Siirry pääsisältöön

Placeringsförsäkringens skattereglering – vad har förändrats?

Placeringsförsäkringar har blivit alltmer populära under de senaste åren. Enligt Finanssiala har över 600 000 finländare en spar- eller placeringsförsäkring. Samtidigt har beskattningen av placeringsförsäkringar harmoniserats med andra placeringsinstrument.

2013: Den högre gränsen för donationers skattefrihet slopades

Tidigare kunde man skattefritt donera mer via placeringsförsäkringen. På penningdonationer som gjorts via placeringsförsäkring före 2013 tillämpades en högre gräns för skattefrihet än på donationer utan försäkring.

2018: Arvsskattefri dödsfallsersättning slopades

Den viktigaste skatteändringen år 2018 var slopandet av den arvsskattefria dödsfallsersättningen. Före 2018 kunde man med hjälp av förmånstagarklausulen i placeringsförsäkringen skattefritt överföra arv till nära anhöriga till ett värde av upp till 35 000 euro vid den försäkrades död. Dödsfallsersättning från livförsäkringen kunde betalas skattefritt till ett belopp av 35 000 euro per förmånstagare. Den överstigande delen var föremål för arvsskatt. Hälften av ersättningens belopp som betalades till maken/makan var skattefritt, dock minst 35 000 euro.

2020: Numera möjlighet att dra av överlåtelseförlusten efter att avtalet upphört

En annan betydande förändring gäller utnyttjandet av förluster i kapitalinkomstbeskattningen. Före år 2020 kunde överlåtelseförlusterna inte dras av i beskattningen om avkastningen från placeringsförsäkringen förblev negativ. Enligt artikel 35.3 i inkomstskattelagen, om beloppet av prestationer som betalats under avtalets giltighetstid, minskat med det belopp som räknats som inkomst, underskrider beloppet av premierna, utgör den uppkomna förlusten i beskattningen av en fysisk person och ett dödsbo avdragsgilla skattepliktiga kapitalinkomster under det år då avtalet upphör att gälla. På uttag som gjorts under försäkringsperioden räknas dock inte en relativ förlust. Om förlusten inte kan dras av under skatteåret, kan den användas för fastställande av förlusten för kapitalinkomstslaget. Förlusten av placeringsförsäkringen som överförs är avdragbar de följande fem åren från kapitalinkomsterna. (ISkL 35 §) Av försäkringens förlust uppkommer dock inte underskottsgottgörelse som är avdragsgill i inkomstbeskattningen.

2020: I samband med uttag uppbärs skatt på avkastningen

I och med de senaste ändringarna tillämpas inte längre den praxis om återköp som gällde ännu 2019. Placeringsförsäkringens sparare fick tidigare lyfta inbetalt kapital utan skattepåföljder. Denna förmån slopades vid ingången av 2020, då beskattningen blev likadan som för aktiesparkontot. När medel lyfts bestäms den beskattningsbara inkomsten proportionellt enligt den andel som influtit av de uttagna medlen.

2023: Nordnet Placeringsförsäkring

Även om det har skett många förändringar i beskattningen av placeringsförsäkringar, är den viktigaste fördelen, det vill säga att skattebetalningen skjuts upp, fortfarande i kraft. Inom placeringsförsäkringen är utdelningsintäkter, ränteintäkter och försäljningsvinster skattefria, vilket möjliggör ett effektiviserat utnyttjande av ränta på ränta -fenomenet.

Vi planerar att lansera Nordnet Placeringsförsäkring inom de kommande månaderna. Läs mer om placeringsförsäkring

Placeringsförsäkringen beviljas av Nordnet Livsforsikring AS finsk filial. Nordnet Livsforsikring AS finsk filial säljer placeringsförsäkringar med hjälp av Nordnet Bank AB.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit