Siirry pääsisältöön

Outokumpu Oyj:n koko pörssihistorian arvostuskehitys ja yhtiön ennätysvahvat finanssit

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Kun Outokumpu Oyj aikoinaan pörsinoteerattiin vuonna 1988, yhtiön vuosiliikevaihto oli 1 631 m€, tällä hetkellä yhtiön kuluvan kahdentoista kuukauden liikevaihto on 9 191 m€ ( = 5,6 x).

Saman 35+ vuoden jaksolla yhtiön kirjanpidollisen oman pääoman kasvukerroin on 6,6 x ja osakekannan markkina-arvon 2,2 x.

Markkina-arvon yhtäältä ja oman pääoman ja liikevaihdon muutoksissa toisaalta on, syystä tai toisesta, iso epäsuhta:

Outokummun markkina-arvo on muiden suhdanneherkkien perusteollisuusosakkeiden tavoin heilunut huomattavasti vuosien saatossa. Huomattavan yksinkertaistettu Outokumpu-sijoittajan peukalosääntö, etenkin kuluneen runsaan kymmenen sijoitusvuoden aikana, on ollut seuraava: Osta yhtiön osaketta, kun yhtiön markkina-arvon ja oman pääoman suhde (P/B) laskee kohti tasoa 0,40.

Tällöin yhtiön suhteellinen arvo ja myös osakkeen absoluuttinen hinta ovat molemmat yleensä täyttäneet suhdanneherkkiin osakkeisiin sijoittavan hintakriteerin: “alhainen ja alhaisempi kuin ennen”.

Mainitun suhdeluvun kehitys yhtiön koko pörssihistorian ajalta suhteessa suhteen mediaanitasoon, joka on 0,94, näyttää tältä:

Kuluneen kymmenen vuoden kehitys:

“Eri lailla” alhainen P/B-luku

Tämän hetken markkina-arvon ja oman pääoman suhde ei ole vielä 0,4, mutta se on 0,5 ja selvästi alle koko pörssihistorian “normaalitason”. Mutta jos tarkastelujaksoa lyhennetään 10 vuoteen, P/B-suhdeluku on tällä hetkellä mediaanitasossaan.

Tämän hetkinen 0,5-taso johtuu puolestaan ennen kaikkea siitä, että kirjanpidollinen oma pääoma on noussut rajusti erityisesti vuoden 2022 ennennäkemättömän vahvan terässuhdanteen seurauksena. Tämä hetki onkin ensimmäinen, jolloin Outokummun P/B-suhdeluku on niinkin alhainen kuin 0,5 ILMAN, että itse pörssikurssi (=P) on pohjatasoilla:

P/B-suhdeluvun romahdus on siis tällä kertaa seuraus B:n hyppäyksestä, ja koska markkinat aina lähtevät siitä, ja usein oikeutetusti, että suhdanneherkän yhtiön B yleensä lähtee laskuun hyvien vuosien jälkeen, on markkina tällä hetkellä odottavalla kannalla.

Voidaan siis todeta, että P/B-jakolasku täyttää ‘alhainen ja alhaisempi kuin ennen’ -kriteerin, mutta itse absoluuttinen P ei täytä.

NYKYHETKEN POIKKEUSTILANNE (ja suuri mahdollisuus?)

Oli miten oli, samaan aikaan toisaalla on kuitenkin tapahtunut jotain hyvin arvokasta, mitä ei muistaakseni olla nähty ennen:

Yhtiö on maksanut pois 3 291 miljoonaa euroa velkaa kuluneen kymmenen tilikauden aikana ja on nyt ensimmäistä kertaa koskaan velaton. Tämä tarkoittaa, että Outokummun yritysarvo kuuluu ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa kokonaisuudessaan sen osakkeenomistajille.

Tämä näkyy hyvin selvästi yhtiön velattoman arvon kehityksessä kuluneen kymmenen vuoden aikana, joka ei ole ainoastaan alhainen ja alhaisempi kuin ennen, vaan myös alhaisin miesmuistiin:

Yhtiön velattoman arvon ja liikevaihdon suhde on tämän seurauksena laskenut kaikkien aikojen pohjalle ja tasoltaan puoleen ‘normaalista’:

Eli ?

Outokummun velanottokapasiteetti on siis tällä hetkellä suurempi kuin koskaan. Miten sitä voisi hyödyntää?

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit