Siirry pääsisältöön

Helsingin pörssin suuryhtiöt hinta-laatusuhteella

Aiempina vuosina olen tarkastellut blogissa Columbia Business Schoolissa professorina työskennelleen Joel Greenblattin menetelmää kohtuuhintaisten laatuyhtiöiden löytämiseksi. Päivitän tämänkertaisessa blogimerkinnässä menetelmän tuottaman yhtiölistauksen marraskuun 2023 alkupuoliskon osakekursseille. Listaus sisältää Helsingin pörssin suuryhtiöiden 15 yhtiön ”kärkijoukon” Greenblattin kriteeristön mukaan.

Greenblattin Taikakaava on yksi työkalu pörssilistan analysointiin.

Joel Greenblatt esitteli Taikakaavansa (Magic Formula) kirjassaanThe Little Book that Beats the Market. Mullistavia tuottoja historiadatalla tuottaneen kaavan idea on seuloa pörssilistan osakkeet kahdella tunnusluvulla ja laittaa ne kahden tunnusluvun yhdistelmällä ”paremmuusjärjestykseen”.

Taikakaavan lennokkaasta nimestä ja mullistavista historiallisista tuottolaskelmista huolimatta on syytä kuitenkin painottaa ja erikseen korostaa, ettei kaavan tuottama yhtiölistaus ole tae tulevista tuotoista. Greenblattin kaava ei siis ole automaattinen oikotie onneen eikä varsinkaan valmis osto- ja myyntilista, eikä myöskään tässä blogimerkinnässä esitettävä listaus edusta mitään muuta kuin yhtä mahdollista näkökulmaa muodostaa yhtiöjoukko, johon sijoittaja omaa kriittisyyttään hyödyntäen tutustuu omatoimisesti itse. Lisäksi on perusteltua kiinnittää huomiota siihen, että Greenblattin listaus on pörssilistan yhtiöiden keskinäinen suhteellinen arviointimenetelmä – se ei ota kantaa siihen, onko pörssilista ylipäätään juuri nyt erityisen kiinnostava osakkeiden ostoja suunnittelevalle sijoittajalle. Eli kyseessä on siis yksi työkalu muiden joukossa sijoittajalle, joka perehtyy liiketoimintoihin syvällisesti itse.

Greenblattin kaavassa käytettävät kaksi tunnuslukua ovat yhtiön liiketoiminnan tuotto (EBIT/EV) ja yhtiön taseen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC). Ensin mainittu EBIT/EV kuvastaa liiketoiminnan tuottoa suhteessa osakkeen nykyhinnoitteluun, siinä missä ROIC ei ota lainkaan kantaa osakkeen hinnoitteluun vaan keskittyy puhtaasti siihen, miten hyvin yhtiö kykenee saamaan yhtiön taseessa olevat pääomat tuottamaan liiketoimintansa tuloksen kautta. Näin siis yhdistetään sekä hinnan että laadun samanaikainen tarkastelu.

Yhtiötä analysoidessaan Greenblatt kiinnittää osakehinnoittelun ohella huomionsa ”yhtiön sisäiseen” pääoman tuottoon. Vasta sen jälkeen hän kysyy: maksaako liiketoiminnan korkealla pääoman tuottokyvyllä mitattu laatu liikaa osakemarkkinoiden hinnoittelemana? Taustalla on kantava ajatus, jonka mukaan loistavakaan yhtiö ei ole välttämättä hyvä sijoitus, jos kaikki hyvä ja hieman enemmänkin on jo hinnoiteltu.

Näin Taikakaava toimii käytännössä.

Greenblattin mukaan menetelmää soveltava sijoittaja voi harkintansa mukaan ostaa listalta 20–30 kärkipään osaketta. Yhtiöjoukon laajuus perustuu Greenblattin alkuperäisen sovellusalan kautta siihen, että menetelmää on sovellettu ennen kaikkea yhdysvaltalaisille markkinoille, joilla menetelmän suodattimeen on päätynyt tuntuvasti Helsingin pörssilistaa suurempi yhtiöjoukko. Suomalaisittain lienee kuitenkin hedelmällisempää pyrkiä karsimaan menetelmällä tarkemman tutustumisen listalle työlukuna 15 yhtiötä.

Menetelmän mukaisesti toimiva sijoittaja voi Greenblattin sanoin omistaa listauksen kärkijoukkoon valikoituneita yhtiöitä yhden vuoden ajan, minkä jälkeen sijoittaja muodostaa jälleen uuden rankinglistan samoja periaatteita soveltaen. Ja tällöin valitaan taas sama määrä ”parhaiden yhtiöiden” osakkeita.

Seuraavassa Taulukossa 1 Taikakaavaa on sovellettu tuoreeltaan marraskuun 2023 alkupuoliskolla Helsingin pörssin suuryhtiöihin (OMXH25-indeksin yhtiöt). Laskukaavoissa EBIT eli liikevoitto on vuoden 2023 tulosennuste Inderesin mukaan. Yritysarvon eli EV:n laskennassa markkina-arvo on laskettu 6. marraskuuta 2023 vallinneen kurssitason ja Inderesin ennustaman vuoden 2023 lopun taseen perusteella. Yritysarvo on laskettu summaamalla yhteen osakekannan markkina-arvo ja yhtiön korolliset nettovelat. Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on vuoden 2023 ennustettu tuotto Inderesin toimesta.

Yhtiöt on järjestetty taulukossa EBIT/EV- ja ROIC-tunnuslukujen perusteella niin, että listojen ensimmäiset yhtiöt saavat yhden pisteen, toisena olevat yhtiöt kaksi pistettä ja niin edelleen. Tämän jälkeen kunkin yhtiön pisteet on laskettu yhteen. Greenblattin mukaan vähiten pisteitä saaneet yhtiöt ovat houkuttelevimpia sijoittajan omatoimisen tarkemman analyysin ja arvioinnin mahdollisiksi kohteiksi. Alla olevasta taulukosta puuttuvat Inderesin seurannan ulkopuolella olevat suuryhtiöt Kojamo ja SSAB.

Taulukko 1. Helsingin pörssin houkuttelevimmat OMXH25-yhtiöt Taikakaavalla 6.11.2023

Sijoittajan on omatoimisessa harkinnassaan ja tarkastelussaan arvioitava, ovatko taulukon laskukaavoihin (ja Inderesin ennusteisiin) sijoitetut arvot – kuten sijoitetun pääoman tuotto ja liikevoitto – kestävillä tasoilla. Yhtiöhän saattaa näyttää hetkellisesti ”hyvältä” listalla esimerkiksi tilanteessa, jossa liiketoiminnan kuluvan vuoden kannattavuus on vielä hyvä, mutta markkinat jo etupainotteisesti hinnoittelevat tuloskunnon pudotusta tulevina vuosina. Tällaisen skenaarion toteutuessa kyseinen yhtiö tuskin muodostuisi kovin kummoiseksi sijoituskohteeksi.

Vastaavasti listauksen häntäpään kohteet eivät automaattisesti edusta vältettäviä sijoituskohteita, jos vaikkapa yhtiön tuloskunto on vasta kääntymässä selvälle kasvu-uralle, joka jatkuu lähitulevaisuudessa.

Kokonaisarviointi kannattaa tehdä myös huomioiden nykyinen ja sijoittajan itse arvioima tuleva suhdannevaihe. Listauksen numerothan ovat pääosin mekaanisesti joko nykyhetkeä tai historiaa, ja lopulta tulevaisuus ratkaisee. Siksi Taikakaava ei suoraan sovellu kenellekään sijoitustoimintaa ohjaavaksi kehotukseksi, neuvoksi eikä suositukseksi. Parhaimmillaan se voi kuitenkin toimia herätteenä aloittaa omatoiminen tarkempi perehtyminen yksittäisiin sijoituskohteisiin omista lähtökohdista.

Joulun pakettitarjouskampanja on nyt alkanut! Yli 100 000 kappaletta myyneiden seitsemän sijoituskirjan paketin saa alehinnalla Nordnetistä vuoden loppuun asti.

Nordnetin kautta tilattavissa sijoituskirjoissa on tarkasteltu sijoitusstrategioita Helsingin pörssin arvo-, kasvu-, laatu- ja pienyhtiöiden näkökulmista. Seitsemän teoksen sijoituskirjapaketti on nyt tilattavissa Nordnetistä tarjoushintaan. Kirjat sisältävät pyynnöstä myös signeerauksen. Lue lisää ja tilaa omasi.

Kirjoittajan lähipiiri omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään mahdollisia omistusmuutoksia tähän tekstiin blogin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yhtiöihin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Blogi sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit