Siirry pääsisältöön

Ilmastosijoittaminen: jollei nyt, koska sitten? Jollet sinä, kuka sitten?

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Kun ajatellaan kaikkia ympäristöön, yhteiskunnalliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä haasteita, joiden parissa yritykset kamppailevat nykyään, yksi asia yhdistää niitä kaikkia – haaste, joka jättää kiireellisyydellään kaikki muut varjoonsa.

Se on tuon lyhenteen E, eli ”environment”, ympäristö. Samalla se on E niin kuin elefantti huoneessa. Ja E niin kuin ”emergency”, hätätila, jonka olemme kohdanneet: fossiilisille polttoaineille rakentuneen sivilisaatiomme epäonnistuminen ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Ilmaston lämpenemisen akuutti uhka vaatii vallankumousta energiajärjestelmissämme. Olemme jo myöhässä – mutta emme liian myöhässä. Omaisuudenhoitajina ja sijoittajina meillä on edelleen mahdollisuus muuttaa maailmaa auttamalla biljoonien dollarien sijoitusvarallisuuden siirtymistä ilmastoystävällisiin kohteisiin.

Jos emme tartu toimeen, historian tuomio saattaa olla ankara.

Haasteen hyväksyminen

Vuoden 2015 Pariisin sopimuksen mukaan on pidettävä ”maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 2°C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan” ja pyrittävä toimiin ”joilla lämpötilan nousu saataisiin rajattua 1,5°C:een”. Siten sopimus edellyttää 195maalta radikaaleja ja merkittäviä muutoksia päästöihin ja ilmastopolitiikkaan.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen on haastavaa. Monista pienistä puroista voi kuitenkin kasvaa voimakas virta.

Kuinka sinä voit tietää, vaikuttaako salkkusi oikeaan suuntaan?

Uusien standardien luominen

CDP:n (entinen Carbon Disclosure Project), TCFD:n (Taskforce for Climate-Related Financial Disclosure) ja SBTi:n (Science-Based Targets initiative) kaltaisten organisaatioiden työn ansiosta meillä on nyt selkeät puitteet yritysten hiilipäästöjen laskemiseen, ennustamiseen ja raportointiin.

Science-Based Targets -aloite yhdistää yrityksen ennakoidut CO2-päästöt lämpötilan ennakoituun keskimääräiseen lämpenemiseen. Menetelmä on skaalautuva, joten pystymme liittämään lämpötilaluvun kokonaiseen sijoitussalkkuun. Uskomme, että tämä on yksinkertainen ja tehokas mittari, joka niin piensijoittajien kuin suursijoittajien on helppo ymmärtää.

Ikävä kyllä, lämpötilaluvut eivät tällä hetkellä ole kovin mukavaa luettavaa. Useimmat tärkeät osakeindeksit viittaavat noin 4°C:een tai jopa tätä suurempaan lämpenemiseen, mikä voisi olla katastrofi maapallon ekosysteemeille.1

EU:n vertailuarvoasetus: puuttuva rengas

Jos useimmat keskeiset indeksit viittaavat vaarallisen voimakkaaseen ilmaston lämpenemiseen, kuinka voimme edistää ilmastotavoitteitamme? Vastaus: on luotava uusia indeksejä.

EU on päivittämässä vertailuarvoasetustaan siten, että indeksien ylläpitäjien on esitettävä tiedot siitä, ovatko käytössä olevat keskeiset vertailuindeksit Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisia.

Asetus myös vahvistaa ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot (CTB) ja Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot (PAB). Nämä indeksit helpottavat suuresti sellaisten sijoitusvälineiden luomista, jotka seuraavat Pariisin sopimuksen tavoitteita, ja rahoituksen kohdistamista 1,5°C maailmaan vieviin kohteisin.

Uskomme, että CTB- ja PAB-merkinnöistä tulee pian yhtä tavallisia kuin elintarvikkeissa olevat luomu-merkinnät. Niiden tavoite on samankaltainen– on mahdollista yhdellä silmäyksellä varmistaa, että sijoitus on ”puhdas” ja ilmastoystävällinen. Epäsuorasti tulee samalla leimattua ”likaiset” indeksin– eli useimmat suuret indeksit, joita sijoittajat vielä nykyisin käyttävät.

EU:n uusi vertailuarvoasetus saattaa käynnistää todellisen vallankumouksen ja johtaa maailmaan, jossa yrityksen markkina-arvo riippuu enemmän sen hiilijalanjäljestä.

Itseään ruokkiva hyvän kierre

Keskeisten vertailuindeksien lämpötilaskenaarioiden julkaiseminen vaikuttaa lähes jokaiseen sijoittajaan. Kaikki suuret rahoituslaitokset, mukaan lukien rahastonhoitajat ja varainhoitajat, yksityispankit ja sijoitusneuvojien verkostot voivat tulla omien asiakkaidensa ja median silmissä yhdistetyksi tiettyyn lämpötilaskenaarioon (ja siten tietynlaiseen asennoitumiseen suhteessa ilmastonmuutokseen). Tästä syntyvä paine voi käynnistää ”kilpajuoksun lämpömittarin alaosaa kohti”.

Siinä tilanteessa odotamme eri instituutioiden ryhtyvän siirtämään sijoituksiaan kohti CTB- tai PAB-indeksejä. Ja mikäli yrityksen hiilijalanjälki sanelee sen markkina-arvon, voitaneen odottaa osakkaiden painostavan johtoryhmää ripeämpään energiasiirtymään.

Näin syntyy hyvän kierre, jota vauhdittavat edistyksellinen sääntely ja yleinen mielipide.

Ilmastotoimien hyvän kierre

Vuosikymmenen sijoitustilaisuus

Näkemyksemme mukaan tämän päivän osakemarkkinoilla hinnoittelu perustuu epärealistisiin ja kestämättömän mataliin energian ja sähkö hintoihin, koska siinä ei ole otettu huomioon CO2-päästöjen ”todellista kustannusta”. Huomioon ei oteta myöskään niitä biljoonia dollareita, jotka tarvitaan maailman energiajärjestelmän muuttamiseen.

Joidenkin tämänhetkisten arvioiden mukaan meidän täytyy jättää 80% tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista maan sisään, mikäli haluamme välttää riskin siitä, että planeettamme lämpötila nousee rajusti yli niiden punaisten viivojen, jotka tutkijat ja hallitukset ovat taulukkoon piirtäneet.2

Osakemarkkinat kuitenkin hinnoittelevat osan noista varannoista edelleen öljyntuottajien osakekursseihin. Nämä epärealistiset oletukset saattavat olla piilevä vaara sijoitussalkullesi.

Salkkujen hiili-intensiivisyyden pienentäminen ei ole mahdollista luopumatta samalla fossiiliyhtiöiden mahdollisen kurssinousun eduista. Sijoituksethan pitää vetää pois näistä mahdollisen tuoton lähteistä. Meidän mielestämme tämä on salkun riski, joka kannattaa ottaa. Haasteen hyväksyminen tarjoaa todellisia mahdollisuuksia tulevaisuuteen katsoville sijoittajille, jotka pitävät mielessään kokonaiskuvan. Uskomme, että tässä on seuraavan vuosikymmenen – ja pidemmän aikavälin – sijoitustilaisuus.

Mitä tulee tämän sijoitustilaisuuden hyödyntämiseen, käännämme katseemme maailman johtaviin indeksinhoitajiin ja heidän uusiin indekseihinsä.

Ilmastoindeksit ja ETF-rahastot: valtaväylä muutokseen

Uskomme, että kvantitatiivinen, sääntöpohjainen lähestymistapa on paras tapa hyödyntää sitä valtavaa (ja alati kasvavaa) määrää ilmastodataa, joka meillä on käytettävissämme. Sijoitusindeksien kaksi markkinajohtajaa ovat S&P Dow Jones ja MSCI. Nämä yhtiöt ovat rakentaneet ilmasto-osaamistaan ostamalla datataloja– ja jakavat nyt tätä osaamistaan ilmastoindekseillä, jotka täyttävät Euroopan unionin CTB- ja PAB-kriteerit, joista edellä puhuttiin.

Pelkkä uusien ilmastoindeksien laatiminen ei vielä riitä ilmastotaistelun voittoon. Sijoittajien on lisäksi otettava ne käyttöön. Rahojen siirtäminen yhtenä joukkona noihin indekseihin on se toimi, jonka avulla ihmiskunta voi kääntää ilmastonmuutoksen kulun.

Varhaiset toimijat voivat näytellä tässä keskeistä roolia. Riittää, kun vain muutama kookas, aktiivinen ja sitoutunut sijoittaja lähtee mukaan alkurahoittamaan tiettyjä indeksejä ja ETF-rahastoja. He rohkaisevat toimillaan monia muita, joilla ei ole aikaa ja resursseja omien ilmastoystävällisten salkkujen koostamiseen.

Kerran elämässä

Olemme saapumassa merkittävään käännekohtaan sijoitusmaailmassa. Tulossa oleva muutos voi olla verrattavissa digitaalisen aikakauden alkuun, josta nousivat monet maailman suurimmista jättiyrityksistä, jotka me kaikki tunnemme. Vertailuarvoasetuksen uudistus voi toimia puhtaamman, vihreämmän tulevaisuuden käynnistäjänä.

Jokainen voi olla mukana tässä vallankumouksessa maailman suurimmista sijoitustaloista sinun kaltaisiisi yksityissijoittajiin, jotka ehkä säästävät pesämunaa voidakseen nauttia eläkepäivistä mukavasti omassa nojatuolissaan. Ajattelepa tätä: kun yksi ainoa ihminen napsauttaa painiketta ja siirtää säästönsä ilmastorahastoihin, on vaikutus paljon suurempi kuin jos sama ihminen lopettaisi lentämisen, siirtyisi joukkoliikenteen käyttäjäksi tai alkaisi kasvissyöjäksi.3Entä mitä tapahtuu, jos miljoonat meistä tekevät niin?

Tämä on vain kerran elämässä eteen tuleva tilaisuus ETF-rahastojen tarjoajille toimia muutoksen esitaistelijoina ja antaa valta ihmisille pelkällä napinpainalluksella. Vielä ei ole myöhäistä. Sinun panoksesi ei ole liian pieni. Yhdessä meillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa.

Tutustu ilmastosiirtymään keskittyviin ETF-rahastoihimme, jotka on suunniteltu yhdenmukaisiksi Pariisin sopimuksen kunnianhimoisimman tavoitteen kanssa– tuo tavoitehan on ilmaston lämpenemisen rajaaminen alle 1,5celsiusasteeseen.

Lyxorin ilmastosiirtymään keskittyvät ETF-rahastot – TER eli juoksevat kulut suluissa:

1 Lähde: EU Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance Interim Report on Climate Benchmarks, heinäkuu 2019.
2 Lähde: Bill McKibben, kirjailija ja 350.org -ympäristöjärjestön johtaja, https://350.org/why-we-need-to-keep-80-percent-of-fossil-fuels-in-the-ground/
3 Lähde: https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainability-news/nordeas-illustrative-analysis-on-carbon-footprint-from-savings.html

Riskivaroitus

Société Générale ja Lyxor International Asset Management (LIAM) suosittelevat, että sijoittajat lukevat huolellisesti tämän tuotteen dokumentaation (rahastoesite ja avaintietoesite) osion ”sijoittamisen riskit”. Rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavana maksutta osoitteessa www.lyxoretf.com, ja ne voi myös pyytää osoitteesta client-services-etf@lyxor.com.

Tämän materiaalin julkaisija on Lyxor International Asset Management (LIAM), ranskalainen hallinnointiyhtiö, jonka toimiluvan on antanut Autorité des marchés financiers, lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jossa tämän materiaalin julkaisee Lyxor Asset Management UK LLP, jonka toimiluvan antaja ja sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomainen, rekisteröintinumero 435658, ja materiaali on yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin (2014/91/EU) ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (2011/61/EU) mukainen. Société Générale on ranskalainen rahoituslaitos (pankki), jonka toimiluvan antaja on Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Ranskan rahoitusvalvontaviranomainen).

Mainittuja tuotteita koskevat markkinatakaussopimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa tuotteiden likviditeetti Lontoon arvopaperipörssissä normaaleissa markkinaolosuhteissa ja tietokonejärjestelmien toimiessa normaalisti. Salkunhoitajan hallinnoiman ja jälkimarkkinoilla noteerattavan yhteissijoitusyrityksen ETF:n osuuksia ei tavallisesti voi myydä suoraan takaisin itse salkunhoitajalle. Sijoittajien on ostettava ja myytävä osuuksia jälkimarkkinoilla välittäjän (esim. meklarin) avulla, joka saattaa periä palkkioita. Lisäksi sijoittajat saattavat osuuksia ostaessaan joutua maksamaan niiden senhetkistä nettovarallisuusarvoa enemmän ja saada myydessään niiden senhetkistä nettovarallisuusarvoa vähemmän. Sijoitussalkun päivitetty koostumus on nähtävissä osoitteessa www.lyxoretf.com. Lisäksi viitteellinen nettovarallisuusarvo julkaistaan Reutersin ja Bloombergin tuotetta koskevalla sivulla, ja se saatetaan mainita myös niiden pörssien verkkosivustoilla, joissa tuote noteerataan.

Sijoittajien tulisi hyödyntää riippumatonta rahoitus-, vero-, laskenta- ja oikeusneuvontaa ennen tuotteeseen sijoittamista. Kunkin sijoittajan vastuulla on varmistaa oikeutensa merkitä tuotetta tai sijoittaa siihen. Tämä asiakirja on luonteeltaan kaupallinen eikä liity sääntelyyn. Tämä materiaali on luonteeltaan kaupallista eikä liity sääntelyyn. Société Générale, Lyxor Asset Management (tai sen tytäryhtiö, Lyxor AM) tai niiden tytäryhtiöt eivät tällä asiakirjalla anna tarjousta eivätkä kehotusta tehdä osto- tai myyntitarjous siinä mainitusta tuotteesta.

YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki