Nordnet Indeksirahasto Maailma EUR

Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Kehitys 1 v-
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
116.65 EUR
1 pv muutos
- 0.5 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
0.3 %
Josta hallinnointipalkkio
0.3 %
Tulosperusteinen palkkio
No
Nordnet Indeksirahasto Maailma EUR

Rahasto pyrkii seuraamaan MSCI World -indeksin Yhdysvaltain dollarin määräistä kokonaistuottoa, palkkiot ja kulut pois lukien. MSCI World Index (Bloomberg-tunnus: NDDUWI) on osakeindeksi, joka edustaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden markkinoita 23 kehittyneessä maassa. Valuuttakurssimuutosten riski indeksin valuutan ja kunkin lajin valuutan välillä ei ole suojattu. Rahastoa hallinnoivat rinnakkain Nordnet Bank AB ja J.P. Morgan Mansart Management Limited.

ISIN
IE00BMTD2H47
Kategoria
Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
29. kesäkuuta 2020
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

JP Morgan Mansart Management LtdJ.P. Morgan Mansart Management LimitedE14 5JP London
http://www.jpmorganmansart.com
Osakkeet
99.9 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 65.4 %
Euroalue 9.6 %
Japani 7.8 %
Eurooppa pl. euroalue 5.2 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
20.1 %
Rahoituspalvelut
14.5 %
Terveydenhuolto
13.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
11.6 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
10.5 %
Viestintä
9.4 %