Siirry pääsisältöön

Lisää USA-pankkien tase-eristä: 4 x “too big to fail” -pankit ja 5., 6. ja 7. suurin

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Jenkkipankkien ongelmiin liittyen on esiintynyt mm. seuraavia asioita :

1. Talletuskannan suhteellinen koko (ja rakenne)

2. Kirjanpitoarvossaan kannettavien velkakirjojen määrä ja näiden sisältämä realisoitumaton arvonlasku (ns. Held-to-Maturity velkakirjat, HTM)

3. Sellaisen likvidin netto-omaisuuden määrä, joka on helposti myytävissä ilman tappioiden realisoitumista (“HTM-salkun yläpuolella”) mahdollisten talletusnostojen maksamiseen

Vertailu: SVB:n suhdelukuja

Esimerkiksi ensimmäisellä uhrilla SVB:llä oli valtava talletuskanta suhteessa taseen loppusummaan (81%), valtava HTM-salkku (43 % suhteessa taseen loppusummaan ja 568 % x oma pääoma) ja salkussa iso realisoitumaton tappio suhteessa oman pääoman määrään (92 %). Taseen likvidin omaisuuden määrä htm-salkun ‘yläpuolella’ oli 23 % suhteessa pankin talletusten määrään.

Poimintoja suurempien jenkkipankkien vastaavista suhdeluvuista:

TOP 7 pankkien eri ominaisuuksia 2022 tilinpäätöksen mukaan olivat:

 • Eniten talletuksia suhteessa taseen loppusummaan: PNC ja US Bancorp (molemmilla 78%)
 • Vähiten: Citigroup (56 %)
 • Suurin kokonaisvelkakirjasalkku suhteessa taseen loppusummaan: PNC (40 %)
 • Pienin: JP Morgan (20 %)
 • Suurin HTM-salkku suhteessa omaan pääomaan: BofA (226%)
 • Pienin: Truist (94 %)
 • Suurin realisoitumaton HTM-arvonlasku suhteessa omaan pääomaan: BofA (38%)
 • Pienin: Truist (16%)
 • Eniten “nettolikvidiä” omaisuutta*) “htm-salkun yläpuolella” suhteessa talletuskantaan: Citigroup (62%)
 • Vähiten: PNC (17 %)
 • Suurin velkakirjojen muutosluokitus htm-osastoon**) suhteessa omaan pääomaan vuonna 2022: PNC 204 %
 • Pienin: BofA (-15%)

*) = tämä on laskettu seuraavasti: käytetään likvidi omaisuus mukaanlukien AVS-velkakirjat lyhentääkseen pankin muu lyhytaikainen rahoitus paitsi talletukset ja suhteutetaan jäljelle jäävä rahamäärä talletuskantaan.

**) = jos velkakirja on kirjattu “available-for-sale” (avs) osastoon, sen arvonlasku kirjataan pankin ‘laajaan tulokseen’ EPS-laskelman alle ja se pienentää pankin omaa pääomaa. AVS-velkakirjan saa siirtää htm-luokkaan, mutta siirtohetkeen asti kertynyt mahdollinen arvonlasku kirjataan suureksi osaksi ‘laajaan tulokseen’. Luokittelumuutoksen jälkeen velkakirjaan sovelletaan htm-kirjanpitosääntöjä. Tosin, jos yksikin htm-velkakirja myydään, seuraa tästä koko htm-velkakirjasalkun realisoitumattoman arvonlaskun kirjaamisvelvollisuus.

Taulukkoja

Miljardeja dollareita:

Suhdelukuja:

Tärkein luku?

“Nettolikviditeetti” suhteessa talletusten määrään lienee melko tärkeä luku tässä yhteydessä.

Too-big-to-fail”-pankit ja siitä seuraava ryhmä

Yhdysvalloissa on valtava määrä pankkeja, jotka voidaan jakaa ryhmiin monella eri tavalla, josta yksi on seuraava: ns. “too-big-to-fail” -pankit JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo ja Citibank (sekä Morgan Stanley ja Goldman Sachs – muu rahoitus-toimialalta). Näiden alta löytyy kolme pankkia, joiden taseen loppusumma on n. 500 mrd USD (n. Nordea-kokoa) ja näiden alla sitten koko joukko 50-300 mrd taseen pankkeja.

Talletuspako ei tietysti missään oloissa saisi tarttua “too big to fail” -pankkeihin, eikä oletettavasti tulekaan tarttumaan, mutta hyvin tärkeätä lienee myös se, ettei mikään pankki 5.-7. ryhmästä kohtaisi talletusongelmia. Voikin olla, että tämä ryhmä (Truist, US Bancorp ja PNC ) ovat aika ratkaisevassa roolissa kokonaistilanteen jatkokehityksen kannalta.

Talletusten takaamisesta

On selvää, että talletusongelmien laajenemisen estäminen on systeemin ylivoimaisesti tärkein tehtävä tällä hetkellä. Tämän ymmärtää esimerkiksi vertaamalla Yhdysvaltain talletuskannan ja talletussuojarahaston kokoja keskenään:

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit