Siirry pääsisältöön

Näiden saksalaisyhtiöiden varallisuus nousee miljardeilla nousevan koron seurauksena

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Zenostockin yhtiöraporttien taseen velka-puolella on alusta asti ollut mukana rivi “Eläkevastuuvajaus”. Tämä on otettu mukaan erityisesti monen saksalaisen ja brittiläisen (etupäässä vanhempien) pörssiyhtiöiden taserakenteen johdosta.

Voitaneen todeta, että kaikki länsimaiset pörssinoteeratut yhtiöt osallistuvat tietysti tavalla tai toisella työntekijöidensä eläketurvan rahoittamiseen. Tämän voi tehdä monella tavalla, ja moni yksittäinen yhtiö voi myös samanaikaisesti tehdä sen eri tavoilla eri työntekijäryhmille ja myös samalle työntekijäryhmälle enemmän kuin yhdellä tavalla.

Eläkevastuuvajaus on velkaerä, joskin erilainen

Joidenkin yhtiöiden osalta osa eläkevelvoitteista ei ole joka hetkellä täysin katettuja, vaan vakuutusmatemaatikkojen (aktuaarien) laskema eläkevastuun koko voi ylittää saman eläkevastuun hoitamista varten rahastoidut varat. Tällöin tämä “eläkevastuuvajaus” voi ilmestyä – ja toivottavasti ilmestyykin – velkaeränä yhtiön taseeseen. Tämä vastuu- tai velkaerä voi tietyissä tapauksissa olla kooltaan huomattavakin.

Eläkevastuuvajaus on tietysti velkaa, joskin se poikkeaa luonteeltaan esimerkiksi pankkivelasta siinä, että sitä ei tarvitse lyhentää tai jälleenrahoittaa, tai oikeastaan ei tarvitse lyhentää/jälleenrahoittaa samalla tavalla kuin pankkilainaa. Lisäksi sen määrä muuttuu tavalla, jolla pankkilainan koko ei muutu. Eläkevastuun suuruuden laskee matemaatikko, ja siihen vaikuttaa mm. korkotaso diskonttotekijänä (kaukana tulevaisuudessa olevan vastuun nykyarvo).

“Miljardivoittoja”

Tällöin, kun talouden korkotaso nousee, kuten nyt on tapahtunut, eläkevastuuvajauserä taseessa voi pienentyä ja oma pääoma vastaavasti kasvaa. Tätä onkin esiintynyt etenkin monissa saksalaisissa yrityksissä ja vielä huomattavan suurina summina. Kirjanpidossa tapahtuma menee ainakin pääsäntöisesti tuloslaskelman ohi ja suoraan omaan pääomaan.

Saksalaisissa yrityksissä on nähty useita miljardiluokan oman pääoman kasvukirjauksia, jotka eivät selity tuloslaskelmasta omaan pääomaan kirjatuilla jakson tuloksilla, vaan nimenomaan mainitun eläkevastuuvajauksen pienentymisellä.

Nollakorkovuodet olivat raskaita monelle yritykselle mitä tulee eläkevastuisiin, ja nyt osa tästä on kirjanpidossa palautunut.

Esimerkkejä:

Taulukon luvuista huomaa, että osassa tapauksia eläkevastuuvajauksen kutistumisen suuruus on huomattava suhteessa yhtiön koko markkina-arvoon.

Koska Zenostockin seulonta-työkalu ei sisällä omaa ‘slaideria’ eläkevastuuvajaukselle (eikä Zenostock myöskään sisällytä eläkevastuuvajausta nettovelkaantumisasteen velka-käsitteeseen), emme pysty tässä esittämään kattavaa taulukkoa tästä mielenkiintoisesta ilmiöstä, vaan asiasta kiinnostunut joutuu käsittelemään asian käsityönä, yksi kerrallaan.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki