Siirry pääsisältöön

Key Information Document (KID).


Mitä ovat avaintietoesitteet (KID) PRIIP-tuotteelle?

Tammikuussa 2018 astui voimaan EU-asetus, joka koskee ei-ammattimaisille sijoittajille suunnattuja, paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita, eli niin sanottuja PRIIP-tuotteita.

PRIIP-lyhenne tulee sanoista ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”. Asetus edellyttää muun muassa, että kaikkien paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita kehittävien toimijoiden on laadittava jokaisesta tällaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document), jonka tulee olla saatavilla ei-ammattimaisille asiakkaille ennen niiden myymistä.

Avaintietoasiakirja sisältää tietoa, joka auttaa sinua sijoittajana tekemään hyvin perusteltuja sijoituspäätöksiä ja mahdollistaa tuotteen vertailun muihin vastaaviin tuotteisiin.

Tietoa PRIIP-tuotteista.

PRIIP-asetuksen tarkoitus on vahvistaa suojaasi ei-ammattimaisena sijoittajana.

  • Ennen kuin sijoittajana teet sopimuksen, sinun on saatava perustiedot avaintietoasiakirjan muodossa. Avaintietoasiakirjasta saat perustiedot yksittäisestä tuotteesta. Avaintietoasiakirja sisältää tietoa siitä, miten tuote toimii, riski-indikaattorin, mahdolliset tuotto- ja tappioskenaariot sekä tiedot tuotteen kustannuksista.

  • Avaintietoesitteessä oleva tieto noudattaa yhteistä standardia, jonka tarkoituksena on varmistaa tiedon laatu ja tehdä erilaisten tuotteiden vertailu helpommaksi sinulle sijoittajana (erityisesti riskin, potentiaalisen tuoton ja kustannusten osalta).

  • Avaintietoesitteen tulee olla selkeä ja helppolukuinen. Avaintietoesitteessä olevan tiedon on mahduttava korkeintaan kolmelle A4-sivulle ja sen on oltava erillään tuotteen muista markkinointimateriaaleista. Avaintietoesitteen on oltava saatavilla paikallisella kielellä.


Mitä PRIIP-asetus kattaa?

PRIIP-asetus kattaa kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat. Ei-ammattimaisella sijoittajalla tarkoitetaan muita kuin ammattimaisia sijoittajia tai MIFID-lainsäädännön mukaista hyväksyttävää vastapuolta.

PRIIP-tuote määritellään sijoitukseksi, jossa ei-ammattimaiselle sijoittajalle takaisin maksettava summa voi muuttua perustuen sen altistukselle viitearvojen vaihteluille tai yhdestä tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä saatavien tuottojen vaihteluille, jota yksityissijoittaja ei hanki suoraan. Asetus kattaa seuraavat sijoitukset:

  • Johdannaiset

  • Strukturoidut tuotteet

  • Pörssilistatut tuotteet/Viputuotteet

  • Sijoitusrahastot/UCITS-rahastot (31.12.2019 alkaen)

  • Vaihtoehtorahastot tai erityisrahastot, joita myydään ei-ammattimaisille sijoittajille

  • Vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet

Asetuksen mukaan kaikkien PRIIP-tuotteiden kehittävien toimijoiden on laadittava avaintietoasiakirja jokaiselle tuotteelle. Avaintietoasiakirja on oltava saatavilla ennen kuin tuotetta voidaan myydä ei-ammattimaiselle sijoittajalle.

Nordnetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus, hyvissä ajoin ennen mahdollisen sijoituksen tekemistä, tutustua avaintietoasiakirjaan tuotteen tuotesivulla sekä näkymässä, jossa asetat toimeksiantosi.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki