Siirry pääsisältöön

Nordnet Placeringsförsäkring är nu tillgänglig – aktier och fonder digitalt

Nordnet Placeringsförsäkring är nu tillgänglig. Det är en riktigt flexibel sparlivförsäkring med vilken du kan investera i aktier, ETF:er och fonder direkt via Nordnet-appen eller via webbtjänsten. Extra kostnader som ofta är typiska för en produkt som denna har gallrats bort och prissättningen är tydlig. Med hjälp av Nordnet Placeringsförsäkring kan du spara skatteeffektivt till dig själv eller en närstående och överföra dina tillgångar till nästa generation utan testamente.

Nordnet meddelade i april 2023 att det norska livförsäkringsbolaget Nordnet Livsforsikring AS har lämnat in en anmälan till den norska finanstillsynsmyndigheten (Finanstilsynet) om avsikten att etablera en filial till försäkringsbolaget i Finland. Anmälan har våren 2023 också lämnats till Finansinspektionen i Finland. Orsaken var att Nordnets affärsverksamhet i Finland expanderade till försäkringssparprodukter.

Nordnet har i Finland redan över 550 000 aktiva kunder. Som aktie- och fondförmedlare har vi under de senaste åren växt i rask takt: mätt med antalet affärer är vi den största mäklaren som används av privata investerare på Helsingforsbörsen och två av tre aktiesparkonton har öppnats i Nordnet. Var tredje kund har gjort ett månatligt sparavtal för fonder eller ETF:er och Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG har i år stigit till Finland mest populära fond mätt med antalet ägare. Nu är det dags att utvidga affärsverksamheten i Finland till andra produkter. Vårt starka, digitala kunnande möjliggör att vi kan skapa nya och avancerade investeringstjänster till den finska marknaden.

Suvi Tuppurainen
Nordnet Finlands landschef

Öppnandet av en placeringsförsäkring och uppdragsförfrågningar gällande aktier, fonder och ETF:er sker digitalt

Nordnet Placeringsförsäkring beviljas av Nordnet Livsforsikring AS finsk filial som inledde sin verksamhet i början av juli. Nordnet Livsforsikring AS finsk filial säljer placeringsförsäkringar med hjälp av Nordnet Bank AB. Nordnet Placeringsförsäkring är en riktigt flexibel sparlivförsäkring med vilken man kan spara i aktier och fonder skatteeffektivt direkt via Nordnet-appen eller webbtjänsten.

Nordnet Placeringsförsäkring är fullständigt digital. Att öppna en placeringsförsäkring och uppdragsförfrågningar och dess uppföljning sker via webbtjänsten och i mobilapplikationen. Investeringsutbudet är brett och inkluderar över 70 fondbolags fonder, direkta aktier och ETF:er. Vi begränsar inte heller mängden transaktioner eller uttag per år, så jag kan med stolthet säga att produkten verkligen är riktigt flexibel.

Kaisa Alamäki
Chef för Nordnet Liv finsk filial

Tydlig prislista med konkurrenskraftiga förvaltnings- och förmedlingsavgifter

Nordnet Placeringsförsäkring är en sparlivförsäkring utformad för långsiktigt sparande och för att möjliggöra ökad ekonomisk trygghet. Den passar både för en aktiv aktieinvesterare och en fondsparare som uppskattar en enkel sparlösning. Placeringsförsäkringen kombinerar investering och livförsäkring. Med hjälp av den kan du spara skatteeffektivt till dig själv eller en närstående och överföra dina tillgångar till nästa generation utan testamente.

Det går att överföra pengar till försäkringen utan betalningspremier. Börshandlade placeringsobjekt kan bytas ut mot konkurrenskraftiga förmedlingsarvoden från och med minimi 5 euro, 0,08 %. I fonderna uppbärs inte inlösnings- och teckningsarvoden, och för uttag av pengar debiteras ingen premie för försäkringen. Den årliga förvaltningsavgiften upp till 100 000 euro är 0,35 %. För den överstigande delen är förvaltningsavgiften 0,15 %. Prissättningen har gjorts så enkel och transparent som möjligt.

En enkätundersökning* som Nordnet lät göra i början av året visar att var fjärde finländare känner till olika försäkringsskal åtminstone på någon nivå och upp till 38 % ärintresseradeav försäkringsskal. Oklarheterna i kostnadsstrukturen och förståelsen av egenskaperna fick minuspoäng. Livförsäkring, skatteeffektivitet och smidighet för långsiktiga investerare fick i sin tur beröm. Finländarna anser att lägre totalkostnader, små engångsinvesteringar och digital tillgänglighet skulle göra placeringsförsäkringsprodukter till en mer attraktiv placeringsform.

Kaisa Alamäki
Chef för Nordnet Liv finsk filial

*Enkäten genomfördes på uppdrag av Nordnet av forskningsbolaget YouGov Finland under tiden 15–18.2.2023.

Placeringsförsäkringen beviljas av Nordnet Livsforsikring AS finsk filial. Nordnet Livsforsikring AS finsk filial säljer placeringsförsäkringar med hjälp av Nordnet Bank AB.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit