 10 ja 14 vuoden aikana. Viimeisten kolmen vuoden aikana ESG-indeksi on tuottanut jonkin verran enemmän, kun taas viimeiset 12 kuukautta ovat olleet jonkin verran heikompia. Katso lisätietoa alla olevasta taulukosta. Kuten aina, on tärkeää korostaa, että historialliset tuotot eivät takaa tulevaa tuottoa.

Sama koskee riskiä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa arvon vaihtelua eli volatiliteettiä. ESG-indeksin volatiliteetti on historiallisesti ollut hieman pienempää, kuten alla olevasta taulukossa näkyy. Samalla tuotolla ja marginaalisesti pienemmällä riskillä tämä antaa marginaalisesti paremman sharpe-luvun, eli riskikorjatun tuoton.

Aluksi luulisi, että riski (keskihajonnoilla mitattu arvonvaihtelu) kasvaa, kun puolet yhtiöstä poistetaan indeksistä, mutta näin ei ole tapahtunut tässä tapauksessa. Yksi selitys on, että molemmat indeksit sisältävät satoja yhtiöitä, joten hajautus on joka tapauksessa erittäin suurta (UCITS-rahastossa tulee aina olla vähintään 16 yhtiötä riittävän hajautuksen vuoksi). Toinen selitys on, että ESG-indeksi on karkeasti ottaen sektori- ja maaneutraali suhteessa emoindeksiin. Kolmas selitys on, että monet yhtiöistä, jotka on jätetty pois ESG-indeksistä, ovat keskimääräistä volatiilimpiä. Yhtiöihin, joilla on matalat ESG-pisteet, voi liittyä suurempia riskejä myös siksi, että niiden hallintoon liittyy heikkouksia tai ne venyttävät rajoja esimerkiksi ympäristörikollisuuden suhteen.

Huomioi, että S&P 500 ESG -indeksi sisältää 75 % kunkin sektorin vastuullisimmista yhtiöistä, perustuen S&P DJI ESG Score -luokituksiin. Toisin sanoen ESG-suodatus on hieman lievempi kuin MSCI:n ESG-indeksissä, missä raja on 50 %.

6., 8. ja 9. artiklan rahastot

EU:n kestävän rahoituksen avoimuutta koskeva asetus (SFDR) astui voimaan maaliskuussa 2021. SFDR asettaa rahastoyhtiöille vaatimuksen luokitella rahastonsa yhteen kolmesta luokasta rahaston ravoitteista riippuen: artiklaan 6, 8 tai 9.

  • 9. artiklan mukaiset rahastot pyrkivät erityisesti saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita sijoittamalla esimerkiksi yhtiöihin, joiden tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä. (Huomioi, että 9. artiklan rahaston ei kuitenkaan tarvitse fokusoitua uusiutuvaan energiaan, vaan se voi hyvin sijoittaa teknologiayrityksiin, kuten Apple ja Microsoft.)
  • 8. artiklan rahastot edistävät E- ja S-tavoitteita, mutta joissa pääfokus ei kuitenkaan ole ympäristössä eikä sosiaalisessa vastuussa.
  • 6. artiklan mukaiset rahastot, joita ei mainosteta ESG-tekijöillä tai -tavoitteilla.

MSCI World ESG Leaders Index -indeksiä seuraava Nordnet Indeksirahasto Maailma ESG luokitellaan 8. artiklan mukaiseksi rahastoksi, koska se ottaa ESG-tekijät huomioon sijoituksissaan.

“ESG:tä vai tuottoa? Molempia kiitos!”

ESG-rahastojen valikoima kasvaa kasvamistaan. Nordnet Indeksirahasto Maailma ESG, Kehittyvät Markkinat ESG, Eurooppa ESG ja USA ESG tarjoavat pääsyn kansainvälisille markkinoille laajasti hajauttaen ja kestävyys huomioiden, kohtuullisilla kuluilla.

Voidaanko varmuudella sanoa, että ESG-tekijät parantavat tuottoa jatkossa? Ei voida – se riippuu tarkasteltavasta ajanjaksosta ja käytetyistä ESG-seulontamenetelmistä. Nordnetin kansainvälisen indeksirahaston osalta olemme edellä osoittaneet, että MSCI:n ja S&P:n ESG-seulonnalla on ollut vain vähän vaikutusta toteutuneeseen tuottoon ja riskiin (volatiliteettiin) viime vuosina. Useimmat tutkimukset osoittavat, että ESG-näkökohdat huomioivilta sijoituskohteilta voidaan odottaa vähintään yhtä hyvää riskikorjattua tuottoa kuin kohteilta, jotka eivät huomioi ESG:tä.

Jos siis mietit, painottaisitko salkussasi vastuullisuutta vai tuotto-odotuksia, niin Nordnetin uusien ESG-indeksirahastojen myötä voit vastata “molempia kiitos!”

PS: Jos haluat rahaston, joka sisältää ehdottomasti kaikki MSCI World -indeksiin kuuluvat yhtiöt, ilman minkäänlaista ESG-seulontaa, sinulla on useita vaihtoehtoja Nordnetin palvelusta löytyvässä ETF-valikoimassa. Esimerkiksi kesäkuun netto-ostetuin ETF, iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL), seuraa MSCI World -indeksiä ilman ESG-seulontaa. Tähän ETF:ään, kuten Nordnetin indeksirahastoihinkin, on mahdollista myös kuukausisäästää.

Kirjoitus on lyhennetty suomennos Norjan Nordnet Blogissa julkaistusta tekstistä.

→ Lue lisää Nordnetin indeksirahastoista

Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittajaa kehoitetaan perehtymään rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen sijoittamista rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
3 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
05.08.2021 11:10

Mitä synteettisten rahastojen osalta ESG-merkintä tarkoittaa kun rahasto ei omista osakkeita fyysisesti?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
09.08.2021 11:49

Sekä fyysisten että synteettisten rahastojen kohdalla lopputulos on sama: rahasto pyrkii jatkossa seuraamaan mahdollisimman tarkasti vertailuindeksiä, jossa ESG-filtteröinnin kautta osa yhtiöistä on jätetty pois. Synteettisen rahaston kohdalla muutos on teknisesti helpompi, koska se ei edellytä indeksistä/salkusta poistuvien osakkeiden myymistä markkinalla.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
10.08.2021 21:44

Eli synteettisten rahastojen osalta kyse on ainoastaan markkinoinnista ja tietyn indeksin seuraamisesta.
Synteettisen rahaston seuratessa ESG-indeksiä ei tee rahastosta yhtään sen vastuullisempaa koska rahat ei ole kiinni ko. yhtiöissä

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki