Hoppa till huvudinnehållet

Nordnets indexfonder.

Ta ditt sparande till nästa nivå med våra prisvärda indexfonder. 

Med hjälp av Nordnets internationella indexfonder kan du diversifiera dina investeringar runtom i världen enkelt och med förmånliga avgifter. Du får många aktier med en investering.

Indexfonder har låga avgifter, bred diversifiering och en lägre risk än enskilda aktieinvesteringar. Indexfonder är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ till portföljen för vilken sparare som helst.

Nordnet erbjuder fem egna internationella indexfonder: Nordnet Indeksirahasto Maailma (Världen), USA, Kehittyvät Markkinat (Tillväxtmarknader), Eurooppa (Europa) och det nyaste tillskottet Nordnet Indeksirahasto Teknologia (Teknologi). Fyra av fonderna är hållbara, då de uppfyller kriterierna för ESG-märkning.

 • Låg eller ingen avgift.
 • Investera enkelt i flera olika branscher.
 • Lägre risk en enskilda aktier.
 • Ett lätt val för månadssparandet.
 • Kom igång redan med 15 euro.

En indexfond för teknologisektorn.

Föreställ dig att du skulle ha investerat en liten summa i Apple, Nvidia eller PayPal för tio år sedan. Vad skulle investeringen vara värd idag? Med hjälp av Nordnet Indeksirahasto Teknologia har du möjligheten att investera i dagens toppteknologi och vara med före nästa betydande teknologiska utveckling tar fart. Det är förmånligt också, då förvaltningsavgiften är endast 0,49 %.

Vår indexfond inom teknologisektorn följer MSCI World Information Technology-indexet, d.v.s. 185 stora och medelstora företag på 23 marknader. Genom att investera i den här fonden investerar du i bolag såsom Apple, PayPal och Nvidia utan att själv behöva välja ut aktier.

Se faktablad

Nyhet! Nu är fyra av våra fonder hållbara.

Fyra av våra indexfonder är nu hållbarhetsklassificerade. De uppfyller förutsättningarna som ställs upp i EU:s regelverk för att främja hållbara investeringar. ESG står för Environmental, Social och Governance.

Våra hållbara indexfonder för USA, Europa, Tillväxtmarknader och Global följer varsitt ESG-index. Indexen som de följer väljer ut bolag med ett högt ESG-betyg jämfört med liknande bolag i samma sektor.

Strukturen i fonderna går i linje med disclosure-förordningens artikel 8. Det innebär att fonderna ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Det är den näst högsta klassificeringen och beskrivs ofta som ljusgrön.

Fondernas avgifter påverkas inte av ändringen.

Indexfonder överallt i världen.

Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat ESG (Tillväxtmarknader).

Årlig förvaltningsavgift
0,39 %

Tillgångsklass
Aktier

Risk
Hög (6/7)

Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat ESG följer utvecklingen av över 500 bolag på 26 olika tillväxtmarknader. Om du tror att det finns en sovande jätte eller två på dessa marknader erbjuder den här fonden en möjlighet att investera i dem med en bred diversifiering och förmånliga avgifter. Huvudvikten ligger inom Kina, men fonden representerar länder inom fem olika områden globalt.

Se faktablad

Nordnet Indeksirahasto Eurooppa ESG (Europa).

Årlig förvaltningsavgift
0,25 %

Tillgångsklass
Aktier

Risk
Hög (6/7)

Nordnet Indeksirahasto Eurooppa ESG följer bolag inom Europas största ekonomier. Huvudbranscherna är hälsovård, konsumentvaror, finanssektorn och industri. Huvudvikten ligger inom Englands, Frankrikes, Schweiz och Nederländernas marknader, men naturligtvis även Finlands marknad är representerad i fonden.

Se faktablad

Nordnet Indeksirahasto Maailma ESG (Världen).

Årlig förvaltningsavgift
0,30 %

Tillgångsklass
Aktier

Risk
Hög (6/7)

Nordnet Indeksirahasto Maailma ESG följer utvecklingen av över 700 bolag inom 23 industriländer runtom i världen. Största delen är allokerad i USA och stora områden i Europa och Asien. Om du inte vill ta ställning till utvecklingen inom en enskild marknad, representerar den här fonden den största delen av världens marknader.

Se faktablad

Nordnet Indeksirahasto USA ESG.

Årlig förvaltningsavgift
0,25 %

Tillgångsklass
Aktier

Risk
Hög (6/7)

Nordnet Indeksirahasto USA ESG följer S&P 500-indexet, d.v.s. de 300 hållbara amerikanska företagen med störst marknadsvärde. Genom att investera i den här fonden investerar du bolag såsom Apple, Microsoft, Amazon och Alphabet (Google). Du investerar dina medel och diversifierar riskerna i flera olika aktier utan att behöva välja aktier själv.

Se faktablad

Så fungerar indexfonder.

Indexfonder är passivt förvaltade fonder. Indexfonder har ofta mycket låga avgifter eller är till och med avgiftsfria, eftersom det inte i praktiken sker någon aktiv portföljförvaltning. Indexfonder innehåller bolag inom olika branscher och geografiska områden.

Indexfonder strävar efter att följa det valda indexet så noggrant som möjligt och investera fondens medel i aktier enligt jämförelseindexet.

Till skillnad från passiva fonder strävar aktiva fonder efter att skapa abnormal avkastning i förhållande till jämförelseindexet med hjälp av fondförvaltarens investeringsval.

Indexfonder föredras av både nybörjare och proffs. De anses vara säkra, eftersom det på lång sikt är utmanande att övervinna index och indexfonder minimerar mänskliga misstag.

Så investerar du i indexfonder.

 1. Logga in eller bli kund.
  Öppna ett konto på några minuter med dina nätbankskoder.
 2. Sätt in pengar i din portfölj.
  Minimiinvesteringen för indexfonder är endast 15 euro.
 3.  Välj en eller flera indexfonder.

Allt klart!

Du kan också göra ett månadssparavtal och börja investera i indexfonder regelbundet.

Visste du det här om Nordnets internationella indexfonder?

Nordnets internationella indexfonder har intresserat framför allt Nordnets finländska kunder, ägarna är redan är 45 000 till antalet. Finländare föredrar index- och ETF-investerande mera än våra nordiska grannar.

I Finland är den populäraste av de nya indexfonderna Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat, som följer MSCI Emerging Markets-indexet. Efter den följer Nordnet Indeksirahasto USA, som följer det välkända S&P 500-indexet.

I Sverige föredrar kunderna Nordnet Indexfond Världen och sedan USA. I Danmark har Nordnet Indexfond Europa förstaplatsen, följd av Tillväxtmarknader.

Kunder investerar vanligen i flera än en fond, vilket ger mera diversifieringsnytta.

Den typiska kunden som investerar i nya indexfonder i Finland är 26–35 år gammal. I Danmark är största delen av indexfondinvesterarna 46–65 år gamla och i Sverige 36–55-åringar.

Investerare finns dock i alla åldersklasser, både över 77-åringar och minderåriga (föräldrar som sparar till barn).

57 % av investerarna i nya indexfonder är män och 43 % kvinnor. Det verkar som att kvinnor är mera intresserade av indexfonder eller fonder i allmänhet, än till exempel aktiesparkontot.

Man kan investera i fonder redan med 15 euro, så de lockar att börja investera redan med små summor. Det genomsnittliga fondinnehavet är 1 300 €.

Frågor och svar.

En viktig skillnad mellan investeringsfonder är huruvida fonden är aktivt eller passivt förvaltad. Fondförvaltaren för en aktiv fond strävar efter att välja rätt värdepapper vid rätt tid i enlighet med fondens investeringsstrategi. En passiv fond däremot strävar efter att följa ett förutbestämt index så noggrant som möjligt. Det är alltså fråga om en indexfond som investerar fondens medel i aktier i enlighet med jämförelseindexet.

Indexet kan vara till exempel OMXH25 som följer Helsingforsbörsens 25 mest omsatta aktier, eller S&P 500 som följer USA:s största bolag. Om en fond till exempel följer OMXH25-indexet, d.v.s. utvecklingen av Helsingforsbörsens 25 mest omsatta aktier, investerar den i samma bolag som indexet följer.

För indexfonder görs alltså inte aktiva aktieurval, utan indexfonden köper aktier i proportion till deras vikt i indexet. Indexfonder har vanligtvis mycket låga avgifter eller är till och med avgiftsfria, eftersom fonden inte i praktiken förvaltas aktivt. Idén med passiviteten är att uppnå marknadernas genomsnittliga avkastning med marknadernas genomsnittliga risk med låga avgifter.

Då du investerar i fonder via Nordnet är den minsta möjliga investeringssumman 15 €.

Nordnets Indexfonder kan tecknas endast via Nordnet som Nordnets kund. Du kan göra investeringar antingen i webbtjänsten eller via Nordnet-appen.

Du kan göra engångsinvesteringar i fonder eller månadsspara i dem.

Javisst!

 1. Gå till sidan Mina sidor > Månadsspara > Börja månadsspara.
 2. Välj det konto du vill spara på, sparsumman och datumet för sparandet i fonder.
 3. Sök den fond/de fonder du vill investera i genom att skriva fondens eller fondbolagets namn i sökfältet.
 4. Fyll i fälten och börja spara.
 5. Gör en återkommande överföring från din nätbank till Nordnet. Information för att göra en referensbetalning hittar du i vår tjänst på sidan Mina sidor > Insättningar > Banköverföring > "Hur gör jag en banköverföring?". Observera att överföringen kan ta ett par bankdagar.

Om du gör fondordern på en vardag före kl. 13:00 skickas fondordern till fondbolaget under samma dag. Den slutliga kursen för fondordern bestäms då fondbolaget förverkligar affären, och Nordnet kan inte påverka detta. För vissa fondbolag bestäms kursen en eller två dagar efter att ordern gjorts.

Fondordrarna skickas till fondbolagen en gång per dag. En teckning eller inlösen syns i din portfölj inom ca 2–7 bankdagar. Den exakta tidpunkten beror på fondbolaget. Din fondorders status i din personliga orderbok är "I marknaden" tills fondandelarna syns i din portfölj. För en fondteckning eller -inlösen får du en nota till sidan Mina sidor > Transaktioner och notor då fondordern förverkligats.

En del av indexfonderna investerar i värdepapper runtom i världen, och värdet för fonderna kan beräknas endast då alla marknader är öppna. Om fondens värde inte kan beräknas flyttas även ordrarnas förverkligande till nästa bankdag.

Nordnet Indeksirahasto Maailma-, USA-, Eurooppa-, Kehittyvät Markkinat- och Teknologia-fonderna samförvaltas av Nordnet Bank AB (”Nordnet”) och J.P. Morgan Mansart Management Limited (”Mansart”) (tillsammans ”parallellförvaltare”). Nordnet ansvarar för valet av finansiella investeringar medan Mansart ansvarar för den allmänna förvaltningen av fondens investeringar och den direkta exponeringen till indexet. Fonden förvaltas passivt.

J.P. Morgan är en av världens ledande investeringsbanker.

 • Nordnet Indeksirahasto Maailma-fondens löpande avgifter: 0,30 %
 • Nordnet Indeksirahasto USA-fondens löpande avgifter: 0,25 %
 • Nordnet Indeksirahasto Eurooppa-fondens löpande avgifter: 0,25 %
 • Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat-fondens löpande avgifter: 0,39 %
 • Nordnet Indeksirahasto Teknologia-fondens löpande avgifter: 0,49 %

Hos Nordnet betalar du inga tecknings- eller inlösenavgifter för dina fondaffärer. Vi debiterar inte heller några förvaringsavgifter för fonderna.

Nordnets indexfonder betecknas i euro, så inga valutaväxlingsavgifter uppstår.

Ja, fonderna fungerar som tillväxtandelar, alltså beaktas dividendutbetalningar vid beräkningen av fondernas värde.

Nordnet Indeksirahasto Maailma-, USA-, Eurooppa-, Kehittyvät Markkinat- och Teknologia-fonderna är syntetiska.

För att nå sina mål investerar fonderna enligt Nordnets råd (i) i obligationer emitterade av en eller flera medlemsstater i Europas ekonomiska område och/eller (ii) i stamaktier eller andra aktieliknande värdepapper emitterade av företag i industriländer. Fonderna flyttar sina finansiella tillgångar till de ifrågavarande aktievärdepappren och exponeras till nettoresultatet för indexets helhetsavkastning genom en swap-transaktion.

En swap är ett avtal enligt vilket fonden byter betalningar med en motpart som förväntas tillhöra JP Morgan-koncernen mot en avkastning som baserar sig på indexet.

Syntetiska, swap-baserade (d.v.s. byggda på derivat) fonder möjliggör en kostnadseffektiv diversifiering i breda index. På detta sätt kan vi hålla avgifterna låga för våra kunder. Det är även lättare för swap-baserade fonder att noggrant följa indexets utveckling i stället för att indexets aktier skulle köpas direkt. Från fondförvaltningens synvinkel är syntetiska fonder effektivare.

Du kan läsa mer om skillnaderna mellan syntetiska och fysiska fonder till exempel i den här artikeln av Sijoittaja.fi (på finska). Artikeln behandlar ETF:er, men samma logik gäller för onoterade fonder.

Viktig information om risker och avkastning.

Observera att historisk och simulerad avkastning inte garanterar framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och sjunka. Det finns en risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Investeraren ska basera sina investeringsbeslut på sin egen uppskattning och beakta både sina egna målsättningar och ekonomiska situation. Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Före man börjar handla bör man förstå riskerna med handeln och produktens villkor.

Du bör bekanta dig med prospektet och faktabladet innan du investerar i fonder. Prospektet får du av fondbolaget och faktabladet hittar du på nordnet.fi-sidan på fondens översiktssida och på ordersidan.