Siirry pääsisältöön
Perilliset kiittävät, jos...

Rakennat sopua tekemällä tasapuolisen testamentin, kevennät perillisten verotusta hyödyntämällä hallintaoikeutta ja nimeät esteettömän edunvalvontavaltuutetun edunvalvontavaltakirjaan.

Asianajaja Harri Kontturin mukaan huoli hoitomaksujen perusteena olevista lainsäädännön muutoksista on johtanut siihen, että edunvalvontavaltakirjoihin nimetään aiempaa useammin varsinaisen edunvalvojan lisäksi esteetön edunvalvontavaltuutettu, joka ei ole mitään sukua edunvalvottavalle tai tämän perillisille.

Esteetön edunvalvontavaltuutettu voi valtakirjassa olevien erityismääräysten perusteella toteuttaa toimia, joilla esimerkiksi pankkitileillä olevia varoja lahjoitetaan perillisille, jotta talletukset eivät lainsäädännön mahdollisesti muuttuessa hupene korotettuihin hoitomaksuihin.

Testamentteihin voidaan kirjata ehto, jonka mukaan lesken hallintaoikeus tuottoa tuottavaan omaisuuteen päättyy, jos leski joutuu hoitolaitokseen:

”Tällöin alun perin lesken elämisen iloksi ajatellut tuotot eivät kulu hoitomaksuihin, vaan ohjautuvat suoraan perillisille”, Kontturi sanoo.

Riittääkö hallintaoikeus lesken turvaksi?

Kaikkein tärkeintä perintöasioissa on yleensä perintöriitojen välttäminen. Parhaiten sovun säilymistä edesauttaa perillisiä tasapuolisesti kohteleva testamentti. Jos tasajaosta haluaa poiketa, perustelut kannattaa kirjata testamenttiin. Testamentissa voi antaa ohjeet myös siitä, miten erityistä tunnearvoa sisältävät esineet ja omaisuus jaetaan.

Lesken toimeentulon turvaaminen on yleensä toinen erittäin tärkeä asia.
Kontturin ensimmäinen kysymys tällä saralla kuuluu: tarvitaanko puolisoiden välillä omistusoikeustestamenttia vai turvaako elinikäinen hallintaoikeus riittävästi sitä, että leski voi käyttää esimerkiksi yhteistä vapaa-ajanasuntoa niin pitkään kuin parhaaksi katsoo. Hallintaoikeus voi olla määräaikainen tai elinikäinen.

Yhteisen kodin leski voi pääsääntöisesti säilyttää jakamattomana lain nojalla niin pitkään kuin elää.
Hallintaoikeus ei laukaise perintö- eikä lahjaverotusta, mutta oikeuttaa lesken sekä käyttämään että vuokraamaan asuntoa. Leskelle kuuluu myös hallintaoikeudella saadun varallisuuden kaikki tuotto, mutta hyöty omaisuuden mahdollisesta arvonnoususta menee varsinaisille perillisille. Hallintaoikeuden omistaja vastaa myös omaisuuteen liittyvistä kiinteistä menoista kuten hoitovastikkeesta ja kiinteistöverosta.

Hallintaoikeus saattaa kuitenkin aiheuttaa leskelle hankaluuksia, jos asuminen puolisojen yhteisessä kodissa käy ajan mittaan leskelle vaikeaksi. Tämän vuoksi Kontturi suosittelee hallintaoikeustestamenttiin erityismääräystä, joka antaa leskelle mahdollisuuden vaihtaa asunto itselleen paremmin sopivaan.

Hallintaoikeus voi koskea myös sijoitusomaisuutta tai koko omaisuutta.

Mikäli leskelle jää hallintaoikeus arvopaperisalkkuun ja sen tuottoon, salkun sisällön muokkaaminen eli yhden sijoituskohteen korvaaminen toisella edellyttää, että testamentissa on tätä koskeva määräys. Sijoitusomaisuuden omistusoikeus säilyy tässäkin ennallaan eli varsinaisilla perillisillä.

Talletusten jättäminen perintönä leskelle voi kuitenkin olla järkevää, jotta tällä on käteisvaroja talouden juokseviin menoihin.

Mitä nuorempana lahjoittaa, sitä kevyempi verotus.

Mitä pidemmäksi ajaksi hallintaoikeus pidätetään, sitä enemmän se lahja- ja perintöverotusta keventää. Elinikäisen hallintaoikeuden arvoa laskiessaan verottaja käyttää eri ikäryhmille määriteltyjä kertoimia. Esimerkiksi 75-vuotiaan lahjanantajan kerroin on kuusi, 55-vuotiaan kymmenen.

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttavat myös lahjoitettavan omaisuuden käypä arvo ja sen tuotto. Tuoton laskennassa voidaan käyttää omaisuuden historiallista tuottoa tai verottajan tarjoamia tuottokertoimia: Jos kyse on vapaa-ajan asunnosta, kerroin on kolme prosenttia. Muun omaisuuden kerroin on viisi prosenttia.

Otetaan esimerkiksi 75-vuotias Erkki, joka lahjoittaa pojalleen 300 000 euron arvoisen kesämökkikiinteistön, mutta jättää itselleen mökin elinikäisen hallintaoikeuden. Sen arvo lasketaan kertomalla kesämökin käypä arvo lahjoittajan ikäkertoimella ja tuottokertoimella (300 000 euroa x 6 X 3 % = 54 000 euroa). Mikäli vastaavan lahjoituksen olisi tehnyt 55-vuotias isä, lahjaverotuksessa vähennettävän hallintaoikeuden arvo olisi 90 000 euroa.

Myös laskennallinen tuotto otetaan huomioon. Sitä saa esimerkiksi oman asuntonsa lahjoittanut mutta siinä edelleen itse asuva lahjoittaja. Laskennassa käytetään tuottoa, jonka lahjoittaja olisi saanut, mikäli olisi vuokrannut asuntonsa ulkopuoliselle.

Kaikenlaisia lahjoja koskee myös, että lahjasta menee veroa, jos saa samalta lahjoittajalta kolmen vuoden aikana lahjan tai lahjoja, joiden arvo on yhteensä 5 000 euroa tai enemmän. Perintöveroa pitää maksaa, jos perinnön arvo on 20 000 euroa tai enemmän.

Avoleski on suojaton, jos testamenttia ei ole.

Rintaperillisille syntyy oikeus lakiosaansa samalla hetkellä, kun heidän isänsä tai äitinsä kuolee, eikä testamentti saa tätä oikeutta loukata. Lakiosa on pääsääntöisesti puolet perittävän omaisuudesta, joka jaetaan tasan rintaperillisten kesken.

Lasten vaatimukset voivat johtaa siihen, että kuolinpesästä on pakko myydä omaisuutta, jota leski olisi halunnut käyttää loppuelämänsä. Testamenttiin kirjataan tämän vuoksi usein toive, etteivät lapset vaatisi lakiosaansa lesken eläessä. Kontturi suosittelee toiveen tehostamista erityismääräyksellä, jonka mukaan lakiosaansa vaativa perillinen menettää muun osan perinnöstään.

Avoleskellä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta sen enempää yhteiseen kotiin kuin sen irtaimistoon. Toisin sanoen testamentti on ainoa tapa suojata avoleskiä perintövaateilta jopa asumisen osalta.

Testamentissa voidaan myös määrätä, ettei lasten aviopuolisoilla ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen eikä myöskään tällaisen omaisuuden tuottoon. Määräys turvaa omaisuuden säilymisen suvussa, jos lasten avioliitot päättyvät eroon.

Opi lisää aiheesta videolla.

Nordnetin asiakkaana saat 20 euron lahjakortin yhteistyökumppanimme Docuen palveluun, jossa voit tehdä netissä helposti vaikkapa edunvalvontavaltuutuksen, testamentin, avioehdon tai muun yksityiselämän asiakirjan. Katso koodi ja ohjeet lahjakortin lunastamiseen.

Nämä asiakirjat jokainen sijoittaja tarvitsee turvakseen | Vauraat ja rohkeat, osa 5
Nämä asiakirjat jokainen sijoittaja tarvitsee turvakseen | Vauraat ja rohkeat, osa 5

Vauraat ja rohkeat -sarjan viidennessä jaksossa haastattelimme yhteistyökumppanimme Docuen juristeja Hanna Lahtelaa ja Senja Paldaniusta sijoittajalle tarpeellisista asiakirjoista.


Oletko miettinyt, kuka hoitaa sijoituksiasi, jos et itse siihen enää pysty? Laadi juridisesti pätevät asiakirjat kätevästi netissä.Lue lisää Docuesta