Siirry pääsisältöön

Onko Kone ostohinnoissa?

Hissiyhtiö Konetta voi pitää hyvällä syyllä yhtenä Helsingin pörssin absoluuttisesti parhaista yrityksistä. En ole kuitenkaan koskaan omistanut sen osakkeita. Ostointoni puuttumiseen on vain yksi syy. Olen pitänyt osaketta aina liian kalliina. Hyväkin yhtiö on nimittäin huono sijoitus, jos osakkeesta maksaa liikaa.

Toistaiseksi Koneen osake on pitänyt pintansa myös koronakriisissä. Osakkeen kurssi toki putosi maaliskuussa 45 euroon eli yli neljänneksen alle tammikuun 61 euron huippuhinnan, mutta on sen jälkeen toipunut lähes täysin. Tätä kirjoittaessa (4.5.) Koneen osakkeella käydään kauppaa noin 55 eurolla. Koska koronakriisi on kaikkea muuta kuin ohi, elättelen edelleen toiveita siitä, että myös Koneen osaketta saa jonain päivänä kriisin tähänastisia pohjia halvemmalla. En siis pidä täysin mahdottomana ajatuksena, että yhtiö vielä jonain päivänä päätyisi salkkuuni.

Tarkastelin viikon takaisessa blogikirjoituksessa Fortumia arvosijoittajan näkökulmasta. Vaikka Kone on profiililtaan hyvin erilainen yhtiö, eikä sitä voi hinnoittelunsa puolesta pitää arvosijoituksena, ajattelin soveltaa edellisessä kirjoituksessa esittämiäni analyysimenetelmiä myös Koneen kohdalla. En taaskaan mene yhtiön strategiaan tai muihin laadullisen analyysin osa-alueisiin, vaan tarkoitus on keskittyä yhtiön numeroihin ja arvonmääritykseen. Pohdin, mikä on Koneelle sopiva arvostustaso eri skenaarioissa ja millä hinnalla aion itse osakkeeseen tarttua. Lupaan palata asiaan laajemman analyysin merkeissä, jos Kone jossain vaiheessa päätyy salkkuuni (laadin aina kaikista salkkuyhtiöistäni hyvin kattavan analyysin ennen lopullista ostopäätöstä).

Koneen historiallinen tuloskehitys ja analyytikkoennusteet

Kone toimii sijoittajan kannalta hyvin otollisella oligopolimarkkinalla, jossa markkina on jaettu käytännössä viiden toimijan kesken (yhteinen markkinaosuus noin 70 %). Toimiala on siis lähtökohtaisesti hyvin kannattava, mikä on näkynyt kaikkien hissiyhtiöiden erinomaisena pääoman tuottona. Vaikka Kone ei ole markkinajohtaja, eikä edes toimialan kannattavin yritys, pidän sitä kokonaisuudessaan alansa laadukkaimpana toimijana. Arvostan perheomisteisia yhtiöitä, joita johdetaan pitkäjänteisesti. Tässä suhteessa Kone erottuu edukseen.

Kone on tyypillisesti ollut yksi pörssin ”turvasatamista” ja sen osakekurssi on pitänyt melko hyvin pintansa myös heikompina aikoina. Koneen liiketoiminnan taantumakestävyydessä huollon rooli on merkittävä. Huolto on myös yhtiön ylivoimaisesti kannattavin liiketoiminta-alue tulosmarginaalin pyöriessä 20 prosentin kieppeillä (laitemyynnin marginaali selvästi alle 10 %). On kuitenkin selvää, että myös Koneen tuloksentekokyky heikkenee taantumissa. Eikä koronakriisi tule olemaan poikkeus.

Koneen vuosien 2011-2019 keskimääräinen oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) on 1,65 euroa ja oman pääoman tuotto (ROE) peräti 38 prosenttia. Vuodesta 2011 alkaen tulos on kasvanut keskimäärin vähän yli 5 prosenttia vuodessa. Viime vuodelta Kone teki 1,89 euron oikaistun osakekohtaisen tuloksen ROE:n ollessa 32 prosenttia. Huomion arvoista on oman pääoman tuoton pienoinen laskutrendi. Viimeiset kolme vuotta ROE on pysytellyt vaivoin 30 prosentin yläpuolella (keskiarvo 32 %). Vuonna 2015 ROE kävi jopa yli 50 prosentissa ja huippuvuoisien 2014-2016 keskiarvokin on yli 45 prosenttia.

Vahvan tuloskehityksen rinnalla myös osinkotrendi on ollut nousujohteinen ja viime vuonna yhtiö jakoi 1,70 euron osakekohtaisen osingon. Vuodesta 2011 alkaen osinko on noussut lähes 9 prosentin vuosivauhtia.

Nykyisessä markkinatilanteessa analyytikoiden ennusteisiin tulee suhtautua erityisen kriittisesti. ”Turvasatamaprofiilistaan” huolimatta Koneen liiketoiminta ei ole immuuni koronakriisin vaikutuksille. Vasta tämän vuoden toinen kvartaali tulee antamaan osviittaa sille, mille tasolle Koneen tulos tänä vuonna asettuu. Tällä hetkellä analyytikoiden tämän vuoden tulosennuste on 1,77 euroa ja osinkoennuste 1,75 euroa osakkeelta. Ensi vuoden tulosennuste on 2,02 euroa ja osinkoennuste 1,81 euroa osakkeelta.

Koneen arvostuskertoimet

Kone ei ole koskaan kuulunut klassisiin arvosijoituksiin, sillä osake on aina ollut perinteisillä arvostuskertoimilla mitattuna kallis. Kone on tyypillinen laatuyhtiö, jonka vahva asema tuottoisalla toimialalla on aina näkynyt osakkeen arvostuksessa. Arvostuskertoimiin perustuva analyysi voi silti olla hyödyllistä myös Koneen kohdalla. Sijoittajan on turha odottaa Koneen arvostuksen putoamista edes pörssin keskiarvojen alapuolelle, saatikka perinteisten arvo-osakkeiden tasolle. Arvostusta kannattaakin peilata yhtiön omaan historiaan tai niin sanottuun hyväksyttävään arvostukseen. Osake voi olla edullinen, vaikka P/E olisi yli 20, kunhan arvostus on alle fundamenttiperusteisesti sallitun tason.

Tarkastelen Konetta seuraavaksi yleisimpien arvostuskertoimien eli P/E-luvun, P/B-luvun ja osinkotuoton avulla. Pyrin ensin arvioimaan, kuinka korkeat arvostuskertoimet Koneelle voi fundamenttien (ROE, kasvu, tuottovaatimus) perusteella hyväksyä. Lasken sen jälkeen, miltä Koneen kertoimet nykykurssin perusteella näyttävät, ja arvioin osakkeen houkuttelevuutta kunkin kertoimen perusteella.

P/E-lukuun perustuva arvostus

Aloitetaan Koneen nykyarvostuksen tarkastelu P/E-luvusta. Osakkeelle hyväksyttävä P/E voidaan määrittää normaalin ROE:n, tuloksen kasvuodotuksen ja sijoittajan tuottovaatimuksen perusteella seuraavasti (olen käsitellyt laskennan taustalla olevaa logiikkaa monissa vanhoissa kirjoituksissa, joten en mene tässä kohtaa laskennan yksityiskohtiin):

Hyväksyttävä P/E = (1 – Kasvu/ROE) / (Tuottovaatimus – Kasvu)

Koneen kohdalla on mielestäni vaarallista olettaa, että yhtiö kykenee ylläpitämään historiallista (2011-2019) lähes 40 prosentin oman pääoman tuottotasoa tästä ikuisuuteen (on toki huomioitava, että Koneen kassa on ”ylisuuri”, mikä heikentää oman pääoman tuottoa, eli tasetta optimoimalla ROE saataisiin jonkin verran nykyistä paremmaksi). Kun vielä huomioidaan, että ROE on ollut viime vuodet laskutrendissä, pidän viime vuoden toteumaa tai tämän vuoden analyytikkoennustetta parhaana normaalin ROE:n estimaattina. Esimerkiksi näiden kahden (2019 ja 2020e) keskiarvona normaaliksi ROE:ksi saadaan 30 prosenttia. Toimialan ominaispiirteet huomioiden Koneen voi mielestäni olettaa kasvavan hieman yleistä talouskasvua (bkt) nopeammin, esimerkiksi 6 prosenttia vuodessa. Yhtiön riskiprofiilia heijasteleva markkinoiden (sijoittajien) tuottovaatimus on käsitykseni mukaan 8-9 prosentin haarukassa. Koneen tase on äärimmäisen vahva ja vain sen perusteella tuottovaatimus voisi olla matalampikin. Kone on kuitenkin konepaja, joka ei ole immuuni talouden suhdanteille, mikä taas nostaa tuottovaatimusta. Jos tuottovaatimukseksi oletetaan varovaisuuden nimissä 9 prosenttia, Koneelle voi hyväksyä P/E-luvun 27.

Koneen hyväksyttävä P/E = (1-6%/30%)/(9%-6%) = 26,7

Koneen nykykurssilla ja vuoden 2019 oikaistulla tuloksella (1,89 EUR/osake) laskettu P/E on 29. Tämän vuoden tulosennusteella (1,77 EUR/osake) P/E puolestaan on 31. Olipa vertailukohta kumpi tahansa, Kone on P/E-luvun perusteella selkeästi yliarvostettu (9-16%), vaikka kurssi on edelleen 10 prosenttia alle tammikuun huippujen.

P/B-lukuun perustuva arvostus

Myös P/B-luku voidaan johtaa yrityksen fundamenteista:

Hyväksyttävä P/B = (ROE – Kasvu) / (Tuottovaatimus – Kasvu)

Edelle esitettyjen oletusten perusteella Koneelle voi hyväksyä P/B-luvun 8:

Koneen hyväksyttävä P/B = (30%-6%)/(9%-6%) = 8,0

Koneen nykykurssia ja vuoden 2019 lopun oman pääoman tasearvoa (6,15 EUR/osake) käyttämällä tämän hetken P/B-luvuksi saadaan noin 9. Tällä mittarilla osake on noin 12 prosenttia yliarvostettu.

Osinkotuottoon perustuva arvostus

Nykyisessä markkinatilanteessa sijoittajan on suhtauduttava varauksella osinkotuottoon perustuvaan arvostusanalyysiin. Riski osingon leikkaamisesta on läsnä jokaisen yhtiön kohdalla. Koneen äärimmäisen vahva kassatilanne kuitenkin pienentää osingon leikkaamiseen liittyvää riskiä. Pidänkin hyvin todennäköisenä, että Kone pitää osinkonsa vähintäänkin ennallaan. Viime vuoden tuloksesta jaettavalla 1,70 euron osingolla, tämän hetken osinkotuotoksi muodostuu 3,1 prosenttia. Jos Koneen tuloskasvuksi oletetaan aiemmin esitetyn mukaisesti 6 prosenttia (mikä vastaa pitkällä aikavälillä myös osingon kasvua), osakkeen kokonaistuotto-odotukseksi muodostuu 9,1 prosenttia (tuotto-odotus = osinkotuotto + kasvu). Osinkotuoton perusteella Koneen arvostus vaikuttaa tällä hetkellä melko neutraalilta (jos tuottovaatimus on aiemmin esitetyn mukaisesti 9 %).

Arvostuskertoimiin perustuva analyysi osoittaa varsin selvästi, että Koneen osake on tällä hetkellä yliarvostettu. Neutraali arvostus voidaan perustella vain osinkotuoton kautta. On kuitenkin syytä muistaa, että osaketta sai maaliskuussa alimmillaan noin 45 euron hinnalla. Tällä hinnalla P/E (2019) oli noin 24, P/B noin 7 ja osinkotuotto vajaa 4 prosenttia. Melko pieneen turvamarginaaliin (osakkeen arvon ja hinnan välinen ero) ja markkinoiden keskimääräiseen 9 prosentin tuottovaatimukseen tyytyneelle sijoittajalla taannoinen pohjakurssi oli siis erinomainen ostopaikka.

Koneen arvonmääritys P/E-luvulla

Edellä esitetty arvostuskertoimiin perustuva analyysi heijastelee Koneelle laatimaani perusskenaariota. Yksinkertaisen kerroinanalyysin johtopäätökset ovatkin hyvin herkkiä tehtyjen oletusten suhteen. Siksi Koneen arvoa kannattaa haarukoida myös erilaisten skenaarioiden avulla (ks. edellinen blogimerkintäni).

Määritetään Koneen arvo seuraavaksi kolmessa vaihtoehtoisessa skenaariossa. Koska yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) on aina yksi tärkeimmistä arvoajureista, rakennetaan skenaariot sen pohjalle seuraavasti:

 • Heikko skenaario: Koneen oman pääoman tuotto on tulevaisuudessa selvästi historiallista matalampi jääden 25 prosenttiin
 • Perusskenaario: Koneen oman pääoman tuotto on 30 prosenttia, mikä vastaa viime vuoden toteuman ja tämän vuoden ennusteen keskiarvoa
 • Hyvä skenaario: Koneen oman pääoman tuotto on 35 prosenttia eli lähellä pitkän aikavälin historiallista keskiarvoa

Oman pääoman tuoton ohella osakkeen kaksi muuta tärkeää arvoajuria ovat yhtiön kasvupotentiaali ja riskiprofiili. Jokainen skenaario pitää sisällään seuraavat perusoletukset kasvusta ja riskistä:

 • Kone kasvaa 6 prosenttia vuodessa eli hieman yleistä talouskasvua nopeammin
 • Markkinoiden tuottovaatimus Koneen kaltaiselle vahvataseiselle, mutta jossain määrin sykliselle konepajalle on 9 prosenttia

Käytetään Koneen arvonmäärityksessä aiemmin kuvattua hyväksyttävää P/E-lukua, joka voidaan laskea edellä esitettyjen oletusten perusteella kussakin eri skenaariossa. Koska kasvu ja riski (tuottovaatimus) oletetaan kaikissa skenaarioissa samansuuruisiksi, Koneen hyväksyttävä P/E vaihtelee oman pääoman tuoton mukaisesti. Koneen hyväksyttävät P/E-luvut ovat eri skenaarioissa seuraavat:

 • Hyväksyttävä P/E heikossa skenaariossa = (1-6%/25%)/(9%-6%) = 25,3
 • Hyväksyttävä P/E perusskenaariossa = (1-6%/30%)/(9%-6%) = 26,7
 • Hyväksyttävä P/E hyvässä skenaariossa = (1-6%/35%)/(9%-6%) = 27,6

Arvonmäärityksen seuraavassa vaiheessa Koneelle määritetään niin sanottu normaali osakekohtainen tulos (EPS) kussakin eri skenaariossa. Se lasketaan oman pääoman tasearvon ja ROE:n avulla seuraavasti:

Normaali EPS = Tasearvo x ROE

Koneen normaali EPS eri skenaarioissa:

 • Normaali EPS heikossa skenaariossa = 6,15 EUR x 25 % = 1,54 EUR
 • Normaali EPS perusskenaariossa = 6,15 EUR x 30 % = 1,85 EUR
 • Normaali EPS hyvässä skenaariossa = 6,15 EUR x 35 % = 2,15 EUR

Hyväksyttävän P/E:n ja normaalin EPS:n avulla osakkeen arvo voidaan laskea seuraavasti:

Osakkeen arvo = Hyväksyttävä P/E x Normaali EPS

Näin ollen Koneen osakkeen arvo asettuu välille 39,0 – 59,5 euroa:

 • Osakkeen arvo heikossa skenaariossa = 25,3 x 1,54 EUR = 39,0 EUR
 • Osakkeen arvo perusskenaariossa = 26,7 x 1,85 EUR = 49,2 EUR
 • Osakkeen arvo hyvässä skenaariossa = 27,6 x 2,15 EUR = 59,5 EUR

Koska Koneen nykykurssi on lähellä haarukan ylälaitaa, osaketta ei voi pitää kovin houkuttelevana pitkän tähtäimen sijoituskohteena. Vielä kun huomioidaan nykyinen markkinatilanne (koronakriisi ja tuleva taantuma) osakkeessa on myös lyhyellä aikavälillä selvästi enemmän lasku- kuin nousuvaraa.

Koneen arvonmääritys EPV-mallilla

Vaikka Koneen osakekurssi kävi maaliskuussa alimmillaan noin 45 eurossa, joka edellä kuvatun analyysin perusteella vaikuttaa jokseenkin houkuttelevalta tasolta, katselin kurssilaskua sivusta. Sijoitusstrategiani perustuu melko suuren turvamarginaalin (korkean tuottovaatimuksen) käyttöön, joten pääsen ostoksille vain silloin, kun osakkeen arvostus on silmiin pistävän matala. Yksi tapa soveltaa suurta turvamarginaalia on laskea osakkeelle niin sanottu EPV (earnings power value, tulosvoiman arvo) ja ostaa osaketta sen mukaisella hinnalla. EPV kuvaa yhtiön nykyliiketoiminnan arvoa ilman epävarmaa kasvupotentiaalia. Näin ollen kasvu on sijoittajan turvamarginaali.

EPV-mallin mukaan osakkeen arvo määritetään normaalin osakekohtaisen tuloksen ja markkinoiden tuottovaatimuksen avulla seuraavasti:

EPV = Normaali EPS / Tuottovaatimus

Jos tuottovaatimus on edelleen 9 prosenttia, Koneen EPV (osakkeen arvo ilman kasvua) lasketaan eri skenaarioissa seuraavasti:

 • EPV heikossa skenaariossa = 1,54 EUR / 9 % = 17,1 EUR
 • EPV perusskenaariossa = 1,85 EUR / 9 % = 20,5 EUR
 • EPV hyvässä skenaariossa = 2,15 EUR / 9 % = 23,9 EUR

Koska on täysin epärealistinen oletus, ettei Koneen kaltaisen laatuyhtiön tulos kasvaisi, EPV ei suoraan sovellu Koneen arvonmääritykseen tai edes sopivan ostohinnan haarukointiin. On nimittäin päivänselvää, ettei nykymuotoista Konetta tule enää saamaan 20 euron kurssitasolta. Sen sijaan, että Koneen kohdalla käytettäisiin ostohintana suoraan EPV-arvoa, kannattaa Koneen kasvulle laskea fundamenttiperusteinen arvo ja pohtia, kuinka paljon tästä arvosta haluaa pörssissä maksaa. Oma turvamarginaali voi perustua ajatukselle, että kasvun arvosta on valmis maksamaan esimerkiksi puolet (50 %). Tämän jälkeen osakkeen ostohinta on EPV:n ja 50 prosentilla painotetun kasvun arvon summa.

Kasvun arvo lasketaan seuraavasti:

Kasvun arvo = Osakkeen arvo – EPV

Koneen kohdalla kasvun arvo lasketaan eri skenaarioissa seuraavasti:

 • Kasvun arvo heikossa skenaariossa = 39,0 EUR – 17,1 EUR = 21,9 EUR
 • Kasvun arvo perusskenaariossa = 49,2 EUR – 20,5 EUR = 28,7 EUR
 • Kasvun arvo hyvässä skenaariossa = 59,5 EUR – 23,9 EUR = 35,5 EUR

Sijoittaja, joka haluaa saada Koneen kasvupotentiaalin puoleen hintaan (eli 50 % alennuksella), voi määrittää Koneelle sopivan ostohinnan eri skenaarioissa seuraavasti:

 • Koneen ostohinta heikossa skenaariossa = 17,1 EUR + 50 % x 21,9 EUR = 28,0 EUR
 • Koneen ostohinta perusskenaariossa = 20,5 EUR + 50 % x 28,7 EUR = 34,9 EUR
 • Koneen ostohinta hyvässä skenaariossa = 23,9 EUR + 50 % x 35,5 EUR = 41,7 EUR

Heikon skenaarion mukaiseen tulevaisuuteen uskova sijoittaja voi ostaa osaketta 28 euron hinnalla. Kaltaiseni perusskenaarioon uskova sijoittaja puolestaan suostuu maksamaan osakkeesta noin 35 euroa ja optimistinen hyvään skenaarion luottava sijoittaja vajaat 42 euroa.

Koneen arvon komponentit

Edellä kuvatun ajattelun mukaisesti Koneen osakkeen arvo voidaan jakaa kolmeen komponenttiin, jotka ovat tasearvo, kilpailuedun arvo ja kasvun arvo (ks. kuva 1). Olen käsitellyt arvokomponenttianalyysia useasti aiemmin, joten en mene tässä yhteydessä analyysin logiikkaan sen tarkemmin (asiasta kiinnostuneille suosittelen tutustumista esimerkiksi tähän kirjoitukseen).

Kuva 1. Koneen sijoitustarina ja arvon komponentit.

Kuvan 1 mukaisessa analyysissa kilpailuetu heijastelee yhtiön kykyä tehdä pääomalleen markkinoiden tuottovaatimuksen ylittävää tuottoa. Vain kilpailuedun omaavilla yhtiöillä nykyliiketoiminnan arvo ylittää tasearvon. Osakkeen kokonaisarvo muodostuu tasearvon, kilpailuedun arvon ja kasvun arvon summana:

Osakkeen arvo = Nykyliiketoiminnan arvo + Kasvun arvo = Tasearvo + Kilpailuedun arvo + Kasvun arvo

Heikossa skenaariossa Koneen osakkeen arvo on 39,0 euroa. Oman pääoman tasearvo selittää arvosta 6,2 euroa, kilpailuedun arvo 10,9 euroa (kilpailuedun arvo = EPV – tasearvo) ja kasvun arvo 21,9 euroa (kasvun arvo = osakkeen kokonaisarvo – EPV). Perusskenaariossa kilpailuedulle voi määrittää 14,4 euron osakekohtaisen arvon ja kasvulle 28,7 euron arvon. Hyvässä skenaariossa kilpailuedun arvo on 17,8 euroa ja kasvun arvo 35,5 euroa per osake.

Arvokomponenttianalyysin lopputulos ei ole etenkään arvosijoittajalle kovin mieluisa. Koneen arvonmääritys rakentuu pääosin epävarmojen kasvuodotusten varaan. Jokaisessa skenaariossa tulevaisuuden kasvuodotukset selittävät yli puolet osakkeen arvosta. Nykyhinnalla Koneen osakkeeseen tarttuva sijoittaja ottaa siis melko suuren arvostusriskin. Jos Koneen tulevien investointien tuottoaste putoaa nykytasosta, osakkeen arvo tippuu selvästi.

Lopuksi

Kuten jo edellisessä blogimerkinnässä toin esille, pyrin löytämään sijoituskohteita, joissa laskuvara on äärimmäisen pieni, mutta nousupotentiaali hyvin suuri. Yleensä tällaiset kohteet ovat laadukkaita yhtiöitä, joita saa ostettua suurella turvamarginaalilla. Kone täyttää vallan mainiosti ensimmäisen kriteerin. Jälkimmäisen kriteerin toteutuminen sitä vastoin saattaa jäädä ikuiseksi haaveeksi. Olen kuitenkin toiveikas ja jään odottamaan miten markkinat koronakriisin jatko-osien aikana käyttäytyvät.

Kone muuttuu omissa silmissäni kiinnostavaksi sijoituskohteeksi, jos yhtiön kasvupotentiaaliin pääsee käsiksi selkeällä alennuksella. Jos suostun maksamaan kasvun arvosta puolet, voin ostaa osaketta noin 35 euron kurssilla (perusskenaariossa). Osakkeen nykykurssin valossa tällainen hintataso tuntuu tietysti täysin mahdottomalta. Markkinat osaavat kuitenkin yllättää kerta toisensa jälkeen. En siis pidä täysin poissuljettuna, että Kone vielä jonain päivänä päätyy salkkuuni.

R.W.

___

Sijoituskirjojen tarjouspaketti nyt myynnissä!

Nordnetin kautta saa nyt tilata kuuden sijoituskirjan paketin yhteishintaan 89,90 euroa (sisältäen alv:n ja postituksen Suomeen, paketin normaalihinta 119,90 euroa). Kirjapakettiin kuuluvat kirjat Pikkuguru, Arvoguru, Laatuguru, Sijoita kuin guru, Hajauta tai hajoa ja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen. Kirjoihin saa halutessaan toivoa signeerauksen tai omistuskirjoituksen. Myös laskun pyytäminen eri osoitteeseen on mahdollista.

Tästä linkistä pääsee sijoituskirjapaketin tilaussivulle.

Tästä linkistä pääsee sijoituskirjapaketin esittelysivulle (sisältää mm. lukija-arvioita ja videoesittelyjä).

Tarjousaika on 15.4.-31.5.2020 tehdyille uusille sijoituskirjapaketin tilauksille Nordnetin kautta.

Blogi sisältää Nordnetin markkinointiviestin ja -linkin.

__

Disclaimer: Sijoitusneuvonta on luvanvaraista toimintaa. Tässä kirjoituksessa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään yhden kirjoituksen välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
7 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
05.05.2020 17:33

ROEn kautta arvon pyörittely ei huomioi yhtiön pääomarakennetta ja palkitsee hyvin velkaiset yhtiöt, jotka vivuttavat osakepääomaansa . Yritysarvopohjaisilla kertoimilla kone on edullisempi kuin mitä luulet

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
06.05.2020 15:47

Kiitos kommentista, ”Deep Value”! Olet oikeassa siinä, että ROE saadaan näyttämään velkavivun ansiosta hyvältä, vaikka yhtiön operatiivinen pääoman tuotto olisi heikompi. Vastaavasti ROE on potentiaaliaan matalampi, jos yhtiön kassa on kovin suuri. Juuri tähän asiaan viittaan, kun kommentoin tekstissä Koneen ”ylisuurta” kassaa. Olet oikeassa myös siinä, että yritysarvopohjaisilla kertoimilla Kone näyttää halvemmalta kuin markkina-arvopohjaisilla kertoimilla. Jos siis kertoimia käytetään perinteisellä tavalla eli ilman fundamentaalisesti hyväksyttävän vertailukohdan laskemista. Siinä olet kuitenkin väärässä, että kuvaamani ROE:n kautta laadittu arvonmääritys ”palkitsisi” hyvin velkaiset yhtiöt. Velkaisuus nimittäin huomioidaan tuottovaatimuksessa. Jos yhtiö on hyvin velkainen, sen ROE on toki korkeampi kuin samanlaisella vähävelkaisella yhtiöllä, mutta… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
07.05.2020 11:51

Kiitos kommentista “Random Walker” ! Näinhän se teoriassa menee. Haaste on siinä, että ROE saadaan helposti ja tarkasti laskettua, mutta tuottovaatimus heitetään enemmän tai vähemmän lonkalta. Niinkuin tiedät, niin equity pohjainen tuottovaatimus laskettaisiin: riskitön tuotto + beta x riskipreemio. Vaarana on, että analyysiin tulee bias kahta mahdollista reittiä. Joko tuottovaatimusta ei lasketa ollenkaan, eikä se siten heijastele adekvaatisti yhtiön velkaisuutta; tai sitten lasketaan, mutta riskipreemio ei täysin kompensoi velkavivun kautta korkeampaa ROE:a. Toki post hoc on helppo viilata equity ja firm valuaatiot identtisiksi.

Nimetön
Nimetön
04.05.2020 22:48

Taattua laatua, kiitos!

Miten ao kaava toimii korkean kasvun yhtiöille/jos ei toimi niin miten laskisit ne?
Esim Talenomille tämä antaa negatiivisen luvun.

Hyväksyttävä P/B = (ROE – Kasvu) / (Tuottovaatimus – Kasvu)

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
05.05.2020 08:29

Kaava toimii jos ROE ja kasvu on ollut positiivista. Kirjoittamastasi kaavasta puuttuu ROEn edestä ykkönen.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
05.05.2020 10:54

Jos kasvu > tuottovaatimus, niin tulee negatiivinen nimittäjä ‘(Tuottovaatimus – Kasvu)’ ja sitä kautta negatiivinen lopputulos.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
06.05.2020 15:40

Kiitos kommentista, ”Kasvusijoittaja”! Kaava tosiaan antaa negatiivisen luvun silloin, jos syötät kasvuksi tuottovaatimusta suuremman luvun. Tämä itse asiassa osoittaa, että kaava toimii. Kasvu ei nimittäin voi todellisuudessa olla tuottovaatimusta suurempi. Kasvuhan on yksi tuottovaatimuksen (tuotto-odotuksen) osatekijä ja osatekijöiden summan on oltava aina yksittäisiä osatekijöitä suurempi (kun puhutaan positiivisista luvuista). Kuvitellaan, että sijoitat yhtiöön, jonka osinkotuotto on ostohetkellä 4 prosenttia ja odotat osinkojen kasvavan 5 prosenttia vuodessa. Koska olet valmis tekemään oston 4 prosentin osinkotuoton mukaisella hinnalla, tuottovaatimuksesi täytyy olla 9 prosenttia (4% + 5%). Osakkeen tuottohan muodostuu osinkotuotosta ja osinkojen kasvusta. Jos näkemyksesi osinkojen kasvusta muuttuu, ja alat uskoa esimerkiksi… Lue lisää >>

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki