Siirry pääsisältöön

Helsingin pörssin suuryhtiöt laatusijoittajan silmin

Yksi laatusijoittajan perinteisistä tavoista jaotella pörssilistaa pienempiin, tarkemmin tutkittaviin yhtiöjoukkoihin on kategorisoida kiinnostavia kohteita suhteuttamalla osakkeen kurssitaso yhtiön nykyomaisuuteen tai osinkotuottoon. Tässä blogissa tarkastelen Helsingin pörssin suuryhtiöitä näiden näkökulmien kautta.

Blogissa esitettäviin matriiseihin olen päivittänyt kaksi osakescreenausta Helsingin pörssin suuryhtiöistä. Screenaus on laadittu Inderesin seurannassa olevien yhtiöiden perusteella.

Ensimmäisessä matriisissa yhtiöt on järjestetty P/B-luvun ja yhtiön oman pääoman tuoton (ROE) mukaan. P/B-luku kuvaa osakkeen kurssitasoa suhteutettuna yhtiön taseen omaan pääomaan – yksinkertaistettuna nykyomaisuuteen. Kaikkiaan kyseessä on omaisuuden kirjanpidollinen arvo.

Toisessa matriisissa P/B-luvun korvaa (ennustettu) osinkotuottoprosentti uudelle sijoitukselle. Molemmista matriiseista löytyy vaaka-akselilta yhtiön oman pääoman tuotto, joka osaltaan viestii liiketoiminnan laadusta. Käytännössä tunnusluku suhteuttaa yhtiön nettotuloksen yhtiön taseen oman pääoman määrään. Kuinka tehokkaasti yhtiö siis pystyy harjoittamaan liiketoimintaansa pääomillaan?

Laatusijoittajahan ajattelee, että sijoitustuotto muodostuu suhteessa sijoitettuihin pääomiin, eikä lisäarvoa automaattisesti synny vain siitä, että yhtiön tekemisen ja toiminnan kokoluokka kasvaa.

Mikä on laatuyhtiön ”uuden normaalin” kannattavuustaso?

Matriisia muodostettaessa on hahmotettu ensin jokaisen yhtiön viime vuosien toteutunutta oman pääoman tuottoa. Laskelmiin on myös liitetty Inderesin ennusteet tulevien lähivuosien oman pääoman tuotoiksi. Näiden avulla on muodostettu yhtiöittäin oman pääoman tuoton “laatuluokat” siten, että yli 14 prosentin ROE nostaa yhtiön hyväksi, 10–14 prosentin ROE johtaa kohtuulliseen tasoon ja alle 10 prosenttiin jäävä ROE oikeuttaa yhtiön heikkoon luokkaan.

Miksi laskelmien oletuksissa on näin monta vuotta sisältäen myös ennusteita? Siksi, koska Helsingin pörssin suuryhtiöiden viimeisimmät oman pääoman tuottolukemat ovat koronan täyttämältä viime vuodelta, mikä oli usealle yhtiölle poikkeuksellinen. Pidempi historia ja tulevaisuus tasoittavat koronan vaikutusta laskelmissa, joskin ennusteet myös lisäävät tarvetta jokaisen sijoittajan omatoimiselle ja kriittiselle harkinnalle sen suhteen, miltä yhtiöiden tulevaisuus tulee todellisuudessa näyttämään.

Oman pääoman tuoton osalta taulukko on luotu vaaka-akselille siten, että mitä enemmän yhtiö sijoittuu kohti oikeaa laitaa, sitä parempi on ennusteiden valossa sen liiketoiminnan laatu tällä mittarilla. Historiallisesta laadusta ei tietenkään voi vetää suoria johtopäätöksiä tulevaan, eivätkä ennusteetkaan usein toteudu sellaisinaan. Onkin ilmeistä, että osan yhtiöistä kohdalla ”markkina” on todennäköisesti jo hinnoitellut sisään joko laskevaa tai nousevaa ROE:a. Esimerkiksi laskevaksi ennakoitu ROE voi saada osakkeen näyttämään ”huokealta”, kun osakekurssi on heikentyvää kehitystä jo ennakkoon otaksunut.

Ensimmäisen matriisin toisena jakoperusteena on pystyakselin P/B-luku. Alle yhden P/B-luku ”nostaa” yhtiön matalasti (suhteessa nykyomaisuuteensa) hinnoiteltuun luokkaan. Yhdestä kahteen asettuvalla P/B-luvulla yhtiö asettuu kohtuulliseen kategoriaan ja yli kahden P/B-luvulla yhtiön arvostusta voidaan suhteellisessa tarkastelussa pitää korkeana. Silloin ”vika” ei siis ole välttämättä yhtiön laadussa, vaan osakkeen arvostuksessa katsottaessa P/B-lukua.

Enää vain yksi suuryhtiö noteerataan alle nykyomaisuutensa tasearvon

Taulukko 1. Inderesin seurannassa olevat OMXH:n suuryhtiöt. Osakekurssit 29.10.2021. P/B-luvun laskemisessa on käytetty oman pääoman tasearvoa tilikauden 2020 lopussa. ROE:n laskennassa on käytetty Inderesin ennusteiden ja toteumien vuosien 2018–2023 keskiarvoa.

Koronakriisin maaliskuun 2020 kuopassa vastaavaa tarkastelua suorittaneena Helsingin pörssin 25 suuryhtiöstä jopa seitsemän noteerattiin alle oman pääoman tasearvon. Nyt tällaisia yhtiöitä on vain yksi: Outokumpu. Lähtökohtaisesti tällaisella arvostuskertoimella markkina epäilee liiketoiminnan kannattavuuden jäävän tulevaisuudessa matalaksi, ainakin ylisyklisessä tarkastelussa.

Suurin joukko Helsingin pörssin suuryhtiöistä saa tällä hetkellä markkinoilla yli kahden P/B-luvun. Niitä koskien sijoittajat ovat siis kollektiivisesti leiponeet sisään odotuksia hyvästä kannattavuudesta myös tulevaisuuteen. Kurssiennätyksiä viime aikoina takoneita osakkeita löytyykin juuri kyseisestä P/B-luvulla mitattuna ”kalleimmasta” yli kahden tunnusluvun arvon saavasta korista.

Seuraavassa on vastaavien suuryhtiöiden kategorisointi osinkotuoton näkökulmasta.

Taulukko 2. Inderesin seurannassa olevat OMXH:n suuryhtiöt. Osakekurssit 29.10.2021. Osinkotuoton laskemisessa on käytetty Inderesin syksyn 2021 ennustetta tilikaudelta 2021 jaettavasta osingosta. ROE:n laskennassa on käytetty Inderesin ennusteiden ja toteumien vuosien 2018–2023 keskiarvoa.

Laatusijoittajan tulee arvioida yhtiöiden tulevaisuudennäkymiä omatoimisesti

Jokaisen tulee lopulta itse arvioida hyvän, kohtuullisen ja heikon kriteerit omien mieltymystensä mukaan sekä omatoimisesti hahmotella yhtiön oman pääoman tuoton ja osingonmaksun kestävää tulevaa tasoa omista lähtökohdista. Sijoittajat eroavat toisistaan myös sen suhteen, kuinka paljon päätöksenteossa painottuu esimerkiksi osinkotuotto, yhtiön nykyomaisuuden hinnoittelu tai jokin muu tekijä.

Tämän tarkastelun tarkoituksena ei siten ole esittää yhtä ainoaa oikeaa tapaa jaotella yhtiöitä, vaan herättää mielenkiintoa yhdistää useita eri tunnuslukuja tarkastelussa. Laatusijoitusfilosofiaa kuvastaen edeltävät taulukot pyrkivät kahdella tunnusluvulla yhdistämään tarkasteluun sekä yhtiön laadusta että sen hinnoittelusta kertovia näkökulmia.

Kaikkiaan lukijan tulee muistaa, että listaus on mekaaninen, eikä se sisällä sijoituspäätöksen tueksi riittävää analyysiä. Toivottavasti listauksessa esitetty tarkastelutapa kuitenkin herättää mielenkiintoa tutustua uusiin kohteisiin, jotka saattavat olla laatusijoittajan näkökulmasta juuri nyt houkuttelevia.

Täysin uudistetun Laatuguru-sijoituskirjan myynti on alkanut!

Nordnetin kautta tilattavissa sijoituskirjoissa on tarkasteltu sijoitusstrategioita Helsingin pörssin arvo- ja laatuyhtiöiden näkökulmista. Uusimman syksyn 2021 Laatuguru-kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Laatuguru on nyt tilattavissa Nordnetissä myös osana sijoituskirjojen tarjouspakettia, jonka kirjat sisältävät pyynnöstä myös signeerauksen.

Tilaa Laatuguru tästä linkistä. Lisätietoa sijoituskirjapaketista löydät täältä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nordean, Sammon, Fortumin, Nokian Renkaiden, Koneen ja Elisan osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään tähän blogiin omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Tekstin matriisit on laadittu markkinoilla olevaa julkista informaatiota soveltaen ja kirjoittajan luotettavina pitämiä lähteitä hyödyntäen, mutta kirjoittaja ei vastaa mahdollisista laskentavirheistä ja niiden seurauksista. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Blogi sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
4 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
14.11.2021 22:58

Aikoinaan kunnioitin kyllä Jukan panosta, mutta ihmetyttää näköalattomuuden ja pelimerkkinsä puute ”osakestrategin” tittelin oikeuttamiseksi. Karhuna 10 vuotta *samoilla* argumenteilla ja output on numeroiden manuaalista päivittelyä mekaanisiin malleihin. Missä näkemys, missä lisäarvo?

Nimetön
Nimetön
11.11.2021 08:32

Sikäli kuin minä muistan, Oksaharju on jo viisi vuotta valittanut, ettei ole mitään ostettavaa ja nykyisin pitää rahojaan jossain helsinkiläisissä tonteissa, mikä ei toki sinänsä ole huono kohde turvallisuushakuiselle sijoittajalle, jolla on tarpeeksi alkupääomaa. Eiköhän GURU olisi kuitenkin koronamontun pohjan tienoilla jonkinlaisen ostopaikan haistanut, kun se kauan jankutettu rommaus ihan oikeasti tuli.

Nimetön
Nimetön
08.11.2021 19:27

Eikös Oksaharju myynyt jo yli vuosi sitten kaikki osakkeensa?

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000006640408.html

Vähän meni ajoitus pieleen.

Nimetön
Nimetön
08.11.2021 17:19

👎👎OSAKEstrategi???

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki