Siirry pääsisältöön

Nordnet Placeringsförsäkring fyller ett tomrum på marknaden av försäkringsprodukter

Aktiesparkontonas ankomst till Finland har ökat kännedomen om och intresset för placeringsförsäkringsprodukter. Var fjärde finländare känner till olika försäkringsskal ens på någon nivå och det finns upp till 38 % intresserade av försäkringsskal. Oklarheterna i kostnadsstrukturen och förståelsen av egenskaperna får minuspoäng. Livförsäkring, skatteeffektivitet och smidighet för långsiktiga investerare får i sin tur beröm. Finländarna anser att en mer attraktiv placeringsform av placeringsförsäkringsprodukter skulle vara lägre totalkostnader, små engångsinvesteringar och digital tillgänglighet.

Denna information framgick i Nordnets undersökning om olika försäkringsskal.

Var fjärde finländare känner till försäkringsskal som placeringsform

Vi frågade finländarna hur väl de känner till försäkringsskalet som investeringsform. De vanligaste försäkringsskalen är kapitaliseringsavtal, placeringsförsäkring och ränte- eller fondanknuten sparförsäkring/sparlivförsäkring.

På någon nivå är placeringsformen bekant för ungefär en fjärdedel (23 %) av den vuxna befolkningen. 38 % av de nuvarande investerarna, dvs. de som äger värdepapper, känner till försäkringsskalen ens i någon mån. De som har en placeringsförmögenhet på över 100 000 euro känner produkten bäst – av dessa personer känner 52 %, dvs. över hälften, produkten på någon nivå. Av Nordnets kunder känner 36 % till försäkringsskal som investeringsform.

Enligt Finanssiala har över 600 000 finländare en spar- eller placeringsförsäkring och är därför inte längre produkter av en liten elit. Aktiesparkontot som lanserades för tre år sedan har fått en bredare grupp investerare att intressera sig för skatteeffektiva spar- och placeringsformer. Detta kan ses när vi jämför resultaten med motsvarande studie från 2018. Då lider olika produkter för försäkringssparande av lägre kännedom. Nu är det en utmärkt tid att göra försäkringssparandet tillgängligt för en större grupp investerare. Nordnet Livsforsikring AS finska filialen planerar att lansera placeringsförsäkringen till marknaden under de närmaste månaderna.

53 % av investerarna anser att försäkringsskal intresserar

Intresset för försäkringsskal som investeringsform är stort. Nästan två av fem, 38 %, tycker att det är intressant med försäkringsskal. Med ökade inkomster ökar intresset något och ju bättre man känner till produkten, desto större intresse. Av dem som redan har fondplaceringar är över hälften intresserade, 53 %.

Till skillnad från aktiesparkonton som är populära bland män är försäkringsskal som investeringsprodukter lika intressanta för kvinnor och män. Enligt undersökningen är kvinnor (5 %) som är verkligt intresserade av försäkringsskal t.o.m. mer förtjusta i dem än män (4 %). 50% av Nordnets kunder tycker att produkten är väldigt eller en aning intressant.

Nackdelar med försäkringsskal: Oklar kostnadsstruktur och förståelse av egenskaper

Vi erbjöd finländarna en lista med 12 egenskaper och frågade vilka de upplever som de dåliga sidorna med att placera i försäkringsskal. Enligt undersökningen anser finländarna att de sämsta sidorna är den oklara kostnadsstrukturen, svårigheten att förstå produktens egenskaper och eventuella ändringar i regleringen/beskattningen av dem.

Kostnadsstrukturen för den kommande Nordnet Placeringsförsäkringen skapas så att de extra kostnadsraderna utelämnas från prislistan. Vi koncentrerar oss på produktens lättförståeliga karaktär genom att ge investerarna en tydlig produktsida och erbjuder vägledning för vem placeringsförsäkringen passar. En mer detaljerad prislista publiceras uppskattningsvis efter sommaren.

De som ännu inte har ett försäkringsskal, men som känner produkten väl, lyfter oftare fram att placeringsutbudet är begränsat. Vi vill svara på det här behovet genom att i Nordnet Placeringsförsäkrings instrumentutbud inkludera aktier, ETF:er och fonder.

Fördelar med försäkringsskal: Livförsäkring, skatteeffektivitet och smidighet för den långsiktiga placeraren

Vi erbjöd finländarna en lista med 11 egenskaper och frågade vilka de upplevde som de goda sidorna av försäkringsskalplacering. Finländarna anser att det bästa med försäkringsskal är livförsäkring, möjligheten att göra transaktioner inom skalet utan skattepåföljder samt enkelhet och smidighet för långsiktiga investerare. De som inte har ett försäkringsskal, men känner till produkten, uppskattar också arvsplaneringen.

Nordnet valde mellan kapitaliseringsavtal och placeringsförsäkring, och slutsatsen för en första lansering blev en produkt med livförsäkring. Det upplevs allmänt som den bästa egenskapen hos försäkringssparprodukter.

I undersökningen uppskattar ägare av värdepapper och Nordnets kunder att det inte finns någon maximigräns för det belopp som ska investeras. Många investerare blev nämligen besvikna över insättningsgränsen på 50 000 euro när aktiesparkontot lanserades.

Låga helhetskostnader, små engångsinvesteringar och den digitala tillgängligheten skulle göra försäkringsskalen till en mer attraktiv sparform

Vi erbjöd finländarna en lista med 10 egenskaper och frågade vad som skulle göra försäkringsskalen mer attraktiva att placera i. Det kom inte som någon överraskning att finländarna i första hand vill ha mindre kostnader och möjlighet att placera i försäkringsskal, även utan någon större förmögenhet. Möjligheten att sköta och följa upp investeringar på nätet eller i mobiltjänsten är högt uppe på önskelistan. Det anses särskilt viktigt för dem som ännu inte har ett försäkringsskal, men redan känner till produkten.

Nordnets kunder och investerare som redan har ett försäkringsskal önskar ett bredare utbud av investeringsobjekt för försäkringsskal. De investerare som känner till försäkringsskal som produkt samt de som äger värdepapper i försäkringsskal önskar sig bättre möjligheter att välja placeringsobjekt själv. Nordnet Placeringsförsäkring betjänar just denna målgrupp på nätet. Till placeringsutbudet hör tiotals fondbolags fonder och tusentals aktier samt ETF:er.

Var tredje som är intresserad av försäkringsskal skulle placera minst 5 000 € som startkapital

Vi frågade finländarna som var intresserade av försäkringsskal hur stort startkapital de kunde tänka sig att placera i försäkringsskalet om de nu skulle ingå ett försäkringsskalavtal. 36 % skulle investera 5 000 euro eller mer som startkapital i försäkringsskalet.

Placeringsförsäkringen skiljer sig från ett vanligt värdeandelskonto. Det är fråga om en försäkringsprodukt som är avsedd för långsiktigt sparande och bl.a. för arvsplanering. För att kunna erbjuda en högkvalitativ implementering på nätet finns det planer på att sätta en minimigräns på 5 000 euro för den första insättningen. Det finns inga eurogränser för ytterligare investeringar. Jag tror att produkten är intressant, eftersom undersökningen visar att ungefär hälften (47 %) av dem som redan äger värdepapper skulle sätta in ett startkapital på minst detta belopp. Även hälften av Nordnets egna kunder skulle sätta ett startkapital på minst 5 000 euro i försäkringsskalet.

Nordnet Livsforsikring AS finsk filial planerar att lansera en placeringsförsäkring inom de kommande månaderna. Det är en sparlivförsäkring med vilken du kan investera i aktier och fonder skatteeffektivt direkt i Nordnet appen eller på webbtjänsten. Läs mer och beställ det digitala brevet, så skickar vi dig mer information om placeringsförsäkringar och försäkringssparande.

Enkäten genomfördes på uppdrag av Nordnet av forskningsbolaget YouGov Finland under tiden 15–18.2.2023. Enkäten besvarades av 1007 finländare över 18 år (ett representativt urval av den vuxna befolkningen på fastlandet efter ålder, kön och bostadsområde). Felmarginalen är i genomsnitt ±2,8% enheter i sin riktning (på 95 % konfidensnivå). Huvudsyftet med enkäten var att utreda hur väl finländarna känner igen försäkringsskal som placeringsform, vilka fördelar och nackdelar de anser att finns och hur intresserade de är av försäkringsskal.

Placeringsförsäkringen beviljas av Nordnet Livsforsikring AS finsk filial. Nordnet Livsforsikring AS finsk filial säljer placeringsförsäkringar med hjälp av Nordnet Bank AB.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit