Alkuun

Key Information Document (KID)

Mitä ovat avaintietoesitteet (KID) PRIIP-tuotteelle?

Tammikuussa 2018 astui voimaan uusi EU-asetus, joka koskee ei-ammattimaisille sijoittajille suunnattuja, paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita, eli niin sanottuja PRIIP-tuotteita.

PRIIP-lyhenne tulee sanoista ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”. Asetus edellyttää muun muassa, että kaikkien paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita kehittävien toimijoiden on laadittava jokaisesta tällaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document), jonka tulee olla saatavilla ei-ammattimaisille asiakkaille ennen niiden myymistä.

Avaintietoasiakirja sisältää tietoa, joka auttaa sinua sijoittajana tekemään hyvin perusteltuja sijoituspäätöksiä ja mahdollistaa tuotteen vertailun muihin vastaaviin tuotteisiin.

Tietoa PRIIP-tuotteista

PRIIP-asetuksen tarkoitus on vahvistaa suojaasi ei-ammattimaisena sijoittajana.

  • Ennen kuin sijoittajana teet sopimuksen, sinun on saatava perustiedot avaintietoasiakirjan muodossa. Avaintietoasiakirjasta saat perustiedot yksittäisestä tuotteesta. Avaintietoasiakirja sisältää tietoa siitä, miten tuote toimii, riski-indikaattorin, mahdolliset tuotto- ja tappioskenaariot sekä tiedot tuotteen kustannuksista.
  • Avaintietoesitteessä oleva tieto noudattaa yhteistä standardia, jonka tarkoituksena on varmistaa tiedon laatu ja tehdä erilaisten tuotteiden vertailu helpommaksi sinulle sijoittajana (erityisesti riskin, potentiaalisen tuoton ja kustannusten osalta).
  • Avaintietoesitteen tulee olla selkeä ja helppolukuinen. Avaintietoesitteessä olevan tiedon on mahduttava korkeintaan kolmelle A4-sivulle ja sen on oltava erillään tuotteen muista markkinointimateriaaleista. Avaintietoesitteen on oltava saatavilla paikallisella kielellä.

Mitä PRIIP-asetus kattaa?

PRIIP-asetus kattaa kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat. Ei-ammattimaisella sijoittajalla tarkoitetaan muita kuin ammattimaisia sijoittajia tai MIFID-lainsäädännön mukaista hyväksyttävää vastapuolta.

PRIIP-tuote määritellään sijoitukseksi, jossa ei-ammattimaiselle sijoittajalle takaisin maksettava summa voi muuttua perustuen sen altistukselle viitearvojen vaihteluille tai yhdestä tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä saatavien tuottojen vaihteluille, jota yksityissijoittaja ei hanki suoraan. Asetus kattaa seuraavat sijoitukset:

  • Johdannaiset
  • Strukturoidut tuotteet
  • Pörssilistatut tuotteet/Viputuotteet
  • Sijoitusrahastot/UCITS-rahastot (31.12.2019 alkaen)
  • Vaihtoehtorahastot tai erityisrahastot, joita myydään ei-ammattimaisille sijoittajille
  • Vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet

Asetuksen mukaan kaikkien PRIIP-tuotteiden kehittävien toimijoiden on laadittava avaintietoasiakirja jokaiselle tuotteelle. Avaintietoasiakirja on oltava saatavilla ennen kuin tuotetta voidaan myydä ei-ammattimaiselle sijoittajalle.

Nordnetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus, hyvissä ajoin ennen mahdollisen sijoituksen tekemistä, tutustua avaintietoasiakirjaan tuotteen tuotesivulla sekä näkymässä, jossa asetat toimeksiantosi.

Esimerkki avaintietoesitteestä (KID):

Yllä olevassa esimerkissä näkyy avaintietoasia (KID) Nordea Bank AB:n liikkeeseenlaskemalle strukturoidulle tuotteelle.

Lisätietoa saat Nordnetin asiakaspalvelusta: 020 198 5898.


Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.