Siirry pääsisältöön

Pekka treidasi kryptovaluutoilla ja poltti näppinsä

Bitcoin, Ethereum ja monet muut kryptovaluutat ovat herättäneet laajaa kiinnostusta sijoittajien keskuudessa viimeisten parin vuoden ajan. Suosituimpien kryptovaluuttojen kurssit ovat liikkuneet rajusti niin ylös kuin alaskin, tehden aikaisin kelkkaan hypänneistä jopa miljonäärejä. Samalla kryptovaluuttoihin liittyvät Shareville-keskusteluryhmät (mm. “Bitcoin-pumppaajat” ja “Bitcoin- ja kryptovaluuttauutiset”) ovat paisuneet useiden satojen jäsenten vahvuisiksi.

Tänä vuonna Bitcoinin ja monien muiden kryptovaluuttojen arvot ovat kuitenkin tulleet pääosin alaspäin, minkä seurauksena moni kryptoihin huippusuhdanteessa sijoittanut on menettänyt rahojaan. Nordnet Blogiin haastattelemamme Shareville-käyttäjä Pekka (nimi muutettu) kuuluu niihin sijoittajiin, jotka ovat saaneet oppitunnin kryptovaluuttailmiön nurjasta puolista.

Moi Pekka! Mitä teet ja milloin aloitit sijoittamisen?

Kiinnostukseni sijoittamiseen heräsi ammattikorkekouluaikoinani suorittaessani tradenomin tutkintoa. Rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyvillä kursseilla kävimme päällisin puolin läpi erilaisia sijoituskohteita ja instrumentteja. Ensimmäiset sijoitukseni osakemarkkinoille teinkin jo opiskeluaikana opintolainaa hyödyntäen. Tässä vaiheessa sijoitukset painoittuivat suoriin osakkeisiin kotimaisista yhtiöistä. Varsinaista strategiaa sijoituksiin ei tässä vaiheessa kuitenkaan ollut. Kohteet valikoituivat pitkälti alan kirjallisuutta, uutisia ja asiantuntijoiden analyysejä seuraamalla.

Opintojen jälkeen työllistyin nopeasti ja sijoittaminen jatkui vakioidulla summalla kuukausipalkasta. Periaatteenani pidin, että tuon tietyn summan on riitettävä sijoituksiin ja mikäli yllättäviä menoja ilmaantui, pyrin säästämään muista kustannuksista, jottei osakkeisiin menevää summaa tarvitsisi leikata, eikä omistuksia myydä päivittäisen elämän rahoittamiseksi. Tavoitteena oli pitkän aikajänteen säästäminen ja mahdollisten lisätuottojen hankkiminen varsinaisen ansiotulon rinnalle.

Paria vuotta myöhemmin päätin vielä jatkaa opiskelujani yliopistossa kauppatieteiden maisteriksi. Tulotason tippumisesta johtuen sijoittamista jatkettiin opintolainalla, joskin sijoituksiin laitettava summa pieneni merkittävästi ja sijoituksia tehtiin lähinnä kvartaaleittain. Vuoden 2017 loppupuoliskolla aloin myös kiinnostumaan laajemmin erilaisista sijoitusinstrumenteista.

Erityisesti #rahapodeja kuuntelemalla rahastosäästäminen alkoi kiinnostaa pienten kulujen, verohyötyjen ja sen helppouden ansiosta. Suunnitelmissa olikin lähteä lisäämään erilaisia matalakuluisia indeksirahastoja salkkuun heti tulevan vuoden opintolainoista.

Mikä sai sinut kiinnostumaan kryptovaluutoista? Milloin tämä tapahtui?

Vuoden 2017 loppupuoliskolla myös kryptovaluuttoihin liittyvä mediahuomio oli selkeästi kasvussa. Yhä useampi tuttava oli lähtenyt kokeilemaan onneaan kryptomarkkinoilla ja onnistunut saamaan huomattaviakin pikavoittoja. Lähtökohtaisesti pidin kryptomarkkinoita enemmän uhkapelinä kuin varsinaisena sijoittamisena.

Kryptoinstrumenttien toimintaperiaatetta, rakennetta ja arvonmääräytymistä oli lähtökohtaisesti äärimmäisen haasteellista ymmärtää. Tästä johtuen suhtauduin ”menestystarinoihin” suurella varauksella.

Opintotukien niukkuus sai kuitenkin kiinnostumaan mahdollisista pikavoitoista ja päätin myös itse lähteä kokeilemaan kryptoihin sijoittamista maltillisilla summilla. Tarkoituksena ei ollut missään vaiheessa jatkaa valuuttoihin sijoittamista pitkällä aikavälillä, vaan enemmänkin pikavoittojen tavoittelu opiskelujen ja pitkän aikajänteen osakesijoitusten rahoittamiseksi.

Millaisilla tuotteilla kävit kauppaa treidatessasi kryptovaluuttoja?

Sijoituskohteikseni valitsin XRP Ripplen ja Ethereumin. Kyseiset valuutat olivat vain murto-osan paljon hypetetyn Bitcoinin arvosta, ja tässä vaiheessa ajattelin, että myös kasvupotentiaalia löytyy suhteessa enemmän. Kyseiset valuutat olivat myös tuttavieni suosiossa, mikä osaltaan vaikutti ehkä liikaakiin instrumenttien valintaan. Ostot tehtiin johdannaiskauppana ulkomaisen välittäjän kautta.

Millainen oli treidausstrategiasi? Miten hyvin se toimi?

Kryptojen osalta strategiani pohjautui pitkälti päivätason treidaamiseen ja suuresta volatiliteetista hyötymiseen. Kurssin tippuessa valuuttoja tuli tankattua lisää ja kurssin noustua riittävästi siirryin myyntikannalle. Nousun jatkuessa myyntiä ei enää kuitenkaan tullut harrastettua, vaan lisäostoja tehtiin jo pientenkin kurssipudotusten jälkeen. Erilaisia spekulaatioita ja analyysejä tuli seurattua päivätasolla erittäin aktiivisesti, joskin niiden luotettavuus ja realistinen vaikutus valuuttojen kursseihin oli melko marginaalinen.

Vuosien 2017 ja 2018 taitteessa kryptoihin liittyvä uutisointi oli keskeisessä asemassa. Erityisesti eri markkina-alueiden poliittiset linjaukset kryptovaluuttoja koskevasta lainsäädännöstä vaikuttivat merkittävästi valuuttojen kursseihin. Uutisointia oli sekä valuuttojen viralliseksi maksuvälineeksi hyväksymisen puolesta, että niiden rajoittamisesta. Tämä lisäsi valuuttojen volatiliteettiä entisestään.

Lyhyellä aikavälillä onnistuin myös itse hyötymään kryptovaluuttakuplan paisumisvaiheesta. Erityisesti vuoden 2017 marras–joulukuun aikana arvonnousu oli merkittävää. Positiiviset tulevaisuudennäkymät ja jo opiskelijabudjettiin suhteutettuna suuret tuotot innostivat tankkaamaan valuuttoja entisestään. Vuoden 2018 alussa opintolainat oli alunperin tarkoituksena sijoittaa indeksirahastoihin, mutta kryptokuumeen jatkuessa valtaosa lainasta laitettiin kiinni valuuttoihin. Tässä vaiheessa myin myös salkustani osakkeita rahoittaakseni kryptotreidauksen. Jälkikäteen katsottuna ajoitus oli ehkä huonoin mahdollinen.

Positiiviset tulevaisuuden näkymät ja jo opiskelijabudjettiin suhteutettuna suuret tuotot innostivat tankkaamaan valuuttoja entisestään.

2018 tammikuussa kurssit lähtivätkin rytinällä alas. Kuplan puhkeamisesta liikkui paljon spekulaatioita, mutta periaatteesta pienemmällä voitolla myyminen ja jo saavutettujen tuottojen luoma positiivinen mielikuva valuuttojen tulevaisuuden näkymistä viivästyttivät myyntipäätöksen tekemistä. Kurssien romahtaminen jatkui ja helmi–maalis kuuhun mennessä edellisen vuoden aikana saadut tuotot olivatkin jo pitkälti sulaneet valuuttojen arvosta.

Lopputulemana kryptoseikkailuni siis päättyi tappiollisesti.

Mitä opit kryptovaluuttatreidauskokemuksestasi?

Vaikka kryptovaluutoilla treidaamiseni päättyi loppujen lopuksi miinukselle, pidän kokemusta kaiken kaikkiaan erittäin opettavaisena. Jälkikäteen ajateltuna kryptoihin tehdyt sijoituspäätökset tuli tehtyä pitkälti tunteisiin, mutuun ja luotettavuudeltaan heikkotasoisiin analyyseihin pohjautuen. Lisäksi ymmärrys varsinaisen sijoitusinstrumentin toiminnasta oli erittäin puutteellista.

Silloiseen taloudelliseen tilanteeseen suhteutetun merkittävän arvonnousun menettäminen jäi harmittamaan. Opintolainojen palamisen johdosta myös opiskelujen rahoittaminen edellytti sivutoimena tehtyjen työvuorojen lisäämistä ja ylimääräisten kulujen karsimista. Jälkikäteen ajateltuna aivan liian suuri osa nettovarallisuudestani oli kerralla sidottuna äärimmäisen riskialttiiseen sijoitusinstrumenttiin. Myös riittävä hajautus eri valuutoiden kesken loisti poissaolollaan.

Toisaalta olen myös kiitollinen, että sijoittamiseen liittyvät oppirahat tuli maksettua jo sijoitusharrastuksen alkuvaiheessa. Jos vastaava olisi tapahtunut vuosia myöhemmin ja mahdollisesti suuremmalla ja korkeakorkoisemmalla velkavivulla, olisivat seuraamukset olleet varmasti suhteessa vielä ikävämmät.

Kokemus opetti, että sijoitustuotteisiin kannattaa perehtyä erittäin huolellisesti ja mahdolliset sijoituspäätökset tulee tehdä faktatietoon pohjautuen. Pikavoittojen mahdollisuus korkeariskisillä sijoitustuotteilla on toki mahdollista, mutta riskien eskaloituessa myös menetykset voivat olla merkittäviä. Jo pelkästään oman mielenrauhan varmistamiseksi aion jatkossa välttää hyvin korkeariskisiä sijoitustuotteita, tai ainakin pitää niiden osuuden salkusta erittäin pienenä.

Kokemus opetti, että sijoitustuotteisiin kannattaa perehtyä erittäin huolellisesti ja mahdolliset sijoituspäätökset tulee tehdä faktatietoon pohjautuen.

Mitä salkustasi tällä hetkellä löytyy?

Kryptotreidauskokemukseni jälkeen tein ensimmäisen sijoitukseni Nordnetin Suomi Superrahastoon. Myös kotimaisten yhtiöiden suoria osakkeita löytyy edelleen salkusta. Tällä hetkellä salkussa on mm. Konetta, Nokiaa, Nestettä, Huhtamäkeä, Nordeaa ja Pihlajalinnaa. Suurin painotus tällä hetkessä suorissa osakkeissa, mutta kuten aiemmin mainittu, tarkoituksenani olisi kasvattaa erilaisten rahastojen painotusta salkussa. Kiinnostuksen kohteina erityisesti matalakuluiset, kasvuosuuksiin pohjautuvat indeksirahastot.

Millainen on sijoitusstrategiasi nykyään?

Tulevaisuudessa tarkoituksenani olisi kasvattaa rahastojen painotusta salkussa. Nordnetin Superrahastot ja erityisesti kehittyviin markkinoihin liittyvät ETF-rahastot kiinnostavat. Suorissa osakkeissa painotus on tällä hetkellä kotimaisissa yhtiöissä, mutta repertuaaria tulee varmastikin laajennettua myös Helsingin pörssin ulkopuolelle. Valmistumisen lähestyessä myös ensimmäisen oman asunnon ostaminen alkaa tulla ajankohtaiseksi ja tätä varten sotakassan kerryttäminen ASP-tilille onkin jo aloitettu. Suunitelmissa olisi hankkia yksiö, jonka voi myöhemmin jättää sijoitusasunnoksi.

Kriteereinä tuleville osakehankinnoilleni ovat erityisesti valikoidun yhtiön toimialan tulevaisuudennäkymät, sekä osittain tuloillaan olevat megatrendit. Äärimmäisen tärkeää on myös yrityksen kyky kehittyä ja uudistaa itseään. Hyvin johdettu yhtiö kykenee kehittymään ja mukautumaan alati muuttuviin olosuhteisiin ja tätä kautta tuottamaan voittoa sijoittajille, niin arvon nousun kuin myös osigonmaksun muodossa. Seuraan valikoitujen yhtiöiden kursseja hyvinkin ahkerasti ja sopivan dipin osuessa kohdalle pyrinkin tankkaamaan näiden yhtiöiden osakkeita.

Haastatellun nimi on muutettu. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Nordnetin kautta ei voi sijoittaa suoraan kryptovaluuttoihin, mutta niiden arvoa seuraaviin tracker-sertifikaatteihin voi. Voidaksesi sijoittaa kyseisiin tuotteisiin sinun on ensin suoritettava aiheeseen liittyvä tietämystesti.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki