Nordnet Indeksfond Norge

Norja osakkeet
Kehitys 1 v- 14.77 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (17.9.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
130.96 NOK
1 pv muutos
- 0.63 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Juoksevat kulut
0 %
Josta hallinnointipalkkio
0 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
No
Nordnet Indeksfond Norge

Rahasto on Norjan markkinoille sijoittava osakeindeksirahasto, ja rahaston tavoitteena on jäljitellä OBX Index -osakeindeksin koostumusta ja siten myös indeksin muodostamaa tuottoa. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja muihin jälkimarkkinakelpoisiin osakepohjaisiin arvopapereihin. Rahasto saa käyttää johdannaisinstrumentteja osana sijoituspolitiikkaansa.

ISIN
SE0005993110
Kategoria
Norja osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
24. kesäkuuta 2014
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Tobias Övelius
Salkunhoitajana alkaen
24. kesäkuuta 2014
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Osakkeet
97.0 %
Muut
3.0 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa pl. euroalue 97.4 %
Iso-Britannia 1.7 %
USA 0.6 %
Aasia 0.3 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Energia
23.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
22.3 %
Rahoituspalvelut
19.2 %
Viestintä
13.0 %
Raaka-aineet
10.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
7.8 %